delim

listen to the pronunciation of delim
Türkisch - Englisch
med. puncture
hole
flat tire
puncture
perforation; blowout
deli
crazy

Most people think I'm crazy. - Birçok kişi deli olduğumu düşünür.

Do you think I'm crazy? - Benim deli olduğumu düşünüyor musunuz?

deli
{s} insane

He behaves as if he were insane. - Delirmiş gibi davranıyor.

Tom is insanely jealous. - Tom delicesine kıskanıyor.

deli
{i} lunatic

The people from Madrid are lunatics. - Madritli insanlar delidirler.

I've dated a lunatic. - Bir deli ile birlikte oldum.

deli
mad

He is mad about music. - O, müziği deli gibi seviyor.

He is either drunk or mad. - O ya sarhoş ya da deli.

deli
out of one's mind
deli
delirious

Tom said that Mary was delirious. - Tom, Mary'nin delirmiş olduğunu söyledi.

Tom was deliriously happy. - Tom delicesine mutluydu.

deli
madman

Many people also considered him a madman. - Birçok kişi ayrıca onun bir deli olduğunu düşünüyordu.

Tom worked like a madman. - Tom bir deli gibi çalıştı.

deli
(Argo) cracked
deli
{s} loco
deli
(Argo) kookie
deli
touched
deli
(deyim) out to lunch
deli
mentally ill
deli
balmy
deli
(Argo) fruity
deli
(Argo) off one's head
deli
brainsick
deli
(Argo) whacky
deli
wacko
deli
irrational
deli
out of one's senses
deli
demon
deli
out of one's wits
deli
(Argo) kooky
deli
(Konuşma Dili,Argo) round the bend
deli
(Argo) wacky
deli
crank
deli
(Argo) barmy
deli
(Argo) buggy
deli
(Konuşma Dili) crack-brained
deli
(Konuşma Dili) as daft as a brush
deli
(Argo) mental

She has extreme colonial mentality. She is crazy for Spanish culture. - Onun aşırı sömürge zihniyeti var. O, İspanyol kültürü için deli oluyor.

deli
(Argo) around the bend
deli
(Konuşma Dili) round the twist
deli
unhinged
deli
soft
deli
possessed
deli
crackbrained
deli
maniac
deli
demoniac
deli
bats
deli
harum scarum
deli
non composmentis
deli
daffy
deli
nutshell
deli
batty
deli
potty
deli
dippy
deli
demented
deli
crackers
deli
nuts

I've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them. - Delia'nın onlara allerjisi olduğu için bu yemek tarifinden fındıkları çıkarttım.

I thought Tom and Mary were nuts. - Tom ve Mary'nin deli olduğunu düşündüm.

deli
maniacal
deli
moony
deli
cuckoo
Deli
deranged
deli
fond

Ram and Sita were very fond of Hanuman. - Ram ve Sita Hanuman'a deli oluyorlardı.

deli
ınsane
deli
of crazy
deli
maddened
deli
bonkers
deli
{s} distraught
deli
crotchet
deli
rocker
deli
{s} demonic
deli
bedlamite
deli
{s} gaga
deli
not all there
deli
loopy
deli
demoniacal
deli
daemonical
deli
loony
deli
{s} daft
deli
insane person
deli
{i} madwoman
deli
cracky
deli
distracted

Tom seems slightly distracted. - Tom hafiften deli gibi görünüyordu.

Tom looked pretty distracted. - Tom oldukça deli görünüyordu.

deli
haywire
deli
daemonical [Brit.]
deli
demented; daemonic [Brit.]
deli
{s} daemonic
deli
{k} light in the head
deli
harumscarum
deli
mad about; devotee (of)
deli
manic
deli
dement
deli
insane, crazy, mad
deli
{s} phrenetic
deli
moonstruck
deli
{i} nutcase
deli
mad, insane, crazy, lunatic, maniac, demented, cuckoo, daft, "batty, bats, crackers, nutty, nuts, mental; crazy about, mad about, potty about, fond of; madman, madwoman, lunatic, loony
deli
{s} nutty
deli
idiotic, foolish (person)
deli
off one's onion
deli
lunatic, insane person
deli
distempered
deli
loony,luny
deli
meshuggah
Englisch - Englisch

Definition von delim im Englisch Englisch wörterbuch

deli
Food sold at a delicatessen
deli
A deli is a shop or part of a shop that sells food such as cheese and cold meat. Deli is an abbreviation for `delicatessen'. a delicatessen (delicatessen)
deli
A shop that sells cooked or prepared food ready for serving
deli
a shop selling delicatessen (as salads or cooked meats)
deli
{i} store which sells cheeses and cooked meats as well as prepared salads; products sold in this store
Türkisch - Türkisch

Definition von delim im Türkisch Türkisch wörterbuch

Deli
yelli
Deli
yeyni
Deli
ep
Deli
çatlak
deli
Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun
deli
Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın
deli
Coşkun, azgın: "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi, çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra
deli
Coşkun, azgın
deli
Aşırı derecede düşkün
deli
Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay
Englisch - Türkisch

Definition von delim im Englisch Türkisch wörterbuch

deli
{i} mezeci dükkânı
deli
{i} hazır yemek
deli
{i} mezeler
deli
{i} hazır yemek ve salata dükkânı
deli
{i} meze
deli
{i} soğuk meze
deli
{i} şarküteri

O şarküterideki yiyecekten hoşlanmıyorum. - I don't like the food at that deli.

Affedersiniz, nerede bir şarküteri bulabilirim? - Sorry, where can I find a delicatessen?

delim
Favoriten