hi̇le

listen to the pronunciation of hi̇le
Türkisch - Englisch

Definition von hi̇le im Türkisch Englisch wörterbuch

hile
cheat

I accused him of cheating. - Onu hilekarlıkla suçladım.

Are you saying I cheated? - Hile yaptığımı mı söylüyorsun?

hile
trick

Tom knows all the tricks of the trade. - Tom ticaretin bütün hilelerini bilir.

Tom always told us that you can't teach an old dog new tricks. - Tom yaşlı bir köpeğe yeni hileler öğretemeyeceğinizi her zaman bize söyledi.

hile
(Argo) schtick
hile
sham
hile
rogue
hile
(Ticaret) graft
hile
game
hile
manipulation
hile
putup
hile
skulduggery
hile
wiles
hile
rudder
hile
dolus
hile
finesse
hile
do
hile
catch
hile
fake
hile
device
hile
deceit

I think Tom is deceitful. - Tom'un hilekar olduğunu düşünüyorum.

hile
gadget
hile
cheating

It's difficult to eliminate cheating. - Hileyi ortadan kaldırmak zor.

I accused him of cheating. - Onu hilekarlıkla suçladım.

hile
artifice
hile
chicane
hile
gaff
hile
craft
hile
adulteration
hile
dodge
hile
decoy
hile
cobweb
hile
deception
hile
dupery
hile
gambit
hile
trick, ruse, cheat, monkey business, wile, subterfuge, stratagem, fraud, deception, deceit, device, craft, do
hile
doubling
hile
flam
hile
flimflam
hile
wile
hile
collusion
hile
fraud

Tom was widely accused in the Western media of election fraud. - Tom, Batı medyasında yaygın bir biçimde seçim hilesiyle suçlandı.

Recently there have been a lot of nasty incidents with fraud. - Son zamanlarda bir çok hileli iğrenç olaylar vardı.

hile
trick, ruse
hile
cross
hile
canard
hile
(Hukuk) mistake produced by fraud
hile
duplicity
hile ile yönetmek
rig
hile davası
(Latin) actio doli
hile ile kabul ettirmek
impose upon
hile ile kabul ettirmek
impose on
hile karıştırmak
fix
hile karıştırmak
(Ticaret) manipulation
hile yapmak
sharping
hile yapmak
dupe
hile yapmak
(deyim) cheat at

It is wrong to cheat at cards. - Kartlarda hile yapmak yanlıştır.

hile yapmak
con
hile yapmak
cabal
hile yapmak
manipulate
hile yapmak
defraud
hile yapmak
manoeuvre
hile yapmak (seçimde vb)
rig
hile edip aldatmak
whether fraud to deceive
hile ile aldatma
with cheating cheating
hile ile elde edilen
obtained by fraud
hile, tezvir, mekir
Fraud, tezvir, mekir
hileci, hile yapan, dolandırıcı
Tricks, cheat, the cheat
hilekârlık. sahtekârlık. hile
scam. fraud. cheating
hile defi
(Latin) exceptio doli
hile hurda bilmez/si hurdası yok
(Konuşma Dili) There is nothing tricky about him
hile ile
underhand
hile ile
on the crook
hile ile almak
swindle
hile ile alıkonulmuş
(Kanun) maliciously detained
hile ile asker olma
(Askeri) fraudulent induction
hile ile askere girme
(Askeri) fraudulent enlistment
hile ile elde etmek
finagle
hile ile elde etmek
get by deceit
hile ile elde etmek
obtain by fraud
hile ile elinden almak
chicane
hile ile koparmak
wangle smth. out of smb
hile ile kurtulma
dodging
hile ile satmak
fob off something on somebody
hile ile satmak
fob off smth. on smb
hile ile satmak
hustle
hile ile satmak
fob
hile ile sokulmak
worm one's way
hile ile sokulmak
worm oneself
hile ile uzaklaştırmak
decoy away from
hile ile yapmak
wangle
hile ile yarışa giren yarışmacı
ringer
hile ile yenmek
overreach
hile karıştırma
wangle
hile kokusu almak
smell a rat
hile nedeniyle satış sözleşmesinin feshi
redhibition
hile sezmek
to smell a rat
hile tespiti
(Askeri) manipulation detection
hile ve fesat karıştırmak
(Kanun) use fraud or trickery
hile yaparak yenmiş
euchring
hile yapma
skunking
hile yapma
(Kanun) using fraud
hile yapma durumu
manipulativeness
hile yapmak
to swindle, to cheat
hile yapmak
1. to do something deceitful or fraudulent. 2. to adulterate (something)
hile yapmak
load the dice
hile yapmak
(seçimde vb.) rig
hile yapılmış
sharped
hile
{i} rigging
hile
{i} trickery
hile
(Kanun) circumvention
hile
craftiness
hile
pretence
hile
defraudation
hile
stratagem
hile
delusion
hile
subterfuge
hile
red herring

