özür

listen to the pronunciation of özür
Türkisch - Englisch
defect
apology

Tom owes Mary an apology. - Tom Mary'ye bir özür borçludur.

His speech was an effective apology for the Government's policies. - Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü.

excuse

I refuse to listen to your excuses. - Senin özürlerini dinlemeyi reddediyorum.

Excuse me for being late. - Geç kaldığım için özür dilerim.

alibi
defo
impediment
putoff
handicap

Tom and Mary adopted a handicapped child. - Tom ve Mary özürlü bir çocuğu kabul ettiler.

She is handicapped by poor hearing. - O kötü işitmekten özürlü.

allegation
vice
amends

Tom tried to make amends by apologizing publicly on his website. - Tom kendi web sitesinde alenen özür dileyerek telafi etmeye çalıştı.

Tom tried to make amends and apologize to Mary. - Tom Mary'den telafi etmeye ve özür dilemeye çalıştı.

apologetic

Tom smiled apologetically and left the room. - Tom özür diler gibi gülümsedi ve odayı terk etti.

Tom smiled apologetically. - Tom özür dilercesine gülümsedi.

pardon

Pardon the bother, and many thanks for your kindness. - Rahatsız ettiğim için özür dilerim, iyiliğin için çok teşekkürler.

Pardon me for interrupting you. - Sözünü kestiğim için özür dilerim.

flaw
reparation
disablement
handicap (of a person)
apologetical

Tom smiled apologetically and left the room. - Tom özür diler gibi gülümsedi ve odayı terk etti.

Tom smiled apologetically. - Tom özür dilercesine gülümsedi.

crack
excuse, apology, pardon " mazeret; defect, impediment
plea

Please accept our apologies. - Lütfen özürümüzü kabul edin.

Please accept my sincere apologies. - Lütfen benim samimi özürlerimi kabul edin.

apologists
özür dilemek
apologize

Tom called Mary to apologize to her, but she hung up on him. - Tom, Mary'yi ona özür dilemek için aradı fakat o onun yüzüne kapadı.

Tom had plenty of chances to apologize, but he didn't. - Tom'un özür dilemek için çok fırsatı vardı, ama bunu yapmadı.

özür dilemek
apologise

I'd like to apologise to Volgograd's police. - Ben Volgograd polisinden özür dilemek istiyorum.

I'd like to apologise on behalf of my son. - Oğlum adına özür dilemek istiyorum.

özür dilemek
to apologize (to)
özür dilemek
be sorry
özür dileyen
apologetic

Tom looks apologetic. - Tom özür dileyen görünüyor.

I don't like the apologetic undertone of this article. - Ben bu makalenin özür dileyen tonundan hoşlanmıyorum.

özür dileme
apologising
özür dileme
apology

I wish to say a word of apology. - Özür dilemek istiyorum.

I don't want Tom's apology. - Tom'un özür dilemesini istemiyorum.

özür dilemek
plead
özür dilemek
eat one's words
özür dilemek
beg off
özür dilerim
excuse-me
özür dilerim
i beg your pardon
özür dilerim
excuse me

Excuse me for being late. - Geç kaldığım için özür dilerim.

Excuse me for interrupting. - Sözünü kestiğim için özür dilerim.

özür dilerim!
pardon me
özür dileyen
excuser
özür dileyen
excusatory
özür payı
tolerance
özür dilerim
sorry

I'm sorry for what I have done. - Yaptıklarımdan dolayı özür dilerim.

Sorry for the interruption. - Kestiğim için özür dilerim.

özür mektubu
apology letter
Özür dilerim, anlamadim
I'm sorry I didn't catch you
özür dileme
apologetic
özür dilemek
make an excuse
özür dilemek
to beg (someone's) pardon, apologize (to), make an apology (to)
özür dilemek
make amends
özür dilemek
offer an excuse
özür dilemek
ask pardon
özür dilemek zorunda kalmak
eat dirt
özür dilemeyen
unapologetic
özür dilemeyerek
unapologetically
özür diler gibi
apologetically

Tom smiled apologetically and left the room. - Tom özür diler gibi gülümsedi ve odayı terk etti.

özür dilerim, benim hatam
sorry, my fault
özür dileyen
apologetical
özür dileyerek
apologetically
özür kabilinden
(Askeri) palliative
özür kabul edildi
apology accepted
özür ve telâfi
amende honorable
özür dile
beg off
(özür/neden) bulmak
(deyim) make up
birinden özür dilemek
apologize to
kabul edilmez özür
lame excuse
zihinsel özür
mental retardation
çok özür dilerim
i'm so sorry
özür dile
beg your pardon
özür dile
apologize

I apologized, but even then she wouldn't speak to me. - Özür diledim fakat o zaman bile benimle konuşmadı.

I apologize that I'm not able to give a better reference to this work. - Bu işle ilgili daha iyi bir referans veremeyeceğim için özür dilerim.

özür dile
apologize to
özür dileme
atonement
özür dilerim
Pardon me

Pardon me for interrupting you. - Sözünü kestiğim için özür dilerim.

Pardon me for asking. - Sorduğum için özür dilerim.

...den özür dilemek
apologize from
özür dilemek
to apologise
özür dilemek
my apologies
bölgesel özür
local imperfection
doğuştan olan özür
birth defect
gecikme için özür dilemek
apologize for delay
gelişimsel özür
(Pisikoloji, Ruhbilim) developmental disability
geç kaldığım için özür dilerim
Forgive me for being late
içten özür
heartfelt apology
kabul edilemez özür
lame excuse
rasgele özür
accidental imperfection
saçma özür
sorry excuse
sizi beklettiğim için özür dilerim
I am sorry to have kept you waiting
özür dile
apologetic

Tom looks apologetic. - Tom özür dileyen görünüyor.

I don't like the apologetic undertone of this article. - Ben bu makalenin özür dileyen tonundan hoşlanmıyorum.

özür dileme
excuse
özür dilemek
(Fiili Deyim ) excuse oneself
özür dilerim
i'm sorry, i didn't catch you
özür dilerim
excuse me!

Excuse me for interrupting, I've got something to tell you. - Kestiğim için özür dilerim, size anlatmam gereken bir şey var.

Excuse me for opening your letter by mistake. - Mektubunu yanlışlıkla açtığım için özür dilerim.

Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Bahane, sebep
(Osmanlı Dönemi) Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık
(Osmanlı Dönemi) Bir kusurun afvı için gösterilen sebep
(Osmanlı Dönemi) Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması
(Osmanlı Dönemi) Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey
(Osmanlı Dönemi) Fevz. Zafer
Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik, kusur, defo
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret: "Harp tarihi bu saldırı için hiçbir özür bulamayacaktır."- F. R. Atay
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
(Osmanlı Dönemi) AZİR
kusur
(Osmanlı Dönemi) mâzur
Özür dileme
(Osmanlı Dönemi) İRTİZAH
Özür dileme
itizar
Özür dilemek
itizar etmek
Özürler
(Osmanlı Dönemi) MEAZİR
özür
Favoriten