kısmak

listen to the pronunciation of kısmak
Türkisch - Englisch
cut down on
{f} reduce
depress
tighten
(for a dog) to tuck (its tail) (between its legs)
retrench
to reduce, lessen; to shorten
to lower (one's voice, the volume of sound); to turn down (a lamp, a light)
skimp
(for an animal) to lower (its ears)
choke back
economize
to turn sth down; (göz) to screw up, to narrow; to shorten, to cut sth back" " kısaltmak; to reduce, to curtail, to cut sth back, to cut back (on sth); to skimp, to scamp
narrow
ax
draw in
choke
(gaz vb.) throttle
soften
put down
pare
throttle down
curtail
(gaz vs.) turn down
pinch
scrimp
axe
to narrow (the eyes)
pare down
abridge
check
to cut (expenses)
qualify
diminish
cut back
attenuate
stint
choke off
screw up
shorten
trim
lessen
lower
turn something down
cut

We have to cut business expenses here. Haven't you ever heard of looking at how much you're getting before you start spending? - Biz burada iş giderlerini kısmak zorundayız. Sen hiç harcamaya başlamadan önce ne kadar kazandığına bakmayı duymadın mı?

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

cut down

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

I want to cut down any avoidable costs. - Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum.

constrict
boil down
dock
dip
squeeze
kısma
{i} throttling
kıs
{f} muffle
kıs
turn down

Will you please turn down the radio? - Lütfen radyoyu kısar mısın?

Please turn down the stereo a little. - Lütfen teybi biraz kısın.

kısma
(Sinema) fading
kısma
(Çevre) quenching
masraf kısmak
cut down
masraf kısmak
reduce
kıs
{f} throttle
kıs
{f} throttling
kısma
curtailment
kısma
muting
kısma
aliquots
kısma
pinching
maliyeti kısmak
cut down on costs
maliyeti kısmak
cut the cost
bütçe kısmak
cut the budget
dizginini çekmek/kısmak
to tighten the reins on, rein (someone) in, clamp down on
farları kısmak
dip
gagasını kısmak
to keep one's trap shut
gagayı kısmak
slang to stop talking, shut one's trap
gemini kısmak
to rein (someone) in, restrain (someone)
kulaklarını kısmak
(for an animal) to lay back its ears
kuyrukunu kısmak
1. to tuck its tail between its legs. 2. (Konuşma Dili) to be cowed, tuck one's tail
kuyruğunu kısmak
to catch sb by the tail
kıs
scrimp
kıs
retrench
kısma
attenuation
kısma
{i} shutoff
kısma
pinching; choking; reducing
kısma
ax
kısma
axe
kısma
reducing
kısma
retrenchment
masrafları kısmak
tighten the purse strings
paradan kısmak
pinch and scrape
sesini kısmak
mute
sesini kısmak
to lower the volume of, turn down (a radio, television, etc.)
sesini kısmak
to turn sth down
surdin ile kısmak
mute
Türkisch - Türkisch
Lamba ışığını azaltmak
Sıkıştırmak: "Birden susan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstı."- Ö. Seyfettin
Ezmek, büzmek, daraltmak: "Omuzlarını kısar, ellerini cebinden çıkarır, atar ağzından sigarasını."- S. F. Abasıyanık
Azaltmak
Para, masraf vb. zzaltmak: "Kes üç kuruş ekmekten / Beş kuruş etten kıs."- B. Necatigil
Biraz kapamak
Pintilik etmek
Verilen hak ve özgürlüklerin sınırını daraltmak
Gözü biraz kapamak: "Adam göz kapaklarını kısarak bir hesapladı."- N. Cumalı
Işığını azaltmak
Azaltmak, alçaltmak
Sıkıştırmak
Ezmek, büzmek, daraltmak
büzmek
KIS
(Osmanlı Dönemi) Kıyas et, buna benzet, bununla ölç! mânalarına gelir ve bazı tâbirlerde geçer. Meselâ: Ve kıs ala hâzâ: Bunun üzerine kıyas et
kısma
Kısmak işi
kısmak
Favoriten