nice

listen to the pronunciation of nice
Englisch - Türkisch
sevimli

Bob sevimli bir kişidir. - Bob is a nice person.

Tom çok sevimli bir adam gibi görünüyor. - Tom seems like a very nice man.

hoş

Romada hoş bir zaman geçiriyoruz. - We are having a nice time in Rome.

Yeterli param olsa,o hoş arabayı alırım. - If I had enough money, I would buy that nice car.

güzel

Tarz güzel, ama farklı bir renginiz var mı? - The style is nice, but do you have it in a different color?

Ne güzel bir sürpriz! - What a nice surprise!

{s} kibar

Tom'un çok kibar olduğunu hatırlamıyorum. - I don't remember Tom being so nice.

Çok kibarsın diye Willie yanıtladı. - That's very nice of you, Willie answered.

iyi

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

tatlı

O, tatlı genç bir adam oldu. - He became a nice young man.

Leyla çok hoş tatlı bir kadındı. - Layla was a very nice sweet woman.

{s} hassas
güzel bir şekilde

O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil. - That's not a very nicely asked question.

Leyla güzel bir şekilde giyindi. - Layla dressed nicely.

kıyak
şirin

Tom gerçekten şirin bir adamdı. - Tom was a really nice guy.

Neden sadece bana karşı şirinsin? - Why are you only nice to me?

duyarlı
kötü

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz. - He is very nice. He never speaks ill of others.

yakşı
yanlış
nazik

Bana güzel bir hediye verdiğiniz için çok naziktiniz. - It was very kind of you to give me a nice gift.

O aslında nazik bir insandır. - He is basically a nice man.

ince

Beni yolcu etmeye gelmeniz bir inceliktir. - It's nice of you to see me off.

düşünceli
nahoş
cazip
iyice yanmış
nicenessincelik
{s} dakik
latifçe
dakik olma
ince/g
nicelyiyi bir tarzda
mükemmel
latif
nice and brown iyice pişirilmiş
enfes
edalı
nice to meet you
tanıştığımıza memnun oldum
nice comeback
(Bilgisayar) iyi dönüş
nice cover
(Bilgisayar) iyi uyum
nice hand
(Bilgisayar) iyi el
nice move
(Bilgisayar) iyi hamle
nice nil
(Bilgisayar) iyi el almaz
nice photo
hoş resim
nice roll
(Bilgisayar) iyi zar
nice to meet you
tanıştığıma memnun oldum
nice to meet you, too
ben de memnun oldum
nice to talk to
hoşsohbet
nice too see you
seni görmek güzel
nice try
(Bilgisayar) iyi deneme
nice girls
güzel kızlar
nice going
güzel gidiyor
nice looking
güzel
nice of you
Eğer güzel
nice one
bir güzel
nice posture
güzel duruş
nice shoot
iyi atış
nice smell
güzel koku
nice to have
sahip olunması güzel
nice to meet you to
güzel sizi karşılamak için
nice touch
hoş bir dokunuş
nice work
güzel iş
nice-looking
hoş görünüşlü
nice and warm
sıcacık
nice pickle
zor durum
nice thing
hoş şey
nice to
(Fiili Deyim ) hoş olmka , hoşuna gitmek
nice treaty
(Avrupa Birliği) Nice Antlaşması
have a nice day
İyi günler
have a nice weekend
iyi hafta sonları
have a nice working day
iyi çalışmalar
have a nice working day
hayırlı işler
nicely
güzel

Tom çok güzel giyinmiş. - Tom is dressed very nicely.

Tom güzel giyinmişti. - Tom was nicely dressed.

nicely
hoş
have a nice day
iyi çalışmalar
nicely
iyi

Tom Mary'ye çok iyi davranmaz. - Tom doesn't treat Mary very nicely.

Tom Mary'ye çok iyi davranmadı - Tom didn't treat Mary very nicely.

sound nice
kulağı okşamak
sound nice
kulağa hoş gelmek
sound nice
kulağa iyi gelmek
very nice
şiir gibi
very nice
ballı
have a nice time
hoşça vakit geçir
nicely
hoş bir biçimde
nicely
güzel bir şekilde

O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil. - That's not a very nicely asked question.

