passed

listen to the pronunciation of passed
Englisch - Türkisch
{f} geç

Test sürüşünü geçtikten sonra bir araba aldı. - After she had passed her driving test, she bought a car.

Ne kadar zaman geçtiğini söyleyemem. - I cannot say how much time passed.

(Bilgisayar) geçti

Gemi köprünün altından geçti. - The ship passed under the bridge.

Dört evin önünden geçtim. - I passed by four houses.

geçmiş

O, sınavı geçmiş olamaz. - He can not have passed the exam.

Kendimden geçmiş olmalıyım. - I must have passed out.

geçen

Onun erkek kardeşi geçen ay öldü. - His brother passed away last month.

Tom geçen pazartesi girdiği sınavı geçti. - Tom passed the test he took last Monday.

geçmiştir
pass
geçmek

Sınavı geçmek için şanslıydı. - She was fortunate to pass the exam.

Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü? - Is it possible to pass the tax accountant exam by self study?

pass
geçirmek

Zaman geçirmek için birbirleri ile sohbet ettiler. - They chatted with each other to pass the time.

Bu yasayı geçirmek zorundayız. - We have to pass this legislation.

pass
geçit

Binanın içinde gizli bir geçit bulduk. - We found a secret passage into the building.

Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar. - They fled through a secret passageway.

pass
geçiş

Trenin evimin yanından geçişini duymaya alışkınım. - I am used to hearing the train pass by my house.

Bütün ev oyunları için sezonluk geçiş aldım. - I got a season's pass to all the home games.

passed off
off geçti
passed out
kendinden geçmek, uyumak
passed pawn
geçti piyon
passed the torch
meşaleyi devretmek
passed through
geçti
passed dividend
(Ticaret) dağıtılmamış temettü
passed judgment
(Kanun) verilmiş karar
pass
{f} vermek

Bir kamyonun geçmesine izin vermek için kenara çekti. - He pulled aside to let a truck pass.

Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum. - I stood aside to let them pass.

pass
{i} geçme

Onun geçmesi için kenara çekildim. - I stepped aside for him to pass.

Mülteciyi bir mağaraya götürdük ve fırtınanın geçmesini bekledik. - We took refuge in a cave and waited for the storm to pass.

pass
{f} aşmak
pass
{f} pas vermek
pass
{i} giriş

Taro büyük olasılıkla üniversite giriş sınavını geçecek. - Taro is very likely to pass the university entrance examination.

Tom ilk girişinde sürücü sınavını geçti. - Tom passed his driving test on his first attempt.

pass
devretmek
pass
{i} dar yol
pass
{i} kanal

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

Panama Kanalı'ndan geçtik. - We passed through the Panama Canal.

pass
(sınav) kazanmak
pass
parça

Bu parçayı okuyup Japonca'ya çevir. - Read this passage and translate it into Japanese.

Her yolcu için iki parça bagaj limiti vardır. - There is a limit of two pieces of luggage for each passenger.

pass
spor pas vermek
pass
sınıf geçmek
pass
yürüyerek geçmek
pass
paragraf

Paragraf başka hiçbir yoruma izin vermiyor. - The passage admits of no other interpretation.

pass
ölmek

Ölürsem, yatağında huzur içinde ölen büyük babam gibi ölmek isterim. Arabasındaki tüm yolcular gibi çığlık atarak değil. - When I die, I want to die like my grandfather who died peacefully in his sleep. Not screaming like all the passengers in his car.

Biraz yiyecek alalım. Sen ölmek üzereymiş gibi görünüyorsun. - Let's get some food. You look like you're about to pass out.

pass
sona ermek
pass
onaylattırmak
pass
arkada bırakmak
pass
geçip gitmek
pass
(Kanun) ittihaz etmek
pass
sırasını atlatmak
pass
dersi vermek
pass
paylaşmak

Fadıl, Leyla'nın tutkularını paylaşmak için çaba harcıyordu. - Fadil was making an effort to share Layla's passions.

pass
(Coğrafya) gedik
pass
geride bırakmak
pass
pas demek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
ileri gitmek
pass
bölüm

O bana ayıların kışı nasıl geçirdiği hususunda bölüm ve ayet verdi. - He gave me chapter and verse on how bears pass the winter.

pass
(Coğrafya) boyun

İsa, Galilee Denizi boyunca geçerken, Simon ve kardeşi Andrew'in göle bir ağ attıklarını gördü. - As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake.

