ring

listen to the pronunciation of ring
Englisch - Türkisch
çalmak
yüzük

Bu yüzükteki elmas parlatılır. - The diamond in this ring is polished.

Bir yüzük ve biraz nakit kayıpi - A ring and some cash are missing.

halka

Tom'un burun halkası hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of Tom's nose ring?

Olimpiyat bayrağının en sağındaki halka ne renk? - What color is the far right ring on the Olympic flag?

zil çalmak
(Biyokimya) dolam
çınlamak (kulak)
(Askeri) yüksük
çağrı atmak
yaylı segman
ışaret bileziği
(Askeri,Otomotiv) segman
(Sigorta) bağa
zil

Zil öğle saatinde çalar. - The bell rings at noon.

Birinin kapı zilini çaldığını duydun mu? - Did you hear someone ring the doorbell?

(Askeri) anele
etrafını çevirmek
tınlamak
şebeke
çınlama sesi
çan sesi

Kilisenin yakından çan sesini duyabiliyorduk. - We could hear the bells ringing from a nearby church.

çınlatmak
ring
etrafını kuşatmak
nitelik
zil sesi

Çalan bir zil sesi duydum. - I heard the sound of a ringing bell.

Tom telefonundaki zil sesini değiştirdi. - Tom changed the ringtone on his phone.

telefon etmek
daire
türküm
(kulak) çınlamak
(up ile) alısünlemek
çember
(zil/vb.) çalmak
{f} çal

Eğer telefon çalarsa cevap verebilir misin? - If the telephone rings, can you answer it?

Birinin kapı zilini çaldığını duydun mu? - Did you hear someone ring the doorbell?

etki
çınlamak
çember içine almak
çete
{f} etrafını sarmak
çal(mak)
(Tekstil) Işaret bileziği, bilezik
{f} (zili/çanı) çalmak; (zil/çan) çalmak/çalınmak
çılatmak
çan ile ilân etmek
{i} çınlama

Kulaklarındaki devamlı tiz çınlama Tom'u çılgına çeviriyor. - The constant, high-pitched ringing in Tom's ears is driving him crazy.

ses vermek
(Tıp) Dairesel (halkası) organ
çınlak
{f} İng. telefon etmek
ring down tiyatro perdeyi indir işareti vermek
{f} daire içine almak
{i} yüzük: engagement ring nişan yüzüğü. wedding ring alyans
grup
ahenk
ses çıarmak
{f} şıngırdamak
{i} çıkar grubu
{f} çevrelemek
{i} ayla
{i} izlenim
{f} (rang, rung)
{i} bahis oynanan yer
{i} pist
akis
{f} kuşatmak
{i} klik
çınama sesi
çalkanmak tesir etmek çalmak
bir şey

Bir şey bulursan beni ara. - Give me a ring if you find out anything.

Tom ismi bir şey çağrıştırmıyor. - The name Tom doesn't ring a bell.

{i} gösteri alanı
{f} halka geçirmek
{i} telefon sesi
ringed
{s} halkalı
ringing
çınlama

Kulaklarındaki devamlı tiz çınlama Tom'u çılgına çeviriyor. - The constant, high-pitched ringing in Tom's ears is driving him crazy.

wedding ring
alyans

Mary Tom'a alyansını gösterdi. - Mary showed Tom her wedding ring.

Tom Mary'nin bir alyans taktığını fark etti. - Tom noticed that Mary was wearing a wedding ring.

