diğer

listen to the pronunciation of diğer
Türkisch - Englisch
other

I took one, and gave the other apples to my little sister. - Birini ben aldım, diğer elmaları ise küçük kız kardeşime verdim.

All the other languages are easier than Uighur. - Diğer tüm diller Uygurca'dan daha kolaydır.

another

In the end she chose another kitten. - Sonunda diğer kedi yavrusunu seçti.

He lit another cigarette, but immediately put it out. - Diğer sigarayı yaktı fakat onu derhal söndürdü.

forth
other; different; another
other, the other
different

When I first laid eyes on Tom, I knew he was different from any other man I'd ever met. - Tom'u ilk kez gördüğümde, onun şimdiye kadar karşılaştığım diğer bir erkekten farklı olduğunu biliyordum.

Tom was always different from other children. - Tom diğer çocuklardan her zaman farklıydı.

altered
farther
(Bilgisayar) others

You must not depend so much on others. - Diğerlerine çok fazla bağımlı olmamalısın.

Some of the students went by bus, and others on foot. - Bazı öğrenciler otobüsle gitti, diğerleri de yürüyerek gitti.

(Bilgisayar) alternate
(Bilgisayar) miscellaneous
(Bilgisayar) special

Three other people were singled out for special praise. - Diğer üç kişi özel övgü için seçildi.

(Bilgisayar) more

The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other. - Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

I love him more than any of the other boys. - Ben onu diğer çocukların herhangi birinden daha çok seviyorum.

(Bilgisayar) accent

The other kids at school made fun of him because of his strange accent. - Garip aksanı yüzünden okuldaki diğer çocuklar onunla dalga geçti.

alternative

I can't believe that you aren't at least willing to consider the possibility of other alternatives. - Diğer alternatiflerin ihtimalini düşünmek için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum.

Did you consider other alternatives? - Diğer alternatifleri dikkate aldın mı?

hetero-
second

My youngest brother has two children from his first marriage, and another child from his second. - En küçük erkek kardeşimin ilk evliliğinden iki çocuğu var, ve diğer çocuk ikinci evliliğinden.

I lost a glove. Now what should I do with the second one? - Eldivenin tekini kaybettim. Şimdi diğer tekiyle ne yapmam gerekiyor?

alternate, alternative
diğer taraftan
conversely
diğer adıyle
alias
diğer yandan, öte yandan
other hand, on the other hand
diğer anlam
connotation
diğer bir deyişle
in other words
diğer bir özet tablo
(Bilgisayar) another pivottable
diğer gazeteleri atlatmak
scoop
diğer hükümet kuruluşu
(Askeri) other government agency
diğer sınıflara verilen Kara Kuvvetleri desteği
(Askeri) Army support to other services
diğer taraftan
otherwise
diğer taraftan
moreover
diğer tarafı yıldız anahtar
combination wrench
diğer teknik engelleri ortadan kaldırma
(Hukuk) removal of other technical barriers
diğer; ufuk ötesi
(Askeri) other; over the horizon
diğer taraftan
on the other part
diğer yandan
on the other side
diğer yandan
on the other hand
her diğer
every other
diğer ismiyle
alias
diğer taraftan
on the one hand
diğer yandan
on the one hand
diğer taraftan
on the one hand/on the other hand
diğer taraftan
on the other hand
nam-ı diğer
aka
ama diğer taraftan
but then
denklemin diğer tarafına geçirme
transposition
diğer bir deyişle
put it differently
diğer taraftan
on the one hand/on the
esas diğer uçak envanteri
(Askeri) primary other aircraft inventory
exchange diğer adı
(Bilgisayar) exchange alias
harekat hazrlılığı; diğer rütbe(ler) (astsubay, erbaş ve erler) (NATO)
(Askeri) operational readiness; other rank(s) (NATO)
harekat istihbarat ihtiyaçları; diğer İstihbarat istekleri / ihtiyaçları
(Askeri) operational intelligence requirements; other intelligence Requirements
harekat müfrezesi; diğer tutsaklar
(Askeri) operational detachment; other detainee
hastalığın diğer organa müdahale ile tedavisi
revulsion
ingilizce -diğer
(Bilgisayar) english misc
key west'in diğer adı
conch republic
lütfen diğer havayolu şirketlerini kontrol ediniz
Please check other airlines
namı diğer alias, otherwise known as: Hürmüz, namı diğer Kontes, palamarı çözdü
Hürmüz, alias ''the Countess,'' has flown the coop
sayfanın diğer yüzü
overleaf
sunucu diğer adı
(Bilgisayar) server alias
yoğunlaşma izi: bazı şartlar altında uçuş halindeki bir füze veya diğer araç ger
(Askeri) condensation trail
Türkisch - Türkisch
diğer
Favoriten