simple past tense and past participle of depress

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of depress
Englisch - Türkisch

Definition von simple past tense and past participle of depress im Englisch Türkisch wörterbuch

depressed
morali bozuk

Tom Mary'nin neden çok morali bozuk göründüğünü merak ediyordu. - Tom wondered why Mary seemed so depressed.

Tom'un son zamanlarda Morali bozuk. - Tom has been depressed lately.

depressed
{s} bunalımlı

Tom bu sabah bunalımlı gibi görünüyor. - Tom seems to be depressed this morning.

Tom bunalımlı görünüyordu. - Tom seemed to be depressed.

depressed
sanayisi gelişmemiş
depressed
üzülmüş
depressed
kahrolmak
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
depressed
keyifsiz

Kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. - I feel a bit depressed.

depressed
{f} üz

Hatırlamak beni üzdü. - Remembering it depressed me.

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

depressed
üzgün

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
depressed
Depresyona girmiş, bunalımlı

I feel depressed.

depressed
canı sıkılmış
depressed
{s} değeri düşürülmüş
depressed
{s} çökmüş

Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi. - The depressed economy showed signs of improving.

depressed
(sıfat) kederli, karamsar, bastırılmış, bunalımlı, düşürülmüş, darboğazda olan, durgun, çökmüş
depressed
x üz/indir/bastır
depressed
(Biyoloji) deprese
depressed
{s} kederli
depressed
{s} durgun (piyasa/ekonomi)
Englisch - Englisch
depressed
simple past tense and past participle of depress
Favoriten