facing

listen to the pronunciation of facing
Englisch - Türkisch
{i} kaplama
(Tekstil) pervaz
(Askeri) dönüşler
dış görünüm
(Mekanik) alın tornalama işlemi
yüz yüze gelmek
dönük
vahşilik
(Tekstil) mostra
çevrili
dış kaplama
dış yüzey
{i} ön yüz
(Tekstil) Pervaz: Giysilerin yaka, kol, etek gibi yerlerine veya kumaştan yapılmış diğer eşyaların kenarlarına geçirilmiş, dar, uzun parça
yüz yüze gel

Sami bu kez ölüm cezasıyla yüz yüze geliyor. - Sami is facing the death penalty this time.

(Tıp) Kaplama (diş)
{i} koruyucu katman
astar/kaplama
kumaşın kenarına geçirilen astar
{i} dönüş
(Askeri) DÖNÜŞLER: Komutla herhangi bir tarafa cephe almak için yapılan dönüş. Dönüşler üç çeşittir. Sağa dönüş (right face) , sola dönüş (left face) , geriye dönüş (about face)
{i} üst tabaka
{s} karşı olan
(Tekstil) astar
{i} dönme
{s} karşı

Ben bizzat o sorunla karşı karşıyayım. - I'm facing that problem, myself.

Tom mali sorunlarla karşı karşıya. - Tom is facing financial problems.

{i} sıvama
(İnşaat) gömlek
yüz yüze

Sami bu kez ölüm cezasıyla yüz yüze geliyor. - Sami is facing the death penalty this time.

(İnşaat) cephe kaplaması
dış astarı
face
yüzleşmek

Gerçeklerle yüzleşmek her zaman kolay değildir. - It is not always easy to face reality.

Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak. - Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

face
yüz

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Onun yüzünü loş bir ışıkta gördüm. - I saw his face in the dim light.

face
yüz yüze gelmek

Tom onunla tek başına yüz yüze gelmek zorunda değil. - Tom doesn't have to face it alone.

Bir dinozorla yüz yüze gelmek eğlenceli bir deneyimdi. - Coming face to face with a dinosaur was a funny experience.

face
göğüs germek
face
ön

Adını öğrenmeden ve yüzünü görmeden önceleri de sana âşıktım. - Twice and thrice had I loved thee before I knew thy face or name.

Yaşlılık nedir? Önce isimleri unutursun, sonra yüzleri unutursun, sonra fermuarını çekmeyi unutursun, sonra onu indirmeyi unutursun. - What is old age? First you forget names, then you forget faces, then you forget to pull your zipper up, then you forget to pull it down.

face
yönelmek
face
tavır
face
bakmak

Tom Mary'ye bakmak için geriye döndü. - Tom turned around to face Mary.

Onların hepsi Tom'a bakmak için döndü. - They all turned to face Tom.

facing distance
(Askeri) dönüş mesafesi
facing lathe
yüz tornası
facing pages
(Bilgisayar) yüz yüze sayfalar
facing stones
(İnşaat) kaplama taşları
facing edge
ön yüz kenarı
facing line
ön yüz çizgisi
facing pages
kapak sayfaları
facing pattern
ön yüz kalıbı
facing stone
kaplama taşı
facing brick
dış cephe tuğlası
facing edge
on yüz kenarı
facing lathe
yüz tornasi
facing pattern
on yüz kalıbı
facing tool
takım karşı karşıya
facing work
cephe kaplama
facing cloth
(Tekstil) arma dokuması
facing concrete
yüzey betonu
facing distance
(Askeri) DÖNÜŞ MESAFESİ: Bir askerin dönüş eğitimi yapabilmesi için hesaplanmış en küçük mesafe olan 35 santim
facing each other
karşı karşıya
facing extinction
yok olmaya yüz tutmuş
facing joint
kaplama derzi
facing joint
kaplama eklemi
facing one another
karşı karşıya
facing panel
(İnşaat) cephe levhası
facing rib
yarım sinir
facing rib
sinir desteği
facing sand
döküm kumu
facing seam
(Tekstil) pervaz dikişi
facing seam
(Tekstil) mostra dikişi
facing shell
ön kabuk
facing tile
(İnşaat) cephe kaplama tuğlası
facing work
(İnşaat) cephe kaplama işi
face
{f} göze almak
face
{i} onur
face
karşı karşıya gelmek
clutch facing
(Otomotiv) kavrama tabanı
face
karşısında olmak
face
{f} dönmek
face
(Ticaret) karşısında durmak
face
dış görünüş

