deli

listen to the pronunciation of deli
Englisch - Türkisch
{i} mezeci dükkânı
{i} hazır yemek
{i} mezeler
{i} hazır yemek ve salata dükkânı
{i} meze
{i} soğuk meze
{i} şarküteri

Affedersiniz, nerede bir şarküteri bulabilirim? - Sorry, where can I find a delicatessen?

Beşinci Cadde ve Harvey Caddesinin köşesindeki şarküteride çok et vardır. - There are a myriad of meats at the deli on the corner of Fifth and Harvey Street.

deli meat
şarküteri et
Türkisch - Türkisch
Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun
Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın
Coşkun, azgın: "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi, çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra
Coşkun, azgın
Aşırı derecede düşkün
Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay
yelli
yeyni
ep
çatlak
deli kızın çeyizi gibi
bir arada sergilenen ve birbirine yakışmayan eşya için söylenir
deli kızın çeyizi gibi
aynı cinsten ya da birbirine uymayan eşyalar
DELİ'
(Osmanlı Dönemi) Âsan yol, kolay olan yol
deli alacası
Birbirini tutmayan parlak renklerden oluşan
deli bal
Arıların zehirli çiçeklerden topladıkları bal, acı bal
deli dana hastalığı
İngiltere'de büyük baş hayvanlarda görülen, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık
deli deli
Delice
deli divane
Çılgın, aşırı deli
deli dolu
İlerisini gerisini düşünmeden davranan, rastgele konuşan, patavatsız (bir biçimde)
deli dolu
Çok hareketli, aktif, enerjik
deli etmek
Çılgına çevirmek
deli fişek
Delişmen ve atak
deli fişeklik
Deli fişek olma durumu
deli gömleği
Tehlikeli ve saldırgan delilere giydirilen kolsuz gömlek
deli güllabicisi
bakınız: güllâbici
deli olmak
Delirmek
deli olmak
Çok sevmek
deli olmak
Çok sinirlenmek
deli orman
Çok sık ve gür orman
deli otu
Turpgillerden, bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, kuduz otu (Alyssum)
deli saçması
Anlamsız, tutarsız, delice söz
deli ırmak
Akıntısı çok hızlı olan ırmak
Deliler
(Hukuk) DELAİL
bir şey için veya bir şeye deli olmak
Çok sevmek
bir şey için veya bir şeye deli olmak
Çok sinirlenmek
bir şey için veya bir şeye deli olmak
Delirmek
fermanlı deli
Deli olduğu herkesçe bilinen kişi
Englisch - Englisch
Food sold at a delicatessen
A shop that sells cooked or prepared food ready for serving
A deli is a shop or part of a shop that sells food such as cheese and cold meat. Deli is an abbreviation for `delicatessen'. a delicatessen (delicatessen)
a shop selling delicatessen (as salads or cooked meats)
{i} store which sells cheeses and cooked meats as well as prepared salads; products sold in this store
deli meats
{i} (Canada & USA) cold cuts, slices of cooked cold meat (such as: salami, turkey, liverwurst, bologna, ham), charcuterie
delis
plural of deli
Türkisch - Englisch
crazy

Do you think I'm crazy? - Benim deli olduğumu düşünüyor musunuz?

He is not just interested, he's crazy about it. - O onunla sadece ilgilenmiyor, ona deli oluyor.

{s} insane

He behaves as if he were insane. - Delirmiş gibi davranıyor.

Hamlet acts as if he were insane. - Hamlet sanki deli gibi davranır.

{i} lunatic

I've dated a lunatic. - Bir deli ile birlikte oldum.

Tom behaved like a lunatic. - Tom bir deli gibi davrandı.

mad

He is either drunk or mad. - O ya sarhoş ya da deli.

Tom worked like a madman. - Tom bir deli gibi çalıştı.

(Argo) cracked
madman

He behaved like a madman. - Delirmiş gibi davrandı.

Tom worked like a madman. - Tom bir deli gibi çalıştı.

delirious

Tom said that Mary was delirious. - Tom, Mary'nin delirmiş olduğunu söyledi.