Leyla güzel bir şekilde giyindi. - Layla dressed nicely.

nicely
iyi bir biçimde
niceness
titizlik
niceness
incelik
nicer
{f} daha hoş

Bir kırmızı araba ve bir beyaz olanı gördüm.Kırmızı olan beyaz olandan daha hoş görünüyordu. - I saw a red car and a white one. The red one was nicer looking than the white one.

Hediyeler vermek, onları almaktan her zaman daha hoştur. - Giving gifts is always nicer than receiving them.

nicest
en hoş

Tom şimdiye kadar tanıştığım en hoş erkeklerden biri. - Tom is one of the nicest guys I've ever met.

Diplomasi, en iğrenç şeyleri en hoş şekilde yapmak ve söylemektir. - Diplomacy is to do and say the nastiest thing in the nicest way.

a nice touch
(deyim) Bir şeyi güzel ya da daha iyi kılacak bir değişiklik, düzenleme vs
as nice as pie
Dostâne, nâzik, tatlı, hoşgörülü

I think our teacher as nice as pie. She is very kind and patient.

be nice to someone
birisiyle iyi geçinmek
be nice to someone
birisine iyi davranmak
be nice to your friends
arkadaşlarına iyi davran
be nice to your friends
arkadaşlarınla iyi geçin
have a nice meal
(Aşçı, Gastronomi) afiyet olsun
how nice of you to come
nasıl güzel gelmek
if there is nice weather
Orada güzel bir hava varsa
nice of you
naziksin
nicer
hoş

Dağlar uzaktan daha hoş görünür. - The mountains look nicer from a distance.

Hediyeler vermek, onları almaktan her zaman daha hoştur. - Giving gifts is always nicer than receiving them.

not nice
hoş değil
of nice
güzel bir
pleasant, nice
Nice güzel
that would be nice
Bu iyi olurdu
very nice
aferin
very nice
çok güzel

Çok güzel görünümlü bir el yazısı var. - She has very nice-looking handwriting.

Babamın arabası çok güzeldir. - My father's car is very nice.

awfully nice
nefis
awfully nice
müthiş güzel
awfully nice
(isim)fis, müthiş güzel
be in a nice pickle
zor durumda olmak
be nice to
iyi davranmak
have a nice drive
hayırlı olsun (araba vb)
have a nice evening
İyi akşamlar
have a nice journey
iyi yolculuklar
have a nice rest
iyi dinlenmeler
have a nice trip
İyi yolculuklar
have a nice weekend
İyi tatiller
how nice
(isim) iyi
how nice
ne güzel

Yine Hawaii'de olmak ne güzel! - How nice to be in Hawaii again!

Tom! Seni tekrar görmek ne güzel! - Tom! How nice to see you again!

how nice
ne iyi

Ne iyi ettin de geldin. - How nice of you to come.

it is nice to …
çok memnun oldum
it's a nice day
güzel bir gün
it's nice to meet you
tanıştığımıza memnun oldum
nicely
güzelce

Tom'un yaratıcı düşüncesi Mary'nin örgütsel yeteneklerini güzelce tamamladı. - Tom's creative thinking nicely complemented Mary's organizational talents.

Her şey güzelce istenen sonucu verdi. - Everything worked out nicely.

nicely
hoş bir şekilde
nicely
incelikle/güzel
nicely
çok iyi

Tom Mary'ye çok iyi davranmaz. - Tom doesn't treat Mary very nicely.

