crack-brained

listen to the pronunciation of crack-brained
Englisch - Türkisch
(Konuşma Dili) deli
kafadan çatlak
cracked
çatlak

Tom dizüstü bilgisayarımla kafama vurdu. O şimdi çatlak! - Tom hit me in the head with my laptop. Now it's cracked!

cracked
keçileri kaçırmış
cracked
üşütük
cracked
kafadan kontak
crackbrained
deli
cracked
{f} çatla

Tom dizüstü bilgisayarımla kafama vurdu. O şimdi çatlak! - Tom hit me in the head with my laptop. Now it's cracked!

Tom yanlışlıkla telefonunun ekranını çatlattı. - Tom accidentally cracked his phone's screen.

crack brained
beyinli çatlamak
cracked
{s} kırık

Eski kırık aynamı bulmak istiyorum. - I want to find my old cracked mirror.

Kırık test tüpleri, kırık deney şişeleri - Laboratuvarda dikkatsiz öğrencilerin çalışması. - Broken test tubes, cracked beakers - the work of careless students in the laboratory.

crack brained
çatlak
crack brained
kaçık
crackbrained
kaçık
crackbrained
kafadan çatlak
crackbrained
acayip
crackbrained
saçma
cracked
crack patla/çatla/patlat
cracked
{s} kaçık
cracked
{s} k.dili. kaçık, çatlak, deli
cracked
{s} çatlamış
Englisch - Englisch
cracked
crackbrained
Having an impaired intellect; whimsical; crazy
crackbrained
insanely irresponsible; "an idiotic idea
crack-brained
Favoriten