fill

listen to the pronunciation of fill
İngilizce - Türkçe
doldurmak

Tom bu formları doldurmak zorunda. - Tom has to fill out these forms.

Bu başvuru formunu Fransızca doldurmak zorunda mıyım? - Do I have to fill out this application form in French?

{i} dolduracak miktar
{i} doldurma

Öyleyse sadece bu kartı doldurmak zorundasın. - Then you just have to fill out this card.

Tüm yapmanız gereken bu formu doldurmak. - All you have to do is fill in this form.

{f} doyurmak
yayılmak
bürümek
(Havacılık) atkı
karşılamak
kapamak
kaplamak
yapmak
{f} doldur

Köşedeki servis istasyonunda arabama yakıt doldurttum. - I had my car filled up at the service station at the corner.

Bu sicil kartını doldurun lütfen. - Fill out this registration card, please.

icra etmek
istiap haddi
istenilen/gereksinilen miktar
tatmin etmek
yerine getirmek
dolmak
ek
{f} şişmek
hazırlamak dolumluk
doldur,v.doldur: n.doldurma
{f} şişirmek
{i} doyma
{f} dolgu yapmak
{i} dolgu, dolguyla meydana getirilmiş yer
{i} dolusu
toprak tesviyesinde kullanılan toprak veya moloz
{i} doyumluk
dolgu maddesi
filling
{i} dolgu

Diş dolgumu kaybettim. - I've lost my filling.

İki dolgu almak zorundayım. - I had to have two fillings.

fill in
tamamlamak
fill out
(formu) doldurmak
fill a gap
boşluk doldurmak
fill a gap
boşluğu doldurmak
fill a gap
(Ticaret) eksikliği gidermek
fill a gap
boşluğunu doldurmak
fill area
(Askeri) dolgu alanı
fill auto
(Bilgisayar) otomatik doldur
fill color
(Bilgisayar) renk doldur
fill color
(Bilgisayar) doldurma rengi
fill dam
(Coğrafya) dolgu baraj
fill days
(Bilgisayar) günleri doldur
fill down
(Bilgisayar) aşağı doldur
fill down
(Bilgisayar) aşağıya doldur
fill down
(Bilgisayar) aşağı doldurmayı
fill down
(Bilgisayar) alta kopyala
fill down
(Bilgisayar) aşağıyı doldur
fill down
(Bilgisayar) alta doldur
fill effect
(Bilgisayar) dolgu efekti
fill effects
(Bilgisayar) doldurma efektleri
fill effects
(Bilgisayar) dolgu efektleri
fill formats
(Bilgisayar) biçimleri doldur
fill group
(Bilgisayar) gruba doldur
fill her up!
(Otomotiv) depoyu doldur!
fill in
(Ticaret) stok eksiğini gidermek
fill in
(form) doldurmak
fill in
form doldurmak

Mağazada Tom için form doldurmak zorundayım. - I have to fill in for Tom at the store.

fill in for
birinin yerine çalışmak
fill in for someone
(deyim) birinin yerini doldurmak
fill in time
(deyim) zaman geçirmek
fill justify
(Bilgisayar) dolgu iki yana yasla
fill left
(Bilgisayar) sola doldur
fill left
(Bilgisayar) solu doldur
fill light
doldurma ışığı
fill material
(Askeri) dolgu malzemesi
fill months
(Bilgisayar) ayları doldur
fill or kill orders
(Ticaret) kalanını iptal et
fill order
(Bilgisayar) dolgu sırası
fill out
büyütmek
fill out
form doldurmak

Tom bir sürü form doldurmak zorundaydı. - Tom had to fill out lots of forms.