Tom Mary'ye çok iyi davranmadı - Tom didn't treat Mary very nicely.

nicely
hoşça
nicely
kibarca

Lütfen şimdi bana kibarca davran. - Please treat me nicely now.

niceness
{i} hoşluk
niceness
{i} güzellik
niceness
{i} kibarlık
niceness
{i} sevimlilik
niceness
{i} dakiklik
shall we find a nice place to go
gidecek güzel bir yer bulalım mı
thank you for a nice day
İyi bir gün için çok teşekkür ederim
the weather is nice today
bugün hava güzel
the weather is very nice today
bugün hava çok güzel
to a nice
bütünlükte
what a nice car
(isim) kadar güzel bir araba
what a nice car
ne kadar güzel bir araba
what a nice place
(isim) kadar güzel bir yer
what a nice place
ne kadar güzel bir yer
what a nice restaurant
(isim) kadar güzel bir restoran
what a nice restaurant
ne kadar güzel bir restoran
what a nice room
(isim) kadar güzel bir oda
what a nice room
ne kadar güzel bir oda
what a nice view
(isim) kadar güzel bir manzara
what a nice view
ne kadar güzel bir manzara
you look nice
çok hoş görünüyorsunuz
you're very nice
çok iyisiniz
Türkisch - Türkisch
Kaç, ne kadar
Oldukça çok: "Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı."- A. Ş. Hisar
Kaç, ne kadar anlamında bir belirteç
Oldukça çok
Nasıl
Fransa'da bir kent
Uzun süreden beri
yemme
nice nice
Pek çok
bir nice
Bir hayli, birçok
Englisch - Englisch
Nice (pronounced /ni: s/ or /naɪs/) is also a family name found in the United Kingdom, U.S.A., and other western countries
A city in southeast France on the coast of the Mediterranean Sea, capital of the department of Alpes-Maritimes
Innocent; gentle; distinguished by perceived class or virtue

What is a nice person like you doing in a place like this?.

With "and", excellent, pleasantly

The soup is nice and hot.

Admirable, enviable

A third-term senator holds a nice level of seniority.

Neat; elegantly succinct

Fermat believed he had a nice proof of his theorem.

Showing or requiring great precision or sensitive discernment; subtle

Why it should have attained such longevity is a nice question.

Nicely

He dresses real nice.

Used to signify a job well done

Nice! I couldn't have done better.

Bordering on failure or disaster; succeeding by the narrowest of margins

It has been a damned nice thing - the nearest run thing you ever saw in your life -- The Duke of Wellington shortly after the Battle of Waterloo, 1815.

Of a thing or person or event, pleasant, pretty

What a nice dress!.

