print

listen to the pronunciation of print
Englisch - Türkisch
basmak
{i} baskı

Benim kitabımın baskısını niçin erteledin? - Why did you put off the printing of my book?

Kitabın bir kopyasını almak istiyorum ama baskısı tükenmiş. - I want to buy a copy of the book, but it is out of print.

{i} iz
(Bilgisayar) kağıda dök
yazdrmak
(Bilgisayar) yazdırılsın mı
tab etmek
basılmış yazı
(Bilgisayar) yazdıracak
(Bilgisayar) yazdırma

100 sayfa yazdırmak zorundayım. - I have to print 100 pages.

Çevreyi düşünün lütfen - gerçekten bu e-postayı yazdırmanız gerekiyor mu? - Please consider the environment - do you really need to print this email?

(Bilgisayar) döküm alma
gravür (resim)
(Bilgisayar) yazıcıdan çıktı alma
(Fotoğrafçılık) negatiften fotoğraf basmak
mühür
matbaacılık yapmak
(Bilgisayar) yazıcıdan dökme
(Fotoğrafçılık) fotoğraf

Bazı fotoğraflar siyah-beyaz basıldı. - Some photos were printed in black and white.

taşbaskı (resim)
yayınlatmak
tabetmek
bastırmak
damgalamak
{f} bas

Bu kitabın baskısı tükendi. - This book is out of print.

Bu kitap, gelecek yıl basılacak. - This book will be printed next year.

emprime
çap etmek
tabı
matbaa harfleriyle yazı yazmak
basma kumaş
damga vurmak
klişeden basılmış resim çıkarmak
matbua
derin etki bırakmak
damga
kalıp
bası

Bu ders kitabının, aceleyle basıldığı için, bir sürü hatası var. - This textbook, having been printed in haste, has a lot of printing mistakes.

O acele ile basıldığı için, kitabın bir sürü baskı hataları var. - As it was printed in haste, the book has many misprints.

matbaada basmak
yazdır

Peter'in ofisindeki yazıcı bozuk ve artık yazdırmıyor. - The printer in Peter's office is broken and doesn't print anymore.

Yazdırmadan önce düşün. - Think before you print.

{f} basılmak
{f} işlemek (beynine)
{i} basma

Gazeteler bu hikayeyi basmadılar. - The papers didn't print this story.

basılı resim
{i} iz: footprint ayak izi
{i} tab

Tom'un izleri tabancada. - Tom's prints are on the gun.

negatiften yapılmış resim
{i} matbaa harfleri
{i} dergi
(Tıp) 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi)
(Tıp) Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf
satılmakta
basma işi kumaş
foto

Bazı fotoğraflar siyah-beyaz basıldı. - Some photos were printed in black and white.

in print basılmış
out of print baskısı tükenmiş
{i} foto. fotoğraf, negatiften yapılmış resim. 6
{f} desen basmak
{i} nüsha
üçüncü hamur kâğıt
yazmak, basmak, yazdırmak
(Tekstil) baski; emprime, basma kumaş; basmak; kumaşa desen yapmak
{f} yayınlamak
yazdırmak
marka
(Tıp) print
mizanpaj
hurufat
printing
{i} basım
printing
{i} baskı

İlk baskı makinesi Gutenberg tarafından icat edilmiştir. - The first printing machine was invented by Gutenberg.

Baskıdaki hatalara derhal dikkat çekilmelidir. - Mistakes in the printing should be pointed out at once.