fill out
yazılı formu tamamlamak
fill out
büyümek
fill out
doldurmak (formu)
fill out
doldurmak (form vb)
fill out
toplamak
fill out
şişmek
fill quantity
(Askeri) dolgu miktarı
fill right
(Bilgisayar) sağa doldur
fill right
(Bilgisayar) sağa kopyala
fill right
(Bilgisayar) sağa doldurmayı
fill right
(Bilgisayar) sağı doldur
fill sand
(Askeri) dolgu kumu
fill series
(Bilgisayar) serileri doldurmayı
fill series
(Bilgisayar) seriyi doldur
fill series
(Bilgisayar) serileri doldur
fill shadow
(Bilgisayar) gölge doldur
fill slopes
(Jeoloji) dolgu şevleri
fill something in
doldurmak
fill something out
doldurmak
fill style
(Bilgisayar) doldurma stili
fill style
(Bilgisayar) doldurma biçemi
fill the bill
(Konuşma Dili) uygun gelmek
fill the bill
(Konuşma Dili) uygun düşmek
fill the bill
ihtiyacını karşılamak
fill the gap
gedik kapamak
fill the sack
çuvalı doldurmak
fill the seat
(Politika, Siyaset) koltuğu doldurmak
fill type
(Bilgisayar) dolgu türü
fill up
(Bilgisayar) üste doldur
fill up
(Bilgisayar) yukarı doldur
fill values
(Bilgisayar) değerleri doldur
fill valve
(Havacılık) ikmal valvi
fill valve
ikmal valfi
fill weekdays
(Bilgisayar) iş günlerini doldur
fill weight
(Gıda) dolum ağırlığı
fill with hope
ümitlendirmek
fill with oil
(Otomotiv) yağ koyun
fill with tears
yaşarmak
fill with tears
gözleri yaşarmak
fill years
(Bilgisayar) yılları doldur
fill a tooth
diş dolgusu yapmak
fill character
dolgu karakteri
fill in
doldurmak

Tüm yapmanız gereken bu formu doldurmak. - All you have to do is fill in this form.

Mağazada Tom için form doldurmak zorundayım. - I have to fill in for Tom at the store.

fill in
vekillik etmek
fill in
karnı doyurmak
fill in
doldur

Lütfen bu formu doldurun. - Please fill in this form.

Bu başvuru formunu doldurup derhal gönderiniz. - Fill in this application form and send it at once.

fill in for sb
birinin yerini doldurmak
fill out
dolup kabarmak
fill out
doldurmak

Tom bir sürü form doldurmak zorundaydı. - Tom had to fill out lots of forms.

Daha sonra yapman gereken şey bu müracaat formunu doldurmak. - What you need to do next is fill out this application form.

fill out
doldur

Bu formu doldurunuz, lütfen. - Fill out this form, please.

Öyleyse sadece bu kartı doldurmak zorundasın. - Then you just have to fill out this card.

fill out
giderek şişmanlamak
fill out an application form
başvuru formu doldurmak
fill pattern
doldurma deseni
fill sb's shoes
yerini doldurmak
fill the bill
ihtiyacı karşılamak
fill the bill
gerekeni yapmak
fill up
doldur

Tankı doldurmayı unutmayacağından emin ol. - Make sure you don't forget to fill up the tank.

Lütfen şişeyi su ile doldurunuz. - Please fill up the bottle with water.

