can be used in place of either pass or fold depending on the context

listen to the pronunciation of can be used in place of either pass or fold depending on the context
Englisch - Türkisch

Definition von can be used in place of either pass or fold depending on the context im Englisch Türkisch wörterbuch

pass
{i} giriş

Tom ilk girişinde sürücü sınavını geçti. - Tom passed his driving test on his first attempt.

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

pass
{i} kanal

Panama Kanalı'ndan geçtik. - We passed through the Panama Canal.

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

pass
{i} geçit

Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar. - They fled through a secret passageway.

Binanın içinde gizli bir geçit bulduk. - We found a secret passage into the building.

pass
sona ermek
pass
pas demek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
sınavda geçmek
pass
{f} geç

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

Bire on testi geçebilirsin. - Ten to one you can pass the test.

pass
pas

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

Nasıl o kadar pasif olabilirsin? Neden misilleme yapmıyorsun? - How can you be so passive? Why don't you retaliate?

pass
uzatmak
pass
baştan çıkarma
pass
başarmak
pass
kazanmak
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
{f} piyasaya sürmek
pass
{f} onaylanmak
pass
{i} paso
pass
{f} devretmek
pass
kab

O bir üniversite öğrencisi olarak kabul edilmektedir. - He passes for a college student.

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

pass
{f} bildirmek
Englisch - Englisch
pass
can be used in place of either pass or fold depending on the context

  Silbentrennung

  Can be used in place of ei·ther pass or fold depending on the con·text

  Türkische aussprache

  kın bi yuzd în pleys ıv aydhır päs ır fōld dîpendîng ôn dhi käntekst

  Aussprache

  /kən bē ˈyo͞ozd ən ˈplās əv ˈīᴛʜər ˈpas ər ˈfōld dəˈpendəɴɢ ˈôn ᴛʜē ˈkäntekst/ /kən biː ˈjuːzd ɪn ˈpleɪs əv ˈaɪðɜr ˈpæs ɜr ˈfoʊld dɪˈpɛndɪŋ ˈɔːn ðiː ˈkɑːntɛkst/

  Wort des Tages

  carrageen
Favoriten