printing
{i} basma
print area
(Bilgisayar) yazdırma alanı
print error
(Bilgisayar) yazdırma hatası
print it
(Bilgisayar) yazdır
print jobs
(Bilgisayar) yazdırma işleri
print line
(Bilgisayar) baskı satırı
print line
(Bilgisayar) baskı çizgisi
print line
(Bilgisayar) satırı
print on
(Bilgisayar) yazdır
print out
yazıcıdan çıktı almak
print out
yazdırmak
print page
(Bilgisayar) sayfayı yazdır
print queue
(Bilgisayar) yazdırma sırası
print queue
(Bilgisayar) yazdırılacaklar sırası
print queue
(Bilgisayar) yazıcı sırası
print queue
(Bilgisayar) yazdırılacaklar kuyruğu
print range
(Bilgisayar) yazdırılacak olan
print range
(Bilgisayar) yazdırma aralığı
print setup
(Bilgisayar) yazıcı ayarları
print size
(Bilgisayar) baskı boyutu
print speed
(Bilgisayar) yazdırma hızı
print view
(Bilgisayar) yazdırma görünümü
print what
(Bilgisayar) yazdırılacak olan
print what
(Bilgisayar) yazdırılacak
print buffer
baskı hafızası
print control character
yazma denetim karakteri
print density
baskı yoğunluğu
print format
yazı formatı
print format
yazı biçimi
print in
yaz
print member
yazma kılganı
print out
{i} bilgisayar çıktısı
print out
{f} bas
print paste
baskı boyası
print quality
baskı kalitesi
print queue
baskı kuyruğu
print works
basma atölyesi
print bar
baskı çubuğu
print barrel
yazma fıçısı
print cup
baskı fincan
print format
yazı formatı, yazı deseni, yazı biçimi
print hammer
yazma çekici, basma çekici
print head
baskı kafası
print head
yazıcı kafası
print ink
baskı mürekkebi
print manager
yazdırma yöneticisi
print member
yazma organı
print merge
birleştirerek yazdırma
print outs
yazıcı çıktılarını
print position
yazma konumu
print press
baskı basın
print screen
basmak perde
print screen key
ekran yaz tuşu
print server
yazdırma sunucusu
print spooler
yazdırma kuyruklayicisi
print version
Baskı versiyonu
print wheel
yazdırma çarkı
print back cloth
(Tekstil) basma altı, astar bezi, blanket
print belt
yazma kuşağı
print buffer
baskı tamponu
print catalog
Rehberi Dök
print date
Yazdırılış Tarihi
print directory
Rehberi Dök
print draft
Taslağı dök Taslak Baskı
print driver
Yazıcı Sürücüsü
print echo
(Bilgisayar) yazdırma yankısı
print eula
(Bilgisayar) eula'yı yazdır
print file
Dosyayı Kağıda Dök
print file
yazdırma kütüğü
print final
son durumu bas
print final
(Bilgisayar) son durumu yazdır
print form
(Bilgisayar) formu yazdır
print form
(Bilgisayar) form yazdır
print from
(Bilgisayar) ilk saat
print gridlines
Kılavuz Çizgileri Ba
print head
(Bilgisayar) yazdırma ucu
print head
yazdırma kafası yazıcı kafası
print house
baskıhane
print invoice
(Bilgisayar) fatura yazdır
print invoice
(Bilgisayar) faturayı yazdırma
print item
(Bilgisayar) öğeyi yazdır
print items
(Bilgisayar) öğeleri yazdır
print job
Yazdırma İşi
print job
baskı işi
print length
Baskı Alanı Uzuluğu
print merge
(Bilgisayar) birleşimi yazdır
print merge
(Bilgisayar) yazdır birleştir
print merge
Birleşik Yazdırma
print merge
(Bilgisayar) birleştirerek yazdır
print merge update
Birleşik Yazdırma Güncelleştir
print mode
(Bilgisayar) yazdırma modu
print off
(isim)gatiften çıkarmak
print off
negatiften çıkarmak
print on
damgalamak
print only
(Bilgisayar) sadece yazıcı
print operators
Yazdırma İşleticileri
print options
Yazdırma Seçenekleri
print out
printırdan çıkarmak
print out
çıkarmak
print preview
baskı ön izleme
print preview
(yazdırmadan önce) gözden
print preview mode
Baskı Önizleme Kipi
print production
(Askeri) basılı ürünler
print production
(Askeri) görsel iletişim ürünleri
print queue
yazıcı kuyruğu;Yazdırılacaklar
print queue
Yazdırma Kuyruğu
print rate
baskı oranı
print reference
(Askeri) BASKI REFERANSI: Bir hava fotoğraf sortisinde tek bir baskıya verilen referans
print row & column headings
Satır ve Sütun Başlıklarını Bas
print s.t. out
bir şeyi printere yazdırmak/printerde basmak
print s.t. out
(printer) bir şeyi yazmak/basmak
print s.t. out
bilg
print scaling
Yazdırma Ölçeği
print screen key
Print Screen tuşu
print server
baskı dağıtıcısı
print setup
Yazdırma Ayarları
print specifications
baskı özellikleri
print spooler
baskı bekleticisi
print spooler process
Yazdırma Kuyruklayıcı İşlemi
print style
(Bilgisayar) yazdırma stili
print table
yazıcı tablası
print table
(Bilgisayar) tablo yazdır
print table
yazıcı kaidesi
print time
Yazdırılış Saati
print to file
dosyaya yazdır
print topic
(Bilgisayar) konu yazdır
print topic
(Bilgisayar) konuyu yazdır
print user log
Kullanıcı Günlüğünü Bas
print wheel
(Bilgisayar,Teknik) yazma tekerleği
print width
Baskı Alanı Genişliği
print works
(Teknik,Tekstil) basmahane
print: page
(Bilgisayar) yazdır: sayfa
proof print
(Bilgisayar) düzeltme yazdırma
preview / print preview
baskı önizleme
projection print
(Askeri) projeksiyon baskısı
projection print
(Askeri) (DOD) PROJEKSİYON BASKISI (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): Hassaslaştırılmış bir yüzey üzerine bir negatif veya bir slayt şeklinin projeksiyonunun yapılmasıyla elde edilen büyütülmüş veya küçültülmüş bir fotoğraf baskısı
projection print
(Askeri) (NATO) PROJEKSİYON BASKISI (NATO): Hassaslaştırılmış bir yüzey üzerine bir negatif veya bir slayt şeklinin projeksiyonu ile elde edilen bir fotoğraf baskısı
out of print
baskısı tükenmiş

