escape

listen to the pronunciation of escape
İngilizce - Türkçe
kaçmak

Balık kaçmak istiyor. - The fish wants to escape.

Brian onunla bir ilişki başlattığına pişman ve ondan kaçmak istiyor. - Brian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.

{i} firar
{i} kaçış

Kaçış denemesi başarılıydı. - His escape attempt was successful.

Bazı kaçış vasıtaları bulmalıyız. - We must devise some means of escape.

{f} paçayı sıyırmak (Argo)
{i} sızıntı
{f} kaçıp kurtulmak
{i} kurtulma

Hava kirliliğinden kurtulmanın tek yolu ıssız bir yerde yaşamaktır. - The only way to escape air pollution is to live in the middle of nowhere.

Tom umutsuzca sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor. - Tom desperately tries to escape his responsibility.

{i} kurtuluş
{i} kaçak

Kaçak mahkumlar hâlâ kaçak. - The escaped prisoners are still on the run.

Kaçan tutuklu hâlâ kaçak. - The prisoner who escaped is still at large.

{i} kaçış yolu

Neyse ki, biz bir kaçış yolu bulduk. - Luckily, we found an escape route.

{i} kaçma

Tom kızgın ayıdan kaçmak için elinden geldiği kadar hızlı koştu. - Tom ran as fast as he could to escape from the angry bear.

Brian onunla bir ilişki başlattığına pişman ve ondan kaçmak istiyor. - Brian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.

{f} sızmak
kaçılmak
akla gelmemek
kurtuluş/sızıntı/kaçış
savuşturmak
{f} firar etmek
yakayı sıyırmak
(Tıp) Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)
çıkmak

Tatile çıkmak istediler. - They wanted to escape on vacation.

yakayı kurtarmak
savmak
Vazgeçmek
ismi hatırımdan çıkmıştı
(Bilgisayar) çıkış

Tom yangın çıkışını işaret etti. - Tom pointed to the fire escape.

(Bilgisayar) önceleme
firar etmek kurtulmak
sız/kaç/kurtul
(Tıp) eskap
(Esc) Kaçış
aklından çıkmak
(Bilgisayar) çık

Onun adı sık sık hatırımdan çıkıyor. - Her name often escapes me.

Tatile çıkmak istediler. - They wanted to escape on vacation.

{f} kaçak yapmak
(Bilgisayar) dönüş
{f} gözünden kaçmak
{f} kaç

Kaçış denemesi başarılıydı. - His escape attempt was successful.

O, karanlıktan faydalanarak kaçtı. - He escaped under cover of the darkness.