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - On the face of it, nothing could be more reasonable.

face
(Jeoloji) ayak
face
karşı karşıya olmak
face
faça
face
asıl değer
face
yüzyüze gelmek
face
nazır olmak
face
tahammül etmek
face
(Mekanik) alın

Altı Facebook hesabımdan biri, Facebook tarafından askıya alındı. - One of my six Facebook accounts was suspended.

Tom sık sık facebook'ta motivasyon alıntılar postalar. - Tom often posts motivational quotes on Facebook.

face
dayanmak (bir duruma)
face
esas yüz
face
görmek

Bu kadar çok dost yüzler görmekten mutluyum. - I'm happy to see so many friendly faces.

Tom Mary'nin yüzünü asla görmek istemiyor. - Tom doesn't want to see Mary's face ever again.

face
ön yüz
face
mine (saatte)
face
-e dönmek
hollow facing
boşluklu kaplama
hollow facing
kovuklu kaplama
clutch facing
debriyaj balatası
extended facing
genişletilmiş ön yüz
face
çehre
face
{i} (saatte) mine, kadran
face
şekil

Benimle tekrar o şekilde konuşursan, yüzünü parçalayacağım. - If you talk to me that way again, I'm going to smash your face in.

Mary yatağına uzandı, yüzü yastığına gömülü şekilde ağladı. - Mary laid on her bed, crying with her face buried into her pillow.

face
şeref
face
sıvamak
face
surat

Tom hikayeyi duyduğunda suratını astı. - Tom pulled a long face when he heard the story.

Suratına bir yumruk attı. - He punched her in the face.

face
görünüş

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - On the face of it, nothing could be more reasonable.

Onun yüzünde her zaman ciddi bir görünüş var. - She always has a serious look on her face.

face
örtmek
face
saygınlık
face
karşılamak
face
{f} bak

O, karşısındaki çocuğuna baktı. - She looked her child in the face.

Ben ona yüzüne karşı tekrar bakamayacağım. - I'll never be able to look him in the face again.

face
kaplamak
metal facing
metal yüzeyleme
face
{i} üst taraf
business facing setback
işlerin kötü gitmesi
extended facing
genişletilmiş on yüz
face
{f} karşı olmak
face
yüzün

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Mutlu bir gülümseme ile yüzünüzü koruyabilirsiniz. - You can save face with a happy smile.

face
suratı
face
bet

Haberi aldığı için beti benzi attı. - His face turned pale to hear the news.

forward-facing
on tarafa bakan, öne bakan
hard facing
sert bakan
rugs facing Mecca
Kıble'ye yönelmiş seccadeler
rugs facing Mecca
Mekke'ye bakan halılar
south facing
güneye bakan
brick facing
(İnşaat) dış cepheyi tuğlayla örme
buttonhole facing
ilik altı astarı
cement facing
(İnşaat) çimento sıva
concealed button facing
(Tekstil) gizli düğme mostrası
disc facing
(Otomotiv) disk balatası
face
{f} yüzünü dönmek
face
on taraf
face
{i} sima
face
sıvama
face
{f} (bir duruma) dayanmak, tahammül etmek
face
{i} biçim

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

Şapkamı giymeyi unuttum ve yüzüm kötü biçimde güneşten yandı. - I forgot to wear my hat and my face got badly sunburned.

face
{i} (Geometri) yüz
face
satıh
face
{f} kaplama yapmak
face
{f} yüzyüze gel
face
{f} katlanmak
face
resimli yüzey
face
{f} (taşın) yüzünü yontup
face
{i} mad. alın, ayna
face
{i} cephe
face
{f} karşı çıkmak
face
{f} karşısında olmak/durmak
face
{f} karşı koymak
face
{i} önyüz
face
{f} astarlamak
face
(Tıp) yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir)
face
{i} yüzey

Biz ve sovyetler nükleer yıkımın alışılmış tehditiyle yüz yüzeyiz ve hem kapitalizmin hem komunizmin nükleer bir savaşla mücadele etmesi olasılık dışı. - Both we and the Soviets face the common threat of nuclear destruction and there is no likelihood that either capitalism or communism will survive a nuclear war.

