step

listen to the pronunciation of step
Englisch - Türkisch
basamak

Tom ve Mary kütüphanenin önündeki basamaklarda oturuyorlardı. - Tom and Mary were sitting on the steps in front of the library.

O, bir kerede üç basamak atladı. - He jumped up the steps three at a time.

adım

Bir adım ileriye ilerle. - Move forward one step.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

üvey

Tom Mary'nin üvey evladıydı. - Tom was Mary's stepchild.

Cinderella'nın iki aşağılık üvey kız kardeşi vardı. - Cinderella had two evil stepsisters.

{i} ayak sesi
{f} adım atmak: Step ten paces to the left! Sola on adım at!
aşama
etap
safha
hatve
çok kısa bir mesafe
(Tıp) steptest
adim atmak
ayak

Tom birçok ayak parmağına bastı. - Tom did step on a lot of toes.

Ayak parmaklarıma basmayın. - Don't step on my toes.

teraslamak
{i} önlem

Hava kirliliğini önlemek için tedbirler almalıyız. - We have to take steps to prevent air pollution.

ayak atışı
sekilemek
(Bilgisayar) adımla

Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım. - I quickened my steps to catch up with her.

Tom adımlarını yeniden izledi. - Tom retraced his steps.

girişim
basmak

Niyetim ayağına basmak değildi. - I didn't mean to step on your foot.

Tom'un amacı Mary'nin ayağına basmak değildi. - Tom didn't mean to step on Mary's foot.

kademe
derece
ç
ayak izi
seyyar merdiven
tedbir

Onu içeriye sokmamak için, ihtiyati tedbirler almak zorunda kaldım. - I would have to take precautionary steps to keep him out.

Hava kirliliğini önlemek için tedbirler almalıyız. - We have to take steps to prevent air pollution.

girmek
adım atmak
{f} adım at

O, öne doğru bir adım attı. - He took a step forward.

Tom geriye doğru bir adım attı. - Tom took a step backward.

(Askeri) yazılım test ve değerlendirme programı; standart taktik giriş noktası; standart kullanım planlaması aracı (software test and evaluation program; standard tactical entry point; standard tool for employment planning)
(Tekstil) Takım değiştiricinin adımı
pref. üvey
basamaklar halinde düzenlemek
{f} etmek (dans)
dikmek yerine yerleştirmek veya oturtmak
{i} ayak uydurma
{i} uygun adım
adım,v.adım at: n.adım
suratle hareket etmek veya davranmak
bir adımda ulaşmak
{i} adım, ayak atışı: It's about five steps away from you. Senden beş adım kadar ötede
ağır adımlarla yürümek
{f} basamaklı yapmak
oturtmak
{i} çok kısa bir mesafe: It's just a
{i} terfi
{i} plato
{i} porte aralığı
{i} nota çizgisi
{f} gitmek
{f} adımlayarak ölçmek
{i} step
ayak ses
(Askeri) BASAMAK, STEP: Bir deniz uçağının şamandıra veya teknesinin dip kısmına, su mukavemetini ve emmeyi azaltmak ve su üzerinde idaresini kolaylaştırmak için takılan, merdiven basamağına benzer set
yürümek
merdiven
uygun
merdiven basamağı
evre
üveyk
adımın
adımlamak
hareket
ıskaça
arşınlamak
step on it
gaza basmak
step on the gas
gazlamak
step on it
gazlamak
step by step
adım adım

Biz adım adım tırmandık. - We went up step by step.

İngilizceyi adım adım öğrenmek zorundasın. - You have to study English step by step.

step out
çıkmak
step up
artırmak
step down
Tahttan indirmek
step down
(Fiili Deyim ) 1- inmek 2- jübile etmek
step mother
üvey ana
step off
(Fiili Deyim ) -den inmek
step off
-den inmek: He stepped off the train. Trenden indi
step on
-e ayak basmak; -e (ayakla) basmak; -i (ayakla) ezmek
step out
(Fiili Deyim ) 1- çıkmak 2- partiye yada dansa gitmek 3- randevuya gitmek
step up
artmak
step up
yükseltmek
step up
yürümek
step by step
yavaş yavaş
step by step
derece derece
step by step
aşama aşama
step by step processing
adım adım işleme
step down
Yönetimden almak
step down
emekliye ayrılmak
step drill
(Mekanik) kademeli matkap
step function
(Matematik) adım fonksiyonu
step in
karışmak
step in
içeri adım
step in
(Fiili Deyim ) müdahele etmek
step in
içeri gitmek
step in
araya girmek
step in
içeri gelmek
step into
(Bilgisayar) adımla
step on
köklemek
step on
ayakla basmak
step on
ayakla ezmek
step on
ayak basmak
step out
dışarı adım

