fly

listen to the pronunciation of fly
İngilizce - Türkçe
sinek

Kahvede bir sinek var. - There is a fly in the coffee.

Bir sinek tavanda yürüyebilir. - A fly can walk on the ceiling.

{f} uçmak

Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı. - It takes eight hours to fly from Zurich to Boston, but only six for the return trip.

Paris'e uçmak 500 dolara mal olacak. - It will cost 500 dollars to fly to Paris.

{i} uçuş

Etrafta uçuşan bir sürü can sıkıcı böcekler vardı. - There were a lot of annoying insects flying around.

Lindbergh'in şansı ve uçuş bilgisi olmasaydı, Atlantiği geçmeyi asla başaramazdı. - If it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowledge of flying, he could never have succeeded in crossing the Atlantic.

{i} olta sineği
{f}

Bana nasıl uçacağımı öğretebilir misin? - Can you teach me how to fly?

Yarasalar genelde karanlıkta uçar. - Bats usually fly in the dark.

{f} (zaman) akıp gitmek
(Tekstil) uçuntu
fermuar veya düğme ile kapatılabilen kısım
{i} erkek pantolonunun önündeki fermuar veya düğmelerle açılıp kapanan bölüm: Your fly's open. Pantolonunun önü açık
{f} uçakla gitmek
{f} uçurmak

Bir helikopteri uçurmak kolay değildir. - Flying a helicopter isn't easy.

Uçurtmalar uçurmak tehlikeli olabilir. - Flying kites can be dangerous.

tüymek
-den kaçmak
uçup gitmek
jet gibi gitmek
çok hızlı hareket etmek
geçip gitmek
beysbol vurulup havaya kaldırılan top
{f} kaçmak
{i} açıkgöz
{f} atlayarak aşmak
{f} çok çabuk gitmek
{f} atılmak
(Tıp) İki kanatlı küçük böcek, sinek
sürat regülatorü
{f} firar etmek
tiyatro sahnenin yukarısındaki kısım ve dekor değis
{f} savrulmak
{f} saçılmak
{i} pantolonun ön yırtmacı
{f} (bayrak) dalgalanmak
{f} (flew, flown)
{f} havalanmak
çadırda kapı yerine geçen perde
{i} çadır perdesi
{i} ayar dişlisi (saat)
çok hı

Bu kuşun büyük kanatları onun çok hızlı uçmasını sağlar. - This bird's large wings enable it to fly very fast.

{i} kiralık araba
{i} uyanık
{i} uçma

İnsanoğlu uzaya uçmayı başardı. - Human beings succeeded in flying into space.

Bu kuşlar iyi uçmaz ama harika koşuculardır. - These birds don’t fly well but they are excellent runners.

{f} üzerinden atlamak
{f} dalgalanmak
{f} uçuşmak
bayrak veya sancağın ucu
(Argo) çekici
dalgalanmak (bayrak)
ucman
flying
{i} uçma

Karanlıkta araba sürmek uçmak gibidir. - Driving in the dark feels like flying!

Gökyüzünde uçmayı hiç hayal eder misin? - Do you ever dream about flying through the sky?

flying
uçuş

Yakıt maliyetinden dolayı deniz aşırı ülkelere uçuş maliyet arttı. - The cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.

Etrafta uçuşan bir sürü can sıkıcı böcekler vardı. - There were a lot of annoying insects flying around.

flying
uçan

Havada uçan bir kuş sürüsü gördüm. - I saw a flock of birds flying aloft.