Leyla, doğduğu yer olan Mısır'a geri gönderilmekle yüz yüzeydi. - Layla faced deportation back to her native Egypt.

face
{i} resimli taraf
face
{i} hal

Kurbanın vücudu halı üzerinde yüzü aşağıya bakacak şekilde yatıyordu. - The victim's body was lying face down on the rug.

Yarım milyon çocuk Nijer'de hâlâ yetersiz beslenme ile karşı karşıyadır. - Half a million children still face malnutrition in Niger.

face
{i} yüz ifadesi
face
{i} itibar

İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir. - To lose face means to be humiliated.

İtibarımı kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose face.

face
{i} kadran
face
üzerinde çalışılan tünel duvarı veya sonu
face
{i} eda
face
arın
face
vecih
facings
{i} süs (üniforma)
facings
kol/yaka
facings
{i} nişanlar
facings
{i} sırmalar
in two rows facing each other
iki geçeli
marble facing
(İnşaat) mermer kaplama cephe
metal facing
sert yüzeyleme
metal facing
metal yamama
neckline facing
(Tekstil) yaka pervazı
placed stone facing
istifli taş kaplama
refractory facing
ateşe dayanır kaplama
reinforced concrete facing
betonarme satıh kaplaması
reinforced concrete facing
(İnşaat) betonarme cephe
specialty facing
özel kaplama
Englisch - Englisch
Present participle of face
diverging in the direction of travel
The most external portion of exterior siding
{n} an ornamental covering in front
{a} fronting, set over against, opposit to
operation A surfacing operation in which material is removed in one cut or several axial cuts of equal depth according to a pre-defined machining strategy Boundaries of the planar area to be machined are soft
the visible portion of a crown; may be acrylic, composite or porcelain
Covering of contrasting material to decorate or protect a building; a finished wall surface
After the coordinates in the location information at AW window's title bar, showing the point of compass where one's avatar is looking at
A unit's facing determines a unit's front, flank and rear To change facing is to change the front of the unit and may diminish its remaining movement
a lining applied to the edge of a garment for ornamentation or strengthening
Material used to cover a vertical surfaces
Material hooped or placed on top of fabrics that have a definable nap or surface texture, such as corduroy and terry cloth, prior to embroidery The facing compacts the wale or nap and holds the stitches above it
A coating of a different material, masonry or brick, for architectural or protection purposes, e g stonework facing, brickwork facing (concrete dam) or an impervious coating on the upstream slope of a dam
providing something with a surface of a different material
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger"
The finishing of any face of a wall with material different from that of which it is chiefly composed, or the coating or material so used
a protective covering that protects the outside of a building
A piece of fabric that is sewn to the collar, front opening, cuffs, or arms eye of a garment to create a finished look
to strengthen it or to protect or adorn the exposed surface
{s} pertaining to coating, covering (ornamental or protective); positioning to face something
Mix Materials used for the portion of Cast Stone which is exposed to view after installed
A covering applied to the outer surface of a building [top of page]
The process of finishing the flat surfaces of the frame and fork to which bearing assemblies attach Correct facing of the head tube, fork crown, and bottom bracket shell ensures correct alignment of the headset and bottom bracket bearings This is necessary to ensure good bearing performance and reliability Facing requires highly specialized milling equipment, among the most expensive of bicycle tools Even minimal tools to do this job cost several hundred dollars
Material hooped or placed on top of fabrics that have definable nap or surface texture, such as corduroy and terry cloth, prior to embroidery The facing compacts the wale or nap and holds the stitches above it Includes a variety of substances, such as plastic wrap, water-soluble plastic "foil" and open-weave fabric that has been chemically treated to disintegrate with the application of heat Also known as topping
a protective covering that protects the outside of a building a lining applied to the edge of a garment for ornamentation or strengthening an ornamental coating to a building
The movement of soldiers by turning on their heels to the right, left, or about; chiefly in the pl
In outdoor specifies the direction the panel may be seen from the traffic flow For instance a south facing panel can be seen from only south bound traffic
TR>
The process of machining the ends of a work-piece square to the axis or centerline of the lathe
Present participle of to face
A lining placed near the edge of a garment for ornament or protection
In some rules systems, it matters in which direction a figure or stand is Facing For instance, a stand of musketeers may only be able to fire towards its own front, and not to the side or rear Or in a modern game, a tank might pay a movement penalty for moving rearwards rather than forwards The direction in which a unit is facing is known as its Facing
A covering applied to the outer surface of a building
The collar and cuffs of a military coat; commonly of a color different from that of the coat
an ornamental coating to a building
Any material, forming a part of a wall, used as a finished surface
Fabric sewn into the inside of the garment for structure and lining purposes
Facing is fabric which is stitched inside the edges of a piece of clothing in order to make them look neat and strengthen them
A covering in front, for ornament or other purpose; an exterior covering or sheathing; as, the facing of an earthen slope, sea wall, etc
applied to the face of a mold, or mixed with the sand that forms it, to give a fine smooth surface to the casting
{i} coating, covering (ornamental or protective); decorative trim sewn on the edge of clothes or other fabric
A powdered substance, as charcoal, bituminous coal, ect
A machining operation that is a form of turning in which the tool is fed at right angles to axis of workpiece rotation to produce flat surface
Any material forming a part of a wall used as a finished surface
A description of the alignment of the body, when it is the same as the feet Example: Facing Line of Dance, Facing Diagonal to Centre, etc
facing points
A set of points at which two routes diverge in the direction of travel
facing the sea
looking towards the sea, opposite the sea
face
The part of a {{|}} that hits the ball
face
to position oneself or itself so as to have one's face closest to (something)

