craft

listen to the pronunciation of craft
Englisch - Türkisch
{i} zanaat

Çiçek düzenleme Japonya'da geleneksel bir zanaattır. - Flower arranging is a traditional craft in Japan.

O büyükannesinden sepet dokuma zanaatını öğrendi. - She learned the craft of basket weaving from her grandmother.

{i} gemi
{i} zanaat, el sanatı
{i} beceri
{i} uçak
elsanatı,sanat
{i} hüner
deniz teknesi
(Askeri) küçük deniz aracı
herhangi bir gemi veya uçak
maharet
ustalık
araç
kurnazlık
sanat

El sanatının giysisi olmalı, ama gerçek çıplak gitmeyi seviyor. - Craft must have clothes, but truth loves to go naked.

Yetenekli sanatkâr parçalanmış vazoyu parça parça restore etti. - The skilled craftsman restored the shattered vase piece by piece.

teknik eleman
hile
kesp
gemi gemiler
elle yap
craft union bir iş dalında çalışanların kurdukları sendika
gemi/hile/sanat
{i} tekne, gemi; gemiler
(Askeri) KÜÇÜK DENİZ ARACI: Genel olarak ufak tekneleri ifade için kullanılan bir terim. Bu terim; bütün bot, işkampavya (launch), tanker (tanker), römorkör (tugboat) ve gemileri içine alır. Ayrıca bakınız: "assault craft", "landing craft" ve "support craft"
(Ticaret) sanat veya meslek
beceri gerektiren iş
craft market
El emeği ürünlerin satıldığı pazar
craft beer
zanaat bira
craft fair
zanaat fuarı
craft knife
zanaat bıçak
craft guild
lonca
craft landing zone; cushion landing zone
(Askeri) uçak iniş bölgesi; yastıkla iniş bölgesi
craft loss
(Sigorta) taşıt hasarı
craft rates
(Ticaret) zanaatçıya verilen ücretler
craft rates
(Ticaret) sanatkarlara verilen ücretler
craft rates
(Ticaret) zanaatçı ücret oranları
craft rates
(Ticaret) mesleki ücret oranları
craft reimbursable supply
(Askeri) ÖDEMELİ EL SANATLARI MALZEME İKMALİ: Tahsis dışı sosyal yardım fonundan, el sanatları malzemesini bedeli karşılığı tedarik ve Kara Ordusu El Sanatları Programına katılanlara maliyet karşılığı satış için ayrılmış özel bir fon tahsisi
craft sale
(Bilgisayar) el sanatları satışı
craft union
meslek sendikası
craft workshop
zanaat atölyesi
craft workshops
zanaat atölyeleri
survival craft
(Kontrat, Sözleşmeler) Can salı
crafts
{i} el sanatları
crafts
(isim) el sanatları
crafts
gemi
landing craft
(Askeri) çıkarma gemisi
rotate craft
(Bilgisayar) aracı döndür
survey craft
(Askeri) araştırma gemisi
crafts
uçak
book craft
kitap zanaat
crafts
zenaat
hand-craft
el tekne
pleasure craft
zevk Tekneleri
torpedo craft
zanaat torpido
water craft
su zanaat
assault craft
(Askeri) HÜCUM ÇIKARMA ARACI: Bir amfibi harekatın hücum dalgalarında, kıtaları ve malzemeyi çıkarmak için kullanılan çıkarma araçları veya amfibi araçlar. ASSAULT ECHELON (AIR TRANSPORT) (DOD-NATO, IADB): HÜCUM KADEMESİ (HAVA NAKLİYE) (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Hedef bölgesi üzerindeki başlangıç taarruzu için programlanan bir kuvvetin unsuru. ASSAULT ECHELON (AIR TRANSPORT) (DOD-NATO, IADB): HÜCUM KADEMESİ (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO): Hedef bölgesi üzerindeki başlangıç taarruzu için programlanan bir kuvvetin unsuru
assault craft
(Askeri) hücum çıkarma aracı
assault craft unit
(Askeri) hücum çıkarma aracı birliği
field circular; final coordination; floating causeway; floating craft; force com
(Askeri) sahra sirküleri; son koordinasyon; (bataklık tipi bir arazide) yüzer köprü; yüzen araç; kuvvet komutanı
field craft
(Askeri) Araziden yararlanma
film craft
sinemacılık