Nadiren evden dışarı adım attım. - I rarely step out of the house.

step out
eğlenceye gitmek
step over
yürüyerek üzerinden geçmek
step over
(Bilgisayar) adımlama
step over
-e gelmek
step over
-e gitmek
step size
adım boyu
step up
gücünü artırmak
step up
hızlandırmak
step up
hızlanmak
step up
pekiştirmek
Step on the gas!
Gazla!
Step on the gas!
Çabuk ol!
step back
geri çekilmek
step brother
üvey erkek kardeş
step down
in
step down
azaltmak
step down
çekilmek

O sonunda çekilmek zorunda kaldı. - He finally had to step down.

step down
inmek
step down
düşürmek
step in
müdahale etmek
step into sb's shoes
birinin yerini doldurmak
step ladder
seyyar merdiven
step on
çiğnemek
step on
ayak bastırmak
step on
üzerine adım atmak
step on sb's toes
birinin damarına basmak
step on the gas
gaza basmak
step out
eğlenceye git
step out
dışarı çıkmak
step out of line
çizginin dışına çıkmak
step parent
üvey ana baba
step son
üvey oğul
step up
çıkmak
step up
yoğunlaştır
step up
yükselmek
step-
(önek) üvey
step-down
azaltan
step-down
düşüren
step back in time
Geçmişi hatırlamak, geçmişe gitmek
step backward
bir adım geriye
step brother
adım kardeşi
step change
adım değiştirmek
step closer
yaklaşmak
step counter
adım sayıcı
step dad
üvey baba

He's not my dad, he's my stepdad.

step daughter
üvey kız
step family
adım aile
step forth
adım ileri
step function
basamak fonksiyonu, adım işlevi
step ins
adım ins
step into breach
ihlal adım
step into someone's shoe
birinin yerini almak
step inwardly
Ayakları içe basmak
step ladder
merdivene
step model of advertising effect
reklam etkisi adım model
step mum
adım anne
step mum
Üvey anne
step on someone's toes
(deyim) Başkalarının hakkına, duygularına vs. riayet etmemek, onları hiçe sayıp incitmek
step on.
adım
step outside
dışarı çıkmak
step over the line
Çizgiyi aşmak, haddi aşmak
step quenching
kesintili suverme
step stool
adım dışkı
step towards a new beginning
yeni bir başlangıca atılan adım
step turns
adım dönüyor
step up
MÜNAVEBELİ İLERLEME: Bir karargahın münavebeli ilerleme imkan ve kabiliyeti sağlayan unsuru
step wise
adım bilge
step-dame
adım kadın
step-mother
üvey anne
step-sibling
Üvey kardeş
step-side pick up
(Otomotiv) Kapı altlarında basamak olan kamyonet tasarımı

halk dilinde: sütcü kasa kamyonet.

step-wise
adım bilge
Step by step
(Tekstil) Tek adım
step by step
(deyim) adim adim;yavas yavas
step by step
peyderpey
step by step
adım adım,adv.adım adım: adj.adım adım
step by step development
kademeli geliştirim
step by step processing
adim adim isleme
Steps
ayak sesleri
Steps
{i} merdiven

Bir yangın durumunda, merdivenleri kullanın. - In case of a fire, use the steps.

Tom merdivenlerden yukarı koştu. - Tom ran up the steps.

Steps
adımlar

Tom adımlarını yeniden izledi. - Tom retraced his steps.

Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım. - I quickened my steps to catch up with her.

step in
devreye girmek
step on
basmak

Birinin damarına basmak istemedim. - I didn't mean to step on any toes.

Niyetim ayağına basmak değildi. - I didn't mean to step on your foot.

step out
hızlı yürümek
stepped
step bas/adım at
proceed step by step
adım adım ilerlemek
step back
azaltmak
step by step
tedricen
step down
emekli olmak
step up
terfi ettirmek
step up
terfi etmek
stepped
kademeli
stepped
(Bilgisayar) adım adım
stepping
adım atma
stepping
(Tekstil) kademeli
steps
(Bilgisayar) basamaklar

Tom ve Mary kütüphanenin önündeki basamaklarda oturuyorlardı. - Tom and Mary were sitting on the steps in front of the library.