fill up
taşmak
fill up
dolmak
fill up
taşırmak
fill up
doldurmak
fill up a form
form doldurmak
Fill me in on the situation
Durumu bana açıkla
Fill your boots
(deyim) Buıyur, istediğin kadar alabilirsin!
fill full
doldurmak tam
fill in a form
bir formu doldurunuz
fill in for sb
yerini doldurmak
fill in the blank
boşluğu doldur
fill in the blanks
boşlukları doldurunuz
fill in the gaps
boşlukları doldurun
fill light
doldurma ışığı, dolgu ışığı, destek ışığı
fill mass
lapa
fill of
doldurmak
fill raise
dolgu iç kuyusu
fill rate
dolgu oranı
fill sb in
(on) bilgi vermek
fill someone in
Bilgilendirmek, birine birşey hakkında bilgi vermek, detayları anlatmak
fill sth in, out, up
yazı ile doldurmak
fill sth up
kadar sth doldurmak
fill survey
anket doldurmak
fill the bill
(deyim) Cuk (diye) oturmak
Fill her up
oto. Depoyu doldur!
Fill me in on the
Durumu bana açıkla
fill a prescription
reçetedeki ilaçları vermek
fill a tooth
dolgu yapmak
fill character
Doldurma Damgası
fill color
Dolgu Rengi
fill dirt
dolgu toprak
fill factor
(Nükleer Bilimler) dolgu faktörü
fill in
(deyim) gecici olarak birinin yerini doldurmak. fill someone in ayrintilarla anlatmak,bilgi vermek. fill sth. in/out/up yazi ile doldurmak
fill in
geçici olarak bir işte çalışmak
fill in
(Fiili Deyim ) (çek , form vs.) doldurmak
fill in for
(birinin) yerine çalışmak
fill in questionnaire
anket doldurmak
fill it up, please
doldurun lütfen
fill liquid
iletim sivisi
fill out
toplamak, kilo almak
fill out
(Fiili Deyim ) (form vs.) yazıp doldurmak
fill out a survey
bir anketi doldurmak
fill out questionnaire
anket doldurmak
fill s.o.'s shoes
{k} birinin yerini doldurmak
fill somebody with melancholy
kasvet vermek
fill somebody with pride
gururlandırmak
fill somebody with pride
gurur vermek
fill the bill
isteneni yapmak
fill the bill
ihtiyacını karşılamak, işini görmek: This'll fill the bill. İşimizi görür bu
fill the bill
işi kıvırmak
fill the bill
(deyim) ihtiyacı karşılamak,ihtiyaca uygun olmak
fill the sack with
çuval doldurmak
fill the void
boşluğu doldurmak
fill up
tam doldurmak
fill up
ağzına kadar doldurmak
fill up fuel oil
yakıt doldurmak
fill with
(Fiili Deyim ) 1- ... ile doldurmak 2- ... ile dolmak
fill#up
doldur
filling
dolma
3d fill
(Bilgisayar) 3b dolgu
auto fill
(Bilgisayar) otomatik doldur
border/fill
(Bilgisayar) kenarlık/dolgu
can you fill in this form
bu formu doldururmusunuz
color fill
(Bilgisayar) renk dolgusu
fill the bill
işini görmek
fill up
dolum yapmak
filled
tok
filling
diş dolgusu
filling
(Havacılık) doluş
filling
doldurarak

Bu formları doldurarak bütün sabahı harcadım. - I spent the entire morning filling out these forms.

filling
tok tutmak
filling
su tutma
filling
macunlamak
filling
dolgu (diş)
filling
(Gıda) doyurucu (yemek)
fills
(Bilgisayar) dolgular
height of fill
imla yüksekliği
land fill
doldurma
porous fill
(İnşaat) geçirgen dolgu
rock fill
taş dolgu
rock fill
kaya dolgu
shaded fill
(Bilgisayar) gölgeli dolgu
stretch to fill
(Bilgisayar) doldurmak için uzat
character fill
karakter doldurma
cut and fill sloping
dolgulu kazı
filled
{f} doldur

Bu vazoyu suyla doldurdu. - She filled this vase with water.

Tom kovayı ağzına kadar doldurdu. - Tom filled the bucket to the top.

filling
doldurma

Canım bu anketi doldurmak istemiyor. Çok öge var. - I don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.

Bu formu doldurmayı bitirmedin. - You didn't finish filling out this form.

filling
{f} doldur

Tom bir oy pusulası dolduruyor. - Tom is filling out a ballot.

Tom bir iş başvuru formu dolduruyor. - Tom is filling out a job application form.

filling
ilk dolum
hydraulic fill
sulu dolgu
memory fill
bellek doldurma
zero fill
sıfırla doldur
Türkçe - Türkçe

fill teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FİLL
(Osmanlı Dönemi) Yağmur yağmayıp ot bitmeyen yer, otsuz yer
İngilizce - İngilizce
To satisfy or obey (an order, request, or requirement)

We can't let the library close! It fills a great need in the community.

To become full of contents

The bucket filled with rain.

The filling of a container

That machine can do 20 fills a minute.

A sufficient or more than sufficient amount

Don't feed him anymore, he's had his fill.

An amount that fills a container

The mixer returned to the plant for another fill.

