hızlandırmak

listen to the pronunciation of hızlandırmak
Türkisch - Englisch
expedite
speed up

Tom did his best to speed up the process. - Tom süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı.

accelerate
speed

Tom did his best to speed up the process. - Tom süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı.

whip up
wing
quicken
ginger up
hasten
rev
precipitate
ginger
to speed (someone, something) up; to accelerate (something)
jazz up
(Hukuk) step up, speed up
hurry

I had to hurry the work. - İşi hızlandırmak zorunda kaldım.

rev up
jazz
force the pace
to speed sth up, to accelerate, to quicken, to precipitate, to expedite, to hurry sth up
step up
hurry something up
(Dilbilim) set off
speed something up
add wings to
hurry up
press
pour on the speed
pour it on
hız
velocity

Light travels at a velocity of 186,000 miles per second. - Işık saniyede 186.000 millik bir hızla hareket eder.

The velocity of light is about 186,000 miles per second. - Işık hızı saniyede yaklaşık 186.000 mildir.

hızlandırma
acceleration

The cheetah uses a combination of stealth and explosive acceleration to catch its prey. - Çita, avını yakalamak için gizlilik ve patlayıcı hızlandırma kombinasyonunu kullanır.

hız
{i} speed

Ken was fined 7,000 yen for speeding. - Ken hızdan dolayı 7.000 yen para cezasına çarptırıldı.

In towns, speed is limited to 50 km/h. - Şehirlerde, hız saatte 50 km ile sınırlıdır.

hız
{i} expedition
hız
pace

I can describe China, especially in relation to big cities like Beijing, in one sentence - China is a country whose pace of life is both fast and leisurely. - Ben, özellikle Pekin gibi büyük şehirler ile ilgili olarak Çin'i tek bir cümleyle açıklayabilirim. - Çin, yaşam hızı hem hızlı hem de keyifli bir ülkedir.

Tom needs a change of pace. - Tom'un hız değişikliğine ihtiyacı var.

hız
{i} rate

I can type at a very fast rate. - Çok yüksek bir hızda daktilo ile yazabilirim.

His synchronizing rate left nothing to be desired. - Onun senkronizasyon hızı arzulanan bir şey bırakmadı.

hız
(Meteoroloji) sayisal
hız
(Biyokimya) velecity
hız
ratio

The application allows you to quickly calculate the ratio of body mass index - BMI. - Uygulama, vücut kütle indeks oranını hızlı bir şekilde hesaplamanı sağlıyor.

hız
rush
hızlandırma
(Çevre) boosting
hızlandırma
accelerate
hız
momentum
hız
dispatch
hız
swiftness
hız
impetus
hız
celerity
hızlandırma
{i} quickening
hızlandırma
accelerating
hızlandırma
{i} expediting
hız
speeded
hız
speeds

In the future, humans will use spaceships to travel around the galaxy at speeds faster than light. - Gelecekte, insanlar ışıktan daha hızlı hızlarda galaksi etrafında seyahat etmek için uzay gemileri kullanacaktır.

This ship can reach extremely high speeds. - Bu gemi, son derece yüksek hızlara ulaşabilir.

adımlarını hızlandırmak
quicken one's pace
hız
{i} pelt
hız
{i} quickness
hız
{i} lick
hız
{i} rapidity
hız
{i} haste

Mary hastened back to her room. - Mary hızla odasına geri döndü.

The mistake hastened his retirement. - Hata onun emekliliğini hızlandırdı.

hız
momentum, impetus
hız
speed, velocity " sürat; impetus
hız
enthusiasm, spiritedness, spirit, vigor, vitality, zest
hız
bat

The battle quickly became fierce and bloody. - Savaş hızla şiddetli ve kanlı oldu.

hız
raciness
hız
force, strength, power, violence: Rüzgârın hızı kesildi. The wind's died down
hız
tilt
hız
career
hız
speed, rapidity, velocity
hız
loudness
hız
range
hız
speed , rate
hız
{i} rapidness
hızlandırma
speeding (someone, something) up; acceleration
hızlandırma
acceleration, accelerating
Türkisch - Türkisch
Hız verilmek, hızı artırılmak: "Haberleşme olanaklarının çoğalması, basının gelişmesi, bu bilinçlenmeyi hızlandırır."- O. Rifat
Hız verilmek, hızı artırılmak
çurlatmak
HIZ
(Osmanlı Dönemi) Fiz: Alınan yolun zamana oranı
HIZ
(Osmanlı Dönemi) Sür'at, çabukluk.* Gayret, şevk
Hız
şiddet
hız
Bir hareketten doğan güç, şiddet: "Yağmur şimdi hızını daha da arttırmıştı."- H. Taner. Çaba, güç, gayret, takat
hız
Çabukluk, sürat
hız
Çabukluk, sür'at
hız
Çaba, güç, gayret, takat
hız
Alınan yolun harcanan zamana oranı, sür'at
hız
Bir hareketten doğan güç, şiddet
hız
Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat: "Hikâyede baştan sona kadar hareket ve hız olmalıdır."- F. R. Atay
hız
(Osmanlı Dönemi) sürat
hızlandırma
Hızlandırmak işi
hızlandırmak
Favoriten