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

steps
(Spor) topla yürüme
stepping
{f} adım at

Tehlikeli alana adım atıyorsun. - You're stepping into dangerous territory.

stepping
{i} adım

Tehlikeli alana adım atıyorsun. - You're stepping into dangerous territory.

steps
seyyar merdiven
Step back
geri adım
step in
girmek
stepping
adım atarak
Steps
taş merdiven
Steps
ayaklı merdiven
Steps
portatif merdiven
step aside
çekilmek
step aside
kenara çekilmek
step aside
istifa etmek
step back
geri adım atmak
step back
geriye çekmek
step by step
basamak basamak
step by step
kademe kademe
step down
istifa etmek
step down
düşmek
step down
düşüren
step forward
bir adım öne çıkmak
step forward
öne doğru adım atmak
step in
içeri girmek
Englisch - Englisch
A gait; manner of walking

The approach of a man is often known by his step.

Proceeding; measure; action; act

I have lately taken steps . . . to relieve the old gentleman's distresses. - G. W. Cable.

To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession
To set, as the foot
: A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder

The breadth of every single step or stair should be never less than one foot. - Sir Henry Wotton.

A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast
To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance

to step to one of the neighbors.

A running board where passengers step to get on and off the bus

The driver must have a clear view of the step in order to prevent accidents.

The interval between two contiguous degrees of the scale

Usage note: The word tone is often used as the name of this interval; but there is evident incongruity in using tone for indicating the interval between tones. As the word scale is derived from the Italian scala, a ladder, the intervals may well be called steps.

To walk slowly, gravely, or resolutely

Home the swain retreats, His flock before him stepping to the fold. - James Thomson.

A print of the foot; a footstep; a footprint; track
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress

To derive two or three general principles of motion from phenomena, and afterwards to tell us how the properties and actions of all corporeal things follow from those manifest principles, would be a very great step in philosophy. - Isaac Newton.

A walk; passage

Conduct my steps to find the fatal tree. - John Dryden.

To move mentally; to go in imagination

They are stepping almost three thousand years back into the remotest antiquity. - Alexander Pope.

To fix the foot of (a mast) in its step; to erect
A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
An advance or movement made from one foot to the other; a pace
One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
A small space or distance

It is but a step.