UFO ne demek? Sanırsam, tanımlanamayan uçan nesne demek. - What does U.F.O. stand for? It means Unidentified Flying Object, I guess.

fly mesh
Sinek teli
fly off the handle
(Ev ile ilgili) Öfkelenmek, kendini kaybetmek, kontrolü kaybetmek
fly agaric
sinek mantarı
fly agaric
zehirli bir mantar
fly away
uçup gitmek
fly by
uçup gitmek
fly open
şırak diye açılmak
fly in
(Bilgisayar) uçarak giriş
fly in the face of
hiçe saymak
fly in the face of
(deyim) karşı gelmek
fly in the ointment
çekilmez kimse
fly in the ointment
karın ağrısı
fly in the teeth of
(deyim) sözünü dinlememek
fly in the teeth of
(deyim) takmamak
fly in the teeth of
(deyim) karşı gelmek
fly mesh
Sineklik tel
fly off the handle
çılgına dönmek
fly off the handle
küplere binmek
fly off the handle
çok kızmak
fly on the wall
(Sinema) bir çekim tekniği
fly out
(Bilgisayar) uçarak çıkış
fly the coop
sıvışmak
fly the coop
(deyim) firar etmek
fly the coop
tabanları yağlamak
fly the coop
(deyim) yakayı sıyırmak
fly a jetplane
jet uçur
fly a kite
sahte bono çıkarmak
fly about
öteye beriye uçmak
fly about
her yöne uçmak
fly alone
yalnız uç
fly apart
parçalanmak
fly at
üstüne saldırmak
fly at
atılmak
fly at
fırlamak
fly away
kaçmak
fly high
coşmak
fly high
çok hırslı olmak
fly in the face of
sözünü dinlememek
fly in the face of
-e meydan okumak
fly in the ointment
mide bulandıran pürüz
fly into a passion
öfkelenmek
fly into a passion
kızmak
fly into a rage
köpürmek
fly into a rage
tepesi atmak
fly into a tantrum
heyheyleri tutmak
fly into a tantrum
babaları tutmak
fly into a temper
tepesi atmak
fly nut
kelebek somun
fly off
kopmak
fly off
acele ile gitmek
fly off
uçup gitmek
fly off the handle
aniden tepesi atmak
fly off the handle
zıvanadan çıkmak
fly press
vida presi
fly press
kollu pres
fly swatter
sineklik
fly upwards
yukarıya doğru uç
fly-by-night
güvenilmez kimse
fly-by-night
güvenilmez
fly-by-night
aldatıcı
fly a kite
Uçurtma uçurmak
fly a plane
bir uçak fly
fly apart
apart sinek
fly at/upon
at sineği / üzerine
fly ball
topu sinek
fly by the seat of one's pants
(deyim) Tecrübesizlik veya birtakım eksiklikler yüzünden sadece içgüdülerine dayanarak idare etmek
fly by the seat of one´s pants
(tecrübesizlik veya birtakım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine dayanarak idare etmek
fly by wire
tel uçup
fly down
aşağıya doğru uçmak
fly in the face of sth
karşı çıkmak, başkaldırmak
fly into a fury passion
Bir öfke öfkelenmek
fly into a rage passion
Bir öfke öfkelenmek
fly into rage
öfkelenivermek
fly into the air
havaya uçmak
fly off handle
off kolu sinek
fly on
uçmak
fly on the wall
Varlığı farkedilmeyen gözlemci
fly open
Birden açılmak
fly out at
at sineği
fly over
üzerinden geçmek
fly past in a wink
(deyim) Göz açıp kapayıncaya kadar geçmek, çabucak geçmek

Days are flying past in a wink. Days are passing immediately.

fly screen frame
Sineklik çerçevesi

The fly screen frame are broken in Flat 1 downstairs.

fly start
(deyim) İyi/başarılı bir başlangıç
fly straight as an arrow
ok düz olarak sinek
fly the coop
k. dili kaçmak, sıvışmak, tüymek
fly tipped
kaçak boşaltım

if your goods are fly tipped later on.

fly title
Başlık sinek
fly to the winds
rüzgarlara uçmak
fly up
uçuşa geçmek, havalanmak
fly up
uçmak
fly upon
üzerine sinek
fly-cutter
(Mühendislik) yaprak çakı
fly/go off on a tangent
k. dili (önemsiz/ilgisiz bir şeye takılarak) asıl konudan ayrılmak/uzaklaşmak, amaçtan sapmak
flew
fly uçur/uç
flew
fIy
flown
uçmuş

Ben bir kez daha hava yoluyla gidersem uçakta beş kez uçmuş olurum. - If I go by air one more time, I'll have flown in an airplane five times.

flown
uçan
fly off
acele etmek
fly off
ayrılmak
fly whisk
sineklik
flew

Bu güvercin San Francisco'dan New York'a uçtu. - This pigeon flew from San Francisco to New York.