ringing
çınlayan
ring-tailed cat
(Ticaret) halka kuyruklu kedi
ring back
geri aramak
ring gage
(Mekanik) yüzük mastar
ring gear
(Otomotiv) volan dişlisi
ring road
yan yol
ring tone
zil tonu
ring a bell
bir şey hatırlatmak
ring a bell
yabancı gelmemek
ring abscess
ring apse
ring back
daha sonra aramak
ring binder
telli defter
ring bolt
halkalı cıvata
ring cartilage
kıkırdak
ring compound
halka bileşiği
ring down
bir şeye son vermek
ring false
yanlış gibi gelmek
ring false
inandırıcı olmamak
ring fence
araziyi çeviren çit
ring finger
yüzükparmağı
ring of truth
gerçeklik
ring of truth
doğruluk payı
ring off
alısün görüşmesini bitirmek
ring off
alısünü kapatmak
ring out
yüksek sesle çınlamak
ring road
çevre yolu
ring spanner
yıldız anahtar
ring stone
kemer altlık taşı
ring stone
kemer yüz taşı
ring the bell
zil çalmak
ring the changes
değişiklik yapmak
ring true
inandırıcı olmak
ring true
doğru gibi gelmek
ring up
elde et
ring up
alısünlemek
ring up
telefon etmek
ring a bell
Yabancı gelmemek, birine bir şeyi veya birini hatırlatmak
ring a bell
bir şeyi veya birini hatırlatmak
ring a faint bell
(deyim) Yabancı gelmemek, birine bir şeyi veya birini hatırlatmak
ring a familiar bell
(deyim) Yabancı gelmemek, birine bir şeyi veya birini hatırlatmak
ring armature
halka endüvi
ring bearer
Hristyan düğün törenlerinde yüzük taşıyıcı çocuk
ring bells
çanları
ring cake
halka pasta
ring circuit
halka devre
ring down
aşağı ring
ring fence
çıt
ring fencing
ring eskrim
ring flower
halka çiçek
ring girl
ring kız
ring in so.'s ears
Halka çok. 'ın kulakları
ring leader
ring lideri
ring lubrication
bilezikli yağlama
ring mail
Metal halkalarla döşeli zırhlı savaş giysisi
ring mains
ring şebeke
ring of
ring
ring of fire
Yangın ring
ring of truth
doğruluk payı, gerçeklik
ring off
telefonu kapamak
ring opening
halka şeklindeki açıklık
ring pigeon
ring güvercin
ring pliers
(Araçlar) Segman pensesi
ring round
ring tur
ring sb up
-e telefon etmek
ring spinning
(Tekstil) Halkalı iplik eğirme
ring spinning
Pamuğun bükülerek iplik haline getirilmesi
ring stone
kemer altlık taşı, kemer yüz taşı
ring the bell
zili çalmak
ring the changes
(on) -de değişiklik yapmak, çeşit yapmak
ring tone
Cep telefonu zil sesi
ring toss
ring atmak
ring true
k. dili (sözler) doğru gibi gelmek
ring up
Yazar kasaya kaydetmek
ring washer
ring yıkayıcı
ring worm
ring solucan
ring wraith
ring hayalet
ring-fenced
halka fenced
ring-route
rink yolu
Ring Spinning Machine Options Window
(Tekstil) Ring İplik Makinesi Opsiyonları ekranı
Ring diameter
(Tekstil) Bilezik çapı
Ring traveller
(Tekstil) Kopça
ring down the curtain
perdeyi kapama işareti vermek
ring dyke
halka dayk
ring finger
(isim) yüzük parmağı
ring led
(Bilgisayar) çalma ışığı
ring network
Halka Biçimli Ağ
ring out
(Bilgisayar) dışarıyı arama
ring ouzel
kolyeli ardıçkuşu
ring reef
(Askeri) kayalık
ring road
İng. çevre yolu
ring sight
(Avcılık) halkavari nişangah yapısı
ring smb. up
telefon etmek
ring out
çınlamak
ringer
hakkı olmadan hile ile yarış veya oyuna giren kimse veya at
rung
basamak

Üst basamak yeterince güçlü mü? - Is the top rung strong enough?

rang
çal

Telefon çaldığında, ben dışarı gidiyordum. - I was going out, when the telephone rang.

Zil çaldığında tam banyo yapmak üzereydi. - She was just about to take a bath when the bell rang.

ring off
telefonu kapatmak
ring up
telefon açmak
ringed
çalınan
ringed
çemberli
ringing
çalınma
ringing
parazit salınım
ringing
tanin
ringing
geçici salınım
ringing
çalarak
ringing
(Bilgisayar) çalıyor

Az önce telefon çalıyordu, değil mi? - The telephone was just ringing, wasn't it?

