bloke etmek

listen to the pronunciation of bloke etmek
Türkisch - Englisch
{f} block
(Ticaret) freeze
immobilise
lock
arrest
lock up
immobilize
to block; to stop
tie up
1. com. to block (funds); to stop (a check). 2. basketball to block (an opponent) with one's body. 3. soccer (for a goalie) to stop (the ball)
bloke etme
lock-up
bloke etme
immobilisation
bloke etme
blocking
bloke et
blocked

Tom blocked Mary's punch, then slapped her with his right hand. - Tom Mary'nin yumruğunu bloke etti, sonra sağ eliyle ona tokat attı.

Tom blocked Mary's way and wouldn't let her enter the room. - Tom Mary'nin yolunu bloke etti ve onun odasına girmesine izin vermedi.

bloke etme
immobilization
bloke etme
lock up
bloke etme
obstruction
Türkisch - Türkisch
topu yakalamak
Ödeme yapabilmek için banka tarafından müşteri hesabında belirli bir tutarı güvence altına almak
Kapatmak, durdurmak
Kullanılmasını önlemek amacıyla el koymak
Ödenmeyen borç yüzünden veya şifreyi yanlış girmeden dolayı banka kredi kartının kullanılmasını engellemek
Savaş durumundaki bir ülkenin dış ülkelerle ilişkisini engellemek
bloke etmek
Favoriten