Soil and/or human-created debris discovered within a cavity and exposed by excavation; fill soil
To enter (something), making it full

As the crowd filled the aisles, S repeated loudly what he had announced upon entering the stadium: 'I don't want anyone to touch me, and I will call the police if anyone does.'.

To occupy fully, to take up all of

And now that I have given the one chapter to the theme that so filled my heart, and so often made it ache and ache again, I pass on, unhindered, to the event that had impended over me longer yet .

To become pervaded with something

My heart filled with joy.

To treat (a tooth) by adding a dental filling to it

Be that as it may, had the disturbance continued after our having filled the molar, and presuming that nothing had been done to the bicuspid, we might have been still as far as ever from knowing where the trouble lay.

Inexpensive material used to occupy empty spaces, especially in construction

The ruins of earlier buildings were used as fill for more recent construction.

To add contents to (a container, cavity, or the like) so that it is full

Grat Herendeen was the first man, a huge man with his bull whip coiled and over his shoulder seeming almost a part of him. He grinned at her as she filled his plate with the eggs and motioned toward the bacon. Help yourself, Grat..

To install someone, or be installed, in (a position or office), eliminating a vacancy

The board of supervisors called a specalsic] election to fill the office, and at such special election Henry C. Andrews was elected judge of probate to fill out the said term.