{i} dinlendirici şey
(Tıp) sızma, sızıntı (kan, lenf v.s)
{f} aklına gelmemek
aklından/hatırından çıkmak
(Bilgisayar) öncelem
(gaz/sıvı/vb.) sızma
atlatmak
-den kurtulmak
sıvışmak
{f} kurtulmak, paçayı kurtarmak; atlatmak
{f} kurtulmak
{f} hatırından çıkmak
fıymak
kurtarmak
sızıntı yapmak
paçayı sıyırmak
kaçacak
escape notice
(Fiili Deyim ) gözden kaçmak
escape character
(Bilgisayar) kaçış damgası
escape character
(Bilgisayar) çıkış karakteri
escape character
(Bilgisayar) değiştirme damgası
escape death
ölümden kurtulmak
escape from
-den kaçmak
escape from
(deyim) tüymek
escape lightly
hafif atlatmak
escape pipe
çıkış borusu
escape sequence
(Bilgisayar) önceleme dizgesi
escape sequence
(Bilgisayar) kaçış sırası
escape sequence
(Bilgisayar) kaçış dizgesi
escape trunk
(Denizbilim) firar yolu
escape velocity
(Fizik) kurtulma hızı
escape velocity
(Askeri,Meteoroloji) kaçış hızı
escape cock
emniyet musluğu
escape from reality
gerçeklerden kaçmak
escape key
escape tuşu
escape one's lips
ağzından kaçmak
escape one's notice
gözünden kaçmak
escape pipe
emniyet borusu
escape sb's notice
dikkatinden kaçmak
escape sequence
kaçış tuşu dizisi
escape valve
emniyet valfı
escape code
kaçış kodu
escape from s.o.´s grasp
birinin pençesinden kurtulmak
escape without punishment for
ceza almadan kurtulmak
escape (from) bankruptcy
(Ticaret) iflastan kurtulmak
escape (from) bankruptcy
(Ticaret) iflasın eşiğinden dönmek
escape and evasion chart
(Askeri) kaçma kurtulma haritası
escape and evasion intelligence
(Askeri) KAÇMA VE KURTULMA İSTİHBARATI: Düşman eline düşen personelin kaçmasına veya düşman hakimiyeti altındaki topraklarda kaybolan personelin düşman eline geçmemesine yardım için hazırlanan bilgiler
escape artist
zincirlerden kurtulma şovu sunan sanatçı
escape automobile
çalıntı araba
escape behavior
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçma davranışı
escape behaviour
kaçma davranışı
escape by a hairbreadth
kıl payı kurtulmak
escape by a hairbreadth
ucuz kurtulmak
escape capsule
(Havacılık) kurtulma kapsülü
escape channel
tahliye kanalı
escape character
escape karakteri çıkış
escape chit
(Askeri) kaçırma belgesi
escape chit
(Askeri) kurtarma belgesi
escape chit
(Askeri) kurtarma permisi
escape chit
(Askeri) kaçma permisi
escape chit
(Askeri) KURTARMA (KAÇMA) PERMİSİ, KURTARMA (KAÇIRMA) BELGESİ: Bir şahıs tarafından taşınan tanıtma vasıtası. Normal olarak, kumaştan yapılmış ve üzerine, bulunulan bölgenin dili ile, bunu taşıyan kimseye gösterilecek yardımın mükafatlandırılacağını vadeden bir mesaj basılmıştır. Kurtarma (kaçma) belgesi üzerine bazen Amerikan ve müttefik bayraklarının kopyaları basılır
escape clause
(Ticaret) cayma şartı
escape clause
(Ticaret) şarttan korunma klozu
escape clause
(Ticaret) kaçınma hükmü
escape clause
şarttan sakınma hakkı
escape clause
(Kanun) cayma maddesi
escape clause
(Kanun) cayma klozu
escape conditioning
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçmayı öğrenme
escape detector
kaçak bulucu
escape door
tehlike kaçış kapısı
escape envelope
(Havacılık) kurtulma bölmesi
escape from jail
hapisten firar etmek
escape from one's lips
(deyim) ağzından kaçmak
escape from prison
(Kanun) hapishaneden firar
escape from prison
hapisten firar etmek
escape from s.o.'s
birinin pençesinden kurtulmak
escape from someone's grasp