{a} exact, refined, squeamish, sinical, fine
{i} port city in southeastern France on the shores of the Mediterranean Sea
Nice (pronounced /ni: s/ or /naɪs/) is also a family name found in the United Kingdom, U.S.A., and other western countries
With "and", excellent, pleasing: "
Foolish; silly; simple; ignorant; also, weak; effeminate
excessively fastidious and easily disgusted; "too nice about his food to take to camp cooking"; "so squeamish he would only touch the toilet handle with his elbow"
foolish
a city in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance; "what a nice fellow you are and we all thought you so nasty"- George Meredith; "nice manners"; "a nice dress"; "a nice face"; "a nice day"; "had a nice time at the party"; "the corn and tomatoes are nice today"
National Institute for Clinical Excellence A UK government body set up to examine new clinical methods
exhibiting courtesy and politeness; "a nice gesture"
Apprehending slight differences or delicate distinctions; distinguishing accurately or minutely; carefully discriminating; as, a nice taste or judgment
A nice point or distinction is very clear, precise, and based on good reasoning. Those are nice academic arguments, but what about the immediate future? + nicely nice·ly I think this puts the problem very nicely
formulae You can use nice when you are greeting people. For example, you can say `Nice to meet you', `Nice to have met you', or `Nice to see you'. Good morning. Nice to meet you and thanks for being with us this weekend `It's so nice to see you,' said Charles. see also nicely. A city of southeast France on the Mediterranean Sea northeast of Cannes. Controlled by various royal houses after the 13th century, the city was finally ceded to France in 1860. It is the leading resort city of the French Riviera. Population: 342,903. a city on the Mediterranean coast of France. It is a fashionable place for tourists to stay, and also a port and industrial area. adj. ancient Niceaea City (pop., 1999: city, 342,738; metro. area, 888,784) southeastern France. It is located on the Côte d'Azur of the Mediterranean Sea, near the Italian border. Founded by Greeks 350 BC, it was conquered by Romans in the 1st century AD and became a trading station. It was held by the counts of Provence in the 10th century. In 1388 it passed to the counts of Savoy. The city was ceded to France in 1860. Sheltered by beautiful hills, Nice has a pleasant climate and is the leading resort of the French Riviera
National Institute for Clinical Excellence
If you say that something is nice, you mean that you find it attractive, pleasant, or enjoyable. I think silk ties can be quite nice It's nice to be here together again We had a nice meal with a bottle of champagne. + nicely nice·ly He's just written a book, nicely illustrated and not too technical
National Institute for Consumer Education is an educational program with an emphasis on consumer, economic and personal finance education
When the weather is nice, it is warm and pleasant. He nodded to us and said, `Nice weather we're having.'
If you are nice to people, you are friendly, pleasant, or polite towards them. She met Mr and Mrs Ricciardi, who were very nice to her. + nicely nice·ly He treated you very nicely and acted like a decent guy
If you say that it is nice of someone to say or do something, you are saying that they are being kind and thoughtful. This is often used as a way of thanking someone. It's awfully nice of you to come all this way to see me `How are your boys?' --- `How nice of you to ask.' = kind
socially or conventionally correct; refined or virtuous; "from a decent family"; "a nice girl"
run a program with modified scheduling priority
If you say that someone is nice, you mean that you like them because they are friendly and pleasant. He was a nice fellow, very quiet and courteous. unpleasant + niceness nice·ness Mr Pearce was rather bowled over by his niceness, his concern and his ordinariness
Pleasing; agreeable; gratifying; delightful; good; as, a nice party; a nice excursion; a nice person; a nice day; a nice sauce, etc
Overscrupulous or exacting; hard to please or satisfy; fastidious in small matters
pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance; "what a nice fellow you are and we all thought you so nasty"- George Meredith; "nice manners"; "a nice dress"; "a nice face"; "a nice day"; "had a nice time at the party"; "the corn and tomatoes are nice today"
a city in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera
change priority of a process
{s} kind; pleasant to look at; good, virtuous; gentle, subtle; skillful; fastidious, particular about small details (older usage)
done with delicacy and skill; "a nice bit of craft"; "a job requiring nice measurements with a micrometer"; "a nice shot
emphasis You can use nice to emphasize a particular quality that you like. With a nice dark colour, the wine is medium to full bodied Add the oats to thicken the mixture and stir until it is nice and creamy
Of trifling moment; unimportant; trivial
noting distinctions with nicety; "a discriminating interior designer"; "a nice sense of color"; "a nice point in the argument"
done with delicacy and skill; "a nice bit of craft"; "a job requiring nice measurements with a micrometer"; "a nice shot"
Done or made with careful labor; suited to excite admiration on account of exactness; evidencing great skill; exact; fine; finished; as, nice proportions, nice workmanship, a nice application; exactly or fastidiously discriminated; requiring close discrimination; as, a nice point of law, a nice distinction in philosophy
Delicate; refined; dainty; pure
nice and
Pleasingly, adequately

The pie came out of the oven nice and hot.

nice guy
An adult male who seeks sexual attraction and romantic intimacy, but only finds cordial friendship and platonic love

Nice guys are historically the grail of dating. ... As both Nora and I reminisced and compared how we were treated by the manwhore and by the nice guy, the manwhore always won out.