Kitabın bir kopyasını almak istiyorum ama baskısı tükenmiş. - I want to buy a copy of the book, but it is out of print.

begin print job
(Bilgisayar) yazdırma işine başla
begin print job
(Bilgisayar) yazdırma işini başlat
compressed print
(Bilgisayar) sıkışık baskı
compressed print
(Bilgisayar) sıkışık yazdırma
core print
(Mekanik) maça yuvası
fine print
(Bilgisayar) ek bilgi
fine print
(Bilgisayar) ayrıntılı bilgi
fine print
(Bilgisayar) dipnotlar
first print
alt baskı
print screen
(Bilgisayar) ekran çıktısı
printed
yazdırılmış
printed
(Bilgisayar) yazdıran
printed
basılmak
printed
(Bilgisayar) yazdırıldı
Türkisch - Türkisch
Baskı. Çıktı
Englisch - Englisch
A picture that was created in multiple copies by printing
Clear handwriting, especially, writing without connected letters as in cursive

Write in print using block letters.

A fingerprint

Did the police find any prints at the scene?.

The letters forming the text of a document

The print is too small for me to read.

To publish in a book, newspaper, etc

How could they print an unfounded rumour like that?.

A footprint
A copy of a film that can be projected
To write very clearly, especially, to write without connecting the letters as in cursive

I'm only in grade 2, so I only know how to print.

To copy something onto a surface, especially by machine

The circuitry is printed onto the semiconductor surface.

A photograph that has been printed onto paper from the negative
A visible impression on a surface

Using a crayon, the girl made a print of the leaf under the page.

Cloth that has had a pattern of dye printed onto it
Books and other material created by printing presses, considered collectively or as a medium

TV and the internet haven't killed print.