birinin pençesinden kurtulmak
escape from the fishing rod
oltadan kurtulmak
escape from the jaws of death
ölümün pençesinden kurtulmak
escape from the zoo
hayvanat bahçesinden kaçmak
escape goat
(Argo) günah keçisi
escape hatch
imdat çıkışı
escape hatch
kaçış yolu
escape in literature
edebiyatta fırar
escape justice
adaletten kaçmak
escape key
Kaçış Tuşu
escape learning
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçmayı öğrenme
escape lighting
(Aydınlatma) boşaltma aydınlatması
escape line
(Askeri) KAÇIŞ HATTI: Gizli bir faaliyete karışmış personelin, gizliliğin ortaya çıkması veya tutuklanma durumu halinde bir bölge veya alandan ayrılmasına imkan tanıyan, planlanmış bir hat
escape line
(Askeri) kaçış hattı
escape observation
(Fiili Deyim ) göze görülmemek
escape orbit
(Askeri) KAÇIŞ YÖRÜNGESİ (HV.): Merkezi bir kuvvet alanından kurtulmak isteyen bir cisim veya partikülün kaçış için takip etmesi gereken yollardan biri. Bu yörüngenin bir parabolik eğri veya hiperbolik eğride olduğu gibi birden fazla bir dışmerkezliliği bulunması gerekir
escape orbit
(Askeri) kaçış yörüngesi
escape peak
(Nükleer Bilimler) kaçış tepesi, kaçış piki escape pik
escape pipe
boşaltma borusu
escape proof
sızdırmaz
escape reading
dinlendirici okuma
escape response
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçma tepkisi
escape risk
(Kanun) kaçma riski
escape route
(Askeri) Bak. "evasion and escape route"
escape sequence
çıkış tuşu bileşimi
escape sequence
Kaçış Dizisi
escape setxoff
(Bilgisayar) çıksetxoff
escape setxon
(Bilgisayar) çıksetxon
escape shaft
kurtulma şaftı
escape shaft
çıkış şaftı
escape someone's clutches
elinden kurtulmak
escape spillway
acil dolusavak
escape stairs
kaçış merdiveni
escape tax
vergiden kaçmak
escape the danger
tehlikeyi savuşturmak
escape the danger
tehlikeden kurtulmak
escape the danger
tehlike atlatmak
escape the fishing line
oltadan kurtulmak
escape training
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçma eğitimi
escape unharmed
hiç yara almadan kurtulmak
escape unharmed
yara almadan kurtulmak
escape unharmed
burnu bile kanamadan kurtulmak
escape unhurt
yara almadan kurtulmak
escape unhurt
burnu bile kanamadan kurtulmak
escape uninjured
yara almadan kurtulmak
escape uninjured
burnu bile kanamadan kurtulmak
escape velocity
(Askeri) KAÇIŞ HIZI (HV.): Bir cismin, örneğin arz gibi bir çekim sahasından kurtulması ve teorik olarak sonsuzlukta yolculuğa devam etmesi için ulaşması gereken hız. Arz yüzeyinden kaçış hızı saniyede 36,700 fittir. İçinde insan bulunan kullanışlı bir uzay aracı, atmosferi daha küçük bir hızla geçip sonra kaçış hızını artırmak suretiyle, aerodinamik ısınmada meydana gelen zararlı seri ilk ivme veya yüksek cidar sıcaklığına engel olur
escape water
kaçan su
escape with few scrapes
hafif sıyrıklarla atlatmak
escape with few scrapes
hafif sıyrıklarla kurtulmak
escape with light scrapes
hafif sıyrıklarla atlatmak
escape with light scrapes
hafif sıyrıklarla kurtulmak
escape with one's life
canlı kurtulmak
escape with slight injuries
hafif sıyrıklarla atlatmak
escape with slight injuries
hafif sıyrıklarla kurtulmak
evasion and escape
(Askeri) kaçma kurtulma
narrow escape
darı darına kurtulma
a hairbreadth escape
kıl payı kurtulma
a narrow escape
güç bela kurtulma
air escape pipe
tenek tahliye borusu
escaped
kaçkın
escaping
{i} kaçma