Londra'dan New York'a uçtuk. - We flew from London to New York.

flier
uzun atlama
flier
pilot
flies
pantolonun önündeki yarık
flies
fermuar yeri
flown
{f}

Bir uçakta asla uçmadım. - I've never flown in an airplane.

Hiç zeplinle uçtun mu? - Have you ever flown in a blimp?

flying
kısa süreli
flying
havacılık
flying
{f}

Biz Pasifik üzerinde uçuyoruz. - We are flying over the Pacific.

Lindbergh'in şansı ve uçuş bilgisi olmasaydı, Atlantiği geçmeyi asla başaramazdı. - If it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowledge of flying, he could never have succeeded in crossing the Atlantic.

a fly
bir sinek
flew
uçtu

Timuçin, Yozgat'tan Varşova'ya Ryan Air ile uçtu. - Timuçin flew from Yozgat to Warszawa with Ryan Air.

Sibirya yoluyla Avrupa'ya uçtu. - She flew to Europe by way of Siberia.

flier
el ilanı
flier
uçan canlı
flier
hızlı tren, ekspres otobüs
flies
sinekler

Bütün ders boyunca sinekleri saydı. - During the entire lesson, he counted flies.

Tom sinekleri kışkışladı. - Tom shooed the flies away.

fly fishing
balıkçılık sinek
flew
f., bak. fly
flier
{i} hızlı tren
flier
{i} havacı
flier
{i} trapezci
flier
hızlı çıkış/reklam/uçucu
flier
uçan bir şey
flier
düz basamak
flier
(isim) uçan canlı, havacı, pilot, trapezci, el ilanı, hızlı tren, ekspres otobüs
flies
pantolon deliği/sinekler
flies
fly uçur/uç
flies
pantolonun ön yırtmacı
flown
f., bak. fly
flown
fly uçur/uç
fly in
uçup gelmek
fly in
uçarak gelmek
fly off
(deyim) fly off at a tangent birden konu değiştirmek
fly off
fırlamak
fly off
kopmak (düğme)
fly open
(Konuşma Dili) aniden açılmak
fly open
(Konuşma Dili) birden belirmek
fly out
öfkelenmek
fly out
fırlamak
fly out
fırlayıp çıkmak
fly over
uçarak üzerinden geçmek
flying
{s} hızla geçen
flying
{i} uçak kullanma
flying
{i} uçma, uçuş; uçurma
flying
{s} havacılıkla ilgili
flying
flying buttress duvar dirseği
flying
{s} savrulan
flying
{s} dalgalanan
flying
{s} kısa
flying
istinat kemeri
flying
{s} geçici
flying
payanda
flying
tayyarecilik
flying
{s} acele
flying
{i} havacılık; pilotaj; pilotluk
flying
flying boat deniz uçağı
flying
with flying colors parlak bir başarıFlying Dutchman fırtınalı havalarda Ü
flying
uçar
İngilizce - İngilizce
Any insect of the order Diptera; characterized by having two wings, also called true flies
A lightweight fishing lure resembling an insect
To cause to move through the air, to transport by air

Each day the post flies thousands of letters around the globe.

Any similar, but unrelated insect such as dragonfly or butterfly
To be accepted, come about or work out

You know, I just don't think that's going to fly. Why don't you spend your time on something better?.

Quick-witted, alert, mentally sharp, smart (in a mental sense)

be assured, O man of sin—pilferer of small wares and petty larcener—that there is an eye within keenly glancing from some loophole contrived between accordions and tin breastplates that watches your every movement, and is fly,— to use a term peculiarly comprehensible to dishonest minds—to the slightest gesture of illegal conveyancing. (Charles Dickens, Arcadia; Household Words ).