Telefon çalıyor. İstersen, yanıtlayacağım. - The telephone is ringing. If you want, I'll answer it.

ringing
(telefon) arama
ringing
(Havacılık) ayar
ringing
arama (telefon)
ringing
arama
ringlike
halka gibi
rung
ayak
rung
çalmak
rung
kademe
rung
merdiven basamağı
the ring
piston segmanı
ringed
{f} çal
ringer
çan çalan kişi
rung
çal

Okula gittiğimde zil çoktan çalmıştı. - The bell had already rung when I got to school.

Zil çalar çalmaz öğretmen sınıfa geldi. - No sooner had the bell rung than the teacher came into the classroom.

rung
el merdiveni basamağı
ring of
halkan
ring of
yüzüklük
ringer
çancı
ringer
can çalan kişi
rings
yüzükler

Onlar çok pahalı yüzükler takıyor. - They're wearing very expensive rings.

Onlar pahalı yüzükler takıyor. - They are wearing expensive rings.

rings
çalar

Zil saat sekizde çalar. - The bell rings at eight.

Eğer telefon çalarsa cevap verebilir misin? - If the telephone rings, can you answer it?

rang
f., bak. ring
rang
ring ara/çınla/çal
ring binder
klasör
ring finger
{i} yüzük parmağı

Tom bir alyans takmıyordu ama Mary onun yüzük parmağında beyaz bir halka fark etti. - Tom wasn't wearing a wedding ring, but Mary noticed a white circle on his ring finger.

Onun işaret parmağı yüzük parmağından daha kısadır. - His index finger is shorter than his ring finger.

ring finger
adsızparmak
ring for
zilli çalarak çağırmak
ring in
İng. (dışarıdan) (işyerini/evi) (telefonla) aramak
ring in
(Bilgisayar) içeriyi arama
ring in
(Fiili Deyim ) gelişini veya gidişini çanlar çalarak kutlamak
ring in
etrafını sarmak
ring in
çevrelemek
ring in
ortalarına almak
ring off
konuşmaya son vermek
ring off
İng. telefonu kapamak/kapatmak
ring road
çevre yolu bypass, beltway, belt highway, Brit
ring up
açmak
ringed
halka tak/çevir
ringed
{s} yüzüklü
ringer
bir şeyin etrafını halka gibi saran şey
ringer
halka oyununda kazığa geçen halka
ringer
{i} zangoç
Türkisch - Türkisch
Englisch - Englisch
A surname for a maker of rings as jewelry or as in harness
An algebraic structure which consists of a set with two binary operations, addition and multiplication, such that the set is an abelian group under addition and a monoid under multiplication

The set of integers, \mathbb{Z}, is the prototypical ring.

An algebraic structure as above, but only required to be a semigroup under multiplication, that is, there need not be a multiplicative identity element

The definition of ring without unity allows, for instance, the set 2\mathbb{Z} of even integers to be a ring.

A hierarchical level of privilege in a computer system, usually at hardware level, used to protect data and functionality (also protection ring)

Kernel Mode processes run in ring 0, and User Mode processes run in ring 3.

An old English measure of corn equal to the coomb or half a quarter

The ring is common in the Huntingdonshire accounts of Ramsey Abbey. It was equal to half a quarter, i.e., is identical with the coomb of the eastern counties. —.

A bird band, a round piece of metal put around a bird's leg used for identification and studies of migration
To telephone someone

I will ring you when we arrive.

A telephone call

I’ll give you a ring when the plane lands.

A place where some sports or exhibitions take place; notably a circular or comparable arena, such as a boxing ring or a circus ring; hence the field of a political contest
To produce the sound of a bell or a similar sound

Whose mobile phone is ringing?.

A pleasant or correct sound

The name has a nice ring to it.

The resonant sound of a bell, or a sound resembling it

The ring of hammer on anvil filled the air.

To attach a ring to, especially for identification

We managed to ring 22 birds this morning.

A diacritical mark in the shape of a hollow circle placed above or under the letter
To surround or enclose

The inner city was ringed with dingy industrial areas.

An exclusive group of people, usually involving some unethical or illegal practices; as a crime ring
A piece of food in the shape of a ring, as in onion ring
To make a (church) bell produce sound

The deliveryman rang the doorbell to drop off a parcel.

