facing

listen to the pronunciation of facing
Englisch - Türkisch
{i} kaplama
dönük
(Mekanik) alın tornalama işlemi
yüz yüze gelmek
(Tekstil) mostra
vahşilik
(Askeri) dönüşler
dış kaplama
dış görünüm
dış yüzey
çevrili
(Tekstil) pervaz
{i} ön yüz
(Tekstil) Pervaz: Giysilerin yaka, kol, etek gibi yerlerine veya kumaştan yapılmış diğer eşyaların kenarlarına geçirilmiş, dar, uzun parça
yüz yüze gel

Sami bu kez ölüm cezasıyla yüz yüze geliyor. - Sami is facing the death penalty this time.

(Tıp) Kaplama (diş)
(Askeri) DÖNÜŞLER: Komutla herhangi bir tarafa cephe almak için yapılan dönüş. Dönüşler üç çeşittir. Sağa dönüş (right face) , sola dönüş (left face) , geriye dönüş (about face)
{i} sıvama
{s} karşı olan
{i} üst tabaka
(Tekstil) astar
{i} dönüş
kumaşın kenarına geçirilen astar
astar/kaplama
{i} dönme
{i} koruyucu katman
{s} karşı

Tom mali sorunlarla karşı karşıya. - Tom is facing financial problems.

Rusya büyük finansal zorluklarla karşılaşıyor. - Russia is facing great financial difficulties.

(İnşaat) gömlek
yüz yüze

Sami bu kez ölüm cezasıyla yüz yüze geliyor. - Sami is facing the death penalty this time.

(İnşaat) cephe kaplaması
dış astarı
face
yüzleşmek

Onunla yalnız yüzleşmek zorunda değilsin. - You don't have to face it alone.

Bununla yüzleşmek zorunda kalacaksın. - You will have to face it.

face
yüz

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Yüzlerinizi görmek istemiyorum. - I don't want to see your faces.

face
ön

Adını öğrenmeden ve yüzünü görmeden önceleri de sana âşıktım. - Twice and thrice had I loved thee before I knew thy face or name.

Yaşlılık nedir? Önce isimleri unutursun, sonra yüzleri unutursun, sonra fermuarını çekmeyi unutursun, sonra onu indirmeyi unutursun. - What is old age? First you forget names, then you forget faces, then you forget to pull your zipper up, then you forget to pull it down.

face
göğüs germek
face
yüz yüze gelmek

Tom onunla tek başına yüz yüze gelmek zorunda değil. - Tom doesn't have to face it alone.

Bir dinozorla yüz yüze gelmek eğlenceli bir deneyimdi. - Coming face to face with a dinosaur was a funny experience.

face
yönelmek
face
bakmak

Onların hepsi Tom'a bakmak için döndü. - They all turned to face Tom.

Facebook'taki arkadaşlarının resimlerine bakmak vakit kaybıdır. - Looking at your Facebook friends' photos is a waste of time.

face
tavır
facing distance
(Askeri) dönüş mesafesi
facing lathe
yüz tornası
facing pages
(Bilgisayar) yüz yüze sayfalar
facing stones
(İnşaat) kaplama taşları
facing edge
ön yüz kenarı
facing line
ön yüz çizgisi
facing pages
kapak sayfaları
facing pattern
ön yüz kalıbı
facing stone
kaplama taşı
facing brick
dış cephe tuğlası
facing edge
on yüz kenarı
facing lathe
yüz tornasi
facing pattern
on yüz kalıbı
facing tool
takım karşı karşıya
facing work
cephe kaplama
facing cloth
(Tekstil) arma dokuması
facing concrete
yüzey betonu
facing distance
(Askeri) DÖNÜŞ MESAFESİ: Bir askerin dönüş eğitimi yapabilmesi için hesaplanmış en küçük mesafe olan 35 santim
facing each other
karşı karşıya
facing extinction
yok olmaya yüz tutmuş
facing joint
kaplama eklemi
facing joint
kaplama derzi
facing one another
karşı karşıya
facing panel
(İnşaat) cephe levhası
facing rib
yarım sinir
facing rib
sinir desteği
facing sand
döküm kumu
facing seam
(Tekstil) mostra dikişi
facing seam
(Tekstil) pervaz dikişi
facing shell
ön kabuk
facing tile
(İnşaat) cephe kaplama tuğlası
facing work
(İnşaat) cephe kaplama işi
face
{f} göze almak
face
{i} onur
face
karşı karşıya gelmek
clutch facing
(Otomotiv) kavrama tabanı
face
görmek

Asla yüzünü tekrar görmek istemiyorum. - I never want to see your face again.