{v} to move the feet, walk, advance, fix the foot of a mast in the keel
{n} a footstep, pace, gait, round of a ladder
In general, a framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast
a musical interval of two semitones
move or proceed as if by steps into a new situation; "She stepped into a life of luxury"; "he won't step into his father's footsteps"
relative position in a graded series; "always a step behind"; "subtle gradations in color"; "keep in step with the fashions"
a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast
put down or press the foot, place the foot; "For fools rush in where angels fear to tread"; "step on the brake"
If you stay one step ahead of someone or something, you manage to achieve more than they do or avoid competition or danger from them. Successful travel is partly a matter of keeping one step ahead of the crowd
If people who are walking or dancing are in step, they are moving their feet forward at exactly the same time as each other. If they are out of step, their feet are moving forward at different times. They were almost the same height and they moved perfectly in step
the sound of a step of someone walking; "he heard footsteps on the porch"
{f} move by lifting the foot and setting it down in another spot; walk; place the foot on, tread
s- 1 If the mortgagee/new owner or old owner ask the branch forhelp, an officer will: review all agreements; and get more information from the mortgagee, new owner and previous owner 2 It may be necessary to have a hearing if it isn't clear whether a tenant and landlord relationship exists 3 If a landlord and tenant agreement exists, an officer will: give the tenant and the landlord the information they need; offer mediation as a way to resolve problems; refer the file for a decision and Order, if mediation isn't successful 4 If the agreement isn't a landlord and tenant contract, the mortgagee or new owner and previous owner will be referred to the Court of Queen's Bench
If someone tells you to watch your step, they are warning you to be careful about how you behave or what you say so that you do not get into trouble
An advance or movement made by one removal of the foot; a pace
If people are in step with each other, their ideas or opinions are the same. If they are out of step with each other, their ideas or opinions are different. Moscow is anxious to stay in step with Washington
The steps of a dance are the sequences of foot movements which make it up. = movement
any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
Standard Product Data Representation and Exchange (ISO 10303)
treat badly; "This boss abuses his workers"; "She is always stepping on others to get ahead"
In Vutrax, the coordinate distance travelled for each press of an arrow key, or the 'snap' of the Cursor when the mouse is moved
used in conjunction with a degree of kinship
To walk; to go on foot; esp
An iteration of the LCS
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a round of a ladder
to walk a little distance; as, to step to one of the neighbors
the distance covered by a step; "he stepped off ten paces from the old tree and began to dig"
A rough measure of vertical distance, between 1 and two feet The ropes which border each ringside are spaced 1, 2, and 3 Steps above the ring mat, and the ring apron is itself 2 Steps above the arena floor
A prefix used before father, mother, brother, sister, son, daughter, child, etc
a mark of a foot or shoe on a surface; "the police made casts of the footprints in the soft earth outside the window"
Gait; manner of walking; as, the approach of a man is often known by his step
place (a ship's mast) in its step
Standard for The Exchange of Product data is the emerging international standard ISO 10303 Many companies both within, and out with, the upstream oil industry are committed to STEP Its goal is to improve the management and use of engineering data to reduce costs and improve business processes An emerging STEP standard is the application protocol AP221 POSC CAESAR and AP221 use the same framework and a number of major projects including ETAP, Aasgard and the Oman LNG plant are using these initiatives as the basis of their data warehouses for life cycle engineering data
place (a ship's mast) in its step shift or move by taking a step; "step back"
Fig
To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance; as, to step to one of the neighbors
A forward or backward movement made without one foot passing another
(n) An acronym for Standard for the Transfer and Exchange of Product Model Data, a neutral data exchange standard developed by the ISO The development of this standard is an attempt to integrate the European standards and IGES and to embody a larger, more flexible subset of information
The space passed over by one movement of the foot in walking or running; as, one step is generally about three feet, but may be more or less
walk a short distance to a specified place or in a specified manner; "step over to the blackboard"
Steps are a series of surfaces at increasing or decreasing heights, on which you put your feet in order to walk up or down to a different level. This little room was along a passage and down some steps A flight of stone steps leads to the terrace
A single character-state change
running board where passengers step to get on and off the bus - the driver must have a clear view of the step in order to prevent accidents
In general, a framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif
furnish with steps; "The architect wants to step the terrace"
Someone's step is the way they walk. He quickened his step
Used also figuratively of any kind of progress; as, he improved step by step, or by steps
cause (a computer) to execute a single command
Line which tells an editor or viewer to insert a step in the model file This usually causes a pause in rendering, rendering continues after user input of some sort (pressing Enter, mouse click, etc) Denoted by a Comment line with STEP in it (0 STEP)
step aerobics
a form of aerobics involving repeated stepping up onto, and down from a block or platform
step aside
to move out of one's way
step aside
to make room for others as replacements by withdrawing from a position or service
step aside
to walk to a little distance; retire for the occasion
step aside
to deviate from the right or proper path

To step aside is human.

step back
To stop what one is doing and evaluate the current situation

Perhaps we should step back for a second and think about solving this problem a different way.

step back
to depart driving the train following the train they arrived into the station driving, so as to decrease service turnaround time
step back
To prevent oneself from becoming emotionally involved in a certain situation

As a therapist sometimes you have to step back from your client's lives.

step by step
gradually and steadily

We were shown the process step by step.

step by step
from one stage to the next in sequence
step change
A sudden, discontinuous change

The report, stark and uncompromising, marks a step change in Europe's own role in pushing for international action to combat climate change, as it will be used in a bid to commit the EU to ambitious new targets for cutting emissions of greenhouse gases.

step changes
plural form of step change
step chart
A chart similar to a line graph, but with the line forming a series of steps between data points
step chart
A sequence of steps in a dancing video game
step dance
To perform a step dance

place, where we boxed, played skittles, step-danced — a place in which I could say to all these dear street-corner, out-of-work people, Come in and spend.

step dance
A dance emphasizing the dancer's steps

Orth'ris began rowlin' his eyes an' crackin' his fingers an' dancin' a step-dance for to impress the Headman.

step down
To gradually reduce something, a little at a time, as an electronic step down transformer
step down
To resign from office

Pressure has been mounting on Tony Blair to step down as Prime Minister.

