özür

listen to the pronunciation of özür
Türkisch - Englisch
defect
apology

Why does that require an apology? - O niçin bir özür gerektiriyor?

Tom wasn't in the mood to accept Mary's apology. - Tom Mary'nin özürünü kabul edecek durumda değildi.

excuse

Excuse me for being late. - Geç kaldığım için özür dilerim.

Excuse me for opening your letter by mistake. - Mektubunu yanlışlıkla açtığım için özür dilerim.

defo
impediment
alibi
amends

There are only three people on my list that I haven't yet made amends to. - Listemde henüz özür dilemediğim üç kişi var.

Tom suggested to Mary that she apologize and make amends. - Tom Mary'ye özür dilemesini ve telafi etmesini önerdi.

allegation
handicap

Emi gave her seat to a handicapped man. - Emi özürlü bir adama yerini verdi.

Tom and Mary adopted a handicapped child. - Tom ve Mary özürlü bir çocuğu kabul ettiler.

vice
apologetic

I don't like the apologetic undertone of this article. - Ben bu makalenin özür dileyen tonundan hoşlanmıyorum.

Tom smiled apologetically. - Tom özür dilercesine gülümsedi.

apologetical

Tom smiled apologetically and left the room. - Tom özür diler gibi gülümsedi ve odayı terk etti.

Tom smiled apologetically. - Tom özür dilercesine gülümsedi.

pardon

I must beg your pardon. - Ben sizden özür dilemeliyim.

Pardon me for asking. - Sorduğum için özür dilerim.

putoff
excuse, apology, pardon " mazeret; defect, impediment
crack
handicap (of a person)
disablement
reparation
flaw
plea

Please convey my apologies to Tom. - Lütfen özürlerimi Tom'a ilet.

Please extend my apologies to Tom. - Lütfen Tom'a özürlerimi ilet.

apologists
özür dilemek
apologize

I called Susan to apologize to her, but she hung up on me. - Ona özür dilemek için Susan'ı aradım fakat o, telefonu yüzüme kapadı.

Tom called Mary to apologize to her, but she hung up on him. - Tom, Mary'yi ona özür dilemek için aradı fakat o onun yüzüne kapadı.

özür dilemek
apologise

I'd like to apologise to Volgograd's police. - Ben Volgograd polisinden özür dilemek istiyorum.

I'd like to apologise on behalf of my son. - Oğlum adına özür dilemek istiyorum.

özür dilemek
to apologize (to)
özür dilemek
be sorry
özür dileyen
apologetic

I don't like the apologetic undertone of this article. - Ben bu makalenin özür dileyen tonundan hoşlanmıyorum.

Tom looks apologetic. - Tom özür dileyen görünüyor.

özür dileme
apologising
özür dileme
apology

I don't want Tom's apology. - Tom'un özür dilemesini istemiyorum.

I must make an apology to her. - Ben ona özür dilemeliyim.

özür dilemek
plead
özür dilemek
eat one's words
özür dilemek
beg off
özür dilerim
excuse-me
özür dilerim
excuse me

Excuse me for interrupting. - Sözünü kestiğim için özür dilerim.

Excuse me for being late. - Geç kaldığım için özür dilerim.

özür dilerim
i beg your pardon
özür dilerim!
pardon me
özür dileyen
excuser
özür dileyen
excusatory
özür payı
tolerance
özür dilerim
sorry

Sorry to trouble you, but my car is broken, can you help me? - Rahatsız ettiğim için özür dilerim, ama arabam bozuldu, yardım edebilir misin?

I'm sorry for being late. - Geç kaldığım için özür dilerim.

özür mektubu
apology letter
Özür dilerim, anlamadim
I'm sorry I didn't catch you
özür dileme
apologetic
özür dilemek
to beg (someone's) pardon, apologize (to), make an apology (to)
özür dilemek
ask pardon
özür dilemek
make amends
özür dilemek
offer an excuse
özür dilemek
make an excuse
özür dilemek zorunda kalmak
eat dirt
özür dilemeyen
unapologetic
özür dilemeyerek
unapologetically
özür diler gibi
apologetically

Tom smiled apologetically and left the room. - Tom özür diler gibi gülümsedi ve odayı terk etti.

özür dilerim, benim hatam
sorry, my fault
özür dileyen
apologetical
özür dileyerek
apologetically
özür kabilinden
(Askeri) palliative
özür kabul edildi
apology accepted
özür ve telâfi
amende honorable
özür dile
beg off
(özür/neden) bulmak
(deyim) make up
birinden özür dilemek
apologize to
kabul edilmez özür
lame excuse
zihinsel özür
mental retardation
çok özür dilerim
i'm so sorry
özür dile
apologize

There is nothing to do but apologize. - Özür dilemekten başka yapacak bir şey yok.

I don't have to apologize for what I said. - Söylediğim için özür dilemek zorunda değilim.

özür dile
beg your pardon
özür dile
apologize to
özür dileme
atonement
özür dilerim
Pardon me

Pardon me for interrupting you. - Sözünü kestiğim için özür dilerim.

Pardon me for asking. - Sorduğum için özür dilerim.

...den özür dilemek
apologize from
özür dilemek
my apologies
özür dilemek
to apologise
bölgesel özür
local imperfection
doğuştan olan özür
birth defect
gecikme için özür dilemek
apologize for delay
gelişimsel özür
(Pisikoloji, Ruhbilim) developmental disability
geç kaldığım için özür dilerim
Forgive me for being late
içten özür
heartfelt apology
kabul edilemez özür
lame excuse
rasgele özür
accidental imperfection
saçma özür
sorry excuse
sizi beklettiğim için özür dilerim
I am sorry to have kept you waiting
özür dile
apologetic

Tom smiled apologetically. - Tom özür dilercesine gülümsedi.

I don't like the apologetic undertone of this article. - Ben bu makalenin özür dileyen tonundan hoşlanmıyorum.

özür dileme
excuse
özür dilemek
(Fiili Deyim ) excuse oneself
özür dilerim
excuse me!

Excuse me for interrupting, I've got something to tell you. - Kestiğim için özür dilerim, size anlatmam gereken bir şey var.

Excuse me for being late. - Geç kaldığım için özür dilerim.

özür dilerim
i'm sorry, i didn't catch you
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Bahane, sebep
(Osmanlı Dönemi) Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık
(Osmanlı Dönemi) Bir kusurun afvı için gösterilen sebep
(Osmanlı Dönemi) Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması
(Osmanlı Dönemi) Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey
(Osmanlı Dönemi) Fevz. Zafer
Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik, kusur, defo
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret: "Harp tarihi bu saldırı için hiçbir özür bulamayacaktır."- F. R. Atay
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
(Osmanlı Dönemi) AZİR
kusur
(Osmanlı Dönemi) mâzur
Özür dileme
(Osmanlı Dönemi) İRTİZAH
Özür dileme
itizar
Özür dilemek
itizar etmek
Özürler
(Osmanlı Dönemi) MEAZİR
özür
Favoriten