Bu kadar çok dost yüzler görmekten mutluyum. - I'm happy to see so many friendly faces.

face
ön yüz
face
dayanmak (bir duruma)
face
esas yüz
face
asıl değer
face
mine (saatte)
face
(Jeoloji) ayak
face
{f} dönmek
face
(Ticaret) karşısında durmak
face
-e dönmek
face
dış görünüş

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - On the face of it, nothing could be more reasonable.

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

face
karşı karşıya olmak
face
faça
face
yüzyüze gelmek
face
nazır olmak
face
tahammül etmek
face
(Mekanik) alın

Tom sık sık facebook'ta motivasyon alıntılar postalar. - Tom often posts motivational quotes on Facebook.

Altı Facebook hesabımdan biri, Facebook tarafından askıya alındı. - One of my six Facebook accounts was suspended.

face
karşısında olmak
hollow facing
boşluklu kaplama
hollow facing
kovuklu kaplama
clutch facing
debriyaj balatası
extended facing
genişletilmiş ön yüz
face
çehre
face
sıvamak
face
{f} bak

Yüzünde dalgın bir bakışı vardı. - She has an absent look on her face.

Uzaktan bakıldığında, kaya, bir insan yüzü gibi görünüyordu. - Seen at a distance, the rock looked like a human face.

face
şeref
face
şekil

Kurbanın vücudu halı üzerinde yüzü aşağıya bakacak şekilde yatıyordu. - The victim's body was lying face down on the rug.

İngiltere tehlikeli şekilde düşük gıda malzemeleri ile karşı karşıya idi. - Britain faced dangerously low supplies of food.

face
{i} (saatte) mine, kadran
face
saygınlık
face
karşılamak
face
kaplamak
face
örtmek
face
surat

Suratına bakınca kaybolduğu anlaşılıyor. - His face says that he lost.

O surat asıyorsa, bu sinirli olduğundan dolayıdır. - If he makes that face it's because he's nervous.

face
görünüş

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - On the face of it, nothing could be more reasonable.

Tom'un yüzünde bıkkın, ilgisiz bir görünüş vardı. - Tom had a bored, disinterested look on his face.

metal facing
metal yüzeyleme
face
{i} üst taraf
business facing setback
işlerin kötü gitmesi
extended facing
genişletilmiş on yüz
face
{f} karşı olmak
face
suratı
face
bet

Haberi aldığı için beti benzi attı. - His face turned pale to hear the news.

face
yüzün

Televizyonda, yüzünde ciddi bir görünümü olan birisi ülkemizin geleceği ile ilgili sorunlar hakkında konuşuyor. - On TV someone with a serious look on his face is talking about the problems of our country's future.

Mutlu bir gülümseme ile yüzünüzü koruyabilirsiniz. - You can save face with a happy smile.

forward-facing
on tarafa bakan, öne bakan
hard facing
sert bakan
rugs facing Mecca
Kıble'ye yönelmiş seccadeler
rugs facing Mecca
Mekke'ye bakan halılar
south facing
güneye bakan
brick facing
(İnşaat) dış cepheyi tuğlayla örme
buttonhole facing
ilik altı astarı
cement facing
(İnşaat) çimento sıva
concealed button facing
(Tekstil) gizli düğme mostrası
disc facing
(Otomotiv) disk balatası
face
{i} cephe
face
{f} karşı çıkmak
face
{i} önyüz
face
{f} karşısında olmak/durmak
face
{f} karşı koymak
face
{f} astarlamak
face
{i} mad. alın, ayna
face
katlanmak
face
{f} (taşın) yüzünü yontup
face
resimli yüzey
face
{f} yüzyüze gel
face
{f} kaplama yapmak
face
satıh
face
{i} (Geometri) yüz
face
{i} biçim

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

Şapkamı giymeyi unuttum ve yüzüm kötü biçimde güneşten yandı. - I forgot to wear my hat and my face got badly sunburned.

face
{f} (bir duruma) dayanmak, tahammül etmek
face
sıvama
face
{i} sima
face
on taraf
face
{f} yüzünü dönmek
face
(Tıp) yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir)
face
{i} yüzey

İki düşman yüz yüzeydi. - The two enemies were face to face.

