ever

listen to the pronunciation of ever
İngilizce - Türkçe
her zaman

O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm. - Every time I hear that song, I think of my high school days.

Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor. - For all his genius, he is as unknown as ever.

şimdiye kadar

Sanırım Beethoven, şimdiye kadar yaşamış en büyük besteci. - I think Beethoven is the greatest composer who ever lived.

Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı. - The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath.

hiç

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Hiç Kanada'ya gittin mi? - Have you ever been to Canada?

hep

Ne zaman bir kütüphane görsem; gönlümden hep gidip içindeki her şeyi okuyana kadar orada kalmak geçer. - I never see a library without wishing I had time to go there and stay till I had read everything in it.

Çok param vardı ama hepsini harcadım. - I had a lot of money, but spent everything.

daima

Hiçbir şey daima güvende değildir. - Nothing is ever secure.

asla

Tom asla Boston'u terk etmek istemiyor. - Tom doesn't want to ever leave Boston.

Herkes Japonya'da artık kötü bir şey asla olmayacağını umuyor. - Everyone is hoping nothing bad will ever happen in Japan.

eğer

Eğer kenara çekilirsen, herkes için yer olur. - If you would move over, there would be room for everyone.

Eğer her kullanıcı Tatoeba'ya günde yirmi ilave yaparsa, Noel'e kadar bir milyon cümleye ulaşmak mümkün olabilir. - If every user added twenty a day to Tatoeba, it might be possible to reach one million sentences by Christmas.

gelmiş geçmiş

O gelmiş geçmiş en tehlikeli adam. - He's the most dangerous man who ever lived.

Gelmiş geçmiş en iyi grup olmak nasıl bir duygu? - How does it feel to be the best band ever?

herhangi bir zamanda

Herhangi bir zamanda Japonya'ya gelirsen, beni görmeye gel. - If you are ever in Japan, come and see me.

Herhangi bir zamanda şehre gelirseniz, beni görmeye gelin. - If you ever come to town, come to see me.

ever changing daima değişen
şu ana kadar

Resident Evil 4 şu ana kadar oynadığım en iyi oyunlardan biridir. - Resident Evil 4 is one of the best games I have ever played.

Şu ana kadar Muskogee'de bulundu mu? - Ever been to Muskogee?

hayatında

Aşk, harika bir duygu, herkese hayatında günün birinde gelir. - Love, which is a wonderful feeling, comes to everyone at some time in their life.

Herkes hayatında yanlış şeyler yapar. - Everyone does wrong things in their lives.

haçansa
daima yanan
ever burning hiç sönmeyen
hiç bir zaman
giderek
durmadan
ever living ölmez
ebedi
olabildiğince
ebedi ever more
everand anon arada sırada
gitgide
z. hiç: Have you ever been to Eyüp? Hiç Eyüp'e gittin mi?
bir kez

Onlar her ay bir kez maç izlemeye giderler. - They go to watch a play once every month.

Biz her iki haftada bir kez tiyatroya gideriz. - We go to the theater once every two weeks.

şimdiye kadarki
ever-evolving
Sürekli gelişen
ever after
ondan sonra, hep: They lived happily ever after. Ondan sonra hep mutlu yaşadılar
ever active
durmadan işleyen
ever after
ondan sonra daima
ever after
artık
ever after
hep

Ve ondan sonra hep mutlu yaşadılar. - And they all lived happily ever after.

ever and none
ara sıra
ever at that
öyle olduğu halde, bile
ever at that
öyle olduğu halde bile
ever if
sa da
ever if
-sa dahi (yapsa dahi gibi)
ever if
-sa da (yapsa dahi gibi)
ever if
olsa bile
ever if
hatta
ever in one
mütemadi olarak
ever increasing
giderek artan
ever increasing
sürekli yükselen
ever since
ondan beri
ever since
o tarihten beri
ever so
öyle olsa da
ever so
rağmen
ever so easy
o denli kolay ki
ever so much
(deyim) çok fazla
ever so much
(deyim) çok çok
ever so much
(deyim) fazlasıyla
ever the optimist
aşırı iyimser
ever the optimist
iyimser kimse
ever then
buna karşın
ever then
o zaman bile
ever though
sa da
ever though
rağmen
ever though
se de
ever since
o zamandan beri

Tom üç yıl önce Japonya'ya geldi ve o zamandan beri burada yaşamaktadır.. - Tom came to Japan three years ago and has been living here ever since then.