Tom was deliriously happy. - Tom delicesine mutluydu.

out of one's senses
(Argo) around the bend
(Konuşma Dili,Argo) round the bend
(Argo) wacky
crank
(Argo) barmy
(Argo) buggy
(Konuşma Dili) crack-brained
(Konuşma Dili) as daft as a brush
(Argo) mental

She has extreme colonial mentality. She is crazy for Spanish culture. - Onun aşırı sömürge zihniyeti var. O, İspanyol kültürü için deli oluyor.

(Argo) kooky
(Konuşma Dili) round the twist
unhinged
out of one's wits
demon
irrational
brainsick
balmy
mentally ill
(deyim) out to lunch
touched
(Argo) kookie
(Argo) fruity
(Argo) off one's head
(Argo) whacky
wacko
dippy
demented; daemonic [Brit.]
daemonical [Brit.]
distracted

Tom seems slightly distracted. - Tom hafiften deli gibi görünüyordu.

Tom looked pretty distracted. - Tom oldukça deli görünüyordu.

crackers
loony
demoniacal
not all there
bedlamite
bonkers
cracky
distraught
nutcase
batty
lunatic, insane person
demonic
out of one's mind
idiotic, foolish (person)
daft
mad, insane, crazy, lunatic, maniac, demented, cuckoo, daft, "batty, bats, crackers, nutty, nuts, mental; crazy about, mad about, potty about, fond of; madman, madwoman, lunatic, loony
madwoman
insane, crazy, mad
dement
demoniac
possessed
mad about; devotee (of)
{s} loco
cuckoo
bats
harum scarum
daffy
nutshell
potty
nuts

I've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them. - Delia'nın onlara allerjisi olduğu için bu yemek tarifinden fındıkları çıkarttım.

I thought Tom and Mary were nuts. - Tom ve Mary'nin deli olduğunu düşündüm.

maniacal
maniac
non composmentis
deli gömleği
straitjacket

They put him in a straitjacket. - Onlar ona deli gömleği giydirdi.

We put them in straitjackets. - Onlara deli gömleği giydirdik.

deli olmak
rave
deli olmak
be crazy about
deli dana
mad cow
deli divane olmak
wild about
deli divane olmak
be wild about
deli dolu
alive and kicking
deli etmek
make mad
deli etmek
(Argo) craze
deli gibi
hysterically

Tom laughed hysterically for no reason. - Tom nedensizce deli gibi güldü.

deli gibi
mad

He is madly in love with that girl. - O kıza deli gibi âşık.

Tom acted like a madman. - Tom bir deli gibi davrandı.

deli gibi
rabidly
deli gibi
like crazy

Tom ran like crazy to catch up with Mary. - Tom Mary'ye yetişmek için deli gibi koştu.

I'm working like crazy to make sure I have enough time. - Yeterli zamanım olduğundan emin olmak için deli gibi çalışıyorum.