Biz dağ geçişi boyunca pek çok karıncalar gibi süründük. - We crawled like so many ants along the mountain pass.

pass
sınavda geçmek
pass
onaylamak
pass
(Kanun) karar oluşturmak
pass
atmak
pass
deniz yolculuğu
pass
kazanmak
pass
pas geçmek
pass
geçmeye yarayan yer
pass
(Askeri) hatlardan geçme izni
pass
koridor

Pencere yanı mı yoksa koridorda mı bir yer istersiniz? - Would you like a place by window or by passage?

pass
derbent
pass
pasaj

Sayfa 22 deki pasajı okuyun. - Read the passage on page 22, please.

Pasajı kelimesi kelimesine çevir. - Translate the passage word for word.

passed down
eskiden kalma
pass
sollamak
pass
uzatmak
pass
akıtmak
pass
(zaman) geçirmek
pass
yetişip geçmek
pass
kabul etmek

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

pass
kur

Dikkatli ve çalışkan olmak gereklidir, fakat bu kursu geçmek için yeterli değildir. - Being careful and diligent is necessary, but not sufficient for passing this course.

Bütün yolcular boğulmaktan kurtarıldılar. - All the passengers were saved from drowning.

pass
ilerlemek
pass
dinmek
pass
giriş-çıkış izni
pass
bitmek
pass
(önünden/vb.) geçmek
pass
(zaman) geçmek
pass
boşaltmak
pass
boğaz
pass
(sınav) geçmek
pass
{f} geç

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

pass
pas

Nasıl o kadar pasif olabilirsin? Neden misilleme yapmıyorsun? - How can you be so passive? Why don't you retaliate?

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

pass
baştan çıkarma
pass
başarmak
pass
sınavda geçme
pass
pasolu
pass
geç(mek)
pass
geçmesi

Bir devenin bir iğnenin deliğinden geçmesi bir zengin kişinin Tanrı'nın krallığına girmesinden daha kolaydır. - It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.

Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum. - I stood aside to let them pass.

time passed
zaman geçti
pass
geçmek; geçirmek: When the car passed us we were doing one hundred and eighty kilometers an hour. Araba bizi geçtiğinde biz saatte yüz
pass
{f} onaylanmak
pass
söylemek

Tom'un vefat ettiğini sana söylemek benim üzücü görevimdir. - It is my sad duty to tell you that Tom has passed away.

Şarkı söylemek benim tutkumdur. - Singing is my passion.

pass
geçiş izni

Geçiş izni olmadan girmene izin veremem. - I can't let you enter without a pass.

pass
pasaport

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Pasaportunuzu göstermelisiniz. - You must show your passport.

pass
piyasaya sürmek
pass
kab

Linda on altı yaşındaydı fakat yirmi olarak kabul edilmesi için sorun yoktu. - Linda is sixteen, but had no trouble passing for twenty.

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

pass
dönüşmek
pass
{i} durum

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

pass
{i} paso, şebeke
pass
vaziyet
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
free pass ücretsiz giriş sağlayan paso
pass
{i} çalım
pass
{i} paso
pass
{f} bildirmek
pass
{i} ruhsat
pass
{i} giriş kartı
pass
el çabukluğu
pass
{i} durum, hal
pass
{i} ask. hatlardan geçme izni
pass
{i} hokkabazlık
pass
hokkabazların kaybetme oyunu
pass
{f} 1. geçmek; geçirmek: When the car passed us we were doing one hundred and eighty kilometers an hour. Araba bizi geçtiğinde biz saatte yüz
pass
{i} izin

Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi. - Tom stepped aside to allow Mary to pass.