Face the sun.

face
The frontal aspect of something

The face of the cliff loomed above them.

face
Any of the flat bounding surfaces of a polyhedron. More generally, any of the bounding pieces of a polytope of any dimension
face
To be the striking batsman
face
The front part of the head, featuring the eyes, nose, and mouth and the surrounding area

She has a pretty face.

face
One's facial expression

Why the sad face?.

face
The good guy; a wrestler embodying heroic or virtuous traits

The fans cheered on the face as he made his comeback.

face
to have its front closest to (something else)

Turn the chair so it faces the table.

face
Good reputation; standing in the eyes of others; dignity; prestige. (See lose face, save face)
face
To have the front in a certain direction

The bunkers faced north and east, toward Germany.

face
The directed force of something

They turned to boat into the face of the storm.

face
To deal with (a difficult situation or person)

I'm going to have to face this sooner or later.

face
A typeface
face
The public image; outward appearance

He managed to show a bold face despite his embarrassment.

face
Makeup; one's complete facial cosmetic application

I'll be out in a sec, just let me put on my face.

face
{n} a visage, front, appearance, boldness, surface
face
{v} to oppose, to meet or cover in front
face
A face is a style of displaying characters It specifies attributes such as font family and size, foreground and background colors, underline and strike-through, background stipple, etc Emacs provides features to associate specific faces with portions of buffer text, in order to display that text as specified by the face attributes
face
The public image
face
with a different material; as, to face the front of a coat, or the bottom of a dress
face
{f} stand opposite; stand face to face; turn toward; cover, coat; brave, defy; chisel or dress the surface of a stone
face
a part of an object forming a shape -- "The sum of the areas of the faces of an object is called its surface area " (258)
face
turn so as to face; turn the face in a certain direction; "Turn and face your partner now"
face
The surface of the club head that strikes the ball
face
the side of the card that shows its value (as opposed to the back side, which looks the same on all cards of the deck)
face
present somebody with something, usually to accuse or criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions"; "An enormous dilemma faces us"
face
To line near the edge, esp
face
the part of an animal corresponding to the human face a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces"
face
To cause to turn or present a face or front, as in a particular direction
face
To Confront impudently; to bully
face
Outside appearance; surface show; look; external aspect, whether natural, assumed, or acquired
face
The width of a pulley, or the length of a cog from end to end; as, a pulley or cog wheel of ten inches face
face
a specific size and style of type within a type family
face
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger"
face
Ten degrees in extent of a sign of the zodiac
face
Any surface; especially a front or outer one
face
deal with (something unpleasant) head on; "You must confront your problems"; "He faced the terrible consequences of his mistakes"
face
Within a file, * tag, defines the face which can be place on a tame button Unlike an image this tag includes both an image and a text face Depending on the use of the *TAGNAME* either the image or the test will appear on the tame page
face
be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to; "The house looks north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces the park"
face
The decorated surface of a sign; the area on which the copy and art is placed
face
a vertical surface of a building or cliff the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down"
face
The exposed part of a frame parallel to the face of the wall
face
to put a facing upon; as, a building faced with marble
face
To turn the face; as, to face to the right or left
face
A closed figure that forms part of the surface of an object Usually faces are planar, but mesh faces do not need to be planar See also mesh face
face
The region between the anterior margin of the compound eyes, from the lower margin of the ocelli to the bottom of the clypeus (Goulet and Huber, 1993)
face
A convex subset, say S, of a convex set, say C, such that [x, y] in C and [x, y] /\ ri(S) not empty imply x, y are in S C, itself, is a face of C, and most authors consider the empty set a face The faces of zero dimension are the extreme points of C When C is a polyhedron, {x: Ax <= b}, the faces are the subsystems with some inequalities holding with equality: {x: Bx = c, Dx <= d}, where A = [B D] and b = [c' d']'