O zamandan beri onu kimse görmedi. - Nobody has seen him ever since.

ever since
den beri sürekli olarak
ever so
çok
ever before
Eskiye kıyasla, eskiye nazaran

More teens are writing than ever before.

ever growing
sürekli büyüyen
ever since that day
hiç o günden beri
ever since that time
O zamandan beri
ever widening
devamlı genişleyen
ever worsen
hiç olmadığı kadar kötüleşmek
ever worsening
daha beter
ever-changing
Sürekli değişen, aynı kalmayan
ever-expanding
sürekli genişleyen
ever-growing storage
devamlı büyüyen depolama alanı
ever-lingering
yılan hikayesine dönen
ever-living
ever-yaşam
ever-present
hep-mevcut
ever-shifting
sürekli değişen
ever and anon
bazen
ever and anon
zaman zaman
ever and anon
ara sıra
ever changing
daima değişen
ever since
-den beri sürekli olarak
ever so
pek
for ever
her zaman

Tom her zaman Mary'yi her şey için suçluyor. - Tom always blames Mary for everything.

Tom her zaman beni her şey için suçluyor. - Tom always blames me for everything.

for ever
sonsuza dek

Sami'nin hayatı sonsuza dek değişti. - Sami's life was for ever changed.

Sami, Leyla'nın hayatını sonsuza dek değiştirdi. - Sami changed Layla's life for ever.

for ever
ebedi olarak
hardly ever
hemen memen hiç
hardly ever
binde bir
ever more
ilelebet
ever since
beri

Çocukluğumuzdan beri Jim'i tanıyorum. - I've known Jim ever since we were children.

O, Pazar gününden beri hastadır. - He has been ill ever since Sunday.

ever since
-den beri
for ever
daima
for ever
ilelebet
for ever
sonsuza kadar

Sami'nin yaşamı sonsuza kadar değişiyordu. - Sami's life changed for ever.

Ya sonsuza kadar devam ederse? - What if it continued for ever?

for ever and a day
(deyim) sonsuza kadar
for ever and a day
daima
for ever and ever
ebediyete kadar
for ever and ever
durmadan
for ever and ever
(deyim) sonsuza dek
for ever and ever
ebediyen
for ever and ever
(deyim) sonsuza kadar
for ever more
ebediyen
if ever
nadiren

Nadiren, kırk yılda bir, kendi başına sinemaya gider. - She seldom, if ever, goes to movies by herself.

Bu yapılar nadiren, kırk yılda bir, konuşma İngilizcesinde olurlar. - These structures would rarely, if ever, occur in spoken English.

if ever
kazara
nothing ever happens
hiç bir şey olduğu yok
scarcely ever
hemen hiç

Tom hemen hemen hiç egzersiz yapmaz. - Tom scarcely ever gets any exercise.

scarcely ever
hemen hemen hiç bir zaman
seldom, if ever
belki de hiç
seldom, if ever
kırk yılda bir
seldom, if ever
nadiren
why ever
ne diye
why ever
ne demeye
worse than ever
her zamankinden çok
Ta ever so
çok sağ ol
for ever and ever
ilelebet
forever and ever
ebediyen
Ever after
o gün bu gündür
More than ever before
Daha önce hiç olmadığı kadar

More than ever before, consumers are desiring for ‘greener’ products.

What of it? What ever ...?
k. dili (Şaşkınlık belirtir.): What ever can she mean? Ne demek istiyor Allah aşkına?
as ever
Her zaman olduğu gibi. "As ever, İ was the last to find out."
be on a better footing than ever
araları her zamankinden daha iyi olmak
better than ever
her zamankinden daha iyi
first ever
ilk

Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı. - The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner.

# 2416352 numaralı cümle benim Tatoeba'da şimdiye kadarki ilk katkımdır. - Sentence #2416352 is my first ever contribution in Tatoeba.

first-ever
ilk
for ever and ever
sonsuzlara dek
for ever so much
Hiç bu kadar
for the first time ever
Şimdiye kadar ilk defa
hardly ever
hemen hemen hiç

Köpeğimi hemen hemen hiç yürüyüşe götürmem. - I hardly ever take my dog for a walk.

Artık hemen hemen hiç nakit kullanmıyorum. - I hardly ever use cash anymore.

have you ever
sen hiç
live happily ever after
(deyim) Sonsuza dek mutlu yaşamak
may the odds be ever in your favor
(Atasözü) İyi şans dilemek için kullanılan "Şans hep sizden yana olsun" anlamına gelen söz
more than ever
Daima,sonsuza değin

My love will last more than ever.

more than ever
Her zamankinden çok
more than ever
her zamankinden daha/çok
never ever
Katîyyen, asla ve kat'a
never ever
Katiyen
never ever
Never at all, absolutely never
not ever
Hiçbir zaman
scarcely ever
Hemen hemen hiç

I scarcely ever get excited before an exam.