Of, relating to, or writing for printed publications
{v} to mark by impression, to publish
{n} a mark made by impression, a picture
To stamp or impress with colored figures or patterns; as, to print calico
to put the file contents onto paper with a printer; a dialog which contains choices for how much to print, how many copies, color or not, which printer to use
A stamp or die for molding or impressing an ornamental design upon an object; as, a butter print
The final result of the photographic process usually produced from a negative It is a positive picture usually developed on paper
Any impression taken on paper (or silk, canvas or any other material) from any kind of plate or block, worked either by hand or by photomechanical means
To stamp something in or upon; to make an impression or mark upon by pressure, or as by pressure
An image (normally positive) that has been produced by the action of light (usually passed through a negative or slide) on paper or similar coated with a light-sensitive emulsion
{i} printing; printed letters; printed material; impression (such as a footprint); fingerprint; imprint, seal
A print is a piece of clothing or material with a pattern printed on it. You can also refer to the pattern itself as a print. In this living room we've mixed glorious floral prints. multi-coloured print jackets
reproduce by printing
A print is a photograph from a film that has been developed. black and white prints of Margaret and Jean as children. 35mm colour print films
If numbers, letters, or designs are printed on a surface, they are put on it in ink or dye using a machine. You can also say that a surface is printed with numbers, letters, or designs. the number printed on the receipt The company has for some time printed its phone number on its products The shirts were printed with a paisley pattern `Ecu' was printed in lower case rather than capital letters
An impression taken from anything, as from an engraved plate
a picture or design printed from an engraving
\print\ n [me priente, fr MF, priente, PP of priende to press, fr, L premere- more at press]1 a: a mark made by pressure: impression b: something impressed with a print or formed in a mold 2 a: printed state or form b: the printing industry 3 a: PRINTED MATTER b pl: printed publications 4: printe dletters : TYPE: 5 a (1): a copy made by printing (2) : a reproduction of an original work of art ( as a painting) made by a photomechanical process (3): an original work of art ( as a digital, woodcut, etching, or lithograph) intended for graphic reproduction and produced by or under th supervision of the artist who designed it b: a cloth with a pattern or figured design applied by printing; also, an article of such cloth c: a photographic or motion pictur copy: esp : one made from a negative–in print: procurable from the publisher–out of print: not procurable from the publisher
If you print words, you write in letters that are not joined together and that look like the letters in a book or newspaper. Print your name and address on a postcard and send it to us
A printed publication, more especially a newspaper or other periodical
a picture or design printed from an engraving a fabric with a dyed pattern pressed onto it (usually by engraved rollers) a copy of a movie on film (especially a particular version of it) the result of the printing process; "I want to see it in black and white"
If someone prints something such as a book or newspaper, they produce it in large quantities using a machine. He started to print his own posters to distribute abroad Our brochure is printed on environmentally-friendly paper We found that television and radio gave rise to far fewer complaints than did the printed media. In American English, print up means the same as print. Community workers here are printing up pamphlets for peace demonstrations Hey, I know what, I'll get a bumper sticker printed up. + printing print·ing His brother ran a printing and publishing company. stocks of paper and printing ink
put into print; "The newspaper published the news of the royal couple's divorce"; "These news should not be printed"
Print command name
Print is used to refer to letters and numbers as they appear on the pages of a book, newspaper, or printed document. columns of tiny print Laser printers give high quality print
a visible indication made on a surface; "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"; "paw prints were everywhere"
To take a copy, a positive picture, etc
Prints are works of art produced in editions or multiple original impressions of the same image They are made by transferring a layer of ink from a printing element, or matrix, onto paper or another material A printing press frequently supplies the pressure for the transfer The various printmaking techniques are defined by the type of matrix and the manner in which it carries ink Complex color prints may call for several matrices, and more than one process may be used for a single print
A price that is actually traded and sent out (printed) to real-time data
That which receives an impression, as from a stamp or mold; as, a print of butter
If you appear in print, or get into print, what you say or write is published in a book, newspaper, or magazine. Many of these poets appeared in print only long after their deaths
from a negative, a transparent drawing, or the like, by the action of light upon a sensitized surface
Display the print button, to enable the help text to be printered
A photographic copy, or positive picture, on prepared paper, as from a negative, or from a drawing on transparent paper
To use or practice the art of typography; to take impressions of letters, figures, or electrotypes, engraved plates, or the like
To produce a copy of the document onto paper, computer screen, or diskette
write as if with print; not cursive reproduce by printing make into a print; "print the negative
{f} stamp ink onto paper or other material; mark with a sign; copy, duplicate; make fingerprints; publish, issue (books, newspapers, etc.); write in block letters (opposite of cursive)
of (a book or other publication); as, to print books, newspapers, pictures; to print an edition of a book
A core print
A command to the computer that tells it to display something on the screen or print it out on a printer
a copy of a movie on film (especially a particular version of it)
(English) An image imprinted onto a piece of paper with a woodblock, or engraved metal plate
a printed picture produced from a photographic negative
Shape or mark made from a block or plate or other object that is covered with wet colour (usually ink) and then pressed onto a flat surface, such as paper or textile Most prints can be reproduced over and over again by re-inking the printing block or plate Close
as, small print; large print; this line is in print
To produce a copy of the document onto paper, computer screen, or diskette (WP, Gr 3)
That which is produced by printing
write as if with print; not cursive
a proof or impression taken from a stone, block, or plate on which a design has been executed
The print media consists of newspapers and magazines, but not television or radio. I have been convinced that the print media are more accurate and more reliable than television
the result of the printing process; "I want to see it in black and white"
A command that tells the system to produce a paper copy of the citations a user chooses Another option is to download
A replica of an image made from an inked surface Broadly considered, the two stages of making a print are the creation of a matrix, and the pulling of an impression by inking the matrix and pressing a piece of paper against it
A printed cloth; a fabric figured by stamping, especially calico or cotton cloth
You can refer to invisible marks left by someone's fingers as their prints. Fresh prints of both girls were found in the flat. = fingerprint see also printing
a fabric with a dyed pattern pressed onto it (usually by engraved rollers)
Print Screen
A key of a computer keyboard