face
To cover with better, or better appearing, material than the mass consists of, for purpose of deception, as the surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc
face
the expression on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face"
face
The surface of the clubhead that strikes the ball
face
The numbered dial of a clock or watch
face
The mouth
face
One of the plane surfaces of a crystal
face
the general outward appearance of something; "the face of the city is changing"
face
To carry a false appearance; to play the hypocrite
face
Face In: Turn 90' to face into the formation Face Out: Turn 90' to face out from the formation Face the Sides: Directs a head person(s) to turn his back on his partner and face the sides Face the Heads: Directs a side person(s) to turn his back on his partner and face the heads Face Those Two: Designated persons will face those with whom they have just worked Face To The Middle: A call usually directed to active couples to change their present facing direction to make a quarter turn toward the center of the square When in an even numbered line dancers should turn a quarter to face the center of that line Face Your Own: Designates a quarter turn to face partner
face
Edge of a bound publication opposite the spine Also called foredge Also, an abbreviation for typeface referring to a family of a general style
face
impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness"; "he had the effrontery to question my honesty"
face
The best face of the material where the beautiful design is clearly visible
face
Maintenance of the countenance free from abashment or confusion; confidence; boldness; shamelessness; effrontery
face
Front part of the head, extending from the forehead to the chin and housing the eyes, nose, mouth, and jaws. The receding of the jaw and the increasing size of the brain in human evolution has made the face essentially vertical, with two distinctively human features: a prominent, projecting nose and a clearly defined chin. The face and braincase follow different patterns of growth. While the face grows more slowly, it ends up much larger compared to the braincase in adults than at birth. The facial muscles move the features to express emotion
face
A region enclosed by an edge or set of edges (a face has area) Faces are topologically linked to their surrounding edges as well as to the other faces that surround them Faces are always non overlapping, exhausting the area of a plane
face
The right side or the better-looking side of the fabric
face
The external surface of a structure, such as the surface of a dam
face
Makeup
face
The broader area of a tool or projectile between the edges This area could include the blade and hafting area
face
the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down"
face
line the edge (of a garment) with a different material; "face the lapels of the jacket"
face
Mode of regard, whether favorable or unfavorable; favor or anger; mostly in Scriptural phrases
face
be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each other"
face
The end or wall of the tunnel, drift, or excavation, at which work is progressing or was last done
face
That part of a body, having several sides, which may be seen from one point, or which is presented toward a certain direction; one of the bounding planes of a solid; as, a cube has six faces
face
esp
face
turn so as to expose the face; "face a playing card"
face
oppose, as in hostility or a competition; "You must confront your opponent"; "Jackson faced Smith in the boxing ring"; "The two enemies finally confronted each other"
face
a surface forming part of the outside of an object; "he examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the face of the leaf"
face
Any of the flat bounding surfaces of a polyhedron
face
To present a face or front
face
That part of the acting surface of a cog in a cog wheel, which projects beyond the pitch line
face
To make the surface of (anything) flat or smooth; to dress the face of (a stone, a casting, etc
face
To cover in front, for ornament, protection, etc
face
be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each other
face
status in the eyes of others; "he lost face"
face
a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces"
face
The visible side of the watch where the dial is contained, most are printed with Arabic or Roman numerals Note: traditionally IIII, rather than IV, is used to indicate the 4 o'clock position
face
The front surface of a bat
face
To stand opposite to; to stand with the face or front toward; to front upon; as, the apartments of the general faced the park
