kapsam

listen to the pronunciation of kapsam
Türkçe - İngilizce
{i} scope

This time the scope of the test won't be so broad? - Bu kez test kapsamı o kadar geniş olmayacak mı?

This subject is not within the scope of our study. - Bu konu bizim çalışma kapsamında değildir.

content
extent
sweep
contents
(Denizbilim) extensive
extension
range
(Kanun) covering
purview
comprehensiveness
scope , enclosure
comprehension
compass
log. extension, extent
scope, range, coverage, extension, extent
scope, embrace, extent
gauge
(Hukuk) scope, extent
coverage

The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later. - Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

breadth
{i} subsuming
contextual meaning
enclosure
enclosures
subsumption
comprehend
inclusiveness
kapsam analizi
(Basın,Teknik) content analysis
kapsam dışı
out of the scope
kapsam dışı
out of scope
kapsam oluşturuluyor
(Bilgisayar) creating scope
kapsam dışında bırakmak
leave it out of the scope
kapsam oluştur
(Bilgisayar) create scope
kapsam seç
(Bilgisayar) select scopes
Müşterek Kapsam Merkezi
(Askeri) Joint Spectrum Center
bozuk kapsam
(Bilgisayar) bad scope
hukuki kapsam
legal scope
müşterek kapsam müdahale çözümü
(Askeri) joint spectrum interference resolution
müşterek kapsam yönetim sistemi
(Askeri) joint spectrum management system
kapsam