To make an incision around; to girdle

They ringed the trees to make the clearing easier next year.

A circumscribing object, (roughly) circular and hollow, looking like an annual ring, earring, finger ring etc
to resound, reverberate, echo

It is instructive for us to learn as well as to ponder on the fact that the very men who looked down with delight, when the sand of the arena reddened with human blood, made the arena ring with applause when Terence in his famous line: ‘Homo sum, Nihil humani alienum puto’ proclaimed the brotherhood of man..

a large circular prehistoric stone construction such as Stonehenge
Of something spoken or written, to appear to be, to seem, to sound

That does not ring true.

A planar geometrical figure included between two concentric circles
A formation of various pieces of material orbiting around a planet
A round piece of (precious) metal worn around the finger
{v} to fit with rings, strike a bell, tinkle, clink, sound, make a noise, echo, resound
{n} a circle, ornament, sound, set of bells
a set of four operas by Richard Wagner, known also as The Ring of the Nibelung or The Ring Cycle. They are based on stories from German mythology. Circular band of gold, silver, or other precious or decorative material usually worn on the finger, but sometimes on the toes, the ears, or the nose. The earliest examples were found in the tombs of ancient Egypt. In addition to being worn as adornment, rings have functioned as symbols of authority, fidelity, or social status. In the early Roman republic, most were made of iron, gold being reserved for persons of high status; but by the 3rd century BC anyone except a slave could wear a gold ring. The Romans are thought to have originated engagement rings, symbolizing a promise of marriage. In the Middle Ages, signet rings were important in religious, legal, and commercial transactions; memorial, posy, and keepsake rings served sentimental purposes; occult rings supposedly had magical powers; and poison rings had hollow bezels that could be filled with poison for the purpose of suicide or homicide. In modern algebra, a set of elements with two operations, referred to as "addition" and "multiplication," that conform to certain conditions. These specify that the set is closed under both operations, the associative law holds for both operations, the commutative law holds for addition, the distributive law holds, there is an additive identity (known as zero), and every element has an additive inverse (see inverse function). The set of integers is a ring. See also field theory. growth ring Ring of Fire Whiskey Ring change ringing
An Irish family name
Poe a toroidal shape; "a ring of ships in the harbor"; "a halo of smoke"
make (bells) ring, often for the purposes of musical edification; "Ring the bells"; "My uncle rings every Sunday at the local church"
To practice making music with bells
of Sporangium
the sound of a bell ringing; "the distinctive ring of the church bell"; "the ringing of the telephone"; "the tintinnabulation that so volumnously swells from the ringing and the dinging of the bells"--E
An elastic band partly or wholly encircling the spore cases of ferns
be around; "Developments surround the town"; "The river encircles the village"
To attach a ring to
A network configuration (topology) in which all computers and devices are connected to a circular pathway See star and bus
To surround with a ring, or as with a ring; to encircle
The set of files currently being edited are arranged in a ring formation
To surround
One of the wires that make up the local loop, Ring is the connected ring on the jack that was used when operators use to switch the calls Also the term for the energy on a POTS line that allows the telephone to ring
The plane figure included between the circumferences of two concentric circles
Any loud sound; the sound of numerous voices; a sound continued, repeated, or reverberated
an association of criminals; "police tried to break up the gang"; "a pack of thieves"
Poe a toroidal shape; "a ring of ships in the harbor"; "a halo of smoke" attach a ring to the foot of, in order to identify; "ring birds"; "band the geese to observe their migratory patterns" sound loudly and sonorously; "the bells rang" make (bells) ring, often for the purposes of musical edification; "Ring the bells"; "My uncle rings every Sunday at the local church
jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels) worn on the finger; "she had rings on every finger"; "he noted that she wore a wedding band"
An algebraic structure which is a group under addition and a monoid under multiplication
To repeat often, loudly, or earnestly
A circular area on the trading floor of an exchange where traders and brokers stand while executing futures trades Some exchanges use pits rather than rings See Pit
A connected set of edges that composes the face border Any single ring is only referenced to and by a single face If the same set of edges is shared by two different faces, two rings that correspond to the two faces are created from the single edge set Rings only occur at level 3 topology (when faces are also present)
To cause to sound, especially by striking, as a metallic body; as, to ring a bell
An inclosed space in which pugilists fight; hence, figuratively, prize fighting
To fit with a ring or with rings, as the fingers, or a swine's snout
A clique; an exclusive combination of persons for a selfish purpose, as to control the market, distribute offices, obtain contracts, etc
The solid generated by the revolution of a circle, or other figure, about an exterior straight line (as an axis) lying in the same plane as the circle or other figure
{f} call on the telephone (British); bid, call, summon; encircle, surround; form into a ring; sound a bell; seem, appear; resound, be filled with sound; reverberate, echo
make (bells) ring, often for the purposes of musical edification; "Ring the bells"; "My uncle rings every Sunday at the local church
A mathematical system that has two operations, usually called addition and multiplication A ring is an abelian group with respect to addition Multiplication is associative and distributive with respect to addition
To rise in the air spirally
a square platform marked off by ropes in which contestants box or wrestle
A circular area on the trading floor of an exchange where floor traders and floor brokers stand while executing futures trades
A type of network topology where the devices are connected to a continuous conductor
get or try to get into communication (with someone) by telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin and call me in the morning"
In networking, a topology in which the physical medium is distributed to form a closed loop Often used to assure high availability of the transport medium
A sound; especially, the sound of vibrating metals; as, the ring of a bell
To make (a sound), as by ringing a bell; to sound
An instrument, formerly used for taking the sun's altitude, consisting of a brass ring suspended by a swivel, with a hole at one side through which a solar ray entering indicated the altitude on the graduated inner surface opposite
A set of stations wherein information is passed sequentially between stations, each station in turn examining or copying the information, and finally returning it to the originating station
Ring of Fire
An area of frequent earthquakes and volcanic activity, around the Pacific Ocean
ring a bell
To seem at least vaguely familiar

