laying

listen to the pronunciation of laying
İngilizce - Türkçe
yerleştirme
(İnşaat) kaba sıva
yatırarak
(İnşaat) çarpma sıva
yatırma
{f} yatır
{i} yatıştırma
{i} serme
{i} yayma
{i} yumurtlama
{i} döşeme
{i} sıva
yerine koyma
serimi
lay
sermek
laying off
durdurma
laying off
duraklama
laying off
işten çıkarma
laying out
işaretleme
laying mash
yumurta yemi
laying nest
folluk
laying waste
tahrip etme
laying bare
çıplak döşeme
laying low
Düşük döşeme
laying up
(Mühendislik) İzole büküm
laying barge
(Askeri) döşeme mavnası
laying cable
kablo döşeme
laying days
(Askeri) starya
laying stone
taşların döşenmesi
laying trowel
(İnşaat) harç serme malası
laying trowel
(İnşaat) duvarcı malası
laying underground
toprak altına yerleştirme
laying up
(Askeri) kalıp sökme
laying up
(Sigorta) limanda yatma
laying up position
(Askeri) çıkarma hazırlık mevzii
laying worker
(Arılık) yumurtlayan işçi arı
laying worker
(Arılık) yalancı ana
lay
{f} (dikkatle) koymak
lay
{f} yere koymak ve kullanım için hazır pozisyona getirmek
lay
(Askeri) gitmek
lay
{i} yumurtlamak
lay
yatırmak
lay
koymak

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

Şüpheli tüm eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his things on the table.

lay
yatmak
lay
{i} (yumurta) yumurtlamak
lay
{i} hal

Fadıl hâlâ Leyla'nın suçlu olduğuna inanmıyor. - Fadil still doesn't believe Layla is guilty.

Okyanusun derin katmanları hâlâ neredeyse keşfedilmemiş. - The deep layers of the ocean is still almost unexplored.

lay
{f} (halı) döşemek
lay
bir halatın bükümü veya büküm tarzı
lay
yatma

Sırtüstü yatmanı ve dinlenmeni istiyorum. - I want you to lay back and relax.

lay
bahse girmek
lay
{f} yerleştirmek
edge laying
(Tekstil) kenar düzenleme
lay
{f} sevişmek
lay
harcamak
lay
yüklemek (suç)
lay
devirmek
lay
ayırmak

Sami, Leyla'yı ailesinden ayırmak istedi. - Sami wanted to separate Layla from her family.

lay
toplamak
lay
becermek
lay
tasarlamak
lay
sunmak (teklif)
lay
ezgi
lay
dizmek
lay
yumurtlamak (yumurta)
lay
yaymak
lay
kaymak
lay
yakalamak

İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz. - Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits.

lay
sergilemek
lay
arazi yapısı
lay
emretmek
mine laying
(Askeri) mayın dökme
mine laying
(Askeri) mayın döşeme
lay
{f} kurmak

Leyla cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlanıyordu. - Layla was charged with conspiracy to commit murder.

Layla banka soygunu için komplo kurmakla görevlendirildi. - Layla was charged with conspiracy for bank robbery.

egg laying mammals
yumurtlayan memeliler
lay
döşemek
lay
arg.düzmek
lay
sürmek

Leyla iyi bir yaşam sürmek istiyordu. - Layla wanted to live a good life.

lay
(hukuk/tıp/vb.belli bir öğrenim dalında) profesyonel olmayan
lay
değdirmek
lay
sikmek
lay
üstüne oynamak
lay
hazırlamak
lay
yatıştırmak
lay
{f} yatır

Onu buraya getirin ve divana yatırın. - Bring her in here and lay her on the sofa.

Kartlarınızı masaya yatırın ve bana düz bir cevap verin! - Lay your cards on the table and give me a straight answer!

lay
yüklemek
lay
isnat etmek
lay
kab

Burası Leyla'nın en kötü kabusunun başladığı yerdir. - This is where Layla's worst nightmare began.

