had fun

listen to the pronunciation of had fun
İngilizce - Türkçe
eğlen
eğlendik
have fun
eğlenmek

Eğlenmek istiyor musun? - Do you want to have fun?

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

have fun
eğlen

Hafta sonunda eğlendin mi? - Did you have fun over the weekend?

Eğlenin ama kaybolmayın. - Have fun, but don't get lost.

have fun
eğlenmelisin
İngilizce - İngilizce
enjoyed himself, had a great time with/at
have fun
Used to wish somebody a good and enjoyable time when they're about to do something
have fun
To enjoy oneself
have fun
have a good time, be entertained
had fun