refah

listen to the pronunciation of refah
Türkisch - Englisch
welfare

Let us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even loose change will go a long way. - Öğrencilerimizin deprem kurbanlarının refahına katkıda bulunmaları için bize izin verin; cebimizdeki bozuk paralar bile bir yere kadar yeterli olacaktır.

He despised those who lived on welfare. - Refah içinde yaşayan insanları küçümsedi.

prosperity

You need to understand that prosperity doesn't last forever. - Refahın sonsuza kadar sürmediğini anlaman gerek.

I will live in prosperity. - Ben refah yaşayacağım.

prosperity, opulence, ease, comfort gönenç
flourish
(Ticaret) well-being

Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness. - Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz.

GDP isn't a measure of well-being. - GSYİH refahın bir ölçüsü değildir.

wale
wellbeing
welfare economics
abundance
weal
opulence
easy circumstances, affluence and ease
(Hukuk) well-being, prosperity
bonanza
ease
prosperous

The next two years are not expected to be prosperous. - Gelecek iki yılın refah olması beklenmiyor.

comfort
felicity
creature comforts
creature
refah içinde
affluent
refah düzeyi yükselmek
prosper
refah hizmetleri
(Ticaret) welfare services
refah iktisadı
welfare economics
refah politikası
social policy
refah politikası
welfare policy
refah toplumu
welfare society
refah ölçütleri
welfare criteria
Refah Partisi
Prosperity Party
refah devleti
welfare state

Germans value a strong social welfare state. - Almanlar güçlü bir sosyal refah devletine değer verirler.

refah devletçiliği
welfare statism
refah devletçiliği
welfarism
refah dönemi
summer
refah düzeyi
(Ticaret) level of welfare
refah ekonomisi
(Ticaret) welfare economy
refah fonu
(Ticaret) welfare fund
refah getirmek
bring prosperity
refah günleri
palmy days
refah içinde
in clover
refah içinde yaşamak
live in clover
refah içinde yaşamak
be in clover
refah kapitalizmi
(Politika, Siyaset) welfare capitalism
refah memuru
(Politika, Siyaset) welfare officer
refah planı
(Ticaret) welfare plan
refah seviyesi
welfare level
refah teorisi
(Ticaret) welfare theory
sosyal refah
social well-being
sosyal refah
social welfare

Germans value a strong social welfare state. - Almanlar güçlü bir sosyal refah devletine değer verirler.

She attended the lecture on social welfare. - Sosyal refahla ilgili konferansa katıldı.

sosyal refah
(Politika, Siyaset) social well being
ulusal refah
(Ticaret) national welfare
mutluluk, refah, huzur, zenginlik
happiness, prosperity, peace, prosperity
bin yıllık barış ve refah dönemi
millenarian
bin yıllık refah dönemi
millennium
maddi refah
material well being
maddi refah
(Ticaret) material wellbeing
maddi refah
material well-being
sağlık, moral ve refah
(Askeri) health, morale, and welfare
toplumsal refah
social wealth
yoksulluk-refah eğrisi
(Ticaret) poverty-welfare curve
Englisch - Englisch

Definition von refah im Englisch Englisch wörterbuch

Refah Party
or Welfare Party Turkish political party noted for its Islamic orientation. It was founded in 1983 by Necmettin Erbakan. After doing well in local elections in the early 1990s, it won nearly one-third of the seats (the largest single bloc) in the 1995 national legislative elections, becoming the first religious party in Turkey to win a general election. It took office in 1996 at the head of a new coalition after a centre-right coalition formed to oppose it collapsed after a few months. The party's pro-Islamist policies brought it into conflict with the army and other secular elements in the country, and it left power in 1997. It was subsequently banned
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (ET) Bolluk, rahatlık
(Osmanlı Dönemi) huzurlu ve rahat olan
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç: "Sağlığında borç içinde olmakla beraber müthiş bir refah havası içinde yüzen aile beş parasız kalıyor."- S. F. Abasıyanık
ingiltere'ye ısmarlanan denizaltıları almaya giderken kimliği belirsiz bir denizaltı tarafından 1941'de Kıbrıs açıklarında batırılan Türk şilebi
refah
Favoriten