{v} to make full, satisfy, glut, surfeit, pour
{n} fulness, plenty, content, part of a carriage
If you fill a period of time with a particular activity, you spend the time in this way. If she wants a routine to fill her day, let her do community work. Fill up means the same as fill. On Thursday night she went to her yoga class, glad to have something to fill up the evening
To trim (a yard) so that the wind shall blow on the after side of the sails
If something fills a space, it is so big, or there are such large quantities of it, that there is very little room left. He cast his eyes at the rows of cabinets that filled the enormous work area The text fills 231 pages. Fill up means the same as fill. the complicated machines that fill up today's laboratories. + filled filled four museum buildings filled with historical objects. + -filled -filled the flower-filled courtyard of an old Spanish colonial house
To furnish an abudant supply to; to furnish with as mush as is desired or desirable; to occupy the whole of; to swarm in or overrun
appoint someone to (a position or a job) assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development
{i} satisfying amount of food or drink; amount needed to fill a receptacle; something used to fill; something which fills
To supply with an incumbent; as, to fill an office or a vacancy
become full; "The pool slowly filled with water"; "The theater filled up slowly"
The 90 degree direction to the edge of the cloth Also the name of yarn running from one edge to the other
added earth which is designed to change the contour of the land
a quantity sufficient to satisfy; "he ate his fill of potatoes"; "she had heard her fill of gossip" plug with a substance; "fill a cavity" become full; "The pool slowly filled with water"; "The theater filled up slowly" make full, also in a metaphorical sense; "fill a container"; "fill the child with pride" appoint someone to (a position or a job) assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development
The pins knocked down after a spare or two strikes
material, usually earth, used to change the surface contour of an area, or to construct an embankment
If a sound, smell, or light fills a space, or the air, it is very strong or noticeable. In the parking lot of the school, the siren filled the air All the light bars were turned on which filled the room with these rotating beams of light + -filled -filled those whose work forces them to be in dusty or smoke-filled environments
A background color fills the area, either a table cell or a drawing object
any material that fills a space or container; "there was not enough fill for the trench"
to fill the bill: see bill
If you fill an order or a prescription, you provide the things that are asked for. A pharmacist can fill any prescription if, in his or her judgment, the prescription is valid
If something fills a role, position, or function, they have that role or position, or perform that function, often successfully. Dena was filling the role of diplomat's wife with the skill she had learned over the years. = perform
assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development"
to make full
a quantity sufficient to satisfy; "he ate his fill of potatoes"; "she had heard her fill of gossip"
(1) (Geology) Any sediment deposited by any agent such as water so as to fill or partly fill a channel, valley, sink, or other depression (2) (Engineering) Soil or other material placed as part of a construction activity
The material used to stuff items such as comforters or pillows Natural down and man-made synthetics are examples of fill materials
appoint someone to (a position or a job)
Earth used to create embankments or to raise low-lying areas in order to bring them to grade Under the Clean Water Act (ACOE jurisdiction), fill is defined as material used for the primary purpose of replacing an aquatic area with dry land, or a change in the bottom elevation of a water body Under the McAteer-Petris Act (BCDC jurisdiction), fill is defined as any solid, pile-supported, floating, cantilevered, or suspended material that is placed bayward of the Mean High Tide Line, or the +1 5-meter (5 0-foot) contour line where marshlands are present
The pins knocked down after a spare or two strikes A spare or strike so that the scoring box is "filled"
{f} put in until full; supply with as much as is needed; satisfy, satiate (one's appetite); put a filling in a dental cavity; meet a need; substitute for, do the job of; supply information; prepare a medical prescription
