yatıştırma

listen to the pronunciation of yatıştırma
Türkçe - İngilizce
appeasement
conciliation
propitiation
settlement
sedation
mollification
moderation
damping
soothing
alleviate
alleviation
reassurance
{i} laying
{i} appeasing
{i} mitigating
mitigation
yatıştırmak
{f} soothe
yatıştırmak
{f} appease
yatıştırmak
{f} placate
yatıştırma politikası
(Hukuk) appeasement policy
yatış
{i} lie
yatış
lying
yatıştırmak
mitigate
yatıştırmak
{f} calm

McClellan tried to calm Lincoln's fears. - McClellan Lincoln'un korkularını yatıştırmak için çalıştı.

Tom breathed slowly and deeply to calm his nerves before going into the interview room. - Tom görüşme odasına girmeden önce sinirlerini yatıştırmak için yavaş ve derinden nefes alıp verdi.

yatıştırmak
{f} alleviate
yatıştırmak
compose
yatıştırmak
quench
yatıştırmak
{f} quell
yatış
(Havacılık) bank
yatıştırmak
relieve

It's an excellent method to relieve stress. - Bu, stresi yatıştırmak için mükemmel bir yöntem.

yatıştırmak
cajole
yatıştırmak
subside
yatıştırmak
cool down
yatıştırmak
precipitate
yatıştırmak
subdue
yatıştırmak
steady
yatıştırmak
ease
yatıştırmak
sedate
yatıştırmak
salve
yatıştırmak
mollify
yatıştırmak
disarm
yatıştırmak
set at ease
yatıştırmak
lay
yatıştırmak
patch up
yatıştırmak
pacify
yatıştırmak
still
yatış
lay

Tensions are starting to simmer between Sami and Layla. - Sami ve Leyla arasındaki gerginlik yatışmaya başlıyor.

yatış
bank, banking
yatıştırmak
hush
yatıştırmak
quiet
yatıştırmak
(Hukuk) alleviate, appease
yatıştırmak
lull
yatıştırmak
settle
yatıştırmak
remit
yatıştırmak
allay
yatıştırmak
to calm; to soothe; to mollify
yatıştırmak
comfort
yatıştırmak
quieten
yatıştırmak
defuse

What do you think is the best way to defuse their argument? - Onların tartışmasını yatıştırmak için en iyi yolun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

yatıştırmak
moderate
yatıştırmak
conciliate
yatıştırmak
to calm, to quieten, to tranquillize, to sedate, to mollify, to allay, to relieve, to appease, to ease, to alleviate, to soothe, to assuage, to placate, to pacify
yatıştırmak
becalm
yatıştırmak
propitiate
yatıştırmak
assuage
yatıştırmak
abate
yatıştırmak
attemper
yatıştırmak
{f} soften
yatıştırmak
{f} tranquillize
yatıştırmak
smoothen
yatıştırmak
smother up
yatıştırmak
dulcify
yatıştırmak
{f} tranquilize
yatıştırmak
smooth down
yatıştırmak
silence
yatıştırma