To travel through the air

The little fairy flew home on the back of her friend, the giant eagle.

A type of small, fast carriage

As we left the house in my fly, which had been waiting, Van Helsing said:— ‘Tonight I can sleep in peace .’.

An act of flying

We had a quick half-hour fly back into the city.

Beautiful; displaying physical beauty
The horizontal length of a flag
A chest exercise performed by moving extended arms from the sides to in front of the chest. (also flye)
The action of flying; flight
The free edge of a flag
Well dressed, smart in appearance

He's pretty fly for a white guy.

A piece of canvas that covers the opening at the front of a tent
Especially, any of the insects of the family Muscidae, such as the common housefly (other families of Diptera include mosquitoes and midges)
A strip of material hiding the zipper, buttons etc. at the front of a pair of trousers, pants, or underpants
To hit a fly ball; to hit a fly ball which is caught for an out. Compare ground (verb) and line (verb)

Jones flied to right in his last at-bat.

To flee, to escape

Fly, my lord! The enemy are upon us!.

A fly ball
{v} to move with wings run away, shun, burst
{n} a kind of insect, the upper part of a jack
Butterfly
(adj) Attractive, beautiful "Put on the Bally shoes and the fly green socks " --Slick Rick and Doug E Fresh, "Ladidadi"
Of a proposal: to be accepted
A shuttle driven through the shed by a blow or jerk
to conceal a row of buttons
A heavy wheel, or cross arms with weights at the ends on a revolving axis, to regulate or equalize the motion of machinery by means of its inertia, where the power communicated, or the resistance to be overcome, is variable, as in the steam engine or the coining press
be dispersed or disseminated; "Rumors and accusations are flying"
To fly or flee from; to shun; to avoid
To fly someone or something somewhere means to take or send them there in an aircraft. The relief supplies are being flown from a warehouse in Pisa
flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent
To move suddenly, or with violence; to do an act suddenly or swiftly; usually with a qualifying word; as, a door flies open; a bomb flies apart
to pass or be driven rapidly through the air by any impulse
travel over (an area of land or sea) in an aircraft; "Lindbergh was the first to fly the Atlantic"
{s} quick, clever, cunning (Slang)
The act of lifting scenery, lights, and curtains
The outer canvas of a tent with double top, usually drawn over the ridgepole, but so extended as to touch the roof of the tent at no other place
fly a plane
A batted ball that flies to a considerable distance, usually high in the air, also called a fly ball; also, the flight of a ball so struck; as, it was caught on the fly
The almost weightless, artificial lure tied to the end of the line in fly fishing Flies are designed to imitate what a fish eats
To cause to fly or to float in the air, as a bird, a kite, a flag, etc
decrease rapidly and disappear; "the money vanished in las Vegas"; "all my stock assets have vaporized"
Waste cotton
See Note under Flee
crafty
display in the air or cause to float; "fly a kite"; "All nations fly their flags in front of the U N "
A parasite
The pair of arms revolving around the bobbin, in a spinning wheel or spinning frame, to twist the yarn
" (British informal) not to be deceived or hoodwinked
hit a fly
pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing beneath him"
fly a plane pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing beneath him"
The piece hinged to the needle, which holds the engaged loop in position while the needle is penetrating another loop; a latch
If something such as your hair is flying about, it is moving about freely and loosely in the air. His long, uncovered hair flew back in the wind She was running down the stairs, her hair flying
move quickly or suddenly; "He flew about the place"
A fly is a small insect with two wings. There are many kinds of flies, and the most common are black in colour
An artificial fishing lure that features an arrangement of materials tied onto a hook to imitate an aquatic or terrestrial insect, bait fish, leech or other food source
one with transparent wings; as, the Spanish fly; firefly; gall fly; dragon fly
The edge of a flag farthest from the staff
(30) - Flip a coin If heads, during your opponent's next turn, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon; if tails, this attack does nothing (not even damage) Pokémon with this attack: Aerodactyl L27, Butterfree L37, Togetic L31, Flying Pikachu
The fore flap of a bootee; also, a lap on trousers, overcoats, etc
The front opening on a pair of trousers is referred to as the fly, or in British English the flies. It usually consists of a zip or row of buttons behind a band of cloth. see also flying, tsetse fly
To move or pass swiftly; to hasten away; to circulate rapidly; as, a ship flies on the deep; a top flies around; rumor flies
Quick-witted, mentally sharp, smart (in a mental sense)
To run from danger; to attempt to escape; to flee; as, an enemy or a coward flies
See Diptera, and Illust
display in the air or cause to float; "fly a kite"; "All nations fly their flags in front of the U
travel in an airplane; "she is flying to Cincinnati tonight"; "Are we driving or flying?"
Fly River turtle
The Australasian pig-nose turtle
Fly River turtles
plural form of Fly River turtle
fly agaric
A poisonous mushroom, Amanita muscaria, with a large crimson cap, fading to yellow, scattered with white flecks
fly ball
A batted ball that has been hit into the air above the outfield; a fly
fly ball
A geek; beatnik
fly balls
plural form of fly ball
fly biscuit
Garibaldi biscuit; currants squashed between two thin, rectangular biscuits

