espri

listen to the pronunciation of espri
Türkisch - Englisch
humor

He said so with humor. - O espri ile öyle söyledi.

He seems to have no sense of humor. - Espri duygusu yok gibi görünüyor.

humour [Brit.]
gag
crack
jest
salt
wit, joke, jest, crack, quip nükte
quip

I saw an alien! shrieked Tom. Really? quipped Mary. - Tom Bir uzaylı gördüm! diye çığlık attı. Mary Gerçekten mi? diye espri yaptı.

witticism
wisecrack
quirk
drollery
sally
pleasantry
funnies
facetiae
{i} humour

Tom's main problem is he has no sense of humour. - Tom'un asıl problemi onun espri anlayışının olmamasıdır.

The person who wrote that book is possessed of both humour and wit, isn't he? - O kitabı yazan kişi hem mizah hem de ince espriye sahiptir, değil mi?

ince espri
wit

The person who wrote that book is possessed of both humour and wit, isn't he? - O kitabı yazan kişi hem mizah hem de ince espriye sahiptir, değil mi?

Wit gives zest to conversation. - İnce espri konuşmaya lezzet verir.

espri anlayışı
sense of humor

It is a pity that he has no sense of humor. - Ne yazık ki onun espri anlayışı yok.

He kept his sense of humor until the day he died. - Öldüğü güne kadar espri anlayışını sürdürdü.

espri anlayışı
sense of humour
espri yapmak
joke
espri yapmak
gag
espri yapmak
crack a joke
espri anlayışı
humor

It is a pity that he has no sense of humor. - Ne yazık ki onun espri anlayışı yok.

He has no sense of humor. - Onun espri anlayışı yoktur.

espri anlayışı
humour [Brit.]
espri anlayışı olmayan
humorless
espri anlayışı olmayan
humourless
espri anlayışı olmayan
humourless [Brit.]
espri yapan
gagman
espri yapan
gagster
espri yapmak
to make a wisecrack, to crack a joke
espri yapmak
to make a witty remark
espri yapmak
quip
espri yazarı
gagman
espri yazarı
gagwriter
espri yeteneği
wittiness
espri yeteneği olan
humourist
yersiz espri yapan
facetious
bel altı espri
adult joke, dirty joke
bayat (espri vb)
twice-told
bayat (espri)
twice-told
bayat espri
oldie
bayat espri
a threadbare joke
bayat espri
wheeze
bayat espri
chestnut
durumu kurtaran espri
saving humor
ince espri
attic wit
ince espri
swift wit
kaba espri anlayışına sahip ve coşkulu
rabelaisian
soğuk espri
oldie
soğuk espri
joke in bad taste
yerli yersiz espri yapan
facetious
Türkisch - Türkisch
Nükte
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte: "İnceliği bu özelliğine de sindiği için esprileri hiçbir zaman harcayıcı olmazdı."- H. Taner
Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, nükte
espri yapmak
Nükteli, şakalı söz söylemek
ince espri
nükte
espri
Favoriten