Pasaportunuzu görmeme izin verir misiniz? - Would you mind letting me see your passport?

pass
top oyunlarında topu elden ele geçirme
pass
{f} açmak (kilit)
pass
meç hamlesi
pass
{i} spor pas
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of pass
With no opposing pawns ahead of it in its file or any adjacent file
{s} succeeded in a test; withstood an experiment
past of pass
passed away
Simple past tense and past participle of pass away. (to die)
passed ball
A play where the catcher fails to stop a normally playable pitch and a runner advances

Jones let a passed ball get behind him.

passed balls
plural form of passed ball
passed down
Simple past tense and past participle of pass down
passed out
Simple past tense and past participle of pass out
passed over
Simple past tense and past participle of pass over
passed the buck
Simple past tense and past participle of pass the buck
passed away
died, is deceased
passed ball
a pitch that the catcher should have caught but did not; allows a base runner to advance a base
passed ball
A pitch that should have been fielded by the catcher but was missed, allowing a runner to advance a base
passed him by
passed without stopping, walked near him
passed his driving test
successfully completed his driving test and received a driver's license
passed judgement on him
gave a ruling, judged him, gave him a punishment
passed on
transferred, bequeathed
passed the ball
transferred the ball, passed the buck
passed the examination
went through the test successfully
passed the test
went through the examination successfully
passed the time
spend time
passed through
went in from one side and out on the other
passed water
urinated, discharge liquid waste from the body
pass
To move (the ball or puck) to a teammate
pass
To go from one limit to the other of; to spend

To pass commodiously this life. - John Milton.

pass
: To go beyond bounds; to surpass; to be in excess

This passes, Master Ford. - Shakespeare.

pass
A password (especially one for a restricted-access website)

Anyone want to trade passes?.

pass
To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness

The bill passed both houses of Congress.

pass
A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary. (Shakespeare)
pass
A thrust; a sally of wit. (Shakespeare)
pass
: To die
pass
A single passage of a bar, rail, sheet, etc., between the rolls
pass
Estimation; character

Common speech gives him a worthy pass. - Shakespeare.

pass
: To take heed

As for these silken-coated slaves, I pass not. - Shakespeare.

pass
To move beyond the range of the senses or of knowledge

Beauty is a charm, but soon the charm will pass. - John Dryden.

pass
To go by, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of

pass a house.

pass
A movement over or along anything; the manipulation of a mesmerist
pass
The state of things; condition; predicament; impasse

Matters have been brought to this pass. - Robert South.

pass
An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a ford

Try not the pass! the old man said. - Henry Wadsworth Longfellow.

pass
In any game, to decline to play in one's turn
pass
To kick (the ball) with precision rather than at full force

Iaquinta passes it coolly into the right-hand corner as Paston dives the other way. - , Rob Smyth, 20 June 2010.

pass
The act of moving the ball or puck from one player to another
pass
To make a judgment on or upon a person or case

And within three dayes twelve knyghtes passed uppon hem; and they founde Sir Palomydes gylty, and Sir Saphir nat gylty, of the lordis deth.

pass
To continue
pass
To go successfully through, as an examination, trail, test, etc

He passed his examination.

pass
The area in a restaurant kitchen where the finished dishes are passed from the chefs to the waiting staff
pass
To go through any inspection or test successfully

He attempted the examination, but did not expect to pass.

pass
To take a turn with (a line, gasket, etc.), as around a sail in furling, and make secure
pass
To happen
pass
To be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance

An estate passes by a certain clause in a deed.

pass
A sexual advance

The man kicked his friend out of the house after he made a pass at his wife.

pass
A passing of two trains in the same direction on a single track, when one is put into a siding to let the other overtake. (Antonym: a meet.)
pass
To cause to pass the lips; to utter; to pronounce
pass
An intentional walk

Smith was given a pass after Jones' double.

pass
To go through the intestines. (John Arbuthnot)
pass
To make, as a thrust, punto, etc
pass
To obtain the formal sanction of, as a legislative body

The bill passed the senate.

pass
To cause to advance by stages of progress; to carry on with success through an ordeal, examination, or action; specifically, to give legal or official sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid and just