At noon we had lunched off fly biscuits and apricots by the side of a swampy creek. - The Woman At The Store, from Selected Short Stories by Katherine Mansfield (first published in 1912).

fly box
A box in which a fly fisherman keeps his flies
fly boxes
plural form of fly box
fly by the seat of one's pants
To use one's judgement, initiative and realtime perceptions to decide on a course of action as events unfold without a predetermined plan
fly in the face of
To act in a manner highly contrary to; to counteract or contradict

The new design is very edgy and certainly flies in the face of tradition.

fly in the ointment
Something which ruins or spoils everything else; a nuisance or problem; an unpleasant or disagreeable detail
fly low
to have one's fly (zipper) undone
fly off the handle
to become very angry or enraged; to throw a fit or go crazy

My dad flew off the handle when he saw the F on my report card.

fly on the wall
A quiet, non-participating, or unseen observer; an eavesdropper or witness

James W. Gerard, ex-Ambassador to Germany, the first speaker of the evening, said that at that moment he would like to be a fly on the wall of the palace at Potsdam to hear what the Potsdam gang were saying about our soldiers.

fly out
To travel rapidly to a destination, typically on an airplane

I'm going to fly out to see you.

fly out
An instance of flying out

A fly out was recorded on the scorecard.

fly out
To rapidly emerge

Pieces flew out in all directions.

fly out
To become out by hitting a fly ball which is caught

Jones flied out to right field.

fly out of the traps
to start quickly
fly outs
plural form of fly out
fly sheet
a printed leaflet or pamphlet
fly sheet
an extra cover of a tent to protect against insects and bad weather
fly the coop
To depart hastily or unannounced; to escape or flee

Not liking the accommodations, I took the first chance and flew the coop.

fly the freak flag
To behave in a unconventional or unrestrained manner; to exhibit the uninhibited side of one's personality

What she realized, in short, is she could go with her funk and quirk, be who she was and fly the freak flag high.

fly the nest
to leave one's parents or other guardians one had as a child and begin an independent life
fly-box
Alternative spelling of fly box
fly-by-night
Businesses that appear and disappear rapidly, or that give an impression of transience
fly-by-night
One who departs or flees at night in order to avoid creditors, law enforcement etc. (often used attributively)

Do not give your credit card number to that fly-by-night operation.

