bulmaya çalışmak

listen to the pronunciation of bulmaya çalışmak
Türkçe - İngilizce
look for

I went to many shops to look for the book. - Kitabı bulmaya çalışmak için birçok dükkana gittim.

search for
try to find

Unfortunately, the police had to wait until there was another victim to try to find more about the serial killer. - Ne yazık ki, polis seri katil hakkında daha fazla bilgi bulmaya çalışmak için başka bir mağdur buluncaya kadar beklemek zorunda kaldı.

I've got to try to find them. - Onları bulmaya çalışmak zorundayım.

feel about for
seek
bulmaya çalışma
{i} quest
bulmaya çalışmak