kapa

listen to the pronunciation of kapa
Türkçe - İngilizce
coop in
{f} switching off
{f} shut

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

shut down

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

There is a possibility that we won't have to shut down the factory. - Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var.

{f} inclose
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

{f} shutting

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

power#off
coop up
turn#off
obturate
coopup
closing

Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time. - Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı.

We heard the door closing. - Biz kapının kapandığını duyduk.

kapa çeneni
shut up
Kapa çeneni!
Shut up!, Shut your gob!
kapa çeneni
none of your jaw
kapa çeneni
dry up
kapa çeneni
hold your jaw
kapa çeneni
shut your gob
kapa çeneni
shut your mouth!
sistemi kapa
(Bilgisayar) shut down
kapa çeneni
cut the cackle
Kapa çeneni
shutup
demeti kapa! komutu
(Askeri) close sheaf!
kapa çeneni
shut your mouth
makası kapa!
slang Shut your trap! (said to someone talking)
Türkçe - Türkçe
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapa parantez
kapa