His face rings a bell. I wonder if I know him from somewhere.

ring a bell
To spark a previously forgotten memory
ring around
To call a number of people by phone, usually a circle of friends, to organise something
ring back
To make another phone call to the same person

I had to ring you back because I forgot to ask you something important.

ring back
To return a phone call

John called. He asked for you to ring him back as soon as you arrived.

ring binder
A folder in which punched pieces of paper may be held by means of clamps running through the holes in the paper
ring binders
plural form of ring binder
ring cadence
The ringing pattern heard by the dialer before the called party picks up the call
ring dove
a species of dove with the taxonomic classification Streptopelia risoria
ring false
To seem to be incorrect, or implausible

His excuse about his car breaking down again rings false, to me.

ring field
an attacking ring of infielders, square and in front of the wicket - point, cover, mid off, mid on, midwicket, square leg
ring finger
Finger between middle finger and little finger; the "third finger" (UK) or the "fourth finger" (US), especially of the left hand. (The ring finger is the left hand; a ring finger is either hand.)
ring fingers
plural form of ring finger
ring game
A game where the chips directly represent money and players are free to leave at any time, in contrast to a poker tournament
ring games
plural form of ring game
ring hollow
To seem to be false or implausible; to be unconvincing

In his own ears the words he spoke rang hollow, awkward, even impertinent. He could say nothing which did not seem hideously supercilious.

ring in
To make a phone call to one's usual place of work

John has just rung in sick. He won't be back til Monday, he says.

ring of truth
The trust-inspiring sound, tenor, or impression of being truthful

It is fiction. But it has the absolute ring of truth.

ring off
to finish a telephone conversation and disconnect
ring off the hook
Of a telephone, to ring constantly or excessively

I placed the advertisement yesterday, and the phone has been ringing off the hook ever since.

ring one's bell
To strike or bump one's own head with a strong blow, especially with concussive force
ring out
To sound very loudly

A terrifying volley of pistol-shots rings out—cracks sharply; ripples spread— silence laps smooth over sound.

ring out
To make a phone call from an internal phone system to a general telephone network number

You can ring out if you dial 9 first and wait for the tone before dialling the number.