step flashing
Individual pieces of sheet metal material used to flash walls, around chimneys, dormers and such projections along the slope of a roof. Individual pieces are overlapped and stepped up the vertical wall
step foot
Alternative form of set foot
step function
A function from the real line to a finite subset of the real line
step in
To get involved; to act
step in
To act as a replacement or substitute
step in front of a moving train
to sacrifice one's own life for a noble and loyal cause
step ladder
A ladder that is hinged in the middle to form an inverted V, with stays to keep the two halves at a fixed angle
step on a duck
To fart

after a fart Whoa! Did somebody step on a duck?.

step on a rake
To fall victim to a hazard
step on a rake
To step on the tines of a garden rake, causing the handle of the rake to rise from the ground rapidly, invariably striking the person walking in the face
step on it
To drive fast; to step on the accelerator

If I step on it, I can still arrive on time.

step on it
To act quickly

They'll have to step on it to finish the paper tonight.

step out
To date, to be in a romantic relationship

They've been stepping out since he told her he was interested in a family.

step out
To exit a place on foot, often for a short time

She opened the car door and stepped out of the car.

step over
A dribbling move, or feint, in football (soccer), used to fool a defensive player into thinking the offensive player, in possession of the ball, is going to move in a direction he does not intend to move in
step over
To relocate oneself to a position of a few steps away; step aside
step over
To carefully move making sure you don't step onto someone or something
step overs
plural form of step over
step stool
A stool that has one or more steps that fold away underneath the seat when not in use
step stools
plural form of step stool
step up
To increase speed or rate

They will need to step up production if they are going to compete.

step up
To assume responsibility; to volunteer or offer

Won't anyone step up to the challenge?.

step up to the plate
To initiate action; to assume a responsibility

Surround yourself with good people who can reliably step up to the plate and solve problems when they occur.

step-
A prefix used before father, mother, brother, sister, son, daughter, child, and so forth, to indicate that the person being identified is not a blood relative but is related through the marriage of a parent
step-aunt
The sister of someone's stepmother or stepfather
step-aunt
The stepsister of someone's mother or father
step-by-step
In detail, describing each step precisely and in order

The step-by-step directions walked me through asembly, but identifying the parts was still hard.

step-cousin
The son or daughter of someone's step-uncle or step-aunt
step-cousin
The stepson or stepdaughter of someone's uncle or aunt
step-dance
Alternative form of step dance
step-down
That decreases in stages
step-down
That reduces a voltage
step-in
An item of clothing which one steps into to put on; specifically, women's panties

Doc got that step-in in Memphis,’ the third said. ‘Off a damn whore.’.

step-nephew
The stepson of someone's brother or sister
step-nephew
The son of someone's stepbrother or stepsister
step-niece
The stepdaughter of someone's brother or sister
step-niece
The daughter of someone's stepbrother or stepsister
step-through
An open space in an otherwise solid object through which a person can step or walk

A motor-scooter has a step-through frame.

step-uncle
The brother of someone's stepmother or stepfather
step-uncle
The stepbrother of someone's mother or father
step-up
That increases a voltage
step-up
That increases in stages
step back in time
(deyim) Go back into the past
step off
"Step off", or the act of "stepping off" is an English language expression used to express dissatisfaction with the presence of another individual and a request for said individual to leave one's presence
step on someone's toes
(deyim) Offend (a person); encroach on the territory or sphere of responsibility of (another)

The new employee stepped on a lot of toes when he suggested reorganizing the office.