eat until one is sated; "He filled up on turkey"
As in “cut and fill”; any material that is moved or added to the existing terrain to raise its elevation (8)
A syringe injection of saline or similar substance into the submuscular port in order to increase the pressure of the band around the stomach This is the process that allows patients to adjust the pressure of the band, thereby affecting how much food they are able to eat and how quickly the food drops into the lower stoma Fills are usually first given 4-8 weeks post-op, but can occur sooner or later as the surgeon and patient see fit Most patients find that they need several fills before feeling a significant level of restriction A surgeon or fill technician may or may not require a fill to be done under fluroscopy
If a company or organization fills a job vacancy, they choose someone to do the job. If someone fills a job vacancy, they accept a job that they have been offered. One problem not mentioned is the unemployed may not have the skills to fill the vacancies on offer A vacancy has arisen which I intend to fill
make full, also in a metaphorical sense; "fill a container"; "fill the child with pride"
To press and dilate, as a sail; as, the wind filled the sails
That which fills; filling; specif
One of the thills or shafts of a carriage
To make full; to supply with as much as can be held or contained; to put or pour into, till no more can be received; to occupy the whole capacity of
When a dentist fills someone's tooth, he or she puts a filling in it. It is almost impossible to find a dentist who will fill a tooth on the National Health
The full amount which a person can eat and/or drink
To fill or supply fully with food; to feed; to satisfy
A full supply, as much as supplies want; as much as gives complete satisfaction
The price at which an order is executed (applies to any kind of market)
If something fills a need or a gap, it puts an end to this need or gap by existing or being active. She brought him a sense of fun, of gaiety that filled a gap in his life
To make an embankment in, or raise the level of (a low place), with earth or gravel
Material used to raise the surface of the land to a desired level
If you fill a container or area, or if it fills, an amount of something enters it that is enough to make it full. Fill a saucepan with water and bring to a slow boil She made sandwiches, filled a flask and put sugar in The boy's eyes filled with tears While the bath was filling, he padded about in his underpants. empty Fill up means the same as fill. Pass me your cup, Amy, and I'll fill it up for you Warehouses at the frontier between the two countries fill up with sacks of rice and flour
plug with a substance; "fill a cavity"
This is a process that allows you to alter a selected area of an image with a computer graphics program, covering or combining it with a gray shade, a color, or a pattern
To fill a cup or glass for drinking
Added earth which changes the contour of the land
Act of executing or completing a customer's order to buy or sell securities
an embankment, as in railroad construction, to fill a hollow or ravine; also, the place which is to be filled
Used when an order to buy or sell is executed
To become full; to have the whole capacity occupied; to have an abundant supply; to be satiated; as, corn fills well in a warm season; the sail fills with the wind
to execute an order; the price at which an order was executed
fill in
To complete a form or questionnaire with requested information
fill in
To inform somebody, especially to supply someone missing or missed information

If you know anything about this, maybe you can fill me in.

fill in
To fill; to replace material that is absent or has been removed

After you're done laying the pipe, fill in the trench.

fill in
To substitute for somebody or something

He can't go on vacation very often because there is nobody to fill in for him.

fill in the blank
To answer or complete a fill in the blank
fill in the blank
To complete the interruption, ambiguity or vagueness in understanding, perception or context of a situation

The Zionists intended to shape the perceptions of a global public with limited interest in or understanding of the issues, filling in the blanks with their own narrative.

fill in the blank
A type of question or phrase with one or more words replaced with a blank line, giving the reader the chance to add the missing word(s)

