look#on

listen to the pronunciation of look#on
İngilizce - Türkçe
seyret
look forward to
iple çekmek
look after
ile ilgilenmek
look forward
dört gözle beklemek
look
bakmak

Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti. - She stopped looking at the show window.

Sabah güneşi bakmak için çok parlak. - The morning sun is too bright to look at.

look for
aramak

O, bir taksi aramak için dışarı çıktı. - She went out to look for a taxi.

Tom bir iş aramak zorundadır. - Tom has to look for a job.

look around
bakınmak

Düşünmek ve etrafa bakınmak için çocukluğum sırasında buraya sıklıkla gelirdim. - During my childhood, I used to come here frequently, look around and think.

O, etrafına bakınmaktan başka bir şey yapmadı. - She did nothing but look around.

look after
göz kulak olmak

Sen yokken evine göz kulak olmak için elimden geleni yapacağım. - I'll try my best to look after your house while you're away.

Tom annesine göz kulak olmak zorunda. - Tom has to look after his mother.

look
görünüş

Bakım onun görünüşünü on yaş büyük yaptı. - Care has made her look ten years older.

Tom görünüş biçimini çok önemsiyor. - Tom cares a lot about the way he looks.

look
bakış

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

Tom, John'un Mary'ye bakış tarzını sevmiyor. - Tom doesn't like the way John looks at Mary.

look for
bulmaya çalışmak

Kitabı bulmaya çalışmak için birçok dükkana gittim. - I went to many shops to look for the book.

look forward to
sabırsızlıkla beklemek
look up
sözlükte aramak

Yeni kelimeleri sözlükte aramak iyi bir alışkanlıktır. - It is a good habit to look up new words in a dictionary.

look after
(Fiili Deyim ) çocuğa bakmak , göz kulak olmak
look
{f} görünmek, gözükmek: He looks ill. Hasta görünüyor
look after
ilgilenmek
look into
(deyim) look into sth. arastirmak,sorusturmak
look
{f} göstermek

O kendini daha uzun göstermek için yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. - She wears high heels to make herself look taller.

Arkadaşım 18'indeymiş gibi göstermek için kimliğinde oynama yaptı. - My friend doctored his ID to make it look like he was 18.

look into
{f} incelemek

Bunu incelemek istiyorum. - I want to look into this.

Dedektif meseleyi derhal incelemek için söz verdi. - The detective promised to look into the matter right away.

look up to
saygı duymak
look at
bakmak

Tom arabaya yakından bakmak için durdu. - Tom stopped to take a close look at the car.

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

look in
kazanma şansı
look over
göz gezdirmek
look through
den bakmak
look through
(Fiili Deyim ) 1- -den bakmak 2- gözden geçirmek 3- (kitaba) şöyle bir göz gezdirmek
look forward to
can atmak
look forward to
dört gözle beklemek
look
{i} bakma

Onun yokluğunda bebeğine bakmamı rica etti. - She asked me to look after her baby in her absence.

Nereye gittiğimizi bilmek için bazen geriye bakmalıyız. - Sometimes we need to look back to know where we are going to.

look like adrowned rat
Sırılsıklam olmak , sıçan gibi ıslanmak
Look before you leap
Başlamadan/Hareket etmeden önce iyice düşün!
Look out
Dikkat!

Yankesicilere dikkat et. - Look out for pickpockets.

Dikkat! Gelen bir araba var. - Look out! There's a car coming.

look
{f} görünmek

O daha genç görünmek istiyor. - She wants to look younger.

Kim genç ve seksi görünmek istemez ki? - Who doesn't want to look young and sexy?

look after
bakmak

Tom Mary'ye bakmak zorunda. - Tom has to look after Mary.

Bu kediye bakmak zorundayım. - I have to look after this cat.

look after
gözet
look ahead
ileriye bakmak, geleceği düşünmek
look ahead
geleceğe bakmak
look ahead
ileriye bakmak
look around
(Fiili Deyim ) etrafına bakınmak

O, etrafına bakınmaktan başka bir şey yapmadı. - She did nothing but look around.

look at
göz önüne almak
look at
(Bilgisayar) bakılacaklar
look at
gözden geçirmek
look at
göz atmak

Lütfen ne zaman isterseniz içeri gelip sergimize bir göz atmak için tereddüt etmeyin. - Please do feel free to come in and take a look at our exhibition anytime.