Hava atomları ve molekülleri sürekli egzosferden uzaya kaçmaktadır. - Air atoms and molecules are constantly escaping to space from the exosphere.

Kaçmada zaman kaybetmemeliyiz. - We must lose no time in escaping.

escaping
{f} kaç

Borudan gaz kaçıyor gibi görünüyor. - Gas seems to be escaping from the pipe.

Mahkumlar kaçıyorlar! - The prisoners are escaping!

fire escape
yangın merdiveni

Tom yangın merdiveninden aşağıya indi. - Tom climbed down the fire escape.

data link escape character
veri bağlacı kaçış karakteri
escapes
kaçar
escaping
kaçarak
exact words escape me
(deyim) Kelimesi kelimesine hatırlayamıyorum
hair escape
saç kaçış
narrow escape
ucuz kurtulma
resonance escape probability
rezonanstan uzaklaşma olasılığı
to escape with the life and limb
ruh ve beden ile kaçış
aircrew escape propulsion system
(Askeri) hava mürettebatı kaçış sevk sistemi
cut off one's escape
(deyim) ricat yolunu kesmek
cut off one's escape
(deyim) kaçış yolunu kesmek
emergency and extraordinary expense authority; evasion and escape
(Askeri) acil ve olağandışı masraf yetkilisi; kaçma ve kurtulma
emergency escape
(Otomotiv) aracı kurtarma
emergency escape breathing device
(Askeri) acil durum kaçış solunum cihazı
evasion and escape
(Askeri) KAÇIP KURTULMA: Askeri personel ve diğer seçilmiş kişilere, düşman bölgelerden dost kuvvetlerin kontrolu altındaki bölgelere geçme imkanı veren yöntemler ve faaliyetler. Ayrıca bakınız: "escapee" ve "unconvent ional warf are"
evasion and escape intelligence
(Askeri) KAÇIP KURTULMA İSTİHBARATI: Düşman eline esir düşen personele kaçmak, düşman hakimiyeti altındaki arazide kaybolanlara düşman eline düşmemek hususunda yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bilgi. Ayrıca bakınız: "intelligence"
evasion and escape net
(Askeri) KAÇIP KURTULMA ŞEBEKESİ: Düşman eline geçmiş veya düşmana ait bölgelerde, askeri personel veya seçilmiş kişileri, dost kontrolü altında bulunan bölgelere almak, hareket ettirmek ve sızdırmak için çalışan bir örgüt. Ayrıca bakınız: "unconventional warfare"
evasion and escape net
(Askeri) kaçıp kurtulma organizasyonu
evasion and escape route
(Askeri) KAÇIP KURTULMA YOLU: Kaçan veya kurtulan bir kişinin dost hatlara dönmesi düşman bölgesinden ayrılması için yaptığı girişimde kullandığı önceden planlanan veya planlanmayan bir seyahat yolu
evasion and escape route
(Askeri) kaçıp kurtulma yolu
fire escape
(Mukavele) yangın kaçış yolu
have a narrow escape
paçayı sıyırmak
have a narrow escape
ucuz kurtulmak
have a narrow escape
zor kurtulmak
joint Services survival, evasion, resistance, and escape (SERE) agency
(Askeri) müşterek hizmetler hayatı idame, kaçıp kurtulma, direnme ve kaçma (SERE) dairesi
ladder escape
kaçış merdiveni
let escape
kaçırmak
letting escape
kaçırma
make good one's escape
kaçmayı başarmak
menu escape
(Bilgisayar) menü çıkış
narrow escape
(deyim) dari darina kurtulma ,ucuz kurtulma
resonance escape probability
(Nükleer Bilimler) rezonanstan kaçma olasılığı
survival, evasion, resistance, escape
(Askeri) hayatı idame, kaçıp kurtulma
survival, evasion, resistance, escape, recovery
(Askeri) hayatı idame, kaçma, direnme, kurtulma ve kurtarma
İngilizce - İngilizce
To avoid (any unpleasant person or thing); to elude, get away from

The children climbed out of the window to escape the fire.

To elude the observation or notice of; to not be seen or remembered by

The name of the hotel escapes me at present.

To get free, to free oneself

The prisoners escaped by jumping over a wall.

The ASCII character represented by 27 (decimal) or 1B (hexadecimal.)

You forgot to insert an escape in the datastream.

To cause (a single character) to be interpreted literally, instead of with any special meaning it would usually have in the same context, often by prefixing with another character

Brion escaped the double quote character on Windows by adding a second double quote within the literal.

The act of leaving a dangerous or unpleasant situation

The prisoners made their escape by digging a tunnel.

A successful shot from a snooker position
A key on most modern computer keyboards, sometimes abbreviated Esc, and typically programmed to cancel some current operation
to halt a program or command by pressing a key (such as the Esc key) or combination of keys
To avoid capture; to get away with something, avoid punishment

Luckily, I escaped with only a fine.