ring pulls
plural form of ring pull
ring rat
A promiscuous person, often a young female, who attends professional wrestling events primarily to seek sexual liaisons with wrestlers and other performers
ring road
A circumferential highway around a town, city, or other conurbation
ring round
To call a number of people by phone, usually a circle of friends, to organise something
ring someone's bell
To physically traumatize someone with a strong blow, especially a concussive blow to the head

Redman took Kenny Lofton's left shoulder on his jaw and saw every color of the rainbow but teal. That sent me down. I was kinda dizzy, Redman said . . . You take a shot like that, it's going to ring your bell a bit..

ring species
A biological species consisting of overlapping subgroups, each of which can interbreed with the next, but which cannot freely interbreed when taken as a whole

Ring species demonstrate that can interbreed with is not transitive.

ring stand
An item of laboratory equipment which consists of a metal pole with a solid, firm base, used to hold, or clamp, laboratory glassware and other equipment in place, so that they do not fall down or come apart
ring sting
Irritation of the anus ("ring") as a result of eating spicy food
ring system
The combined system or structure formed by all of the rings orbiting a planet
ring the changes
To enliven by varying combinations
ring the changes
To run through possible variations
ring the changes
To make patterned sound sequences on bells, starting and ending on the same tone
ring the changes
To substitute bad money for good
ring theoretic
Having to do with ring theory
ring theoretical
Having to do with ring theory
ring theorist
An algebraist who specializes in ring theory
ring theorists
plural form of ring theorist
ring theory
The branch of mathematics dealing with the algebraic structure of rings
ring topologies
plural form of ring topology
ring topology
A network topology in which, in the physical case, every node of a network is connected to exactly two other nodes: one node designated as upstream and the other as downstream. A given node receives data from its upstream node and sends data to its downstream node
ring true
To seem to be correct, or plausible

His excuse about his daughter being ill again rings true, to me.

ring up
To telephone, to call someone on the telephone
ring up
To enter a payment into a cash register, or till in a shop
ring-bark
The bark removed by ring-barking
ring-bark
To girdle a tree; to kill a tree by removing a ring of bark

Six or eight inches above this graft the stem should be ring-barked, but leaves above the ring-bark left for shade for two or three weeks .

ring-bark
The area of the tree from which the bark has been removed by ring-barking
ring-finger
Alternative spelling of ring finger
ring-in
A replacement, made at the last minute, usually in a sporting context
ring-in
An outsider

But I couldn't get into an underground contract party because I'm a ring-tail, or ring-in. That means an outsider, one not born in Broken Hill.