Eve bir göz atmak için gideceğim. - I will go and take a look at the house.

look back
geçmişe bakmak
look down
tepeden bak

Yoksul insanlara tepeden bakma. - Don't look down on poor people.

Bazen zengin insanlar çok parası olmayan diğer insanlara tepeden bakarlar. - Sometimes rich people look down on other people who do not have much money.

look for
(Fiili Deyim ) 1- aramak 2- beklemek , ummak
look for
(Bilgisayar) aranan
look for
(Bilgisayar) aranacak
look for
ummak
look for
bakmak
look for
ara

Polis Tom'a onun kızını arayacağına söz verdi. - The police promised Tom that they would look for his daughter.

Tom, üniversiteden mezun olmadan üç ay önce bir iş aramaya başladı. - Tom began to look for a job three months before he graduated from college.

look forward to
beklemek
look forward to
(Fiili Deyim ) zevkle veya sabırsızlıkla beklemek , iple çekmek
look forward to
sabırsızlanmak
look in
(deyim) look in (on someone) birine soyle bir ugramak
look in
kısa bakış
look in
(Fiili Deyim ) 1- ziyaret etmek 2- televizyon izlemek
look in
uğrama

Tom sana uğramamı istedi. - Tom asked me to look in on you.

look into
{f} yoklamak
look into
{f} içeri bakmak
look into
{f} içine bakmak

Bunun içine bakmak ister misin? - Do you want to look into it?

look into
araştırmak

Özel dedektifler tuhaf davaları araştırmak için kiralanırlar. - Private detectives were hired to look into the strange case.

Onlar kazanın nedenlerini araştırmak için anlaştılar - They agreed to look into the causes of the accident.

look into
-e bakmak, -i araştırmak, -i incelemek, -i soruşturmak
look out
seçmek
look out for
(Fiili Deyim ) 1- aramak 2- -e dikkat etmek 3- ummak , beklemek
look round
(Fiili Deyim ) 1- etrafına bakmak , bakınmak 2- dönüp bakmak , arkasına bakmak 3- gezip görmek , dolaşmak 4- bütün ihtimalleri hesaplamak
look through
-i gözden geçirmek, -i incelemek
look up
-i ziyaret etmek, -i yoklamak
look up
ziyaret etmek
look up
üstün görmek
look up
yukarıya bakmak
look up
uğramak
look up to
hayranlık beslemek
look up to
(Fiili Deyim ) çok saygı göstermek
look up to
-i örnek almak
look up to
-e hayranlık duymak
look up to
saygı beslemek
look up to
-e saygı beslemek
look at
bak

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

Çocukken çimin üstünde sırtüstü uzanır beyaz bulutlara bakardım. - As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.

look over
-e şöyle bir bakmak
look through
bakmak

Tom teleskoptan bakmak istedi. - Tom wanted to look through the telescope.

look up
(Fiili Deyim ) 1- yukarı bakmak 2- bakmak , yukarı bakmak
look up
düzelmek
look up
saygı duymak
look
aramak

Serseri grupları yiyecek aramak için mağazalara zorla girdi. - Mobs broke into stores looking for food.

Mary Tom gibi bir adam aramaktadır. - Mary has been looking for a guy like Tom.

look
iyileşmek
look
yoklamak
look
soruşturmak
look
(Askeri) faal
look after
(Dilbilim) sorumluluğunu almak
look after
mukayyet olmak
look after
gözetmek
look after
kollamak
look after one's own comfort
rahatına bakmak
look askance at
(deyim) kuşkuyla bakmak
look at me
bak bana
look at one another
bakışmak
look at that weirdo
(deyim) garip biri için söylenir: tipe bak
look at that weirdo
(deyim) tipe bak
look back on
anımsamak
look daggers at
ters ters bakmak
look daggers at
kötü kötü bakmak
look down
küçümsemek
look down
aşağı bakmak
look down on
yukarıdan bakmak
look down on
-e tepeden bakmak
look for trouble
kaşınmak
look for work
iş aramak
look in
(Bilgisayar) bakılacak yer
look in
(Bilgisayar) bak

Aynaya bir bak dostum. - Look in the mirror, pal.