My name is _____.

fill music
Music broadcast as an interlude between formally scheduled programming, or to fill in during an unscheduled interruption, in order to forestall listener abandonment of the station
fill out
: To complete a form or questionnaire with requested information

Please fill out this application if you are interested in the job.

fill out
: To have one's physique expand with maturity or with surplus weight

He began to fill out once he started college.

fill soil
Soil used for filling, that is, found within or contemporaneously placed within a cavity, or a supply of soil for use as fill
fill someone's shoes
To do (somebody's) job; to perform or assume (somebody's) role

I don't think anyone could ever fill her shoes, doing all she does.

fill the bill
To satisfy a need; to serve a purpose; to fulfill specified requirements

He said that the automotive industry must find a substitute for gasoline, on which the elder Edison commented that the electric storage battery has already filled the bill.

fill up
To satisfy one's hunger

Thanks for the chocolate cake - it really filled me up!.

fill up
To make a container full
fill up
To become full
fill up
To annoy, or displease, by taunting, or by excessive nagging

You're filling me up with your rules — The Beatles : Getting Better.

fill out
complete, answer (form, application)
Fill your boots
(deyim) Help yourself! Enjoy yourself!

A: - Are these sweets free? B: - Fill your boots.

fill out
supplement what is thought to be deficient; "He eked out his meager pay by giving private lessons"; "Braque eked out his collages with charcoal"
fill out
make bigger or better or more complete
fill out
make fat or plump; "We will plump out that poor starving child"
fill out
become round, plump, or shapely; "The young woman is fleshing out"
fill out
write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form"
fill out
line or stuff with soft material; "pad a bra"
fill a gap
close a space or hole
fill a tooth
put a filling in a tooth, fill up a cavity in a tooth (with silver, cement, etc.)
fill a vacuum
fill up an empty space
fill character
character that is used to occupy a space within text but remains invisible (Computers)
fill in
{i} someone that substitutes
fill in
supply with information on a specific topic; "He filled me in on the latest developments
fill in
be a substitute; "The young teacher had to substitute for the sick colleague"; "The skim milk substitutes for cream--we are on a strict diet"
fill in
supply with information on a specific topic; "He filled me in on the latest developments"
fill in
complete, answer, supply or add information (form, application)
fill in
If you fill in for someone, you do the work or task that they normally do because they are unable to do it. Vice-presidents' wives would fill in for first ladies. = stand in
fill in
If you fill in a shape, you cover the area inside the lines with colour or shapes so that none of the background is showing. When you have both filled in your patterns, you may want to share these with each other With a lip pencil, outline lips and fill them in
fill in
If you fill someone in, you give them more details about something that you know about. I didn't give Reid all the details yet -- I'll fill him in He filled her in on Wilbur Kantor's visit
fill in
If you fill in a form or other document requesting information, you write information in the spaces on it. If you want your free copy of the Patients' Charter fill this form in Fill in the coupon and send it first class to the address shown. = fill out
fill in
represent the effect of shade or shadow on
fill in
If you are filling in time, you are using time that is available by doing something that is not very important. That's not a career. She's just filling in time until she gets married. see also fill 3
fill in
write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form"
fill light
Illumination from a source less bright than the key light, used to soften deep shadows in a scene See also three-point lighting
fill light
Light used to soften shadows, especially to reduce lighting ratio
fill light
Lightens shadows cast by the main light and thereby reduces the contrast in a photograph
fill light
Diffuse lighting used to complement Key Lighting
fill light
Additional lighting used to supplement the principal light source and brighten shadows cast by the main light and thereby reduces the contrast in a photograph Fill light may be supplied by redirecting light with a card reflector or by using a flash unit, for example
fill light
Light which fills the shadows created by key light
fill light
Light that is used to fill in any dark spots or gaps between lights in a overall plot This can also be a light that is used to light scenery, as in the walls of a tall set Most of the lighting will be on the actors and occasionally additional light needs to be added to even out the light between the actors and the scenery
fill one's shoes
take one's place
fill out
write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form"
fill out
become round, plump, or shapely; "The young woman is fleshing out"
fill out
If a fairly thin person fills out, they become fatter. A girl may fill out before she reaches her full height
fill out
line or stuff with soft material; "pad a bra"
fill out
supplement what is thought to be deficient; "He eked out his meager pay by giving private lessons"; "Braque eked out his collages with charcoal"
fill out
make bigger or better or more complete
fill out
If you fill out a form or other document requesting information, you write information in the spaces on it. Fill out the application carefully, and keep copies of it. = fill in
fill out
make fat or plump; "We will plump out that poor starving child"
fill out a form
complete an application or document, provide the information requested in a document by writing necessary details in the spaces provided
fill rate
(Ticaret) A customer order delivery performance measurement of the percentage of times line item shipments met requested dates and quantities. Whole order shipments may be used instead of individual line items for customers who require the entire order to be shipped complete
fill someone's shoes
take someone's place
fill up
If you fill up or fill yourself up with food, you eat so much that you do not feel hungry. Fill up on potatoes, bread and pasta, which are high in carbohydrate and low in fat When you are happy about yourself you won't need to fill yourself up with food
fill up
eat until one is sated; "He filled up on turkey
fill up
To draw to andmake a full house either from trips or two pair
fill up
make full, also in a metaphorical sense; "fill a container"; "fill the child with pride"
fill up
become full; "The pool slowly filled with water"; "The theater filled up slowly"
fill up
A type of food that fills you up makes you feel that you have eaten a lot, even though you have only eaten a small amount. Potatoes fill us up without overloading us with calories. see also fill 1, 2, 6
fill up
make full; close, plug up, block, stop
fill up
fill or stop up; "Can you close the cracks with caulking?"
fill up
eat until one is sated; "He filled up on turkey"
fill up
To make a full house either from trips or two pair
fill with wonder
amaze, astound, astonish
fill-in
someone who does someone else's job because that person is not there
February fill-dike
A rural appellation for the month of February, when rain or melting snow fills dykes with water