Fadıl kabloyu Leyla'nın ellerine bağladı. - Fadil tied the cable to Layla's hands.

lay
eğitim görmemiş
track laying
ray döşeme
track laying
hat döşeme
lay
yatış

Sami ve Leyla arasındaki gerginlik yatışmaya başlıyor. - Tensions are starting to simmer between Sami and Layla.

egg laying
yumurtlama
keel laying
(Denizcilik) Gemi inşaa sektöründe, geminin ilk bloğunun kızak üzerine yerleştirilmesi
lay
{i} durum

Kırık cam yolun her tarafına dağılmış durumda. - Broken glass lay scattered all over the road.

Leyla, Fadıl'ın sadakatsizliğinden bıkmış durumda. - Layla is tired of Fadil's infidelity.

lay
Meslekten olmayan
lay
yatır(mak)
lay
yattı
lay
uzanıyorum
lay
döşeyen
pipe laying
Ferşiyat

Cranes with side-boom are used for pipe laying.

track laying
hat döşeme, ray döşeme
brick laying
(İnşaat) tuğla örülmesi
brood of laying worker
(Arılık) yalancı ana kuluçkası
direct laying
(Askeri) nişangah tevcihi
direct laying
(Askeri) NİŞANGAH TEVCİHİ: Silahların nişangahlarının hedef üzerine doğrudan ayarlandığı bir tevcih sistemi. Buna "direct pointing" de denir. Bknz. "indirect laying"
direct laying position
(Askeri) AÇIK MEVZİİ: Bu şekilde atış yapan top mevzii
fire by direct laying
(Askeri) GÖREREK ATIŞ: Bak. "direct fire"
full track laying vehicle
(Askeri) TAM TIRTILLI ARAÇ: Bak. "full track vehicle"
indirect laying
(Askeri) görmeyerek nişan
indirect laying
(Askeri) GÖRMEYEREK NİŞAN: Hedef top mevziinden görünmediği zaman top ile hedef yerine nişan noktası (aiming point) denilen sabit bir cisme nişan alarak veya bir top komuta aleti gibi nişangahtan ayrı bir tevcih vasıtasından faydalanarak nişan alma. Buna (indirect pointing) de denir
indirect laying position
(Askeri) KAPALI MEVZİ: Böyle bir mevzi
lay
{i} konum
lay
{i} türkü
lay
{f} dinmek
lay
{f} sunmak

Sami, Leyla'ya kalacak bir yer sunmak istedi. - Sami wanted to offer Layla a place to stay.

lay
lay days yükleme ve boşaltma süresi
lay
{i} sevişme
lay
şiir/yatış
lay
uzman olmayan/halka ait
lay
{i} mevki
lay
(Askeri) ROTA VERMEK, ROTA ÇİZMEK: Bir rota hesaplama veya tasarlamak
lay
{i} şarkı sözü
lay
{f} (laid)
lay
{f} (tuğla) örmek
lay
{f} ileri sürmek
lay
duruş

Sami, Leyla'nın duruşmasına kadar bir daha görünmedi. - Sami wasn't seen again until Layla's trial.

Leyla duruşmayı bekliyordu. - Layla was waiting for trial.

lay
meslek
lay
{s} rahip olmayan
lay
kazanç üstünden hisse
lay
rahip sınıf
lay
{s} laik
lay
{i} şarkı
lay
{s} belirli meslekten olmayan; alaylı
lay
vaziyet
lay
argo yol
lay
lay of the land etrafın hal ve şekli
pattern laying
(Askeri) BELİRLİ BİR İLİŞKİYLE MAYIN DÖŞEME, ANAHTARLA DÖŞEME: Mayınların bir diğeriyle sabit ilişkide bulunacak şekilde döşenmesi
pattern laying
(Askeri) anahtara göre mayın döşeme
random mine laying
(Askeri) GELİŞİGÜZEL MAYINLAMA: Kara mayın harbinde mayınların bir şekle bağlı kalınmaksızın dökülmesi
random mine laying
(Askeri) gelişigüzel mayınlama
reciprocal laying
(Askeri) PARALEL KILMA: İki topu paralel istikamete tevcih suretiyle bu toplara ait atış düzlemlerini paralel kılma usulü. Bu usulde; toplar birbirlerine nişan alır; sonra iki topu birleştiren esas hattan eşit açılarda yana tevcih için tamamlayıcı açılar kadar sağa ve sola çevrilirler
reciprocal laying
(Askeri) paralel kılma
scattered laying
(Askeri) dağınık döşeme
scattered laying
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) DAĞINIK DÖŞEME (KARA MAYIN HARBİ): Mayınların belli bir plana bağlanmadan serilmesi
tile laying
(İnşaat) çini döşeme
track laying vehicle
(Askeri) TIRTILLI ARAÇ; PALETLİ ARAÇ: Aracın iki yanına monte edilmiş iki palet üzerinde hareket eden araç. Tırtıllı bir araç yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Genellikle silahlarla donatılmıştır ve zırhlıdır; taktik amaçlarla kullanılmak üzere imal edilmiştir. Tanklar, tırtıllı araç tipidir
Türkçe - Türkçe