Tom hemen hemen hiç egzersiz yapmaz. - Tom scarcely ever gets any exercise.

scarcely ever
Hemen hiç, hemen hemen hiç bir zaman, pek nadiren
than ever before
her zamankinden
where ever i go
nereye gitmem
who ever
kim
whom ever
kime hiç
Did you ever
{k} Allah Allah!
How ever
Nasıl ...?: How ever did it come about? Nasıl oldu?
What of it? What ever
{k} (Şaşkınlık belirtir.): What ever can she mean? Ne demek istiyor Allah aşkına?
When ever ...
{k} (Soruyu vurgulamak için kullanılır.): When ever will you be on time? Sen ne zaman vaktinde geleceksin?
Where ever ...
Nerede/Nereye/Nereden ... Allah aşkına?: Where ever has she gotten to? O nereye gitti Allah aşkına?
Who ever ...
Şaşkınlık belirtir: Who ever can this be? Bu kim olabilir Allah aşkına?
as ... as ever
her zamanki gibi: as fast as ever her zamanki gibi hızlı
be gone for ever
yerinde yeller esmek
for ever
ebediyen
forever and ever
daima
forever and ever
sonsuza dek

Sizi sonsuza dek seveceğim. - I will love you forever and ever.

gone for ever
yerinde yeller esmek
have you ever been to
daha önce geldiniz mi
have you ever been to the usa
hiç amerika'da bulundunuz mu
how ever ...?
nasıl olur da
if ever
şayet
never and ever
asla ve asla
seldom if ever
kırk yılda bir
thank you ever so much
çok çok teşekkürler
thank you ever so much
çok çok teşekkür ederim
thank you ever so much
çok teşekür ederim
this is all one will ever get
görüp göreceği rahmet bu
to be gone for ever
yerinde yeller esmek
worse than ever
her zamankinden çok: It's dripping worse than ever now. Şimdi her zamankinden çok damlıyor
worse than ever
her zamankinden kötü: He's behaving worse
İngilizce - İngilizce
In any way

How can I ever get there in time.

Always

It was ever thus.

Tom thinks that women always tell their best friends everything. - Tom thinks women always tell their best friends everything.

Tom thinks women always tell their best friends everything. - Tom thinks that women always tell their best friends everything.

At any time

He's back and better than ever.

Occurring at any time, occurring even but once during a timespan

This family empathy measure is highly related to ever use of birth control but not to any measure of continuous use.

As intensifier

Did I ever!.

{a} at any time, eternally, always, still
Without cessation; continually
At all times; through all time; always; forever
emphasis You use ever after comparatives and superlatives to emphasize the degree to which something is true or when you are comparing a present situation with the past or the future. She's got a great voice and is singing better than ever Japan is wealthier and more powerful than ever before He feels better than he has ever felt before This is the most awful evening I can ever remember
emphasis You use ever in questions beginning with words such as `why', `when', and `who' when you want to emphasize your surprise or shock. Why ever didn't you tell me? Who ever heard of a thing like that?
at all times; all the time and on every occasion; "I will always be there to help you"; "always arrives on time"; "there is always some pollution in the air"; "ever hoping to strike it rich"; "ever busy"
hardly ever: see hardly
At any time, particularly used as an intensifier
at any time; "did you ever smoke?"; "the best con man of all time"
emphasis You use the expression all someone ever does when you want to emphasize that they do the same thing all the time, and this annoys you. All she ever does is whinge and complain
Ever means at any time. It is used in questions and negative statements. I'm not sure I'll ever trust people again Neither of us had ever skied Have you ever experienced failure? I don't know if you ever read any of his books never
emphasis You use ever in the expressions ever such and ever so to emphasize that someone or something has a particular quality, especially when you are expressing enthusiasm or gratitude. When I met Derek he was ever such a good dancer I like him ever so much I'm ever so grateful see also forever
emphasis You can use ever for emphasis after `never'. I can never, ever, forgive myself
At any time; at any period or point of time
You use ever to say that something happens more all the time. They grew ever further apart
emphasis You use ever in expressions such as `did you ever' and `have you ever' to express surprise or shock at something you have just seen, heard, or experienced, especially when you expect people to agree with you. Have you ever seen anything like it? Did you ever hear anyone sound so peculiar?
at any time; "did you ever smoke?"; "the best con man of all time" (intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly
at any time; always; continually, constantly
If something has been the case ever since a particular time, it has been the case all the time from then until now. He's been there ever since you left! Ever since we moved last year, I worry a lot about whether I can handle this new job Ever is also an adverb. I simply gave in to him, and I've regretted it ever since
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly
You say as ever in order to indicate that something or someone's behaviour is not unusual because it is like that all the time or very often. As ever, the meals are primarily fish-based
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly"
Ever is an adverb which you use to add emphasis in negative sentences, commands, questions, and conditional structures
e'er
ever since
Continuously since a specified time or event

