etkiler

listen to the pronunciation of etkiler
Türkisch - Englisch
impressions
effects
affects

Imagination affects every part of our lives. - Hayal yaşamlarımızın her kısmını etkiler.

What you spend time doing in your childhood affects the rest of your life. - Çocukluğunda ne yaparak harcadığın zaman hayatının geriye kalanını etkiler.

etki
effect

He could not take effective measures. - O etkin önlemler alamadı.

Do you think you have to be able to pass for a native speaker to be an effective spy? - Yerli bir konuşmacı olmana rağmen etkili bir casus olmak için sınavı geçebilmek zorunda olduğunu düşünüyor musun?

etki
influence

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız senin alışkanlıklarını etkiledi.

That was probably what influenced their decision. - Onların kararını etkileyen muhtemelen oydu.

etki
impression

Today's Beijing has given me a very deep impression and aroused my curiosity. - Bugünün Pekin'i bende çok derin bir etki bıraktı ve merakımı uyandırdı.

That day left a deep impression on me. - O gün bende derin bir etki bıraktı.

etki
impact

It is not my purpose to investigate the impact of Emmet's theory on biology. - Amacım Emmet'in teorisinin biyolojiye olan etkisini araştırmak değildir.

Tom doesn't understand the environmental impacts associated with a Western lifestyle. - Tom Batılı yaşam tarzı ile ilgili çevresel etkileri anlamıyor.

etkiler kuşağı
(Sinema) effects track
etkiler ses yolu
(Sinema) effects track
etki
{i} action

Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings. - Yoksulluk tesadüf değildir. Kölelik ve apartheid gibi insan ürünüdür ve insan etkinlikleriyle ortadan kaldırılabilir.

I don't think you understand the repercussions your actions have caused. - Hareketlerinin neden olduğu etkileri anladığını sanmıyorum.

etki
act on
etki
{i} effectiveness

Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness. - Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar.

etki
{i} purchase
etki
force

Persuasion is often more effectual than force. - İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir.

etki
{i} bearing
etki
affect

The problem affects the prestige of our school. - Sorun bizim okulun prestiji etkiler.

The event affected his future. - Olay onun geleceğini etkiledi.

etki
incidence
biyolojik etkiler
(Biyoloji) biological effects
etki
act

What's your favorite summer activity? - Favori yaz etkinliğin nedir?

Exporting is a commercial activity which transcends borders. - İhracaat sınırları aşan ticari bir etkinliktir.

etki
repercussion

I don't think you understand the repercussions your actions have caused. - Hareketlerinin neden olduğu etkileri anladığını sanmıyorum.

No one correctly predicted the repercussions of these policies. - Hiç kimse bu politikaların etkilerini doğru bir şekilde öngöremedi.

etki
(Gıda) stimulant
etki
impulse
etki
(İnşaat) bias
etki
(Kimya) act upon
etki
penetration
etki
(İnşaat) exposure
etki
(Ticaret) personal power
istenmeyen etkiler
(Tıp) undesirable effects
olumsuz etkiler
negative impacts
etki
{i} virtue
etki
pull

The bus driver was not impressed when Tom pulled out a $50 note to pay his fare. - Otobüs şoförü, Tom'un bilet ücreti için elli dolar uzatmasından etkilenmedi.

etki
sound

Tom sounds impressed. - Tom etkilenmiş görünüyor.

etki
punch
etki
ring
etki
stress

Tom's stressful job is having a detrimental effect on his health. - Tom'un stresli işi sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir.

Stress can have an enormous negative impact on your health. - Stresin sağlığınız üzerinde çok büyük olumsuz etkisi olabilir.

etki
mark

The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered. - New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır.

etki
power
etki
{i} reflection
dış etkiler
foreign influences
etki
activity

What's your favorite activity? - Senin gözde etkinliğin nedir?

What's your favorite winter activity? - Favori kış etkinliğin nedir?

etki
domain of
etki
{i} clout
etki
{i} forcefulness
etki
{i} weight

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

etki
{i} stamp
etki
jolt
etki
effect, action; impact; impression; influence, clout
etki
{i} efficacy
etki
impress

Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature. - Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim.

I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend. - Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim.

etki
{i} interest

Mrs. Tanaka, the new teacher, is offering Japanese as an extra curricular activity twice a week to interested students. - Bayan Tanaka, yeni öğretmen, Japoncayı haftada iki kez ilgili öğrencilerine müfredat dışı etkinlik olarak öneriyor.

We want to make learning effective, interesting, and fascinating. - Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz.

etki
{i} point
etki
{i} leaven
etki
{i} hold

Nancy has a hold on her husband. - Nancy'nin kocası üzerinde bir etkisi var.

etki
{i} drift
etki
drag
etki
imprint
etki
reflexion
etki
efficiency
etki
(Hukuk) effect, force, impact
etki
potency
etki
effect, influence
etki
leavening
etki
{i} sway
genetik etkiler
(Tıp) reproductive effect
görev, amaç, yönetm ve etkiler
(Askeri) task, purpose, method, and effects
karşılıklı yararlı etkiler
(Hukuk) mutually beneficial effects
mali etkiler
(Politika, Siyaset) financial implications
nicel mali etkiler
(Ticaret) quantified financial impacts
nitel etkiler
(Ticaret) qualitative impacts
psikolojik etkiler
psychological influences
zincirleme etkiler
(Ticaret) successive effects
önemli olumsuz etkiler
(Hukuk) significant negative impacts, effects
Türkisch - Türkisch

Definition von etkiler im Türkisch Türkisch wörterbuch

etki
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
etki
Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra
Etki
(Hukuk) TESİR
Etki
dahiye
Etki
yardım
etki
Büyü, tılsım
etki
Bir etken veya bir sebebin sonucu
etki
Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
etki
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner
etki
(Osmanlı Dönemi) tesir
etkiler
Favoriten