harbor craft
(Askeri) LİMAN DENİZ TAŞITI; LİMAN DENİZ ARACI: Ordu tarafından liman bölgeleri ile körfez, nehir ve diğer kara sularında kullanılan deniz araçlarını belirtir bir terim. Römorkör, şat, yüzer vinç, personel ve küçük yük taşıyan deniz araçları da bu terimin kapsamına girer. Bu taşıtların uzunlukları 70 metreden aşağı olup gayri safi tonilatoları 1000 tonu geçmez
harbour craft
(Askeri) liman deniz aracı
harbour craft
(Askeri) liman deniz taşıtı
hydrofoil patrol craft
(Askeri) HİDROFİL KARAKOL ARACI: Başlıca düşman suüstü muharip unsurlarına karşı kullanılan çabuk tepki ve taarruzi harekat imkan ve kabiliyeti olan bir karakol botu, füzesi veya hücumbotu
landing craft
çıkartma gemisi
landing craft
(Askeri) ÇIKARMA ARACI: Amfibi harekatta kullanılan birliklerin ve teçhizatın taşınması, kıyıya çıkartılması, boşaltılması ve geri çekilmesi için özel olarak inşa edilmiş araç. Lojistik yük ikmal hareketleri için de kullanılır. Şu tipleri vardır: "infantary landing craft (piyade çıkarma aracı) ", "mechanized landing craft (mekanize çıkarma aracı) ", "rubber landing craft (kauçuk çıkarma aracı) ", "tank landing craft (tank çıkarma aracı) ", "vehicle craft (araç çıkarma aracı) ", "personel landing craft (personel çıkarma aracı) " ve "vehicle personnel landing craft (araç ve personel çıkarma aracı) ". Bak. "amphibious-vehicle". LANDING CRAFT AND AMPHIBIOUS VEHICLE ASSIGNMENT TABLE: ÇIKARTMA ARACI VE AMFİBİ ARAÇ TAHSİS ÇİZELGESİ: Gemilerden kıyıya intikalde çıkarma araçlarının ve amfibi araçların nasıl hücum dalgalarına ayrılacağını ve her bir çıkarma aracına ve amfibi araca tahsis edilen personel ve malzeme miktarını gösteren çizelge
landing craft
çıkarma aracı,çıkartma gemisi
landing craft air cushion
(Askeri) hava yastıklı çıkarma aracı
landing craft air cushion departure point
(Askeri) hava yastıklı çıkarma aracı çıkış noktası
landing craft air cushion launch area
(Askeri) hava yastıklı çıkarma aracı fırlatma bölgesi
landing craft availability table
(Askeri) ÇIKARMA ARACI MEVCUT ÇİZELGESİ: Nakliye grubundaki her bir gemiden temin edilebilecek çıkarma araçlarının tip ve miktarını gösteren çizelge. Bu çizelge gemiden kıyıya intikal için çıkartma araçlarının tekne gruplarına tahsisinde temel teşkil eder. Bu çizelgeye "boat availability table" de denir
landing craft control ship
(Askeri) çıkarma aracı kontrol gemisi
landing craft personnel (large)
(Askeri) çıkarma aracı personeli (geniş)
landing craft, utility; launch correlation unit
(Askeri) genel hizmet çıkarma aracı; fırlatma korrelasyon birliği
landing craft, vehicle, personnel
(Askeri) araç ve personel çıkarma aracı
mosquito craft
{i} sürat teknesi (küçük)
mosquito craft
(isim) sürat teknesi (küçük)
patrol craft; personal computer; pilot in command; principals committee
(Askeri) karakol gemisi/uçağı; kişisel bilgisayar; uçağı idare eden pilot; başkanlar komitesi
pistol craft
(Avcılık) tabanca ustalığı
scout landing craft
(Askeri) öncü çıkarma botu
small craft
kayık
small craft
sandal
supply craft
(Askeri) deniz destek aracı
supply craft
(Askeri) DENİZ DESTEK ARACI: Düşman tarafından tutulan kıyılara karşı yapılan taarruzda ve taarruzun devamı sırasında roket, havan ve otomatik silahları denizden ve yakın mesafeden karaya karşı kullanmak suretiyle bu hareketi destekleyen deniz aracı
working craft
(Askeri) işler tekne
Englisch - Englisch
A particular kind of skilled work