laying teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

LAY
(Osmanlı Dönemi) f. Söyleyen, söyleyici
lay
Fransa'da bir kıyı ırmağı
lay
çamur, cıvık
İngilizce - İngilizce
{i} act of placing in a horizontal position; setting in place, setting down, arranging; causing to lie down; putting; placing
The act or period of laying eggs; the eggs laid for one incubation; a clutch
present participle of lay
The first coat on laths of plasterer's two-coat work
the production of eggs (especially in birds)
The act of one who, or that which, lays
laying bare
Present participle of lay bare
laying down
Present participle of lay down
laying off
Present participle of lay off
laying open
Present participle of lay open
laying out
Present participle of lay out
laying over
Present participle of lay over
laying siege
Present participle of lay siege
laying up
Present participle of lay up
laying waste
Present participle of lay waste
laying on of hands
The application of a faith healer's hands to the patient's body
laying on of hands
Laying hands on a person's head to invoke spiritual blessing in Christian ordination
laying down
labeling, marking, setting; placing in a horizontal position, putting down
laying down rules
stating the rules
laying off
stopping, pausing; dismissing of workers, cutting back on the number of workers
laying on
the act of contacting something with your hand; "peonies can be blighted by the laying on of a finger
laying on of hands
laying hands on a person's head to invoke spiritual blessing in Christian ordination the application of a faith healer's hands to the patient's body
laying the foundations
putting down the base, creating the foundation
laying the table
setting the table, putting dishes and silverware on the table
laying waste
destruction achieved by wrecking something
lay
To place something down in a position of rest
lay
To leave something somewhere
lay
To prepare (a plan, project etc.); to set out, establish (a law, principle)

Even when I lay a long plan, it is never in the expectation that I will live to see it fulfilled.

lay
Simple past of lie when pertaining to position

The baby lay in its crib and slept silently.

lay
To cause to subside or abate

But how upon the winds being laid, doth the ship cease to move?.

lay
Arrangement or relationship; layout

nonstandard or colloquial the lay of the land (rather than the standard the lie of the land).

lay
Non-professional; not being a member of an organized institution
lay
A casual sexual partner

What was I, just another lay you can toss aside as you go on to your next conquest?.

lay
To install certain building materials, laying one thing on top of another

lay flooring.

lay
The direction a rope is twisted

Worm and parcel with the lay; turn and serve the other way.

lay
To produce and deposit an egg
lay
To have sex with
lay
a short song
lay
a short poem or narrative, one usually intended to be sung
lay
To wager that an event will not take place
lay
Not belonging to the clergy, but associated with them

They seemed more lay than clerical.