Endişelenme. İlk bakışta korkutucu gözükebilir, ama aslında çok arkadaş canlısı bir insandır. - Don't worry. He may look intimidating at first glance, but he's actually a very friendly person.

look in on
kısa bir ziyaret yapmak
look into
bakmak

Bunun içine bakmak ister misin? - Do you want to look into it?

Seçeneklerimize bakmak zorundayız. - We have to look into our options.

look into
soruşturmak
look like
-cek gibi olmak
look like
gibi gözükmek
look like
birisine çekmek
look like a drowned rat
sırılsıklam
look out
(Askeri) gözcü
look out
şuraya bak
look out
gözetmek

Tom'un çıkarlarını gözetmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look out for
gözetmek

Tom'un çıkarlarını gözetmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look out!
hop dedik
look over
kısaca incelemek
look over
şöyle bir bakmak
look under the hood
araba kaputunun altına bakmak
look under the hood
kapağı açıp içine bakmak
look under the hood
yakından incelemek
look up
arayıp bulmak
look up
(Ticaret) (piyasa) iyileşmek
look up
iyiye gitmek
look up
canlanmak
look up to
hürmet et
look up to
saygı göstermek
look up to
-e saygı duymak/beslemek
look with favour on
hoşgörmek
Look here!
Buraya bak!
look
(like ile) benzemek
look
{f} bak

O bana baktı ve gülümsedi. - He looked at me and smiled.

O birçok geceyi yıldızlara bakarak geçirdi. - Many nights did he spend, looking up at the stars.

look
dikkat etmek

Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın. - You'll have to look out for Tom.

Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look
görmek

Seni görmek için can atıyorum. - I am looking forward to seeing you.

Ben kısa sürede sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. - I'm looking forward to seeing you again soon.

look
yüz ifadesi
look
görüntü

O sadece Çizmeli Kedi görüntüsünü kullanmak zorunda kaldı. Ben onun sadık uşağıydım. - She just had to use her Puss-In-Boots look and I was her devoted servant.

Tom Mary'nin yüzündeki görüntüye bakarak onun çok heyecanlı olduğunu söyleyebiliyordu. - Tom could tell by the look on Mary's face that she was very excited.

look
okşamak
look
yüz anlatımı
look a gift horse in the mouth
hediyede kusur aramak
look about
etrafını gözle
look about
çevresine bakmak
look after
bak

Lucy'nin annesi ona küçük kız kardeşine bakmasını söyledi. - Lucy's mother told her to look after her younger sister.

Yarın köpeğime bakar mısın lütfen? - Would you please look after my dog tomorrow?

look ahead
ilerisi için plan yapmak
look alike
benzer

Tom'un çocuklarının hepsi benzer görünüyor. - Tom's children all look alike.

Bütün bu çiçekler benzer görünüyor. - All those flowers look alike.

look angle
görüş açısı
look around
tüm olasılıkları düşünmek
look around
araştırmak
look around
bütün ihtimalleri düşün
look as if
gibi görünmek
look as if
olacağa benzemek
look as if one has seen a ghost
hayalet görmüş gibi olmak
look askance
yan yan bakmak
look askance
göz ucuyla bakmak
look at
yargılamak
look at
seyretmek
look at
ele almak
look back
geçmişi düşünmek
look back
anımsa

Bazen çocukluğumu anımsarım. - I sometimes look back on my childhood.

look back
geriye bakmak

Bende geriye bakmak ve yaptıklarım için pişman olmak eğilimi yoktur. - I don't tend to look back and regret what I've done.

look back
hatırlamak
look daggers at
bir kaşık suda boğacakmış gibi bakmak
look down on
küçümsemek
look down on
hor görmek
look down on
hor gör

Diğer insanları hor görmemeliyiz. - We shouldn't look down on other people.

Fakir oldukları için diğerlerini hor görme. - Don't look down on others because they are poor.

look down one's nose at
hor görmek
look down one's nose at
-e tepeden bakmak
look down upon
hor görmek
look for
aktarmak
look for a needle in a haystack
samanlıkta iğne aramak
look for trouble
bela aramak
look forward
bekle

Tom'un yıllık ziyaretini her zaman sabırsızlıkla bekleriz. - We always look forward to Tom's annual visit.

Onu sabırsızlıkla bekleyeceğim. - I'll look forward to it.

look in on
uğramak
look into
araştır

Özel dedektifler tuhaf davaları araştırmak için kiralanırlar. - Private detectives were hired to look into the strange case.