Leyla, doğduğu yer olan Mısır'a geri gönderilmekle yüz yüzeydi. - Layla faced deportation back to her native Egypt.

face
kadran
face
{i} resimli taraf
face
yüz ifadesi
face
arın
face
hal

Kız, göz yaşlarıyla hâlâ ıslak yüzünü kaldırdı. - The girl lifted her face, still wet with tears.

Annemin yüzünü hâlâ görebiliyorum. - I can still see my mother's face.

face
eda
face
{i} itibar

İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir. - To lose face means to be humiliated.

İtibarımı kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose face.

face
üzerinde çalışılan tünel duvarı veya sonu
face
vecih
facings
{i} süs (üniforma)
facings
{i} sırmalar
facings
{i} nişanlar
facings
kol/yaka
in two rows facing each other
iki geçeli
marble facing
(İnşaat) mermer kaplama cephe
metal facing
sert yüzeyleme
metal facing
metal yamama
neckline facing
(Tekstil) yaka pervazı
placed stone facing
istifli taş kaplama
refractory facing
ateşe dayanır kaplama
reinforced concrete facing
betonarme satıh kaplaması
reinforced concrete facing
(İnşaat) betonarme cephe
specialty facing
özel kaplama
Englisch - Englisch
Present participle of face
diverging in the direction of travel
The most external portion of exterior siding
{n} an ornamental covering in front
{a} fronting, set over against, opposit to
A piece of fabric that is sewn to the collar, front opening, cuffs, or arms eye of a garment to create a finished look
In outdoor specifies the direction the panel may be seen from the traffic flow For instance a south facing panel can be seen from only south bound traffic
The movement of soldiers by turning on their heels to the right, left, or about; chiefly in the pl
the visible portion of a crown; may be acrylic, composite or porcelain
a protective covering that protects the outside of a building a lining applied to the edge of a garment for ornamentation or strengthening an ornamental coating to a building
Material hooped or placed on top of fabrics that have definable nap or surface texture, such as corduroy and terry cloth, prior to embroidery The facing compacts the wale or nap and holds the stitches above it Includes a variety of substances, such as plastic wrap, water-soluble plastic "foil" and open-weave fabric that has been chemically treated to disintegrate with the application of heat Also known as topping
The process of finishing the flat surfaces of the frame and fork to which bearing assemblies attach Correct facing of the head tube, fork crown, and bottom bracket shell ensures correct alignment of the headset and bottom bracket bearings This is necessary to ensure good bearing performance and reliability Facing requires highly specialized milling equipment, among the most expensive of bicycle tools Even minimal tools to do this job cost several hundred dollars
Covering of contrasting material to decorate or protect a building; a finished wall surface
A covering applied to the outer surface of a building [top of page]
{s} pertaining to coating, covering (ornamental or protective); positioning to face something
Mix Materials used for the portion of Cast Stone which is exposed to view after installed
operation A surfacing operation in which material is removed in one cut or several axial cuts of equal depth according to a pre-defined machining strategy Boundaries of the planar area to be machined are soft
to strengthen it or to protect or adorn the exposed surface
After the coordinates in the location information at AW window's title bar, showing the point of compass where one's avatar is looking at
a protective covering that protects the outside of a building
The finishing of any face of a wall with material different from that of which it is chiefly composed, or the coating or material so used
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger"
providing something with a surface of a different material
A coating of a different material, masonry or brick, for architectural or protection purposes, e g stonework facing, brickwork facing (concrete dam) or an impervious coating on the upstream slope of a dam
Material hooped or placed on top of fabrics that have a definable nap or surface texture, such as corduroy and terry cloth, prior to embroidery The facing compacts the wale or nap and holds the stitches above it
Material used to cover a vertical surfaces
TR>
The process of machining the ends of a work-piece square to the axis or centerline of the lathe
a lining applied to the edge of a garment for ornamentation or strengthening
A unit's facing determines a unit's front, flank and rear To change facing is to change the front of the unit and may diminish its remaining movement
A description of the alignment of the body, when it is the same as the feet Example: Facing Line of Dance, Facing Diagonal to Centre, etc
Any material forming a part of a wall used as a finished surface
A machining operation that is a form of turning in which the tool is fed at right angles to axis of workpiece rotation to produce flat surface
A powdered substance, as charcoal, bituminous coal, ect
{i} coating, covering (ornamental or protective); decorative trim sewn on the edge of clothes or other fabric
applied to the face of a mold, or mixed with the sand that forms it, to give a fine smooth surface to the casting
A covering in front, for ornament or other purpose; an exterior covering or sheathing; as, the facing of an earthen slope, sea wall, etc
Facing is fabric which is stitched inside the edges of a piece of clothing in order to make them look neat and strengthen them
Fabric sewn into the inside of the garment for structure and lining purposes
Any material, forming a part of a wall, used as a finished surface
an ornamental coating to a building
The collar and cuffs of a military coat; commonly of a color different from that of the coat
A covering applied to the outer surface of a building
In some rules systems, it matters in which direction a figure or stand is Facing For instance, a stand of musketeers may only be able to fire towards its own front, and not to the side or rear Or in a modern game, a tank might pay a movement penalty for moving rearwards rather than forwards The direction in which a unit is facing is known as its Facing
A lining placed near the edge of a garment for ornament or protection
Present participle of to face
facing points
A set of points at which two routes diverge in the direction of travel
facing the sea
looking towards the sea, opposite the sea
face
Makeup; one's complete facial cosmetic application