I really feel it's a red herring. - Onun aslında bir hile olduğunu hissediyorum.

hile
hanky-panky
hile
trickiness
hile
gyp
hile
shift
hile
guile
hile
jiggery-pokery
hile
entrapment
hile
machination
hile
monkey business
dolap, düzen, hile
cabinets, layout, fraud
gizli hile, oyun
secret trick, game
cebren ve hile ile
by violence and ruse
cebren ve hile ile
by violence and trickery
dalavere veya hile yapmak
cabal
hile
{i} pretense
hile
fallacy
hile
hocuspocus
hile
false pretenses
hile
tricky

Tom is a tricky little devil. - Tom hilekar bir küçük şeytandır.

I've heard Italian is a tricky language. - İtalyancanın hileli bir dil olduğunu duydum.

hile
{i} humbug
hile
bilk
hile
{i} imposition
hile
jape
hile
gull
hile
{i} hokey pokey
hile
{i} ruse
hile
{i} manoeuvre
hile
{i} have

I have no intention of cheating. What's the point? - Ben hile yapma niyetim yok. Konu ne?

When have I ever cheated? - Ben ne zaman hile yaptım?

hile
chouse
hile
double
hile
{i} ploy
hile
{i} tortuosity
hile
{i} juggle

I'm teaching myself to juggle. - Kendime hile yapmayı öğretiyorum.

hile
wangle
hile
{i} plant
hile
hocus pocus
hile
sleight of hand
hile
wheeling and dealing
hile
ripoff
hile
have on
hile
{i} sell
hile
juggler
hile
{i} maneuver
hile
{i} practice
hile
chicanery
hile
{i} gimmick
hile
{i} gouge
hile
{i} rig
hile
{i} imposture
hile
stratsgem
hile
cog
hile
hoky poky
hile
hanky panky
hile
{i} slyness
hile
{i} arts
hile
{i} gammon
hususi hile defi
(Latin) exceptio doli specialis
kumarda hile yapan
rook
kumarda hile yapmak
rook
optik hile
(Sinema) optical trick
oyunda hile yapmak
sharp
seçimde hile yapmak
gerrymander
sonucu hile ile ayarlayan kimse
fixer
tahta hile ile geçen kimse
usurper
Englisch - Englisch

Definition von hi̇le im Englisch Englisch wörterbuch

hile
To hide
hile
Same as Hilum
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Sahtekârlık, yalancılık, düzenbazlık
(Osmanlı Dönemi) Zeval ve intikal
(Osmanlı Dönemi) Sed. Hâil
(Osmanlı Dönemi) Çare
(Osmanlı Dönemi) Aldatacak tarz ve tedbir. Fend. Mekir. Dabara
(Osmanlı Dönemi) Maslahat ve hayırlı işlerde tedbirli ve tecrübeli olmak
hile
Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma
hile
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma
hile
(Osmanlı Dönemi) oyun, tuzak
hile
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
hile yapmak
Aldatmak
hile yapmak
Çıkar sağlamak amacıyla bir şeyin saflığını bozmak, değersiz bir şey karıştırmak
Hile
(Osmanlı Dönemi) BEND
Hile
(Osmanlı Dönemi) HIDA'
Hile
(Osmanlı Dönemi) SARF
Hile
(Osmanlı Dönemi) HAVL
Hile
(Osmanlı Dönemi) ÇÂRE
Hile
(Osmanlı Dönemi) SAZ
Hile
(Osmanlı Dönemi) MAHALE
Hile
(Osmanlı Dönemi) ÜRBE
Hile
nakış
Hile
ayak oyunu
Hile
fesat
Hile
(Osmanlı Dönemi) DEMDEME
hi̇le
Favoriten