Konuyu araştıracağız. - I will look into the matter.

look like
gibi görün

Tom eğleniyor gibi görünüyor. - Tom doesn't look like he's having any fun.

Neyiniz var, Jane? İyi hissetmiyor gibi görünüyorsunuz. - What's the matter, Jane? You look like you aren't feeling well.

look like
-e benzemek
look on
bakmak
look on
bakıp dur
look on
seyret
look on
seyirci kalmak
look on
seyretmek
look on the bright
iyimser olmaya çalışmak
look out
dışarı bakmak
look out
sakınmak
look out
dikkat etmek

Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın. - You'll have to look out for Tom.

look out
gözet

Tom'un çıkarlarını gözetmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

look out for
dikkat etmek

Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın. - You'll have to look out for Tom.

look over
göz gezdir

Bu evraklara göz gezdirmeni isteyebileceğini düşündüm. - I thought you might want to look over these documents.

look over
incelemek
look over
incele
look round
gezmek
look round
enikonu düşünmek
look round
dolaşmak
look sharp
dikkat et
look sharp
acele etmek
look sharp
elini çabuk tutmak
look through
gözden geçirmek
look through
incele

Lütfen boş vaktinde bu evrakları incele. - Please look through these papers at your leisure.

look through
incelemek
look to
ummak
look to one's laurels
şöhretini korumaya çalışmak
look up
bakmak

İngilizce bir kitap okurken bilmediğin her kelimeye sözlükten bakmak pek harika bir fikir değil. - When you're reading an English book, it isn't a great idea to look up every word you don't know.

look up
ara

Yeni kelimeleri sözlükte aramak iyi bir alışkanlıktır. - It is a good habit to look up new words in a dictionary.

Bu kelimeyi aramalıyız. - You should look up this word.

look up
gelişmek
look up
müracaat etmek
look up
aramak

Sözlükler bilmediğiniz sözcükleri aramak için kullanılır. - Dictionaries are used to look up the words you don't know.

Yeni kelimeleri sözlükte aramak iyi bir alışkanlıktır. - It is a good habit to look up new words in a dictionary.

look up table
taramalı tablo
look up to
-e saygı göstermek
look up to
hürmet etmek
look-see
bakma
look 1
1 bak
look about
(deyim) Birini veya birşeyi aramak, bakınmak
look around
etrafına bakmak

Etrafına bakmak için çekinme. - Feel free to look around.

look as if/though sth has been stirred with a stick
çıfıt çarşısına dönmek
look aside
köşeye bakmak
look at home
evde bak
İngilizce - İngilizce

look#on teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

look
To express or manifest by a look
look
To appear, to seem

It looks as if it’s going to rain soon.

look
To give an appearance of being

That painting looks nice.

look
To try to see, to pay attention to with one’s eyes

Don’t look in the closet.

look
Physical appearance, visual impression

I don’t like the look of the new design.

look
To make sure of, to see to

Look to it yourself, father, answered Telemachus, for they say you are the wisest counsellor in the world, and that there is no other mortal man who can compare with you. .

look
The action of looking, an attempt to see

Let’s have a look under the hood of the car.

look
To face or present a view

The hotel looks over the valleys of the HinduKush.

look
To expect or anticipate

I look to each hour for my lover’s arrival.

look
To search for, to try to find
look
A facial expression

If looks could kill.

look after
To watch or protect; to keep safe

He asked me to look after his daughter while he was away.

look ahead
to look in front of you literally
look ahead
to consider the future, to anticipate future events

He will need to look ahead a few years if he wants to make solid and realistic plans for his business.

look alike
to have a similar visual appearance
look and feel
The combination of the visual design and behaviour of a user interface
look at
to observe or watch (something)
look at
to study (something) visually
look before you leap
Don't jump into something too precipitously; be at least a bit foresightful or circumspect
look daggers
To stare in a severe, disapproving, or threatening manner, especially without speaking

wo hostesses approached and looked daggers at Suzy and Teresa, both of whom glared back.

look down on
To regard or treat as inferior
look down one's nose
To regard as inferior or distasteful; to hold in contempt

he has such a superior look about her, you know, like some snooty society matron, looking down her nose at the rest of us.

