ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı

listen to the pronunciation of ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
Türkçe - Türkçe
kapa
ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı

    Heceleme

    ti·ca·ri de·ğer ta·şı·yan yap·rak tü·tün·le·rin dü·şük ka·li·te·li o·la·nı