ring-man
the ring finger
ring-neck
having (a) colored ring(s) around the neck, notably said of animal species
ring-necked parakeet
a species of parakeet, Psittacula krameri, prevalent in Asia and famous for escaping domestication and establishing wild populations in Britain
ring-pull
Alternative spelling of ring pull
ring-tailed
carrying its flexible tail in a circular or spiraling form
ring-tailed
having a tail marked with differently colored rings
ring-tailed lemur
a species of lemur, Lemur catta, from Madagascar; it has a black-and-white ringed tail
ring-tailed macauco
The ring-tailed lemur
ring-tailed macaucos
plural form of ring-tailed macauco
ring-theoretic
Attributive form of ring theoretic
ring-theoretical
Attributive form of ring theoretical
ring a bell
(deyim) [for something] to cause someone to remember something or for it to seem familiar
ring a faint bell
(deyim) [for something] to cause someone to remember something or for it to seem familiar
ring a familiar bell
(deyim) [for something] to cause someone to remember something or for it to seem familiar
ring a ring a roses
(Oyunlar) Children's singing game, known throughout the English-speaking world, and with many continental analogues. Nowadays, the game tends to be one of the first taught to children by adults, rather than being learnt from other children, and is therefore considered babyish by school-age children. The first known published versions are from the 1880s, although an American forerunner (Ring a ring a rosie A bottle full of posie All the girls in our town Ring for little Josie) is reported from 1790.The belief that the rhyme originated with the Great *Plague is now almost universal, but has no evidence to support it and is almost certainly nonsense. Early writers on the Plague do not mention the rhyme or, indeed, sneezing as a symptom of the disease, and the rhyme only appears 200 years later. The earlier folklore collectors do not make the connection between the rhyme and the Plague, and the idea appears to date only from the 1960s, but is now so widely believed as to be unshakable.See also *SNEEZING. Opie and Opie, 1985: 220-7; Gomme, 1898: ii. 108-11
ring armour
Ring armour (ring mail) is an assumed type of personal armour constructed as series of metallic rings sewn to a fabric or leather foundation
ring mail
Ring armour (ring mail) is an assumed type of personal armour constructed as series of metallic rings sewn to a fabric or leather foundation
Ring a Ring O'Roses
{i} nursery rhyme; game played by children in which the players dance around in a circle to the tune of a nursery rhyme and when they hear the lyrics "all fall down" they all crouch down low
Ring a ring o' roses
a children's singing game in which the children join hands and dance round in a circle singing: Ring a ring o'roses/A pocket full of posies/A-tishoo! A-tishoo!/We all fall down. People believe it comes from the time when there was a plague in London (=a very serious infectious disease, quickly causing death to large numbers of people), because when people coughed and sneezed, saying 'atishoo', it was a sign that they had caught the plague
ring 1
If you say that someone's words ring in your ears or ring in your head, you mean that you remember them very clearly, usually when you would prefer to forget them. She shivered as the sound of that man's abuse rang in her ears
ring 2
You can refer to an organized group of people who are involved in an illegal activity as a ring. Police are investigating the suspected drug ring at the school
ring a bell
bring back a memory
ring girl
a young woman who holds up cards indicating the number of the next round at prize fights
ring rot
disease of tomatoes and potatoes and tobacco etc caused by the bacterium Pseudomonas solanacearum
ring up
see ring 1
ring-necked parakeet
African parakeet
ringed
Simple past tense and past participle of ring
ringer
Someone who rings, especially a bell ringer

Good ringers, pull your best, quoth he.

ringer
In the game of horseshoes, when the horseshoe lands around the pole
ringer
A person highly proficient at a skill or sport who is brought in, often fraudulently, to supplement a team
ringer
A top performer
ringer
A stockman; a drover
ringer
A person, animal, or entity which resembles another so closely as to be taken for the other. (Now usually in the phrase dead ringer)
ringer
A person with orange or red hair, often used as an insult
ringing
Present participle of ring
ringing
Made forcefully; powerful
ringlike
Like a ring; round or nearly so

The worm had a number of ringlike bands around its body.