{n} a getting clear, flight, oversight, error
{v} to get out of danger, avoid, shun, fly
a plant originally cultivated but now growing wild issue or leak, as from a small opening; "Gas escaped into the bedroom"
The unlawful permission, by a jailer or other custodian, of a prisoner's departure from custody
To get clear from danger or evil of any form; to be passed without harm
(1) To protect a character from interpretation by a program by preceding it with a backslash (\) See also quote (2) An ASCII character that is usually interpreted as a command to cease a certain activity or as the initial character of a sequence that performs a special function Cursor control sequences for many terminals and workstations use the escape character
Constant associated with the key code value for the Escape key (27)
To interrupt execution of a program Many computers have a control key labeled ESC When you press the ESC key, the program quits running The computer tells you what line number it was on when program was interrupted
a means or way of escaping; "hard work was his escape from worry"; "they installed a second hatch as an escape"; "their escape route"
The act of fleeing from danger, of evading harm, or of avoiding notice; deliverance from injury or any evil; flight; as, an escape in battle; a narrow escape; also, the means of escape; as, a fire escape
escape potentially unpleasant consequences; get away with a forbidden action; "She gets away with murder!"; "I couldn't get out from under these responsibilities"
That which escapes attention or restraint; a mistake; an oversight; also, transgression
issue or leak, as from a small opening; "Gas escaped into the bedroom"
remove to a different contract (usually by changing strains)
n , adj 1 n a single escape or a multiple escape 2 adj single escape or multiple escape
(1) To protect a character from interpretation by a program by preceding it with a backslash (\) See also quote (2) An ASCII character that is usually interpreted as a command to cease a certain activity or as the initial character of a sequence that performs a special function Cursor control sequences for many terminals and workstations use the escape character
{i} running away, flight; leakage; shelter
When you escape a character or a string of characters, you change the way it is interpreted Escaping something can take away its special meaning, as in shell quoting (8 14)- or can add special meaning, as in terminal escape sequences (5 8)
run away from confinement; "The convicted murderer escaped from a high security prison"
a plant in a treated area that has been missed or survived the treatment
an inclination to retreat from unpleasant realities through diversion or fantasy; "romantic novels were her escape from the stress of daily life"; "his alcohol problem was a form of escapism"
You can use escape to describe things which allow you to avoid difficulties or problems. For example, an escape route is an activity or opportunity that lets you improve your situation. An escape clause is part of an agreement that allows you to avoid having to do something that you do not want to do. We all need the occasional escape route from the boring, routine aspects of our lives This has, in fact, turned out to be a wonderful escape clause for dishonest employers everywhere
Leakage or outflow, as of steam or a liquid
1 To protect a character from interpretation by a program by preceding it with a backslash (\)
nonperformance of something distasteful (as by deceit or trickery) that you are supposed to do; "his evasion of his clear duty was reprehensible"; "that escape from the consequences is possible but unattractive"
To get free from that which confines or holds; used of persons or things; as, to escape from prison, from arrest, or from slavery; gas escapes from the pipes; electricity escapes from its conductors
KEY - a key that lets the user cancel the last operation and go back to the previous screen
If something escapes you or escapes your attention, you do not know about it, do not remember it, or do not notice it. It was an actor whose name escapes me for the moment
The act of becoming free from surroundings, to avoid a threat, perceived or real
To prefix a character with a special character (depending on context) to allow a character to pass through without special meaning
Leakage or loss of currents from the conducting wires, caused by defective insulation
fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane"
You can say that you escape when you survive something such as an accident. The two officers were extremely lucky to escape serious injury The man's girlfriend managed to escape unhurt He narrowly escaped with his life when suspected right-wing extremists fired shots into his office. Escape is also a noun. I hear you had a very narrow escape on the bridge