I'll be out in a sec, just let me put on my face.

face
Good reputation; standing in the eyes of others; dignity; prestige. (See lose face, save face)
face
To have the front in a certain direction

The bunkers faced north and east, toward Germany.

face
A typeface
face
The public image; outward appearance

He managed to show a bold face despite his embarrassment.

face
To deal with (a difficult situation or person)

I'm going to have to face this sooner or later.

face
The good guy; a wrestler embodying heroic or virtuous traits

The fans cheered on the face as he made his comeback.

face
to position oneself or itself so as to have one's face closest to (something)

Face the sun.

face
to have its front closest to (something else)

Turn the chair so it faces the table.

face
One's facial expression

Why the sad face?.

face
The front part of the head, featuring the eyes, nose, and mouth and the surrounding area

She has a pretty face.

face
To be the striking batsman
face
The directed force of something

They turned to boat into the face of the storm.

face
Any of the flat bounding surfaces of a polyhedron. More generally, any of the bounding pieces of a polytope of any dimension
face
The frontal aspect of something

The face of the cliff loomed above them.

face
The part of a {{|}} that hits the ball
face
{v} to oppose, to meet or cover in front
face
{n} a visage, front, appearance, boldness, surface
face
The exact amount expressed on a bill, note, bond, or other mercantile paper, without any addition for interest or reduction for discount
face
Presence; sight; front; as in the phrases, before the face of, in the immediate presence of; in the face of, before, in, or against the front of; as, to fly in the face of danger; to the face of, directly to; from the face of, from the presence of
face
The upper surface, or the character upon the surface, of a type, plate, etc
face
the part of an animal corresponding to the human face
face
of man, in which the eyes, cheeks, nose, and mouth are situated; visage; countenance
face
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger" a vertical surface of a building or cliff the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down" the striking or working surface of an implement the general outward appearance of something; "the face of the city is changing" status in the eyes of others; "he lost face" the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear; "he washed his face"; "I wish I had seen the look on his face when he got the news" the part of an animal corresponding to the human face a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces" cover the front or surface of; "The building was faced with beautiful stones" line the edge (of a garment) with a different material; "face the lapels of the jacket" turn so as to face; turn the face in a certain direction; "Turn and face your partner now" turn so as to expose the face; "face a playing card" be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each other
face
a contorted facial expression; "she made a grimace at the prospect"
face
The flat area of the racket formed by the strings and bounded by the frame
face
A face is a style of displaying characters It specifies attributes such as font family and size, foreground and background colors, underline and strike-through, background stipple, etc Emacs provides features to associate specific faces with portions of buffer text, in order to display that text as specified by the face attributes
face
a vertical surface of a building or cliff
face
Cast of features; expression of countenance; look; air; appearance
face
{i} front part of the head with the eyes nose and mouth; facial expression; surface; front; boldness, insolence (Slang); look; appearance; good reputation; makeup
face
To meet in front; to oppose with firmness; to resist, or to meet for the purpose of stopping or opposing; to confront; to encounter; as, to face an enemy in the field of battle
face
cover the front or surface of; "The building was faced with beautiful stones"
face
the striking or working surface of an implement
face
1 (also "clubface") the hitting surface of the clubhead 2 the sloped surface of a bunker that is (usually) toward the player Example: The ball will go the way the club's face if decent contact is made 2 The shot was right on line, but ended up buried in the face of the bunker
face
One of the styles of a family of faces For example, the italic style of the Garamond family is a face
face
The style or cut of a type or font of type
face
That part of the head, esp
face
Ones facial expression
face
to position oneself or itself so as to have ones face closest to (something)
face
Front part of the head
face
The principal dressed surface of a plate, disk, or pulley; the principal flat surface of a part or object