The senate passed the law.

pass
{n} a passage, road, license, push, condition
pass
{v} to go, make way, proceed, spend, omit, vanish, excel, go beyond, transact, enact
Pass
macintosh
pass
go across or through; "We passed the point where the police car had parked"; "A terrible thought went through his mind"
pass
In football, hockey, etc
pass
(1) a layer of material, usually applied by the spray method, that is allowed to reach cure before another layer (pass) is applied; (2) a term used to explain a spray motion of the foam gun in the application of the spray polyurethane foam (SPF) material The speed of the "pass" controls the thickness of the SPF
pass
the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks; "we got through the pass before it started to snow"
pass
If someone or something passes a test, they are considered to be of an acceptable standard. Kevin has just passed his driving test I didn't pass. fail
pass
pass by; "three years elapsed"
pass
A pass is a document that allows you to do something. I got myself a pass into the barracks
pass
be identified, regarded, accepted, or mistaken for someone or something else; as by denying one's own ancestry or background; "He could pass as his twin brother"; "She passed as a White woman even though her grandfather was Black
pass
To go by without noticing; to omit attention to; to take no note of; to disregard
pass
you advance to the next round in a tournament without playing an opponent; "he had a bye in the first round"
pass
A part; a division
pass
pass by; "A black limousine passed by when she looked out the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line of soldiers surpassed the other"
pass
In euchre, to decline to make the trump
pass
allow to go without comment or censure; "the insult passed as if unnoticed"
pass
to pass to the rear, under the yoke, over the bridge, across the field, beyond the border, etc
pass
To make a lunge or swipe
pass
success in satisfying a test or requirement; "his future depended on his passing that test"; "he got a pass in introductory chemistry"
pass
State of things; condition; predicament
pass
- A means of transit prepayment, usually a card that carries some identification that is displayed to the driver or conductor in place of paying a cash fare
pass
A single passage of a bar, rail, sheet, etc
pass
1 A single circuit of the earth by a satellite Passes start at the time the satellite crosses the equator from the southern hemisphere into the northern hemisphere (the ascending node) See orbit
pass
a bad or difficult situation or state of affairs (military) a written leave of absence; "he had a pass for three days"
pass
n the first contact of a served ball; a forearm pass
pass
A pass or A common pass An ordinary degree, without honours Where a person is allowed to pass up the senate-house to his degree without being “plucked ” (See Pluck ) Well to pass Well to do Here “pass” is the synonym of fare (Saxon, faran, to go or pass) Shakespeare has the expression, “How goes it?”- i e How fares it, how passes it?
pass
transmit information ; "Please communicate this message to all employees"
pass
The state of things; condition; predicament
pass
If something such as a road or pipe passes along a particular route, it goes along that route. After going over the Col de Vars, the route passes through St-Paul-sur-Ubaye The road passes a farmyard
pass
The reception of satellite data from the time it comes over the horizon of the receiving station to the time it disappears over the opposite horizon The pass can refer to that particular part of the satellite's orbit or to the image received during that time
pass
a flight or run by an aircraft over a target; "the plane turned to make a second pass"
pass
Permission or license to pass, or to go and come
pass
to make pass; to transfer the ball, etc
pass
An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a ford; as, a mountain pass
pass
A term indicating the process of passing metal through a rolling mill A single transfer of metal through a stand of rolls The open space between two grooved rolls through which metal is processed The weld metal deposited in one run along the axis of a weld
pass
To go unheeded or neglected; to proceed without hindrance or opposition; as, we let this act pass
pass
If you pass a period of time in a particular way, you spend it in that way. The children passed the time playing in the streets To pass the time they sang songs and played cards
pass
To move beyond the range of the senses or of knowledge; to pass away; hence, to disappear; to vanish; to depart; specifically, to depart from life; to die
pass
pass (time) in a specific way; "How are you spending your summer vacation?"
pass
To obtain the formal sanction of as a legislative body
pass
To move or to come into being or under notice; to come and go in consciousness; hence, to take place; to occur; to happen; to come; to occur progressively or in succession; to be present transitorily
pass
To go from one limit to the other of; to spend; to live through; to have experience of; to undergo; to suffer
pass
go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
pass
(military) a written leave of absence; "he had a pass for three days"