Someone's escape is the act of escaping from a particular place or situation. The man made his escape
To avoid the notice of; to pass unobserved by; to evade; as, the fact escaped our attention
To flee, and become secure from danger; often followed by from or out of
a valve in a container in which pressure can build up (as a steam boiler); it opens automatically when the pressure reaches a dangerous level
be incomprehensible to; escape understanding by; "What you are seeing in him eludes me"
To flee from and avoid; to be saved or exempt from; to shun; to obtain security from; as, to escape danger
an avoidance of danger or difficulty; "that was a narrow escape"
A sally
(1) (v ) To divest a special character of its special meaning by preceding it with a backslash (\) character For example, the UNIX® shell interprets ? to represent any single character, but a \? (an "escaped" question mark) is interpreted to be just a question-mark character (2) (n ) The Esc key on the keyboard (3) (n ) The escape character generated by pressing the Esc key
{f} run away, flee; leak out; find shelter, find protection
An apophyge
A plant which has escaped from cultivation
If you escape from a place, you succeed in getting away from it. A prisoner has escaped from a jail in northern England They are reported to have escaped to the other side of the border He was fatally wounded as he tried to escape. + escaped es·caped Officers mistook Stephen for an escaped prisoner
the act of escaping physically; "he made his escape from the mental hospital"; "the canary escaped from its cage"; "his flight was an indication of his guilt"
When gas, liquid, or heat escapes, it comes out from a pipe, container, or place. Leave a vent open to let some moist air escape. see also fire escape
The "Escape" key, normally marked Esc, enables you to "escape" from the current position on screen and either go back to the previous field or to clear off a selection table or return to a menu
A sucessful shot from a snooker position
remove oneself from a familiar environment, usually for pleasure or diversion; "We escaped to our summer house for a few days"; "The president of the company never manages to get away during the summer
Evaluation of Strategies to address Climate change by Adapting to and preventing Emissions This model was developed in the early 1990s by the Climatic Research Unit (CRU) at the University of East Anglia, the National Institute for Public Health and Environmental Protection of The Netherlands (RIVM), the Environmental Change Unit (ECU) at Oxford University, and Environmental Resources Limited (ERL) of London The ESCAPE model assesses the implications of different climate-related policies on global-mean and European climate It also explores economic and environmental impacts of climate change in Europe One of the goals of the ESCAPE model was to help inform the debate on climate change policy within the European Community
when a bottom man frees himself from the top man's control, coming out of bottom position
a term used when the sinus node slows down or fails to initiate depolorization and a lower pacemaker site( like the AV node) spontaneously produces electrical impulses, assuming responsibility for pacing the heart
the unwanted discharge of a fluid from some container; "they tried to stop the escape of gas from the damaged pipe"; "he had to clean up the leak"
If something is an escape, it is a way of avoiding difficulties or responsibilities. But for me television is an escape. an escape from the depressing realities of wartime
(Key As String) As String Returns a version of the supplied string that has had any special characters used during pattern matching ( , \, ^, $, [, ], (, ), |, *, +) escaped by prefixing them with a reverse solidus character The resulting string may be safely used as literal in any key matching pattern To reverse this procedure, use the Unescape function
Referring to plants that have been cultivated in an area, and spread from there into the wild | Return to Alphabet Bar |
Failure of inherently susceptible plants to become diseased, even though disease is prevalent (20)
a plant originally cultivated but now growing wild
escape artist
A person who is skilled at escaping from confinement, often as a profession with escapes performed before an audience
escape artists
plural form of escape artist
escape character
A single metacharacter, usually a control code, which in a sequence of characters signifies that what is to follow takes an alternative interpretation. The term escape sequence refers to the escape character and the subsequent character or characters so modified