rings
plural form of ring
rings
A gymnastics apparatus and discipline consisting of 2 rings suspended from a bar
rings
Third-person singular simple present indicative form of ring
rung
A crosspiece between legs of a chair
rung
Past participle of ring
rung
A crosspiece forming a step of a ladder
ringer
{n} one who rings, one skilled in ringing
rung
{n} a ship's floor timber
rang
of Ring, v
rang
Rang is the past tense of ring. Past tense of ring. the past tense of ring
ring binder
A ring binder is a file with hard covers, which you can insert pages into. The pages are held in by metal rings on a bar attached to the inside of the file
ring finger
{i} fourth finger, finger between the pinky and middle fingers
ring finger
Your ring finger is the third finger of your left or right hand, without counting your thumb. In some countries, people wear a ring on this finger to show that they are engaged or married. The third finger of the left hand. the finger, next to the smallest finger on your hand, that you traditionally wear your wedding ring on index finger
ring finger
the third finger (especially of the left hand)
ring in
inform, give information
ring in
If you ring in, you phone a place, such as the place where you work. Cecil wasn't there, having rung in to say he was taking the day off
ring off
finish a telephone conversation, hang up the phone
ring off
When you ring off, you put down the receiver at the end of a telephone call. She had rung off before he could press her for an answer
ring out
If a sound rings out, it can be heard loudly and clearly. A single shot rang out
ring out
sound loudly; "a shot rang out
ring out
sound loudly; "a shot rang out"
ring road
a road that takes traffic around the edge of a town
ring road
a road encircling a built-up area used as a bypass or as service road by the area
ring road
A ring road is a road that goes round the edge of a town so that traffic does not have to go through the town centre. a road that goes around a large town to keep the traffic away from the centre bypass
ring road
Road encircling an urban area to enable traffic to avoid the centre of that area
ring road
(British) beltway, highway that encircles a city
ring road
Theoretically, a circular road built around the perimiter of a built-up area as a bypass for traffic from all directions, the idea being to distribute traffic around the edge rather than squeeze it through the centre In American terms, a beltway In practice, many ring roads in Britain are incomplete - often planned that way - not just with coastal towns but in some cases because traffic volumes on the 'gap' side are not high enough, or for more complex political reasons The name 'ring road' still applies In some cases called "circulars" See also orbital
ring tone
{i} sound made by a telephone when it rings (term which is used mostly to refer to the customisable sounds available on cellular phones)
ring tone
The ring tone is the sound made by a telephone, especially a mobile phone, when it rings. They offer 70 hours' standby time, 2hr 50min talk time, and 15 ring tones
ring up
to perform and record a sale on a cash register; "Sally rang up Eve's purchase of tomatoes
ring up
to perform and record a sale on a cash register; "Sally rang up Eve's purchase of tomatoes"
ring up
make a phone call to; record a sale on a cash register
ring up
If a company rings up an amount of money, usually a large amount of money, it makes that amount of money in sales or profits. The advertising agency rang up 1.4 billion dollars in yearly sales
ring up
If a shop assistant rings up a sale on a cash register, he or she presses the keys in order to record the amount that is being spent. She was ringing up her sale on an ancient cash register
ringed
Marked with rings, circles or loops
ringed
adorned or crowned with a circlet; sometimes used as combining forms; "a brow encircled with laurel"; "wreathed in an extraordinary luminescence"; "ringed round with daisies"; "smoke-wreathed"
ringed
Wearning a wedding ring; hence, lawfully wedded
ringed
shaped like a ring
ringed
Encircled or marked with, or as with, a ring or rings
ringed
wearing a wedding ring; lawfully married; "a ringed wife"- Tennyson
ringed
An engine which uses a piston with a piston ring Compare to ABC or ABN Best used in dusty environments, a ringed engine is less susceptible to damage from contaminants in the fuel/air mixture, but does not provide the higher compression ratio of the ABC/ABN engines
ringed
Provided with a ring or rings (Said of the falcon )
ringer
a person who rings church bells (as for summoning the congregation)
ringer
A bell ringer is someone who rings church bells or hand bells as a hobby
ringer
If you say that one person is a ringer or a dead ringer for another, you mean that they look exactly like each other
ringer
A team player who is rated to low for the level he is capable of playing
ringer
A bell in a telephone which indicates if a telephone call is coming in
ringer
One who, or that which, rings; especially, one who rings chimes on bells
ringer
a contestant entered in a competition under false pretenses
ringer
A good player who enters a competition under less than truthful circumstances, usually by claiming a handicap that is much higher than it should be Also known as a sandbagger
ringer
A crowbar
ringer
A horse that is not entitled to take part in a race, but is fraudulently got into it
ringer
T-shirt, with solid body featuring ribbed crew neck (and sleeve bands) in a contrasting color
ringer
(horseshoes) the successful throw of a horseshoe or quoit so as to encircle a stake or peg
ringer
a person who is almost identical to another
ringer
The device that produces the electronic ringing sound in your telephone
ringer
(horseshoes) the successful throw of a horseshoe or quoit so as to encircle a stake or peg a contestant entered in a competition under false pretenses a person who is almost identical to another
ringer
{i} person or thing that rings; person or thing that encircles; dead ringer; double, simulacrum; person who enters or is substituted in a competition with the intent to defraud or deceive; (USA & Canada) marble game in which the players put marbles in cross shape inside the center of a circle and each player must knock as many marbles outside the circle by shooting with another marble; horseshoe thrown over a stake; one who rings church bell
ringing
Analagous to the ringing of a bell, it is the rise and decay time before and after the transducer reaches maximum amplitude Expressed as the mechanical Q of the transducer which is the number of cycles it takes to get up to 90% of maximum amplitude, or down to 10% above zero amplitude
ringing
The tendency of a filter to oscillate for a time when a transient waveform is applied to it
Türkisch - Englisch
ring
Favoriten