face
The plane surface of a polyhedron
face
The region between the anterior margin of the compound eyes, from the lower margin of the ocelli to the bottom of the clypeus (Goulet and Huber, 1993)
face
The decorated surface of a sign; the area on which the copy and art is placed
face
a vertical surface of a building or cliff the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down"
face
The exposed part of a frame parallel to the face of the wall
face
to put a facing upon; as, a building faced with marble
face
To turn the face; as, to face to the right or left
face
A closed figure that forms part of the surface of an object Usually faces are planar, but mesh faces do not need to be planar See also mesh face
face
A convex subset, say S, of a convex set, say C, such that [x, y] in C and [x, y] /\ ri(S) not empty imply x, y are in S C, itself, is a face of C, and most authors consider the empty set a face The faces of zero dimension are the extreme points of C When C is a polyhedron, {x: Ax <= b}, the faces are the subsystems with some inequalities holding with equality: {x: Bx = c, Dx <= d}, where A = [B D] and b = [c' d']'
face
Within a file, * tag, defines the face which can be place on a tame button Unlike an image this tag includes both an image and a text face Depending on the use of the *TAGNAME* either the image or the test will appear on the tame page
face
To cover with better, or better appearing, material than the mass consists of, for purpose of deception, as the surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc
face
the expression on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face"
face
The surface of the clubhead that strikes the ball
face
The numbered dial of a clock or watch
face
The exterior form or appearance of anything; that part which presents itself to the view; especially, the front or upper part or surface; that which particularly offers itself to the view of a spectator
face
One of the plane surfaces of a crystal
face
the general outward appearance of something; "the face of the city is changing"
face
be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to; "The house looks north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces the park"
face
deal with (something unpleasant) head on; "You must confront your problems"; "He faced the terrible consequences of his mistakes"
face
Face In: Turn 90' to face into the formation Face Out: Turn 90' to face out from the formation Face the Sides: Directs a head person(s) to turn his back on his partner and face the sides Face the Heads: Directs a side person(s) to turn his back on his partner and face the heads Face Those Two: Designated persons will face those with whom they have just worked Face To The Middle: A call usually directed to active couples to change their present facing direction to make a quarter turn toward the center of the square When in an even numbered line dancers should turn a quarter to face the center of that line Face Your Own: Designates a quarter turn to face partner
face
To line near the edge, esp
face
with a different material; as, to face the front of a coat, or the bottom of a dress
face
{f} stand opposite; stand face to face; turn toward; cover, coat; brave, defy; chisel or dress the surface of a stone
face
a part of an object forming a shape -- "The sum of the areas of the faces of an object is called its surface area " (258)
face
turn so as to face; turn the face in a certain direction; "Turn and face your partner now"
face
The surface of the club head that strikes the ball
face
the side of the card that shows its value (as opposed to the back side, which looks the same on all cards of the deck)
face
present somebody with something, usually to accuse or criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions"; "An enormous dilemma faces us"
face
the part of an animal corresponding to the human face a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces"
face
Any surface; especially a front or outer one
face
To cause to turn or present a face or front, as in a particular direction
face
To Confront impudently; to bully
face
Outside appearance; surface show; look; external aspect, whether natural, assumed, or acquired
face
The width of a pulley, or the length of a cog from end to end; as, a pulley or cog wheel of ten inches face
face
a specific size and style of type within a type family
face
the act of confronting bravely; "he hated facing the facts"; "he excelled in the face of danger"
face
Ten degrees in extent of a sign of the zodiac
face
To carry a false appearance; to play the hypocrite
face
The mouth
face
Edge of a bound publication opposite the spine Also called foredge Also, an abbreviation for typeface referring to a family of a general style