In the C programming language, the backslash is an escape character; for example, '\n' represents a newline.

escape characters
plural form of escape character
escape clause
Any clause, term or condition in a contract that allows a party to that contract to avoid having to perform the contract or cancel it
escape literature
Any genre of literature used as escapism
escape pod
Any small, secondary, emergency-use vehicle used to evacuate from the main vehicle during times of danger. Usually refers to a small pod-like capsule that fits a low number of people. Escape pods are common in science-fiction literature, and often are attached to spaceships, although marine varieties have been spotted
escape rhythm
A heart rhythm that is initiated at places other than the sinus node
escape sequence
An escape character together with the subsequent characters that specify a particular meaning
escape sequences
plural form of escape sequence
escape velocities
plural form of escape velocity
escape velocity
The minimum velocity needed to escape the gravitational field of a planet or other body
Escape from Sobibor
1987 television mini-series about the breakaway from a Nazi concentration camp during the Holocaust (directed by Jack Gold)
escape artist
An escape artist is the same as an escapologist. A performer who entertains by escaping from confinement
escape by the skin of one's teeth
barely got away, only just escaped
escape clause
A provision in a bilateral or multilateral commercial agreement permitting a signatory nation to suspend tariff or other concessions when imports threaten serious harm to its producers of competitive domestic goods GATT Article XIX sanctions such safeguard provisions Section 201 of the U S Trade Act of 1974 requires the U S International Trade Commission to investigate complaints from domestic producers regarding threats from imports
escape clause
A provision of Article XIX (see appendix Ill) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) that allows a country to suspend tariff or other concessions when certain imports injure or threaten to injure domestic producers of competitive goods or services Section 201 of the Trade Act of 1974 (see appendix Il) codifies Article XIX in U S law
escape clause
A clause in a contract that specifies the conditions under which the promisor is relieved of liability for failure to meet the terms of the contract
escape clause
stipulation in a contract enabling one party to extricate itself
escape clause
a provision in a contract that allows one or more of the parties to cancel all or part of the contract if certain events or situations do or do not happen
escape clause
A provision allowing one party or more to cancel all or part of the contract if certain events fail to happen, such as the ability of the buyer to obtain financing within a specified period
escape clause
A clause in an SQL statement
escape clause
Provision in a contract that allows one or more of the parties to cancel all or part of the contract if certain events or situations do or do not happen
escape clause
a clause in a contract that allows one party to avoid performing to the terms of the contract if stated events happen For example, many contracts are reduced or canceled in case of "acts of God," war or strike
escape clause
Any provision in a contract that allows one or more parties to end the contract upon the occurrence of certain events
escape code
character combination which is used to control the monitor and keyboard
escape death
be saved or find one's way out of a life threatening situation, manage to survive
escape hatch
hatchway that provides a means of escape in an emergency
escape mechanism
a form of behavior that evades unpleasant realities
escape punishment
evade retribution or penalty, avoid corrective discipline
escape route
way by which one can escape
escape sequence
A special character code used to extend the characters used in a character code table
escape sequence
Characters that cause the modem to interrupt online processing and exit to the command state while remaining connected to the remote system The escape sequence indicates that the subsequent characters are to be interpreted as control characters rather than as data
escape sequence
1 like an escape character, a sequence of symbols used to create symbols in difficult situations - such as getting the various accents that appear in some languages other than English
escape sequence
A sequence of characters (usually +++) that instruct a modem to change from data mode to command mode, if they are typed with a certain delay before and after they are typed See also data mode, command mode, guard time
escape sequence
(1) A character that is preceded by a \ (backslash) and is interpreted to have a special meaning to the operating system
escape sequence
(n ) The combination of the escape character and other characters or code that follow it to indicate specific actions to be performed by peripheral devices; for example, clearing a window
escape sequence
A representation of a nonprintable character in a character or string literal An escape sequence contains the \ symbol, followed by one of the characters: a, b, f, n, r, t, v, ', ?, or \, or followed by one to three octal digits or \ followed by an x followed by any number of hexadecimal digits
escape sequence
A sequence of character combinations that represent white-space and non-graphic characters An escape sequence consists of a backslash character (\) followed by a letter or by a combination of digits Frequently used escape sequences are: newline (\n), horizontal tab (\t) formfeed (\f), backspace (\b), and bell (\a) Escape sequences are also used to print certain characters when they are contained in string literals (e g \' single quote, \\ backslash, \" double quote)
escape sequence
– Command to a storage or I/O device consisting of multiple characters, the first of which is an escape (ASCII 27) character
escape sequence
(1) A representation of a character An escape sequence contains the \ symbol followed by one of the characters: a, b, f, n, r, t, v, ', ", x, \, or followed by one or more octal or hexadecimal digits (2) A sequence of characters that represent, for example, nonprinting characters, or the exact code point value to be used to represent variant and nonvariant characters regardless of code page (3) In the C and C++ languages, an escape character followed by one or more characters The escape character indicates that a different code, or a different coded character set, is used to interpret the characters that follow Any member of the character set used at run time can be represented using an escape sequence (4) A character that is preceded by a backslash character and is interpreted to have a special meaning to the operating system (5) A sequence sent to a terminal to perform actions such as moving the cursor, changing from normal to reverse video, and clearing the screen IBM
escape sequence
A special sequence of characters used for describing non-printing characters, such as \E or \033 or \x1B for the @acronym{ASCII} ESC (escape) character itself
escape sequence
A sequence of characters (usually +++) that tell the modem to change from data mode to command mode
escape sequence
A sequence of bytes that is used for code extension The first byte in the sequence is escape (hex 1B)
escape sequence
A special sequence of characters used for describing non-printing characters, such as \E or \033 or \x1B for the ASCII ESC (escape) character itself
escape sequence
A series of characters beginning with the escape character which causes a printer to perform a command See also Control Sequence
escape sequence
Also referred to as the escape command This special command is entered as three plus symbols (+++) and places the modem in command mode and interrupts user data transmission, but does not terminate the data connection This allows the entering of commands while the connection is maintained
escape valve
opening through which (steam, etc.) can escape
escape velocity
minimum speed that a body must reach to overcome a gravitational pull
escape velocity
The minimum velocity that a body must attain to escape a gravitational field completely. the speed at which a rocket must travel in order to get into space. Speed sufficient for a body to escape from a gravitational centre of attraction without accelerating further. It decreases with altitude and equals the square root of 2 (about 1.414) times the speed needed to maintain a circular orbit at the same altitude. At the surface of Earth, disregarding atmospheric resistance, escape velocity is about 6.96 mi/second (11.2 km/second). Escape velocity from the surface of the Moon is about one-third of this
escape velocity
the minimum velocity needed to escape a gravitational field
escape wheel
The rotating notched wheel periodically engaged and disengaged by the anchor in an escapement
escape wheel
Wheel of escapement in clock or watch that supplies power from mainspring It is allowed to 'escape' from pallet at rate governed by balance wheel and thereby controls motion of train
escape wheel
gear that engages a rocking lever
escape with life and limb
survive intact, get away from danger unharmed
escape with the skin of one's teeth
barely got away, only just escaped
escaped
Simple past tense and past participle of escape
escaped
That or who has escaped, especially from prison or another place of confinement