deli gibi (hızlı)
(deyim) like crazy
deli gibi sevinmek
(deyim) be over the moon
deli gibi sevmek
be mad about
deli gibi sevmek
(deyim) head over heels in love
deli gibi âşık
infatuated
deli gömleği
straightjacket
deli kızın çeyizi gibi
(deyim) higgledy-piggledy
deli olmak
go mad
deli olmak
(deyim) go ape
deli olmak
to be round the bend
deli olmak
to be crazy about
deli olmak
be round the bend
deli olmak
round the bend
deli olmak (öfkeden)
have a fit
deli saçması
bullshit
deli olmak
crazy about
deli divane
mad spoon
deli divane olmak
Be madly fond of, be wild about
deli kanlı
bloody mad
deli Raziye
(Konuşma Dili) woman or girl who acts crazy
deli alacası
(Konuşma Dili) crazy-colored, wild with colors
deli bal
(Tıp) andromedotoxine
deli bal
poisonous honey
deli balina
(Hayvan Bilim, Zooloji) monodon monoceros
deli bayrağı açmak
(Konuşma Dili) to fall madly in love
deli cesaretine sahip
temerarious
deli divane olmak
to be madly fond of, to be wild about
deli divane olmak
to be crazy about, be mad about, be a devotee of
deli etmek
blow one's mind
deli etmek
drive smb. round the bend
deli etmek
send smb. up the wall
deli etmek
drive smb. up the wall
deli etmek
to drive (someone) wild
deli etmek
to madden, to exasperate, to drive sb mad, to drive sb round the bend, to drive sb to distraction
deli gibi
madly, like anything, like crazy, like mad, to distraction
deli gibi
like mad
deli gibi
1. madly. 2. recklessly
deli gibi gezinmek
dwale
deli gibi kaçmak
run like hell
deli gibi koşup bağırmak
run riot
deli gibi oraya buraya koşmak
tear about
deli gibi sevmek
love to distraction
deli gibi sevmek
to be mad about
deli gibi swing dansı yapmak
jitterbug
deli gibi yemek
guttle
deli gibi çalışmak
(Argo) work one's arse off
deli gömleği giydirmek
straitjacket
deli güllabiciliği etmek
to indulge a spoiled person, pander to the whims of a spoiled person
deli güllabicisi
formerly an attendant in a mental hospital
deli güllabicisi gibi
like a patient and indulgent nurse
deli kadın
madwoman
deli kızın çeyisi gibi
scattered all over
deli kızın çeyizi gibi
1. scattered all over. 2. poorly chosen (clothes, furnishings)
deli misin ?
are you nuts ?
deli numarası yapmak
to feign madness
deli olma
rave
deli olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) dementophobia
deli olmak
be off
deli olmak
be mad about
deli olmak
(için) rave about
deli olmak
be mad
deli olmak
(bir şey için) be wild about
deli olmak
a) to go mad, to be round the bend b) to be crazy about, to be nuts about/over, to crave
deli olmak
1. to be madly in love (with), be smitten (by). 2. to be furious (with/about)
deli olmak
have a fit
deli olmak
be crazy for
deli olmak işten
(bile) değil. It drives one crazy
deli olmak işten değil
it drives one crazy
deli orman
a vast and dense forest
deli pösteki sayar gibi
struggling with a thankless and repetitious job
deli raporu vermek
certify
deli saraylı gibi
(woman) oddly decked out in gaudy clothes
deli saçması
utter nonsense
deli saçması
ravings
deli saçması
utter nonsense, bullshit
deli saçması
rigmarole
deli saçması
raving
deli yerine koymak
regard someone as mad
deli yerine koymak
treat somebody like a fool
deli yerine koymak
look on someone as mad
deli çıkmak
1. to go crazy. 2. to blow one's top, get angry
deli ırmak
wild and torrential river
deli dolu
lively
deli et
drive nuts
deli et
make mad
deli etmek
exasperate
deli etmek
drive sb mad
deli etmek
drive sb to distraction
deli gibi
like anything
deli gibi
madly

I fell madly in love with him. - Ona deli gibi aşık oldum.

Fadil was madly in love with Layla. - Fadıl, Leyla'ya deli gibi aşıktı.

deli gibi
like hell
Akıllı köprüyü alıncaya kadar deli dereyi geçer
(Atasözü) He who hesitates is lost
deli et
madden
deli gibi
like anything, hell, blazes, mad, crazy
çılgın, deli, manyak, kaçık
Crazy, crazy, crazy, crazy
beni deli ediyorsun
you make me sick
daha deli
dippier
deli et
maddening
deli etmek
drive smb. nuts
deli etmek
send smb. flying
deli etmek
{f} infuriate
deli etmek
drive smb. wild
deli etmek
drive mad
deli etmek
send smb. mad
deli etmek
{f} madden
deli etmek
drive crazy
deli etmek
drive smb. to distraction
deli gibi
like a man possessed
deli gibi
like blazes
deli gibi
hellbent
deli gibi
amok
deli gibi
wild
fermanlı deli
(Konuşma Dili) certified nut-case
hamamda deli var
(Konuşma Dili) 1. There is a crazy person involved in this. 2. What a lot of noise!
kâlbi deli gibi attıran erkek
heartthrob
küçük deli, büyük deli, beşikteki başını sallar
(Konuşma Dili) There's not a one of them that's sane
kızıl deli
raving lunatic
deli
Favoriten