laying down
deponent
lay
Past tense of lie. the past tense of lie
lay
{a} laical
lay
{n} a song, grassy ground, row, wager
lay
{v} to put, place, apply, wager, calm, still, bring eggs, contrive
direct laying
sighting and aiming of a firearm in the direction of a target
egg laying
the production of eggs (especially in birds)
egg laying
{i} oviparity, laying of eggs
indirect laying
aiming by pointing a firearm at some object and not directly at the intended target when there is no line-of-sight contact with the target
lay
not of or from a profession; "a lay opinion as to the cause of the disease"
lay
Not educated or cultivated; ignorant
lay
{f} place in a horizontal position; set in place; produce and deposit (an egg or eggs); present, propose; prepare; spread out; put; set; deposit; locate; cause; appease; cause to subside or end; bet, wager
lay
A ballad or sung poem
lay
The way in which strands of a rope or cable are twisted Climbing and SRT Ref JJ
lay
The position of print on a sheet of paper
lay
in their proper places and twist or unite them; as, to lay a cable or rope
lay
Short lengths of pipe welded together offshore & laid from the back of a lay ship Max lay rate 5miles / day
lay
To prepare; to make ready; to contrive; to provide; as, to lay a snare, an ambush, or a plan
lay
A share of the proceeds or profits of an enterprise; as, when a man ships for a whaling voyage, he agrees for a certain lay
lay
The length measured along the axis of a wire or cable required for a single strand (in a stranded wire) or conductor (in cable) to make one complete turn about the axis of the conductor or cable
lay
To produce and deposit eggs
lay
A melody; any musical utterance
lay
Non-professional, not being a member of an organized institution (e.g. scientific lay person)
lay
To lie
lay
To impose, as a burden, suffering, or punishment; to assess, as a tax; as, to lay a tax on land
lay
To deposit, as a wager; to stake; to risk
lay
A wager
lay
Originally the Anglicized term for the French lai, it later came to be used by English poets as a synonym for song or for narrative poetry of moderate length (See also Tragedy)
lay
To cause to lie dead or dying
lay
Of or pertaining to the laity, as distinct from the clergy; as, a lay person; a lay preacher; a lay brother
lay
To place (new type) properly in the cases
lay
To produce and deposit (an egg)
lay
{i} poem which tells a story (especially one that can be sung); song
lay
To prepare (e.g., the groundwork, the table)
lay
{i} way in which something is laid or lies (especially of a country); (Slang) sexual partner (vulgar); (Slang) sexual intercourse (vulgar)
lay
The laity; the common people
lay
not of or from a profession; "a lay opinion as to the cause of the disease
lay
A law
lay
To state; to allege; as, to lay the venue
lay
lay eggs; "This hen doesn't lay"
lay
A job, price, or profit
lay
A song or simple narrative poem The form originated in medieval France Early French lais were often based on the Celtic legends and other tales sung by Breton minstrels thus the name of the "Breton lay " In fourteenth-century England, the term "lay" was used to describe short narratives written in imitation of the Breton lays The most notable of these is Geoffrey Chaucer's "The Minstrel's Tale "
lay
To have sexual intercourse with someone, especially in a casual manner
lay
A meadow
lay
The direction of predominant surface features
lay
A plan; a scheme
lay
To cause to lie down, to be prostrate, or to lie against something; to put or set down; to deposit; as, to lay a book on the table; to lay a body in the grave; a shower lays the dust
lay
The axial distance required for one cabled conductor or conductor strand to complete one revolution about the axis around which it is cabled
lay
To take a position; to come or go; as, to lay forward; to lay aloft
lay
To spread on a surface; as, to lay plaster or paint
lay
Pertaining to wire and cable, the axial distance required for one cable conductor or conductor strand to complete one revolution about the axis around which it is cabled
lay
from laios, a Greek word meaning the people
lay
Faith; creed; religious profession
lay
The length measured along the axis of a wire or cable required for a single strand (in stranded wire) or conductor (in cable) to make one complete turn about the axis of the conductor or cable
lay
A long narrative poem, especially one that was sung by medieval minstrels called trouvères The Lais of Marie de France are lays
lay
Arrangement or relationship; layout; eg, the lay of the land
lay
Pertaining to wire and cable, the axial distance required for one cabled conductor or conductor strand to complete one revolution about the axis around which it is cabled Lay Direction The twist in the cables as indicated by the top strands while looking along the axis of the cable away from the observer Described as "right hand or "left hand"
