dikkat etmek

listen to the pronunciation of dikkat etmek
Türkçe - İngilizce
pay attention

You don't have to pay attention to what Tom says. - Tom'un söylediklerine dikkat etmek zorunda değilsiniz.

Tom doesn't have to pay attention to what Mary says. - Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil.

be careful

If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. - Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın.

We have to be careful with expenses. - Giderlerimize dikkat etmek zorundayız.

watch out

You have to watch out. - Dikkat etmek zorundasınız.

You have to watch out for avalanches at this time of the year. - Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın.

behold
a) to pay attention (to), to pay heed to, to give heed (to) b) to be careful, to watch out, to beware (of) c) to notice, to note, to observe d) to take care of
take note of
take heed
look to
be cautious
watch one's step
pay attention to

Tom doesn't have to pay attention to what Mary says. - Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil.

We must pay attention to the traffic light. - Trafik ışıklarına dikkat etmek zorundayız.

(Latin) cavere
look sharp
(Dilbilim) give heed
look out for

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

attend to
watch out for

You have to watch out for avalanches at this time of the year. - Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın.

(deyim) have an eye on
keep an eye on (someone)
beware of
listen for
give heed to
take heed of
ware
take care of

Do you want to take care of that? - Ona dikkat etmek ister misin?

make a point of
(Konuşma Dili) have one's eyes on
see
keep track of
pay heed to
be mindful of
look out

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

take care

Do you want to take care of that? - Ona dikkat etmek ister misin?

It gets cold in the mornings and evenings, so I want to take care how I dress. - Sabahları ve akşamları hava soğur, bu yüzden nasıl giyineceğime dikkat etmek istiyorum.

be wary of
careful

If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. - Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın.

We have to be careful with expenses. - Giderlerimize dikkat etmek zorundayız.

remark
take trouble
1. to pay attention to. 2. to be careful
keep an eye on
wary
{f} notice
pay heed
observe
keep tabs on
beware
look

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

{f} mind
{f} heed
{f} note
{f} watch

You have to watch out for avalanches at this time of the year. - Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın.

You have to watch out. - Dikkat etmek zorundasınız.

guard
dikkat etme
watch

Do we need to watch out for tigers around here? - Buradaki kaplanlara dikkat etmeli miyiz?

Tom told me to watch out for you. - Tom sizin için dikkat etmemi istedi.

dikkat etmek farkına varmak
note
dikkat et
{f} notice

It's my fault that the cake was burned. I was talking on the phone and didn't notice the time. - Kekin yanması benim hatamdır. Telefonda konuşuyordum ve zamana dikkat etmedim.

Tom noticed that not all the kids were paying attention. - Tom bütün çocukların dikkat etmediğini fark etti.

dikkat et
{f} heed

They gave no heed to the warning. - Uyarıya dikkat etmediler.

Take heed of her advice. - Onun tavsiyesine dikkat et.

dikkat et
look sharp
dikkat et
{f} note

Please take note of that. - Lütfen ona dikkat et.

You need to take note of this! - Buna dikkat etmelisin!

dikkat et
watch out

Watch out for her. Her weapon is language - if she wants to, she'll talk you to death. - Ona dikkat et. Onun silahı dildir, o isterse sizinle ölene dek konuşur.

Watch out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat et.

adımına dikkat etmek
watch one's step
davranışlarına dikkat etmek
mind one's p's and q's
davranışlarına dikkat etmek
to mind one's p's and q's
dikkat et
nota bene
dikkat et
nix
dikkat etme
heed

They gave no heed to the warning. - Uyarıya dikkat etmediler.

dikkat etme
{i} remark
ince farklara dikkat etmek
subtilize
kendine dikkat etmek
to take care of oneself
lafına dikkat etmek
to be guarded in what one says
sözlerine dikkat etmek
to weigh one's words
özellikle dikkat etmek
pay particular attention
Türkçe - Türkçe
Gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamak, uyanık davranmak
(Osmanlı Dönemi) NED'
dikkat etmek