fly-by-night
Traveling businessmen and tradesmen
fly-by-night
A creatures which flies at night; a nocturnal flier or traveler
fly-fish
To fish using a fly (fishing lure) as bait
fly-fishing
Alternative spelling of fly fishing
fly-half
Rugby player who is normally the first receiver of the ball from the scrum half after a scrum; a half-back
fly-in
an informal gathering of private pilots and their aircraft at a prearranged airfield
fly-in
method of application for roll materials by which the dry sheet is set into the bitumen or adhesive applied to the roof surface
fly-pitching
The activity or act of illegal street trading
fly-poster
An illegally posted poster, especially those used for advertising
fly-poster
One who puts up posters illegally
fly-posting
The act or activity of illegally putting up posters, especially for advertisement, in unauthorized areas
fly-tipping
The act or process of illegally disposing of waste materials
fly by the seat of one's pants
(Ev ile ilgili) Do something difficult without the necessary experience or ability
fly off the handle
(Ev ile ilgili) lose one's temper
fly at
Fly on, fly upon, spring upon violently, attack with fury
fly by
A flight past a point, especially the close approach of a spacecraft to a planet or moon for observation
fly by the seat of one's pants
(deyim) Rely on instinct rather than logic or knowledge

Many pilots in World War I had to fly by the seat of their pants.

fly fishing
The sport of fishing using a rod and an artificial fly as bait
fly in the face of
(deyim) Ignore; go against; show disrespect or disregard for

Floyd's friends tried to help him, but he flew in the teeth of their advice and soon became a drunkard.

fly in the ointment
a small but irritating flaw that spoils the whole thing
fly screen
A screen for keeping flies away
fly tipping
Fly-tipping or dumping is a British term for illegally dumping waste somewhere other than an authorized landfill. It is the illegal deposit of any waste onto land, i.e., waste dumped or tipped on a site with no licence to accept waste

Do you feel there is a problem with fly-tipping near you?.

fly upon
Fly at, fly on, spring upon violently, attack with fury
fly-through
A computer-animated simulation of what would be seen by one flying through a particular real or imaginary region
flier
Someone who pilots or rides in an airplane
flier
Something that flies
flies
Third-person singular simple present indicative form of fly
flies
The trouser zip
flies
plural form of fly
flying
Not secured by yards
flying
brief, hurried

flying visit.

flying
That can fly

flying fox.