pass
an attack made with a cross; eg fleche, "Russian lunge" Also, the act of moving past the opponent
pass
To hit a shot that goes past the opponent, usually when the opponent is at or near the net
pass
A call specifying that a player does not, at that turn, elect to bid, double or redouble
pass
grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography"
pass
place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers"
pass
  1   Dog performs up to the standards expected in a hunting test    2   In upland hunting, a dog is said to pass a bird, when the dog misses a bird which is then flushed by the handler (or other) following the dog  
pass
In routing, it means one run of the router through the work Several shallow passes of the router give a better finish than one deep one
pass
a bad or difficult situation or state of affairs
pass
To go by or glide by, as time; to elapse; to be spent; as, their vacation passed pleasantly
pass
When a judge passes sentence on someone, he or she says what their punishment will be. Passing sentence, the judge said it all had the appearance of a con trick
pass
To take heed
pass
(American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long"
pass
to another player of one's own side
pass
If you pass comment or pass a comment, you say something. I don't really know so I could not pass comment on that
pass
If an amount passes a particular total or level, it becomes greater than that total or level. They became the first company in their field to pass the £2 billion turn-over mark. = exceed
pass
A pass is a narrow path or route between mountains. The monastery is in a remote mountain pass. see also passing
pass
to another player of one's side, usually at some distance
pass
To cause to advance by stages of progress; to carry on with success through an ordeal, examination, or action; specifically, to give legal or official sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid and just; as, he passed the bill through the committee; the senate passed the law
pass
A movement of the hand over or along anything; the manipulation of a mesmerist
pass
To go; to move; to proceed; to be moved or transferred from one point to another; to make a transit; usually with a following adverb or adverbal phrase defining the kind or manner of motion; as, to pass on, by, out, in, etc
pass
To cause to obtain entrance, admission, or conveyance; as, to pass a person into a theater, or over a railroad
pass
make laws, bills, etc or bring into effect by legislation; "They passed the amendment"; "We cannot legislate how people's spend their free time"
pass
any authorization to pass or go somewhere; "the pass to visit had a strict time limit"
pass
To go by, beyond, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of; as, to pass a house, a stream, a boundary, etc
pass
To die
pass
The auctioneer's terminology designating that a lot has been hammered down, but that the lot remains unsold because the final bid did not reach the Hidden Reserve
pass
go beyond; "She exceeded our expectations"; "She topped her performance of last year"
pass
go successfully through a test or a selection process; "She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now"
pass
The weld metal deposited in one general progression along the axis of the weld
pass
To cause to obtain entrance, admission, or conveyance
pass
An attack made with a cross; eg fleche Also, the act of moving past the opponent
pass
in timber harvesting, one of a planned sequence of harvesting operations designed to harvest a management unit over an extended period of time in discrete phases, so that the size of individual cutblocks and the total area harvested in any one pass does not exceed prescribed limits
pass
To change from one state to another
pass
eliminate from the body; "Pass a kidney stone"
pass
{i} alleyway; narrow road between mountains; successful grade on a test; sending of a ball to another player; movement of the hand
pass
A document granting permission to pass or to go and come; a passport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass
pass
A part, a division
pass
throw (a ball) to another player; "Smith passed"
pass
In any game, to decline to play in ones turn
pass
If you pass something through, over, or round something else, you move or push it through, over, or round that thing. `I don't understand,' the Inspector mumbled, passing a hand through his hair
pass
come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed important"
pass
If someone makes a pass at you, they try to begin a romantic or sexual relationship with you. Nancy wasn't sure if Dirk was making a pass at her
pass
cause to pass; "She passed around the plates"
pass
To cause to pass the lips; to utter; to pronounce; hence, to promise; to pledge; as, to pass sentence
pass
(baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls"
pass
To proceed without hindrance or opposition
pass
A lower gap through the crest of a mountain range made by the scouring action of a glacier or the downcutting by a large river To be a pass, the gap has to provide a useful link for people to travel from one side of the mountains to the other