step on someone's toes
(deyim) to upset someone
step on someone's toes
(deyim) to upset someone, especially by getting involved in something that is their responsibility
step by step
day by day, bit by bit, piece by piece, gradually
step by step
proceeding in steps; "the voltage was increased stepwise"
step by step
in a gradual manner; "the snake moved gradually toward its victim"
step-by-step
see step. a step-by-step plan, method etc explains or does something carefully and in a particular order step-by-step guide/approach/instructions etc
step-by-step
one thing at a time
stepped
Simple past tense and past participle of step
stepping
Present participle of step
A step
gree
A step
greeze
Steps
{i} British pop band
step aside
move to the side, move out of the way
step aside
see step down
step back
If you step back and think about a situation, you think about it as if you were not involved in it. I stepped back and analysed the situation It was necessary to step back from the project and look at it as a whole. = stand back
step back
give up a space; move backwards
step down
reduce the level or intensity or size or scope of; "de-escalate a crisis"
step down
resign; descend
step down
give up or retire from a position; "The Secretary fo the Navy will leave office next month"; "The chairman resigned over the financial scandal"
step down
If someone steps down or steps aside, they resign from an important job or position, often in order to let someone else take their place. Judge Ito said that if his wife was called as a witness, he would step down as trial judge Many would prefer to see him step aside in favour of a younger man. = stand down
step forward
approach
step forward
make oneself visible; take action; "Young people should step to the fore and help their peers"
step in
If you step in, you get involved in a difficult situation because you think you can or should help with it. There are circumstances in which the State must step in to protect children. = intervene
step in
act as a substitute; "She stood in for the soprano who suffered from a cold"
step in
get involved, so as to alter or hinder an action, or through force or threat of force; "Why did the U S not intervene earlier in WW II?"
step in
intervene, interfere
step into
follow the performance of instructions in a program
step on
place or press the foot on; "He stepped on the hem of her long gown
step on
place or press the foot on; "He stepped on the hem of her long gown"
step on
put one's foot on, press one's foot on
step out
go outside a room or building for a short period of time
step out
go out, exit
step out
If someone steps out of a role or situation, they leave it. I don't regret stepping out of the security of marriage
step up
increase in extent or intensity; "The Allies escalated the bombing"
step up
speed up; "let's rev up production"
step up
make oneself visible; take action; "Young people should step to the fore and help their peers"
step up
ascend; advance, progress
step up
What the thinking wingman does when the leader's making low passes!
step up
Special premiums used to get a mail order buyer to increase his unit of purchase
step up
- this process can only be done with tapered tip product and will weaken the overall flex of the shaft by a sub-flex It is accomplished by taking the 2 iron shaft and placing it in the 3 iron head and continuing this trend throughout the set By doing this, you will increase the length to 1st step measurement by 1/2"
step up
If you step up something, you increase it or increase its intensity. He urged donors to step up their efforts to send aid to Somalia = increase
stepped
past of step
stepped
a stepped account is one in which different amounts of interest are paid on different portions of the account e g 2 percent on the first $1,000 and 3 percent on the second $1,000
stepped
Provided with a step or steps; having a series of offsets or parts resembling the steps of stairs; as, a stepped key
stepped
Recessed in a series of ledges
stepped
a stepped account is one in which different amounts of interest are paid on different portions of the account e g two percent on the first $1,000 ant three percent on the second $1,000
stepping
{i} version of a microchip (Computers); action of lifting and then lowering one's foot
steps
Screens containing various text fields organized into Sections and Phases Each phase contains a list of steps so that you may easily jump from one step to another
steps
the transitions between adjacent categories on an agent ordered by the definition of the variable
steps
the course along which a person has walked or is walking in; "I followed in his steps"; "he retraced his steps
steps
WALKING - SLOW Usually takes two beats of music RUNNING - QUICK (Half of a Slow) takes one beat of music SLIDE (left or right) May be taken to a Slow or Quick count PIVOT - A movement of the feet, turning on the ball or balls of the feet BALANCE - A step, together, hold
steps
the course along which a person has walked or is walking in; "I followed in his steps"; "he retraced his steps"
steps
Each non-graphic request in a visit is counted as one step The first request is step one, the second is step two, and so on Steps are normally displayed as the average of many step numbers for the same item from different visits
steps
Types of Steps: 1 Walking- Slow: Usually takes two beats of music 2 Running -Quick: (Half of a Slow) Usually takes one beat of music 3 Side (left or right) May be taken to a slow or quick count 4 Pivot: A traveling turn executed with thighs locked and feet apart in 3rd or 5th position 5 Balance: A step in any direction, bringing feet together and hold
steps
a way of access consisting of a set of steps
steps
Cut-out areas along the running surface (STRAKES) of the hull that help lift the boat out of the water and get it on plane quickly by creating cushions of air to ride on
steps
A step that can be slid away when not in use The step utilizes either a 2 rail or 3 rail slide unit depending on the support structure available
steps
third-person singular of step
steps
These are the lessons that will be taught to prepare the students for the final task
steps
plural of step
steps
"The Steps of the Cathedral" One of the e-mail lists for the Kingdom of An Tir Used to avoid talking about modern appliances in a medieval context; as in "See you on the Steps "
Türkisch - Englisch
step
steppe bozkır
steppe; steppeland
step dance
wold
stepper
{i} steppe
step tavuğu
(Hayvan Bilim, Zooloji) syrrhaptes
step vaşağı
(Hayvan Bilim, Zooloji) felis caracal
step
Favoriten