He learned his craft as an apprentice.

Those vessels attendant on a fleet, such as cutters, schooners, and gun-boats, generally commanded by lieutenants
To make by hand and with much skill
Shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
Boats, especially of smaller size than ships. Historically primarily applied to vessels engaged in loading or unloading of other vessels, as lighters, hoys, and barges
The skilled practice of a practical occupation

She represented the craft of brewers.

A vehicle designed for navigation in or on water or air or through outer space
Implements used in catching fish, such as net, line, or hook. Modern use primarily in whaling, as in harpoons, hand-lances, etc

The men raced about decks collecting the whaling craft and gear and putting them into the boats, while all the time the lookouts hollered from above.

To construct, develop something (like a skilled craftsman): "state crafting", "crafting global policing"
{n} cunning, trade, a small ship
A skill in an occupation or trade [syn: craftsmanship, workmanship]
Cunning, art, or skill, in a bad sense, or applied to bad purposes; artifice; guile; skill or dexterity employed to effect purposes by deceit or shrewd devices
You can use craft to refer to any activity or job that involves doing something skilfully. Maurice Murphy, one of the country's leading classical trumpeters, learnt his craft with the Black Dyke Mills band
Technical skill, considered apart from the fine arts, or from the expressive or aesthetic aspect of them
To play tricks; to practice artifice
the skilled practice of a practical occupation; "he learned his trade as an apprentice"
craft is both the singular and the plural form for meaning 1
1 Skill or ability in something, especially one's occupation or trade Expertness LIFECRAFT is living skillfully
Art or skill; dexterity in particular manual employment; hence, the occupation or employment itself; manual art; a trade
the artist's technical skill or ability beyond the aesthetic value of a work Also, manual activities done by artisans as opposed to those practiced by artists of fine art
a vehicle designed for navigation in or on water or air or through outer space shrewdness as demonstrated by being skilled in deception skill in an occupation or trade people who perform a particular kind of skilled work; "he represented the craft of brewers"; "as they say in the trade"
A craft is an activity such as weaving, carving, or pottery that involves making things skilfully with your hands. All kinds of traditional craft industries are preserved here
A collection of mastered techniques, designed to enhance, express, and develop artistic talent
The skilled practice of a practical occupation; "he learned his craft as an apprentice" [syn: trade]
People who perform a particular kind of skilled work; "he represented the craft of brewers"; "as they say in the trade" [syn: trade]
make by hand and with much skill; "The artisan crafted a complicated tool
A vessel; vessels of any kind; generally used in a collective sense
people who perform a particular kind of skilled work; "he represented the craft of brewers"; "as they say in the trade"
skill in an occupation or trade
Those engaged in any trade, taken collectively; a guild; as, the craft of ironmongers
{f} shape with skill
You can refer to a boat, a spacecraft, or an aircraft as a craft. With great difficulty, the fisherman manoeuvred his small craft close to the reef see also landing craft
Shrewdness as demonstrated by being skilled in deception [syn: craftiness, cunning, foxiness, guile, slyness, wiliness]
make by hand and with much skill; "The artisan crafted a complicated tool"
An occupation or trade requiring artistic skill
If something is crafted, it is made skilfully. The windows would probably have been crafted in the latter part of the Middle Ages Many delegates were willing to craft a compromise The author extracts the maximum from every carefully-crafted scene in this witty tale. original, hand-crafted bags at affordable prices. to make something using a special skill, especially with your hands
To construct, develop something (like a skilled craftsman): "state crafting", "crafting global policing
{i} skillfulness (in doing or creating); creative project; boat, plane; slyness, guile; skill, trade,occupation
Strength; might; secret power
Any net, line or hook used to catch fish; (later) any fishing vessel, then any small vessel
craft centre
A place, typically having one or more workshops, an exhibition gallery and a shop, where tourists may watch local craftsmen at work and buy examples of their craft
craft centres
plural form of craft centre
craft fair
Fair at which objects made by craftsmen are offered for sale
craft beer
{i} craft brew, local beer, distinctly flavored beer brewed on a small scale and distributed only regionally
craft beer
A distinctively flavored beer that is brewed and distributed regionally. Also called craft brew, microbrew
craft brew
{i} craft beer, local beer, distinctly flavored beer brewed on a small scale and distributed only regionally
craft fair
A craft fair is an event at which people sell goods they have made
craft knife
craft knives a very sharp knife used for cutting paper, thin wood etc
craft union
a labor union whose membership is restricted to workers in a particular craft
craft union
labor union for members of a specific craft (printing, carpentry, etc.)
craft union
A labor union limited in membership to workers engaged in the same craft. Also called horizontal union
-craft
Denoting a skill of a particular kind

stagecraft.

-craft
Denoting a vehicle of a particular type

hovercraft.

crafted
Simple past tense and past participle of craft
crafted
manufactured
hydrofoil craft
a high-speed ship that supports its weight by means of wings (hydrofoils) beneath the surface of the water
landing craft
a type of flat-bottomed boat used to transport infantry and vehicles onto a shore during an assault from the sea
personal water craft
A small recreational watercraft that the rider sits or stands on, usually propelled by a pump jet
pleasure craft
A motorboat used for recreational activities, such as sport fishing or touring
sense of craft
aptitude for craftsmanship
spae-craft
The magical art of foretelling the future, used especially in Heathenry
crafted
{s} produced, made, manufactured
crafted
past of craft
crafted
The well crafted table lasted for many years of use and abuse
crafted
manufacture
crafts
third-person singular of craft
crafts
plural of craft
heavier-than-air craft
a non-buoyant aircraft that requires a source of power to hold it aloft and to propel it
landing craft
naval craft designed for putting ashore troops and equipment
landing craft
A landing craft is a small boat designed for the landing of troops and equipment on the shore. A naval craft designed to convey troops and equipment from ship to shore. landing craft a flat-bottomed boat that opens at one end so that soldiers and equipment can be moved directly onto the shore
landing craft
flat bottomed boat used to transfer troops from ship to shore
lighter-than-air craft
aircraft supported by its own buoyancy
mosquito craft
{i} PT boat, small fast patrol boat equipped with machine guns and torpedoes (Military)
pleasure craft
A pleasure craft is the same as a pleasure boat
sea-craft
inclusive title given to all methods of sea transportation
water craft
Any vessel or boat plying on water; vessels and boats, collectively
water craft
{i} collective term for vessels and boats; art of sailing, art of boating
craft
Favoriten