concave on the upper side; said of a leaf whose disk is lower than the border

listen to the pronunciation of concave on the upper side; said of a leaf whose disk is lower than the border
Englisch - Türkisch

Definition von concave on the upper side; said of a leaf whose disk is lower than the border im Englisch Türkisch wörterbuch

depressed
morali bozuk

Tom'un son zamanlarda Morali bozuk. - Tom has been depressed lately.

Tom eve morali bozuk gitti. - Tom went home depressed.

depressed
{s} bunalımlı

Tom bu sabah bunalımlı gibi görünüyor. - Tom seems to be depressed this morning.

Tom bu sabah biraz bunalımlı görünüyor. - Tom seems a bit depressed this morning.

depressed
sanayisi gelişmemiş
depressed
üzülmüş
depressed
kahrolmak
depressed
keyifsiz

Kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. - I feel a bit depressed.

depressed
{f} üz

Bu felsefe kitabını okumak beni üzüyor. - Reading this philosophy book is making me depressed.

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

depressed
üzgün

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

depressed
Depresyona girmiş, bunalımlı

I feel depressed.

depressed
canı sıkılmış
depressed
{s} değeri düşürülmüş
depressed
{s} çökmüş

Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi. - The depressed economy showed signs of improving.

depressed
(sıfat) kederli, karamsar, bastırılmış, bunalımlı, düşürülmüş, darboğazda olan, durgun, çökmüş
depressed
x üz/indir/bastır
depressed
(Biyoloji) deprese
depressed
{s} kederli
depressed
{s} durgun (piyasa/ekonomi)
Englisch - Englisch
depressed
concave on the upper side; said of a leaf whose disk is lower than the border
Favoriten