çeşitli

listen to the pronunciation of çeşitli
Türkisch - Englisch
various

In various Turkish restaurants, shishkabob is the main food. - Çeşitli Türk restoranlarında, şiş kebap ana yemektir.

I have seen various difficulties. - Ben çeşitli zorluklar gördüm.

miscellaneous
diverse
manifold
assorted

The butcher shop sells assorted cuts of meat. - Kasap etin çeşitli kesimlerini satar.

This box contains assorted chocolates. - Bu kutu çeşitli çikolatalar içerir.

varied

In fact, there are countless, varied uses for the Internet. - Aslında, internetin sayısız, çeşitli kullanım alanları vardır.

VISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures. - VISUACT çeşitli ortamları ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını esnek şekilde destekler ve operasyonel işlemleri sunar.

different, diverse, assorted, various, miscellaneous, manifold, sundry, multifarious
different, assorted, of different kinds, various, varied
medley
otherwise
different

Many astronomers are working hard to measure the Hubble constant using a variety of different techniques. - Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor.

There are many different types of cookies. - Çok sayıda çeşitli kurabiyeler var.

diversified
divers

Globalization destroys the diversity of languages. - Küreselleşme dil çeşitliliğini yok ediyor.

Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. - Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

multifarious
differently
in a different manner
sundry
composite
(Bilgisayar) misc
seventy
divergent
multiple
mixed
several

The disease spread in several ways. - Hastalık çeşitli şekillerde yayıldı.

I've made several mistakes in my life. - Hayatımda çeşitli hatalar yaptım.

a variety
a variety of

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

This store has a variety of spices. - Bu mağaza çeşitli baharatlara sahiptir.

vari
çeşit
kind

What kind of woman do you think I am? - Ne çeşit kadın olduğumu düşünüyorsun?

I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times. - Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum.

çeşit
{i} variety

There was a great variety of dishes on the menu. - Menünün içinde büyük bir çeşit yemek vardı.

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

çeşit
sort

What sort of television programs are on today? - Bugün ne çeşit televizyon programları var?

All sorts of people live in Tokyo. - Tokyo'da her çeşit millet yaşar.

çeşitli dallarda eğitim veren teknik üniversite
polytechnic
çeşitli eşyalar
sundries
çeşitli tonlarda ses veren çanlar
carillon
çeşit
{i} cast
çeşit
type

Every type of socialization requires a lie. - Her çeşit sosyalleşme bir yalana gereksinim duyar.

These types of books have almost no value. - Bu çeşit kitapların neredeyse hiçbir değeri yok.

çeşit
denomination
çeşit
{i} item
çeşit
style

Part of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings. - Büyük bir şehrin cazibesinin bir kısmı onun binalarının mimarisinde görülebilen stillerin çeşitliliğine bağlıdır.

çeşit
sort of

She seemed like some sort of princess from a fairy tale. - O bir peri masalından bir çeşit prenses gibi görünüyordu.

How do you take off the shell of a boiled egg cleanly? Is there some sort of trick? - Kaynamış bir yumurtanın kabuğunu temiz bir şekilde nasıl çıkarırsın? Bir çeşit hile var mı?

çeşit
{i} genre
çeşit
{i} species

Cabbage, cauliflower, broccoli, and Brussels sprouts are all cultivars of the same species. - Lahana, karnabahar, brokoli ve brüksellahanası aynı türün çeşitleridir.

pek çok ve çeşitli
manifold
çeşit
version
çeşit
flavor
çeşit
hue
çeşit
variation
çeşit
(Spor) make

She knows how to make more than a hundred types of bread. - O, yüz çeşitten fazla ekmek yapmasını bilir.

What make of computer do you use? - Hangi çeşit bilgisayar kullanıyorsun?

çeşit
(Ticaret) line
çeşit
description
çeşit
sample
çeşit
run

Oil is necessary to run various machines. - Yağ çeşitli makinelerin çalıştırılabilmesi için gereklidir.

çeşit
rate
çeşit
breed
çeşit
assortment

We also have lentils in our assortment. - Ayrıca çeşitlerimizde mercimeğimiz var.

A clocktower is full of an assortment of doodads and doohickies. - Saat kulelerinin içi çeşit çeşit zamazingoyla doludur.

çeşit
class
çeşit
form

There are several kinds of cloud formations. - Çeşitli bulut oluşum türleri vardır.

Even after I get a job, I think I'll still want to continue some form of music. - Ben bir iş bulduktan sonra bile hala bir çeşit müziğe devam etmek isteyeceğimi düşünüyorum.

çeşit
nature
çeşit
order

In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers. - Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir.

I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times. - Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum.

bir şeyin çeşitli parçalarının düzenlenişi
(Hukuk) configuration
envai türlü/çeşitli/çeşit
of various kinds
çeşit
ilk
çeşit
range

We discussed a wide range of topics. - Çok çeşitli konular tartıştık.

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

çeşit
(Hukuk) brand
çeşit
kind, sort, description, cast, breed; variety; assortment; sample
çeşit
biol. variety
çeşit
{i} stripe
çeşit
kind, sort, variety
çeşit
{i} manner
çok çeşitli teknik konuları içeren
polytechnic
Türkisch - Türkisch
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay
Çeşit
tür
çeşit
Türlü
Çeşit
(Osmanlı Dönemi) BÂC
Çeşit
kalem
çeşit
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
çeşit
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner
çeşit
Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik
çeşit
Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı
çeşit
tevür
çeşitli
Favoriten