face
the striking or working surface of an implement the general outward appearance of something; "the face of the city is changing"
face
The faces are the two parts of the bastion that form the salient angle
face
the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear; "he washed his face"; "I wish I had seen the look on his face when he got the news"
face
in turning, to shape or smooth the flat surface of, as distinguished from the cylindrical surface
face
The principal dressed surface of a plate, disk, or pulley; the principal flat surface of a part or object
face
The exterior form or appearance of anything; that part which presents itself to the view; especially, the front or upper part or surface; that which particularly offers itself to the view of a spectator
face
The plane surface of a polyhedron
face
to position oneself or itself so as to have ones face closest to (something)
face
Front part of the head
face
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger" a vertical surface of a building or cliff the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down" the striking or working surface of an implement the general outward appearance of something; "the face of the city is changing" status in the eyes of others; "he lost face" the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear; "he washed his face"; "I wish I had seen the look on his face when he got the news" the part of an animal corresponding to the human face a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces" cover the front or surface of; "The building was faced with beautiful stones" line the edge (of a garment) with a different material; "face the lapels of the jacket" turn so as to face; turn the face in a certain direction; "Turn and face your partner now" turn so as to expose the face; "face a playing card" be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each other
face
The upper surface, or the character upon the surface, of a type, plate, etc
face
of man, in which the eyes, cheeks, nose, and mouth are situated; visage; countenance
face
the part of an animal corresponding to the human face
face
Presence; sight; front; as in the phrases, before the face of, in the immediate presence of; in the face of, before, in, or against the front of; as, to fly in the face of danger; to the face of, directly to; from the face of, from the presence of
face
The exact amount expressed on a bill, note, bond, or other mercantile paper, without any addition for interest or reduction for discount
face
The flat area of the racket formed by the strings and bounded by the frame
face
a contorted facial expression; "she made a grimace at the prospect"
face
a vertical surface of a building or cliff
face
Cast of features; expression of countenance; look; air; appearance
face
{i} front part of the head with the eyes nose and mouth; facial expression; surface; front; boldness, insolence (Slang); look; appearance; good reputation; makeup
face
To meet in front; to oppose with firmness; to resist, or to meet for the purpose of stopping or opposing; to confront; to encounter; as, to face an enemy in the field of battle
face
cover the front or surface of; "The building was faced with beautiful stones"
face
the striking or working surface of an implement
face
1 (also "clubface") the hitting surface of the clubhead 2 the sloped surface of a bunker that is (usually) toward the player Example: The ball will go the way the club's face if decent contact is made 2 The shot was right on line, but ended up buried in the face of the bunker
face
One of the styles of a family of faces For example, the italic style of the Garamond family is a face
face
The style or cut of a type or font of type
face
That part of the head, esp
face
Ones facial expression
facings
edgings on garments made from fur or fine cloth, originating in 12th century
facings
plural of facing
facings
Also called liners which are the outer sheeting which is glued to the center flute
facings
Refers to the number of billboards used for an advertisement
facings
The number of times the product faces out on the shelf In the U S distributors manage the shelves and a product will only get one facing In Canada you may see a product repeated three times
facings
The total number of package fronts visible on a retail shelf, in one linear row
facings
{i} ornamental coverings of a different color on the collar and cuffs of a military uniform
facings
The number of packages of an item on the front line of a store shelf
front facing the sea
looking towards the sea, with one's face in the direction of the sea
stone facing
stone covering over a cement wall
facing
Favoriten