face
a part of a person that is used to refer to a person; "he looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work he met many new faces"
face
To present a face or front
face
impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness"; "he had the effrontery to question my honesty"
face
To make the surface of (anything) flat or smooth; to dress the face of (a stone, a casting, etc
face
To cover in front, for ornament, protection, etc
face
be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each other
face
status in the eyes of others; "he lost face"
face
The visible side of the watch where the dial is contained, most are printed with Arabic or Roman numerals Note: traditionally IIII, rather than IV, is used to indicate the 4 o'clock position
face
a surface forming part of the outside of an object; "he examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the face of the leaf"
face
The front surface of a bat
face
To stand opposite to; to stand with the face or front toward; to front upon; as, the apartments of the general faced the park
face
the striking or working surface of an implement the general outward appearance of something; "the face of the city is changing"
face
The faces are the two parts of the bastion that form the salient angle
face
the front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear; "he washed his face"; "I wish I had seen the look on his face when he got the news"
face
in turning, to shape or smooth the flat surface of, as distinguished from the cylindrical surface
face
The public image
face
Any of the flat bounding surfaces of a polyhedron
face
That part of the acting surface of a cog in a cog wheel, which projects beyond the pitch line
face
oppose, as in hostility or a competition; "You must confront your opponent"; "Jackson faced Smith in the boxing ring"; "The two enemies finally confronted each other"
face
Makeup
face
The best face of the material where the beautiful design is clearly visible
face
Maintenance of the countenance free from abashment or confusion; confidence; boldness; shamelessness; effrontery
face
turn so as to expose the face; "face a playing card"
face
A region enclosed by an edge or set of edges (a face has area) Faces are topologically linked to their surrounding edges as well as to the other faces that surround them Faces are always non overlapping, exhausting the area of a plane
face
The right side or the better-looking side of the fabric
face
The external surface of a structure, such as the surface of a dam
face
Front part of the head, extending from the forehead to the chin and housing the eyes, nose, mouth, and jaws. The receding of the jaw and the increasing size of the brain in human evolution has made the face essentially vertical, with two distinctively human features: a prominent, projecting nose and a clearly defined chin. The face and braincase follow different patterns of growth. While the face grows more slowly, it ends up much larger compared to the braincase in adults than at birth. The facial muscles move the features to express emotion
face
The broader area of a tool or projectile between the edges This area could include the blade and hafting area
face
line the edge (of a garment) with a different material; "face the lapels of the jacket"
face
Mode of regard, whether favorable or unfavorable; favor or anger; mostly in Scriptural phrases
face
be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each other"
face
The end or wall of the tunnel, drift, or excavation, at which work is progressing or was last done
face
esp
face
That part of a body, having several sides, which may be seen from one point, or which is presented toward a certain direction; one of the bounding planes of a solid; as, a cube has six faces
face
the side upon which the use of a thing depends (usually the most prominent surface of an object); "he dealt the cards face down"
facings
{i} ornamental coverings of a different color on the collar and cuffs of a military uniform
facings
The number of packages of an item on the front line of a store shelf
facings
Refers to the number of billboards used for an advertisement
facings
The total number of package fronts visible on a retail shelf, in one linear row
facings
The number of times the product faces out on the shelf In the U S distributors manage the shelves and a product will only get one facing In Canada you may see a product repeated three times
facings
Also called liners which are the outer sheeting which is glued to the center flute
facings
plural of facing
facings
edgings on garments made from fur or fine cloth, originating in 12th century
front facing the sea
looking towards the sea, with one's face in the direction of the sea
stone facing
stone covering over a cement wall
facing
Favoriten