I started smoking last year and have been coughing ever since.

ever since
Continuously since

The people have been rejoicing ever since the election.

ever smokers
plural form of ever smoker
ever so
Very, extremely
ever-present
An athlete who is both healthy enough and capable enough to be present in every contest
ever-present
Always present; always there; ubiquitous; omnipresent

She arrived a bit late, her ever-present briefcase in tow.

ever-smoker
A person who has ever been a cigarette smoker or cigar smoker
ever-smoker
More precisely, a person who has smoked at least one hundred cigarettes and cigars during the course of his life
ever-so-
Alternative spelling of ever so
ever after
forever, from that time onward, for eternity, always, evermore
ever and anon
every now and then
ever more
Ever more means for all the time in the future. They will bitterly regret what they have done for ever more The editor's decision is final and shall evermore remain so
ever since
since then, from the time when
ever since that day
from that day and beyond, from that same day onwards
ever since that time
from that time onwards
ever so
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly"
ever so much
very much, a lot, a great deal
ever yours
I belong to you forever (phrase used at the conclusion of a letter)
ever youthful songstress
female singer who retains her youthfulness
ever-
at any time; "did you ever smoke?"; "the best con man of all time"
ever-
You use ever in adjectives such as ever-increasing and ever-present, to show that something exists or continues all the time. the ever-increasing traffic on our roads. an ever-changing world of medical information
ever-
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly"
ever-
at all times; all the time and on every occasion; "I will always be there to help you"; "always arrives on time"; "there is always some pollution in the air"; "ever hoping to strike it rich"; "ever busy"
ever-changing
marked by continuous change or effective action
ever-flowing stream
stream that never stops flowing
ever-growing
always getting larger, constantly increasing in size
ever-normal granaries
Price-stabilizing granaries first established in the 1st century BC. Under the Qing dynasty they were set up by all Chinese provinces in each county to keep grain on hand to offset regional food shortages in years of crop failure. By keeping the supply of grain stable ("ever normal"), the granaries stabilized prices, and even undeveloped regions of the country were protected from famine
ever-present
being present always
ever-youthful singer
singer who retains his youthfulness
Ever.
in all my born days

I've never seen such an ugly man in all my born days.

for ever
forever
for ever and ever
: forever
forever and ever
Alternative spelling of for ever and ever
happily ever after
happily until one's death (typically used in fairy tales)

And they lived happily ever after.

never ever
never
happily ever after
The term happily ever after is used in association with many works of children’s fiction and romantic fiction. It describes a happy ending, often a cliché in which all the good characters have emerged victorious and all the evil characters have been punished. The hero and heroine typically settle into matrimonial bliss, with the implication that their lives will be harmonious and happy forever more. The fairy tales of the Brothers Grimm, by contrast, typically ended with "happily until their deaths."
live happily ever after
(deyim) Live in happiness after a specific event. (A formulaic phrase at the end of fairy tales.)
scarcely ever
Very rarely; hardly ever; almost never; seldom
better than ever
in a better condition than ever before
do I ever!
{ü} of course!, shout expressing a positive answer to a question (e.g.: Do you remember Tom? "Do I ever!")
ever present
ubiquitous
first ever
Something that is the first ever one of its kind has never happened before. It's the first-ever meeting between leaders of the two countries
first-ever
happening for the first time
for ever
eternally, endlessly, for always, at all times
for ever and a day
forever, evermore, always
for ever and ever
eternally, perpetually
hardly ever
rarely, not often, seldom
highest-ever ranking
with the highest rank that has ever been granted
if ever
if at some point, if sometime
it beats everything ever heard of
it is better than anything else ever before, there is nothing better than it
today more than ever
now more than at any period of time in the past
why ever
why at all
ever