nice guys
plural form of nice guy
nice one
An exclamation of praise or encouragement
nice to meet you
A polite expression used when the speaker is first introduced to someone
nice-looking
Pleasing to the eye; attractive
nice one
good joke (slang)
nice chap
nice man, pleasant fellow
nice figure
nice person, pleasant person; attractive body, good-looking body
nice girl
likable girl, pleasant girl, friendly girl, well-behaved girl
nice kettle of fish
mess, dilemma, predicament, fix, "a pickle
nice of him
lovely on his part, sweet of him
nice pair of legs
attractive legs, legs which are in good physical shape
nice person
friendly person, good guy, pleasant person
nice profit
good profit
nice smell
good scent, appealing odour
nice to meet you
pleased to meet you!, it's good to meet you! (said by one person to another when they first meet)
nice try
nice attempt, good attemp, good try
nice try but no cigar
close but no cigar, good and close but not correct; almost but not entirely successful; good but incorrect guess
nice-looking
Someone who is nice-looking is physically attractive. I saw this nice-looking man in a gray suit We got on very well and she was very nice-looking. = good-looking. attractive good-looking
Minnesota nice
A style of pleasantness, courtesy, cooperation, and helpfulness associated with Minnesota culture; a form of Midwestern charm

People who like one another often go along with one another's ideas to keep everyone happy. In Minnesota, people often call this Minnesota nice. The intent is not to hurt anyone's feelings.

Minnesota nice
pleasant, courteous, cooperative, and helpful (as associated with Minnesota culture)

Their new anchor, or family member, as they call him, isn't resonating with the viewers, who aren't sure he's Minnesota nice, as Sarah Lemanczyk reports.

Nice.
incony
have a nice day
Goodbye
nicely
Fastidiously; carefully

He lookt askew with his mistrustfull eyes, / And nicely trode, as thornes lay in his way, / Or that the flore to shrinke he did auyse .

nicely
Pleasantly; satisfactorily
no more Mr Nice Guy
used to show that the speaker is not going to be pleasant anymore, and will resort to unpleasantness to get their way
nicely
{a} accurately, minutely, delicately
niceness
{n} accuracy, exactness, care, delicacy
Nicely
in a proper manner
as nice as pie
If someone is nice as pie, they are friendly to you when you are expecting them not to be

I came in this morning expecting him to be furious with me and he was nice as pie.

Mr. Nice Guy
(Informal) pleasant and amiable person who avoids causing trouble or disagreement, nice and pleasant man who keeps away from causing problems
Wouldn't It Be Nice If
I think it would be wonderful if..., imagine if... (Internet)
have a nice day
I wish you a pleasant day, good day
it's nice of you
it is kind of you, it is considerate of you
nicely
If someone or something is doing nicely, they are being successful. another hotel owner who is doing very nicely
nicely
in a nice way; "a nicely painted house"
nicely
In a nice manner
nicely
If you say that something will do nicely, you mean that it is good enough for the situation. A shirt and jersey and an ordinary pair of trousers will do nicely, thank you
nicely
in a nice way; "a nicely painted house
nicely
If something is happening or working nicely, it is happening or working in a satisfactory way or in the way that you want it to. She has a bit of private money, so they manage quite nicely The crowds had been soaked and were now nicely drying out. see also nice
nicely
pleasantly; well; softly, gently; kindly; skillfully; in a fastidious manner (older usage)
niceness
the quality of being nice
niceness
an action that demonstrates that quality
niceness
{i} instance of being nice; pleasantness, kindness; goodness; gentleness
niceness
Quality or state of being nice
niceness
the quality of nice
niceness
a courteous manner that respects accepted social usage
niceness
the quality of being difficult to detect or analyze; "you had to admire the subtlety of the distinctions he drew"
nicer
comparative of nice
nicest
of nice
no more Mr Nice Guy
no more acting pleasantly, no more being kind or generous
not nice
not beautiful, not fair; not good, not pleasant
turn a nice dime
make a satisfactory profit; "The company turned a nice dime after a short time
was nice to
was kind to, was pleasant towards
Türkisch - Englisch
how
how many, many a; how
Many a ...!/So many ...!/How many ...!/So much ...: Nice adamlar bu çölde son nefeslerini vermişlerdir. Many a man has breathed his last in this desert!
a fair amount of, rather a lot of: Nice zamandır onu görmedim. I haven't seen him for rather a long time
nice mutlu senelere
many happy returns
Nice Antlaşması
(Hukuk) Nice Treaty
nice nice
a great many
nice senelere!
Many happy returns of the day! (said to someone on his/her birthday or a similar anniversary)
nice senelere
wishing you many more years
nice
Favoriten