look down upon
Alternative form of look down on

The mechanical toys were very superior, and looked down upon every one else; they were full of modern ideas, and pretended they were real.

look for
To search; to seek

He spent his life looking for the truth.

look forward
To anticipate or expect; especially, to expect something to be pleasant

I enjoyed his writing very much, and I look forward to meeting him in person.

look forward to
To anticipate, expect, or wait for, especially with a feeling of approval or pleasure

Now, on Friday noon, I am to become a private citizen. I am proud to do so. I look forward to it.

look into
to investigate, explore, or consider

If you are buying a new car, you might want to look into getting a hybrid or other high-efficiency vehicle.

look like
To seem

It looks like I'm stuck with you.

look like
To be similar in appearance to; resemble

He loved him so hard that he loved all his whiskers off, and the pink lining to his ears turned grey, and his brown spots faded. He even began to lose his shape, and he scarcely looked like a rabbit any more, except to the Boy.

look off
To mislead by directing one's apparent attention away from one's true object of intent
look off
To put off by one's facial expression
look on
To watch; to observe

My performance seems somehow always to get worse when there are other people looking on.

look out
Be vigilant and aware

While you're in the city center, look out for the dodgy street vendors.

look out
To find by looking: to hunt out

Then she straightened the kitchen, lit the lamp, mended the fire, looked out the washing for the next day, and put it to soak.

look out
To look from within to the outside

Look out, and you will see the rain has stopped.

look out for number one
To act in one's own interests; to act in a manner advantageous primarily to oneself
look over
To scan-read and check for errors
look the other way
To ignore something wrong. Similar to connive
look the part
To appear suitable for a particular kind of work, position or role

We were going to cast him in our new movie but unfortunately he didn't look the part.

look through
To search, either with the eyes or by hand

Airport security looked through her purse and confiscated her nail scissors.

look through
To pretend not to see something or someone who is clearly visible

I tried to get Michele's attention at the party, but she looked right through me!.

look through
To gaze through a gap or aperture

He looked through the binoculars at the bird.

look through rose-tinted glasses
Alternative spelling of wear rose-colored glasses
look to
To seek inspiration or advice from someone

Whenever I'm upset, I look to Mary to cheer me up.

look up
To have a bright future

Things started looking up after Jim moved back in with his parents.

look up
To obtain information about something from a text source

I didn't know what a mitochondrion was until I looked it up in a dictionary.

look up
To look in an upwards manner

We stayed up late to look up at the stars.

look up to
To show respect or admiration for
look upon
To consider or regard something in a specific manner

Some people look upon lexicography as their lifes work.

look upon
To gaze at something; to look on

Look upon my works, ye Mighty, and despair!.

look what the cat's dragged in
Used as an ironic acknowledgement of someone's arrival, especially to imply that they are unwelcome or disagreeable in some way
look who's talking
used when someone receives criticism for something by someone else who is guilty of the same thing
look-alike
A person who is visually similar to another; a double
look-down, shoot-down
Describing a phased-array radar powerful enough to pick aircraft out of ground clutter from high altitude
look-in
A quick short pass to a receiver running diagonally toward the center of the field
look-in
A quick glance
look-in
A chance to participate, compete, or succeed
look-in
A brief visit
look-see
A brief examination, a peek or glance

I'll just take a look-see at the problem and come right back, then we can go to lunch.

look out on
be oriented in a certain direction; "The house looks out on a tennis court"; "The apartment overlooks the Hudson
look
search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!"
look
accord in appearance with; "You don't look your age!
look like adrowned rat
(Ev ile ilgili) Be very wet , especially because you have been in heavy rain
look
{v} to behold, see, watch, seek for, appear
look
{n} a view, appearance, air of the face
look daggers
(deyim) Stare/look angrily
look in the eye
Meet with a steady look; to face bravely or without shame. "Mary looked the gangster in the eye, and he turned away without hurting her.", "John had looked death in the face many times.", "We often believe a person who looks us in the eye, but it does not prove he is truthful.", "U promised Harry to write to him while I was on vacation, and if I don't do it, I won't be able to look him in the eye."
look like hell
(deyim) look very ill or tired
look something up
Search for and find a piece of information in a reference book or in a database
Türkçe - İngilizce

look#on teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

look after one's own comfort
rahatına bakmak
look#on