lay
A measure of yarn; a lea
lay
Not belonging to the clergy
lay
To put the strands of a rope, a cable, etc
lay
To place and arrange (pages) for a form upon the imposing stone
lay
(aka lai) A form of poetry set to music, born in 13th-century France
lay
Position on the ground where a tree will fall when severed from the stump (10)
lay
{s} not clerical; not a member of the ordained clergy; not professional, not a member of a certain profession; not having expertise; of or done by the laity
lay
To impute; to charge; to allege
lay
To point; to aim; as, to lay a gun
lay
The lathe of a loom
lay
To place in position; to establish firmly; to arrange with regularity; to dispose in ranks or tiers; as, to lay a corner stone; to lay bricks in a wall; to lay the covers on a table
lay
To install certain building materials, laying one thing on top of another (e.g. lay brick, lay flooring.)
lay
concerning those not members of the clergy; "set his collar in laic rather than clerical position"; "the lay ministry"; "the choir sings both sacred and secular music"
lay
A song; a simple lyrical poem; a ballad
lay
The Slightly curved portion of a clarinet or saxophone mouthpiece that faces the reed
lay
To wager that an event will not take place (the opposite of to back)
lay
postp + loc : about, as regards (also topic marker)
lay
An obligation; a vow
lay
put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
lay
prepare or position for action or operation; "lay a fire"; "lay the foundation for a new health care plan"
lay
Direction and angle in which the strands of a rope are twisted Submitted by Piers from London, UK
lay
A narrative poem set to music
lay
Not belonging to, or emanating from, a particular profession; unprofessional; as, a lay opinion regarding the nature of a disease
lay
To apply; to put
lay
(1) place or put something, as in: Lay the book on the table
lay
Pertaining to wire & cable, the axial distance required for one cabled conductor or conductor strand to complete one revolution about the axis around which it is cabled
lay
To bring forth and deposit; as, to lay eggs
lay
To go; that is, Iay aft or lay aloft, lay to (i e , heave to), lay up, lay a course The twisting of strands in a rope
lay
To impose, as a command or a duty; as, to lay commands on one
lay
put in a horizontal position; "lay the books on the table"; "lay the patient carefully onto the bed"
lay
a narrative song with a recurrent refrain
lay
That which lies or is laid or is conceived of as having been laid or placed in its position; a row; a stratum; a layer; as, a lay of stone or wood
lay
a narrative poem of popular origin
lay
To present or offer; as, to lay an indictment in a particular county; to lay a scheme before one
lay
1) As a command, it means to go in the direction indicated, e g , "Lay aloft!" (go up) or "Lay alow!" (come down) 2) Of a line or rope, it refers to "the direction in which the strands are twisted" (Colcord) These two definitions, out of a host, are most pertinent to the Lady
lay
(1) the direction of advance of any point in a strand for one complete turn; (2) the amount of advance of any point in a strand for one complete turn See pitch
lay
put in a horizontal position; "lay the books on the table"; "lay the patient carefully onto the bed" lay eggs; "This hen doesn't lay" prepare or position for action or operation; "lay a fire"; "lay the foundation for a new health care plan" impose as a duty, burden, or punishment; "lay a responsibility on someone" not of or from a profession; "a lay opinion as to the cause of the disease
lay
To cause to be still; to calm; to allay; to suppress; to exorcise, as an evil spirit
lay
of Lie, to recline
lay
To lay a wager; to bet
lay
impose as a duty, burden, or punishment; "lay a responsibility on someone"
lay
The position of print on a sheet of paper Lays (front and side) - the guides to which paper is fed before being printed or folded Lay edges - the edges of a sheet which are laid against the front and side lays
lay
garlic
mine laying
place explosives in the ground or underwater
pipe laying
The act or method of making combinations for personal advantage secretly or slyly; in this sense, usually written as one word
pipe laying
The laying of conducting pipes underground, as for water, gas, etc
Türkçe - İngilizce

laying teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

lay
the lay
laying

  Heceleme

  lay·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  leyîng

  Telaffuz

  /ˈlāəɴɢ/ /ˈleɪɪŋ/

  Ortak Eşdizimliler

  laying down

  Videolar

  ... schools, and laying broadband lines -- all the things that ...
  ... And we're going to have to make sure that we are laying the ...

  Günün kelimesi

  haboob