pass
a permit to enter or leave a military installation; "he had to show his pass in order to get out"
pass
To live through; to have experience of; to undergo; to suffer
pass
one complete cycle of operations (as by a computer); "it was not possible to complete the computation in a single pass"
pass
A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary
pass
a complementary (free) ticket; "the start got passes for his family"
pass
a/ Simple action of footwork which moves the combatant forward or back as one foot passes another The term can be strung onto other moves creating compound footwork e g Pass forward circle right b/ A round of fencing, until one or other delivers a hit
pass
To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over
pass
pass into a specified state or condition; "He sank into Nirvana"
pass
(sports) the act of throwing the ball to another member of your team; "the pass was fumbled" a flight or run by an aircraft over a target; "the plane turned to make a second pass" (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long" a complementary (free) ticket; "the start got passes for his family" a permit to enter or leave a military installation; "he had to show his pass in order to get out" a document indicating permission to do something without restrictions; "the media representatives had special passes" any authorization to pass or go somewhere; "the pass to visit had a strict time limit" one complete cycle of operations (as by a computer); "it was not possible to complete the computation in a single pass" a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a head yesterday" the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks; "we got through the pass before it started to snow" a bad or difficult situation or state of affairs (military) a written leave of absence; "he had a pass for three days" travel past; "The sports car passed all the trucks" go across or through; "We passed the point where the police car had parked"; "A terrible thought went through his mind" cause to pass; "She passed around the plates" transfer to another; of rights or property; "Our house passed under his official control" place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers" throw (a ball) to another player; "Smith passed" allow to go without comment or censure; "the insult passed as if unnoticed" go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House" accept or judge as acceptable; "The teacher passed the student although he was weak" go successfully through a test or a selection process; "She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now" be identified, regarded, accepted, or mistaken for someone or something else; as by denying one's own ancestry or background; "He could pass as his twin brother"; "She passed as a White woman even though her grandfather was Black
pass
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
pass
Permission or license to pass, or to go and come; a psssport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass
pass
To move or be transferred from one state or condition to another; to change possession, condition, or circumstances; to undergo transition; as, the business has passed into other hands
pass
to pass the buck: see buck to pass judgment: see judgment. American jazz guitarist noted for his exceptional technique. Arthur's Pass Great Saint Bernard Pass Gumal Pass Gomal Pass Khyber Pass Little St. Bernard Pass Saint Gotthard Pass San Bernardino Pass Shipka Pass Simplon Pass
pass
If you pass through a stage of development or a period of time, you experience it. The country was passing through a grave crisis = go
pass
A pass in an examination, test, or course is a successful result in it. An A-level pass in Biology is preferred for all courses fail
pass
to pass swiftly, directly, smoothly, etc
pass
If someone in authority passes a person or thing, they declare that they are of an acceptable standard or have reached an acceptable standard. Several popular beaches were found unfit for bathing although the government passed them last year The medical board would not pass him fit for General Service
pass
Hence, to promise; to pledge
pass
Fig
pass
When someone or something passes in a particular direction, they move in that direction. He passed through the doorway into Ward B The car passed over the body twice, once backward and then forward. = go
pass
If you pass the ball to someone in your team in a game such as football, basketball, hockey, or rugby, you kick, hit, or throw it to them. Your partner should then pass the ball back to you Dodd passed back to Flowers. Pass is also a noun. Hirst rolled a short pass to Merson
pass
To transcend; to surpass; to excel; to exceed
pass
{f} cross; transport; approve
pass
a transfer of the ball, etc
pass
a thrust; a sally of wit
pass
To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness; to be carried through a body that has power to sanction or reject; to receive legislative sanction; to be enacted; as, the resolution passed; the bill passed both houses of Congress
pass
To go through any inspection or test successfully; to be approved or accepted; as, he attempted the examination, but did not expect to pass