Commonly, under graphical interface based operating systems, a key that when pressed copies the current image to the clipboard or to a file.

Print Screens
plural form of Print Screen
print head
That part of a printer that transfers a character or image to the paper
print heads
plural form of print head
print on demand
A system of printing very small runs of a document as required, especially by using computer technology
print out
to print (a computer document)
print out
Alternative form of printout
print-disabled
Disabled in such a way as to be effectively unable to read print material, whether due to blindness, dyslexia, or another disability

In traditional paper format, these forms may pose a problem for users that are print-disabled (blind or with low vision or dyslexia) or that can read but may have problems handling forms (such as users with spinal cord injuries).

print-on-demand
Alternative spelling of print on demand
Print Screen key
key that can be pressed in order to print the screen or copy the screen into memory
print area
The part of a sheet will actually print out
print area
The printing area of a sheet print areas invariably allow a margin round all four sides of the sheet, "framing ' the area to be occupied by print
print area
The total printed area equals the image area plus the bleed area The picture to the right shows the image area with a bleed around the image area and all the way to the bottom of the board
print bar
A mechanism in a printing device that carries the template of the final form of the alphanumeric characters to be printed
print buffer
a buffer that stores data until the printer is ready
print format
The proportions (height to width) or shape of a photographic print The Advanced Photo System (APS) offers a choice of three print formats (Classic, Jumbo, Panorama) selectable with individual camera controls
print format
Refers to information in paper as opposed to electronic format
print format
The proportions (height to width) or shape of a photographic print APS cameras offer a choice of three print formats
print head
mechanism in a printer which actually performs the printing
print head
The printing element in a dot-matrix or inkjet printer which puts marks on the paper
print head
The part of a dot matrix or inkjet printer which forms the characters or graphics to be printed
print head
The element of a printer that applies the mark or image to the paper
print manager
utility program in a Windows environment which handles the printing of documents from different programs
print media
a medium that disseminates printed matter
print out
If a computer or a machine attached to a computer prints something out, it produces a copy of it on paper. You measure yourself, enter measurements and the computer will print out the pattern I shall just print this out and put it in the post. see also printout
print preview
on-screen display of a document in the form of appearance which it will have after printing
print queue
consecutive list of files which were sent to background printing
print run
In publishing, a print run of something such as a book or a newspaper is the number of copies of it that are printed and published at one time. It was launched last year in paperback with an initial print run of 7,000 copies. the number of books or magazines that are printed at the same time
print run
the period that presses run to produce an issue of a newspaper
print screen
key on a computer keyboard that is pressed in order to take a "picture" of the screen display and store it in memory (Windows) or send it to a local printer (DOS)
print seller
{i} seller of engravings and etchings
print seller
someone who sells etchings and engravings etc
print server
computer in a local area network which handles print tasks sent to it from the rest of the network computers
print shop
a workplace where printing is done
print shop
A print shop is a small business which prints and copies things such as documents and cards for customers
print up
see print 1
print wheel
A disk-shaped mechanism in a printing device that carries the template of the characters to be printed around its rim and prints one character at a time, revolving after each character to the proper position for the next
print-through
The phenomenon in magnetic recording tape where a strongly magnetized layer changes the magnetization of an adjacent layer in the reel of tape; not a problem in magnetic stripe technology
print-through
When a reel of audio tape is left wound for some time, the magnetic sound image can transfer from one layer of tape to another
print-through
  A transfer of magnetically recorded data from one part of a data medium to another part of the data medium when these parts are brought into physical contact   Note:   Print-through is most commonly observed in magnetic tape   Print-through may be avoided by rewinding at timely intervals   [From Weik '89]
pretty-print
To display code (source code, markup, etc.) in a way that makes it more readable, perhaps using formatting, colour, or indentation
answer print
The first graded print of an edited film combining sound and picture, which is created for the client to view and approve; his answer decides when the rest of the copies of the film are printed or not

