prosperous

listen to the pronunciation of prosperous
Englisch - Türkisch
müreffeh

Konuklar mutlu çifte uzun ve müreffeh bir hayat diledi. - The guests wished the happy couple a long and prosperous life.

O kasaba müreffeh görünüyordu. - That town looked prosperous.

feyizli
işi yolunda
zengin/başarılı
müsait
bayındır
muvaffakıyetli
{s} yolunda
mamur
dört başı mamur
abat
abad
gönençli
zengin

Bu ülke hiç bu kadar zengin olmamıştı. - This country has never been so prosperous.

Zengin doktor mutlu değildir. - The doctor, who is prosperous, is not happy.

başarılı

Kraliçe Elizabeth'in uzun ve başarılı bir hükümdarlığı vardı. - Queen Elizabeth had a long and prosperous reign.

Kralın uzun ve başarılı bir saltanatı vardı. - The king had a long and prosperous reign.

Hâli vakti yerinde
{s} refah

Gelecek iki yılın refah olması beklenmiyor. - The next two years are not expected to be prosperous.

{s} elverişli
{s} kazançlı
{s} uygun
{s} şanslı
ikbal ve saadetle
ongun
favorable
{s} lehte
favorable
{s} uygun

Deneyiminiz profesyonel başarı yolunuz için uygundur. - Your experience is favorable for your professional way of success.

Prognoz uygun görünmüyor. - The prognosis does not look favorable.

favorable
{s} olumlu

Senin oyununla ilgili olumlu eleştiriler gelecek basımda görünecek. - A favorable review of your play will appear in the next issue.

Aklında ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok, böylesine olumlu teklifi reddetti. - I have no idea what he has in mind, rejecting such a favorable proposal.

favorable
elverişli
prosperous industry
(Ticaret) gelişen canlanan endüstri
prosperous industry
(Ticaret) genişleyen endüstri
prosperous industry
(Ticaret) canlanan endüstri
prosper
{f} -in işleri iyi/rast gitmek; -in geliri artmak; -in refah düzeyi yükselmek; zenginleşmek
prosper
{f} başarmak
prosper
muvaffak olmak
prosperously
zengin/başarılı şekilde
favorable
{s} iyi niyetli
favorable
hoşa giden
prosper
refah düzeyi yükselmek
prosper
büyümek
prosper
geliri artmak
prosper
(Politika, Siyaset) refaha ermek
prosper
gönenmek
prosperously
refahla
prosperously
ikbal ve saadetle
render prosperous
imar etmek
prosper
başarılı olmak
prosper
geliş
favorable
münasip
favorable
{s} müsait
favorable
yolunda
favorable
{s} avantajlı
favorable
{s} tatminkâr

Sizden tatminkar bir yanıt almayı dört gözle bekliyorum. - I'm looking forward to receiving a favorable answer from you.

Onun yeni kitabı tatminkar bir alışla karşılaştı. - His new book met with a favorable reception.

favorable
favorably Lehinde
favorable
lütufkâr
favorable
{s} faydalı
favorable
güzel

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

favorable
iyi

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

favorable
{s} taraftar
prosper
{f} zenginleştirmek
prosper
{f} iyi gitmek
prosper
{f} yolunda gitmek
prosper
{f} gelişmek
prosper
iyi yetiş/başarılı ol
prosper
muvaffak kılmak
we wish you prosperous days
bol kazançlı günler dileriz
Englisch - Englisch
favorable

He chose a prosperous lottery number that evening.

well off; affluent

He was raised in a very prosperous household.

characterized by success

Trading Babe Ruth was far more prosperous for the Yankees than for the Red Sox.

Being prospered; advancing in the pursuit of anything desirable; making gain, or increase; thriving; successful; as, a prosperous voyage; a prosperous undertaking; a prosperous man or nation
{s} successful; thriving, flourishing
{a} successful, fortunate, lucky
very lively and profitable; "flourishing businesses"; "a palmy time for stockbrokers"; "a prosperous new business"; "doing a roaring trade"; "a thriving tourist center"; "did a thriving business in orchids"
tending to favor or bring good luck; "miracles are auspicious accidents"; "encouraging omens"; "a favorable time to ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make a decision"
in fortunate circumstances financially; moderately rich; "they were comfortable or even wealthy by some standards"; "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-situated financially"; "well-to-do members of the community"
Prosperous people, places, and economies are rich and successful. the youngest son of a relatively prosperous British family = wealthy. rich and successful
marked by peace and prosperity; "a golden era"; "the halcyon days of the clipper trade"
Tending to prosperity; favoring; favorable; helpful
Prosper
A male given name
prosper
To favor; to render successful
prosper
To be successful; to succeed; to be fortunate or prosperous; to thrive; to make gain
prosperously
In a prosperous manner; in the way of the prosperous
prosperously
in a thriving manner, flourishingly; successfully
prosper
{v} to thrive, succeed, favor, bless
prosperously
{a} successfully, fortunately, well
To be prosperous
boom
prosper
{f} succeed; flourish, thrive
prosper
If people or businesses prosper, they are successful and do well. The high street banks continue to prosper His teams have always prospered in cup competitions. if people or businesses prosper, they grow and develop in a successful way, especially by becoming rich or making a large profit
prosper
grow stronger; "The economy was booming"
prosper
To grow; to increase
prosper
gain in wealth
prosperously
in the manner of prosperous people
prosperous
Favoriten