People are being warned not to approach the escaped prisoner.

escaper
Person who escapes
fire escape
the entire escape route viewed as a whole
fire escape
any of the series of emergency doors, ladders, or stairs used to evacuate a building if a fire breaks out
escaped
{a} got out of danger or confinement
An escape
scape
avenue of escape
getaway route, way to flee
escap
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN)
escap
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
escaped
an escaped person or animal has escaped from somewhere
escaped
having escaped, especially from confinement; "a convict still at large"; "searching for two escaped prisoners"; "dogs loose on the streets"; "criminals on the loose in the neighborhood"
escaper
One who escapes
escapes
plural of escape
escaping
{i} running away, fleeing, avoidance, evasion
escaping
present participle of escape
fire escape
emergency exit, outside stairway (to be used in the event of a fire)
fire escape
a stairway (often on the outside of a building) that permits emergency exit in the case of fire
fire escape
A fire escape is a metal staircase on the outside of a building, which can be used to escape from the building if there is a fire. A structure or device, such as an outside stairway attached to a building, erected for emergency exit in the event of fire. Means of rapid egress from a building, primarily intended for use in case of fire. Building codes define an exit as an enclosed and protected path of escape in the event of a fire, leading from an exit access through a combination of corridors, stairways, and doors to an exit discharge at an exterior court or public way. The term fire escape usually refers to open iron or steel balconies with steep stairways on the outside of buildings; often a retrofit of older buildings, these are rare in new construction. Other means of escape are by balconies leading to adjacent buildings, or through chutes, often used in hospitals
had a narrow escape
barely got away, escaped by the skin of his teeth
hairbreadth escape
narrow escape (from danger, death, etc.)
narrow escape
close call, near miss, miraculous rescue, escape with very little time to spare
narrow escape
close call: something achieved (or escaped) by a narrow margin
no escape
having no means of escape, lacking the means to flee
there is no escape
there is nothing that can be done, we must, this is the last option which is available
Türkçe - İngilizce

escape teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

escape karakteri
(Bilgisayar) escape character
escape tuşu
(Bilgisayar) escape key
escape