pass
To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over; as, the waiter passed bisquit and cheese; the torch was passed from hand to hand
pass
between the rolls
pass
When a period of time passes, it happens and finishes. He couldn't imagine why he had let so much time pass without contacting her Several minutes passed before the girls were noticed. = go by
pass
a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a head yesterday"
pass
If you pass something to someone, you take it in your hand and give it to them. Ken passed the books to Sergeant Parrott Pass me that bottle. = hand
pass
A single progression of the thermal spray device across the surface of the substrate
pass
To pass someone or something means to go past them without stopping. As she passed the library door, the telephone began to ring Jane stood aside to let her pass I sat in the garden and watched the passing cars
pass
A legislator desiring to debate a particular item on the Calendar calls out "Pass" when the item is read by the Clerk After disposing of all non-controversial items, the "Passed" items are taken up by the legislative body
pass
To move or be moved from one place to another
pass
also, the set of four cards sent back and forth across the table from declarer's partner to declarer
pass
To come and go in consciousness
pass
a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl"
pass
to obtain the formal sanction of, as a legislative body; as, he passed his examination; the bill passed the senate
pass
To put in circulation; to give currency to
pass
disappear gradually; "The pain eventually passed off"
pass
of advancing the ball by throwing it; "a team with a good passing attack"; "a pass play"
pass
Of time, to elapse, to be spent
pass
To be suffered to go on; to be tolerated; hence, to continue; to live along
pass
as around a sail in furling, and make secure
pass
To emit from the bowels; to evacuate
pass
If something passes or is passed from one person to another, the second person then has it instead of the first. His mother's small estate had passed to him after her death These powers were eventually passed to municipalities. a genetic trait, which can be passed from one generation to the next
pass
travel past; "The sports car passed all the trucks"
pass
When people in authority pass a new law or a proposal, they formally agree to it or approve it. The Estonian parliament has passed a resolution declaring the republic fully independent
pass
To be tolerated
pass
To go beyond bounds; to surpass; to be in excess
pass
Can be used in place of either pass or fold depending on the context
pass
To emit from the bowels
pass
To take a turn with a line, gasket, etc
pass
stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
pass
a document indicating permission to do something without restrictions; "the media representatives had special passes"
pass
To put in circulation; to give currency to; as, to pass counterfeit money
pass
If someone or something passes for or passes as something that they are not, they are accepted as that thing or mistaken for that thing. Children's toy guns now look so realistic that they can often pass for the real thing a woman passing as a man
pass
If you pass information to someone, you give it to them because it concerns them. Officials failed to pass vital information to their superiors Pass on means the same as pass. I do not know what to do with the information if I cannot pass it on From time to time he passed on confidential information to him He has written a note asking me to pass on his thanks
pass
transfer to another; of rights or property; "Our house passed under his official control"
pass
(sports) the act of throwing the ball to another member of your team; "the pass was fumbled"
pass
If someone passes water or passes urine, they urinate. A sensitive bladder can make you feel the need to pass water frequently
pass
A pass is the lowest bid You may always pass, and three consecutive passes end the bidding
pass
accept or judge as acceptable; "The teacher passed the student although he was weak"
pass
To go from one person to another; hence, to be given and taken freely; as, clipped coin will not pass; to obtain general acceptance; to be held or regarded; to circulate; to be current; followed by for before a word denoting value or estimation
pass
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
pass
guide or pass over something; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers"
pass
n a rounded low spot on a ridge that forms between the headwaters of two valleys whose rivers flow in opposite directions, also called a saddle
Türkisch - Englisch

Definition von passed im Türkisch Englisch wörterbuch

kalbur altı what has passed through
a sieve; siftings; screenings
passed

  Türkische aussprache

  päst

  Aussprache

  /ˈpast/ /ˈpæst/

  Etymologie

  [ 'pas ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old French passer, from Vulgar Latin passare, from Latin passus step; more at PACE.

  Videos

  ... two-thirds of the history of the universe has already passed. ...
  ... but already 380,000 years have passed. ...

  Wort des Tages

  flustered
Favoriten