Doris, in her terror, had forgotten that February fill-dike is upon us.

filled
Simple past tense and past participle of fill
filling
A piece of amalgam used to fill a cavity in a tooth
filling
The contents of a pie, etc
flood fill
A means of filling a discrete area with colour, based on colouring every pixel that can be recursively reached from a starting point
in-fill
Any material used to occupy a void or hiatus
seed fill
A flood fill
valley fill
The waste produced by mountain top removal mining. So named because it is typically piled high in nearby valleys
have big shoes to fill
(Ev ile ilgili) Have to meet high expectations about something that came before
line fill
1. (communications) Ratio of the number of connected main telephone stations on a line to the nominal main station capacity of that line. 2. The amount of gas or oil or product required to fill a new line before deliveries can be made at take-off points or the end of the fine
fille
a young woman; "a young lady of 18"
filled
past of fill
filled
(of time) taken up; "well-filled hours
filled
{s} containing its full quantity; satisfied, satiated; having something placed inside, stuffed; stopped up; drilled and covered (about a cavity in a tooth)
filled
That is now full
filled
(usually followed by `with' or used as a combining form) generously supplied with; "theirs was a house filled with laughter"; "a large hall filled with rows of desks"; "fog-filled air"
filling
Filling text means moving text from line to line so that all the lines are approximately the same length @xref{Filling}
filling
{i} material used to fill a cavity in a tooth; stuffing; act of making full
filling
The yarn running from one border to another in a woven fabric
filling
Filling text means moving text from line to line so that all the lines are approximately the same length See section Filling Text
filling
the yarn woven across the warp yarn in weaving
filling
In a woven fabric, the yarn running from selvage to selvage at right angles to the warp Each crosswise length is called a pick See weft
filling
A step in the manufacturing finishing process where the filling of natural pores in wood allows the surface to become smoother and more reflective
filling
Used in describing the history of a low pressure system or an area of cyclonic circulation, it means an increase in the central pressure of the system Although it usually describes the action of a pressure system on a constant pressure chart, it also means a surface low is decreasing in cyclonic circulation and losing its characteristics The opposite of deepening
filling
flow into something (as a container) any material that fills a space or container; "there was not enough fill for the trench
filling
An increase in the central pressure of a pressure system; opposite of a deepening More commonly applied to a low rather than a high
filling
Material used to fill a cavity or replace part of a tooth
filling
Prepared wort added to ale to cleanse it
filling
The filling in something such as a cake, pie, or sandwich is a substance or mixture that is put inside it. Spread some of the filling over each pancake
filling
A filling is a small amount of metal or plastic that a dentist puts in a hole in a tooth to prevent further decay. The longer your child can go without needing a filling, the better
filling
Food that is filling makes you feel full when you have eaten it. Although it is tasty, crab is very filling. food that is filling makes your stomach feel full
filling
A restoration places on a tooth to restore its function and appearance
filling
Filling text means shifting text between consecutive lines so that all the lines are approximately the same length Section 23 5
filling
present participle of fill
filling
The replacement of part of a tooth with a filling material, such as amalgam or composite, where part of the tooth requires replacing due to decay or trauma Fissures: The grooves and depressions on the occlusal surface of a molar or premolar, often sealed by the dentist if they are very deep, to prevent decay Frenum: The fleshy muscle attachment which joins the inner surface of the of the lip to the gum between the teeth
filling
Depositing dirt, mud, or other materials into aquatic areas to create more dry land, usually for agricultural or commercial development purposes, often with ruinous ecological consequences
filling
The woof in woven fabrics
filling
the act of filling something a food mixture used to fill pastry or sandwiches etc
filling
That which is used to fill a cavity or any empty space, or to supply a deficiency; as, filling for a cavity in a tooth, a depression in a roadbed, the space between exterior and interior walls of masonry, the pores of open-grained wood, the space between the outer and inner planks of a vessel, etc
filling
Filling text means shifting text between consecutive lines so that all the lines are approximately the same length See section T 5 Filling Text Some other editors call this feature `line wrapping '
filling
Of food, that satisfies the appetite by filling the stomach
filling
a food mixture used to fill pastry or sandwiches etc
filling
flow into something (as a container)
filling
The process of depositing dirt and mud in marshy areas (wetlands) or in the water to create more land Filling disturbs natural ecological cycles
filling
the act of filling something
filling
Any act by which earth, sand, gravel, rock, asphalt, or other solid material is deposited or laced to raise the ground elevation or to replace excavated material
filling
Anything that is used to fill something
filling
Filling text means shifting text between consecutive lines so that all the lines are approximately the same length See section Filling Text
filling
The procedure by which compost is moved from the outdoors following Phase I composting to trays, beds, or shelves for Phase II composting
filling
Filling text means moving text from line to line so that all the lines are approximately the same length See Filling
filling
Depositing of material into marshy areas to create more land, frequently for purposes of real estate development Filling can disturb the ecological cycle by destroying breeding and feeding grounds for many species of fish, shellfish, and other invertebrates
filling
{s} satiating, satisfying
filling
The filling in a piece of soft furniture or in a cushion is the soft substance inside it. second-hand sofas with old-style foam fillings
filling
(dentistry) a dental appliance consisting of any of various substances (as metal or plastic) inserted into a prepared cavity in a tooth; "when he yawned I could see the gold fillings in his teeth"; "an informal British term for `filling' is `stopping'"
filling
In a woven fabric, the yarns that run cross the fabric from selvage to selvage, and which run perpendicular to the warp or lengthwise yarns Also referred to as the weft
filling
Filling text means shifting text between consecutive lines so that all the lines are approximately the same length See Filling
filling
The action of filling a pipe with tobacco, which needs to be done properly for a good, satisfying smoke Also the operation of disguising small flaws in briar pipes by filling them with putty
filling
Filling text means moving text from line to line so that all the lines are approximately the same length See section 20 6 Filling Text
filling
Filling text means moving text from line to line so that all the lines are approximately the same length
filling
any material that fills a space or container; "there was not enough fill for the trench"
filling
Depositing dirt, mud or other materials into aquatic areas to create more dry land, usually for agricultural or commercial development purposes, often with ruinous ecological consequences
fills
Plural of fill. Usually used of multiple people, not of a single person
fill