After seeing the novice director's debut's answer print, the studio bosses gave their answer by printing a foot in the director's backside as copiously as he had hoped it would be printed and distributed.

blue print
Alternative spelling of blueprint
blue-print
Alternative spelling of blueprint

One day he brought from the barracks a roll of blue-prints, and as he was locking them in a drawer, said: “The Germans would pay through the nose for those!”.

carbon print
an early photographic print made by soaking a carbon tissue in potassium bichromate
fine print
The details, restrictions, terms, or conditions, especially of a contract, often printed in very small type

Before signing up for such an offer, be sure to read the fine print carefully.

in print
written down on e.g. paper
in print
published in e.g. a newspaper
licence to print money
The authority to print money, usually given to a central bank exclusively as the issuer of currency
licence to print money
A means of generating a large income with little effort
license to print money
US spelling of licence to print money
out of print
Not available from the publisher (of a printed work, especially a book)
out-of-print
No longer offered for sale by a publisher; no longer on the firsthand market

I'm sorry, but that book has been out-of-print for twenty years.

palm print
An extension of the fingerprint system which records and matches images of the entire palm
printed
Simple past tense and past participle of print
printing
Present participle of print
printing
All the copies of a publication that have been printed in one batch
printing
Written characters not joined-up
prints
plural form of print
prints
Third-person singular simple present indicative form of print
prints
shortening of fingerprints
read-eval-print loop
An interactive programming language interpreter

It is easier to experiment in langauges that provide a read-eval-print loop.