flier
{n} a runaway, the flying part of a machine
flown
{a} of to fly; gone off or away, cracked
flying
{n} the act of moving upon wings
fly on
Fly at, fly upon, spring upon violently, attack with fury
A fly
flier
Flying
volant
flew
of Fly
flew
Flew is the past tense of fly. the past tense of fly
flew
simple past of fly
flied
US, baseball, past of fly, meaning to hit a fly ball
flied
Past tense and past participle of fly
flier
(also perhaps "flier lie, flyer, shooter, jumper") a shot that flies further than desired as a result of decreased backspin, usually resulting from long grass (but also could be water) between the ball and clubface at impact 2 a lie that causes the ball to fly farther than intended Example: She suspected that it had been a flier/shooter/jumper when her 7 iron shot airmailed the green
flier
When a ball travels further than expected when using a given club, sometimes happens when playing from the rough or off a slope
flier
See Flyer, n
flier
see flyer. another spelling of flyer
flier
A shot that flies farther than normal because of the way the ball is lying on the ground Fliers often occur when the ball is sitting in light rough, where the blades of grass are growing toward the intended target, or when the ball is lying in clover, or when the ball is lying in wet grass All of these scenarios eliminate backspin from the ball, thereby allowing it to fly through the air with less resistance The term can also be used to describe the lie of the ball, as in a flier lie
flier
A leaflet, often for advertising
flier
{i} person or thing which flies; pilot, aviator; small printed notice or advertisement
flier
See Fly, n
flier
an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution; "he mailed the circular to all subscribers"
flier
An aëroplane or flying machine
flier
someone who operates an aircraft
flier
(aka: "flyer", "shooter", "jumper") a shot that flies further than desired as a result of decreased backspin, often resulting from long grass or water between the ball and clubface at impact Example: She sent a flier over the 6th green seriously putting in jeopardy her chance for par
flier
One who flies or flees; a runaway; a fugitive
flier
someone who travels by air
flier
9, and 13 (b)
flies
Third person singular present tense of fly. a fly (2)
flies
The open area above a stage where scenery and equipment may be hung
flies
{i} (Theatre) empty area over the stage (out of the audience's sight) where the scenery is kept
flies
(theater) the space over the stage (out of view of the audience) used to store scenery (drop curtains)
flies
plural of fly
flies
third-person singular of fly
flown
Flown is the past participle of fly. Past participle of fly. Filled to excess. the past participle of fly
flown
of Fly; often used with the auxiliary verb to be; as, the birds are flown
flown
Flushed, inflated
flown
past participle of fly
fly by
pass by while flying; "An enemy plane flew by
fly by
move by very quickly
fly by
pass by while flying; "An enemy plane flew by"
fly fishing
type of angling using artificial flies, fishing using flies as bait
fly in
To add sounds into a mix or recording that have no time code or synchronization, also called wild tracks
fly in
The act of lowering a batten, curtain, drop, electric or set
fly in
1) To add sounds into a mix or recording that have no synchronization 2) An application of this where a performance from one part of a tune is recorded and then recorded back into the recording at a different time in the recording
fly into
If you fly into a bad temper or a panic, you suddenly become very angry or anxious and show this in your behaviour. Losing a game would cause him to fly into a rage
fly on
continue flying
fly open
come open suddenly; "the doors flew open in the stroang gust
fly out
An out which results from a fly ball being caught before it hits the ground
fly out
When a batted fly ball is caught by any outfielder An out is recorded as a result of the catch
fly out
The act of raising a batten, curtain, drop, electric or set
fly over
group of planes flying in formation over an area (in show of air power, in honor of a person or holiday, etc.)
flying
designed for swift movement or action; "a flying police squad is trained for quick action anywhere in the city"
flying
A flying animal has wings and is able to fly. species of flying insects
flying
The skill is used for all aerial travel, whether gyrocopter or dirigible As well as normal travel, the skill is used to cover evasive manoeuvres, "trick" manoeuvres and so on For more information about the use of the flying skills, see Skill Use and Attribute Rolls It is a Technical skill
flying
present participle of fly
flying
capable of or engaged in flight; "the bat is a flying animal
flying
{i} traveling through the air; flight
flying
If someone or something gets off to a flying start, or makes a flying start, they start very well, for example in a race or a new job. Advertising revenue in the new financial year has got off to a flying start. the activity of travelling by plane
flying
Freedom! Life is too fantastic to be looking down all the time! Reach for the stars, we're all perfect in our own way :
flying
done swiftly in or as if in the air; used e
flying
A creature with this ability cannot be blocked by non-flying creatures
flying
The activity of suspending equipment from truss or scaffolding Usually done with motorized chain hoists or traditional flying bars in a theatre Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
flying
Only flying creatures can attack or block flying creatures
flying
of a racing start in which runners are already in motion as they cross the starting line; "a flying start"; "crossed the goal line with a flying leap"
flying
{s} traveling through the air on wings; carried in the wind; quick, swift; passing; escaping
flying
of or relating to passage through the air especially aviation; "a flying time of three hours between cities"; "unidentified flying objects"
flying
Moving in the air with, or as with, wings; moving lightly or rapidly; intended for rapid movement
flying
streaming or flapping or spreading wide as if in a current of air; "ran quickly, her flaring coat behind her"; "flying banners"; "flags waving in the breeze"
flying
capable of or engaged in flight; "the bat is a flying animal"
flying
an instance of traveling by air; "flying was still an exciting adventure for him"
flying
moving swiftly; "fast-flying planes"; "played the difficult passage with flying fingers"
flying
done swiftly in or as if in the air; used e g of a racing start in which runners are already in motion as they cross the starting line; "a flying start"; "crossed the goal line with a flying leap"
flying
The act of raising and lowering scenery or lighting Can also refer to hanging scenery or lights
flying
hurried and brief; "paid a flying visit"; "took a flying glance at the book"; "a quick inspection"; "a fast visit"
flying
Changing avatar's altitude with numberpad +/- keys
fly