read-eval-print loops
plural form of read-eval-print loop
spore print
The distinctive and identifying pattern and color produced after the cap of a mushroom is pressed against a white page
sulfur print
A technique used to examine the surface of a metal for sulfide inclusions
sulphur print
Alternative spelling of sulfur print
out of print
(of books) no longer offered for sale by a publisher; "that edition is out of print"
printing
{n} the impressing of books or cloth
paw print
A mark made by a particular person, thing, or animal
printed
Pertaining to something written or published
printed
a printing press
printed
past of print
printed
written in print characters or produced by means of e
printed
written in print characters or produced by means of e g a printing press
printed
{s} produced by ink stamping, produced by a printing process
printed
in type
printing
The pattern of a tape left on a surface after tape has been removed Most apt to occur when tape is applied to a freshly painted surface that has not fully hardened
printing
Use the Netscape or Internet Explorer "Print" feature to print articles This database uses frames so before printing be sure to click on the section of the screen that you want printed
printing
Material that has been printed
printing
The process or business of producing printed material by means of inked type and a printing press or similar technology
printing
The process of imprinting designs on paper from an inked surface
printing
That which is produced by printing
printing
the business of printing text handwritten in the style of printed matter reproduction by applying ink to paper as for publication Printed letters; the impression taken from type, as to excellence, form, size, etc
printing
Any process that transfers to paper or another substrate an image from an original such as a film negative or positive, electronic memory, stencil, die or plate
printing
Copies of an edition printed at one time Used interchangeably with impression, as in first printing or first impression
printing
If copies of a book are printed and published on a number of different occasions, you can refer to each of these occasions as a printing. The American edition of `Cloud Street' is already in its third printing. see also print. Process for reproducing text and illustrations, traditionally by applying ink to paper under pressure, but today including various other methods. In modern commercial printing, three basic techniques are used. Letterpress printing relies on mechanical pressure to transfer a raised inked image to the surface to be printed. Gravure printing transfers ink from recessed cells of varying depths. In offset printing the printing and nonprinting areas of the plate differ not in height but in wettability. colour printing gravure printing letterpress printing typographic printing relief printing offset printing
printing
design : web sites : multimedia : marketing : digital imaging : quotes : contact : about : clients : associates : home
printing
is the transfer of an object or form onto paper by pressing a template coated with ink Prism is a transparent body that is bounded in part by two nonparallel plane faces and is used to refract or disperse a beam of light
printing
Offset • Sheet fed and web • Letterpress • Perfecting • Impression
printing
Process of reproduction of a design, in black and white or color, from a plate of solid material or stone that has been prepared by engraving and inked The result is called a print For each engraving there can be a number of prints
printing
all the copies of a work printed at one time; "they ran off an initial printing of 2000 copies"
printing
The decoration of the surface or surfaces of fabric by the application of insoluble pigments or fast dyes
printing
A printed publication, more especially a newspaper or other periodical
printing
Any process that transfers to paper or another substrate an image from an original such as film, electronic memory, stencil, die or plate
printing
as, small print; large print; this line is in print
printing
The transfer of ink onto paper or other materials to reproduce words and images
printing
Any process that transfers to paper or another substrate an image from an original such as film, electronic memory, die or plate
printing
To print means to apply colors only to some parts of the overall fabric One can print on yarns, warps and woven gray goods There are different techniques of printing such as hand or embossing, screening, rotation and heat transfer printing During the Rotation printing process, which is the most commonly used in our production, the screens are produced with a photochemical process The screen is sealed where no color will be applied and opened where color will be penetrated through the screen onto the fabric Each color requires one screen To print equally, the screens are shaped in the form of stencils The circumference of one stencil limits the length of the repeat The fabric slowly moves horizontally on a conveyer belt under the fixed installed rotating stencils so that the color can be applied regularly Example in our line: 'Papillon' – Creation Baumann (heat transfer warp print)
printing
Most printing of corrugated board is done by the flexographic method, which can be thought of as a sophisticated method of printing with rubber stamps Flexo printing is used for both pre-print and post-print applications Most printing on corrugated boxes is done in the conversion process after the corrugated sheet is produced, ie post-printing Pre-printing refers to the process of printing a design or pattern onto a roll of paper before it proceeds to the corrugating stage This process is typically used for high volume jobs where quality printing is required
printing
The act, art, or practice of impressing letters, characters, or figures on paper, cloth, or other material; the business of a printer, including typesetting and presswork, with their adjuncts; typography; also, the act of producing photographic prints
printing
Select the Print button at the top of your browser window Note: In the MWCC library, printing requires a copy card and costs 10¢ per page Printouts are sent to the printer on the main floor of the library
printing
Of manykinds and varies from Block(hand) printing to direct, discharge Resist Screen, Flat screen printing, Roller printing, Rotary and others
printing
of one or more entries
printing
A group of books produced from a single run of the printing press Actually, though the press may be stopped and re-started, the term still applies if the plates are not removed from the press Subgroups within a printing are sometimes further distinguished by state or issue Of course, the term also refers to the process of producing images on paper, cloth etc, with a reusable plate or matrix In this sence, for the main kinds of different printing methods, see: lithograph; intaglio; relief
printing
The materials should be well constructed (i e quality of paper, composition and print)
printing
the business of printing
printing
text handwritten in the style of printed matter
printing
{i} act of imprinting images or words onto paper; printed letters
printing
The process of applying ink to paper or other object in order to reproduce words or images
printing
An impression taken from anything, as from an engraved plate
printing
A method of transferring images to fabric (usually tightly woven), using a silk screen, a printing block or a roller
printing
more precisely, printing with movable type, introduced in Europe in the mid-fifteenth century The first European printer is usually said to have been Johann Gutenberg of Mainz, whose Bible of about 1455 is one of the most famous early printed books Printing allowed the mass production of books and other written materials, and is intrinsically related to revolutionary changes in the way ideas and information are disseminated--the transition from a textual to a literate culture Thus some speak of the "Gutenberg revolution," as if the technology of printing directly caused the transformation It is probably more accurate to speak of the print revolution as one essential part of a set of changes in European culture, including the rise of the urban middle class, the spread of literacy, the development of modern science, the increased importance of the vernaculars, and the Protestant Reformation
printing
A printed cloth; a fabric figured by stamping, especially calico or cotton cloth
printing
reproduction by applying ink to paper as for publication
printing
A photographic copy, or positive picture, on prepared paper, as from a negative, or from a drawing on transparent paper
printing
leader
prints
plural of print
prints
posters (usually photographic prints) that are replicas of fine art
prints
third-person singular of print
Türkisch - Englisch
(Tıp) print
print screen tuşu
(Bilgisayar) print screen key
print
Favoriten