kapatılmış

listen to the pronunciation of kapatılmış
Türkçe - İngilizce
closed

The doors were closed. - Kapılar kapatılmıştı.

The airspace around the airport was closed temporarily. - Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı.

confined
shut

Tom's mouth was taped shut with duct tape. - Tom'un ağzı bir koli bandıyla bantlanarak kapatılmıştı.

covered
pent up
close

The airspace around the airport was closed temporarily. - Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı.

The doors were closed. - Kapılar kapatılmıştı.

pent
captive
pent-up
pentup
kapatılmış belge
(Ticaret) discharged document
kapatılmış dosya
dead file
kafese kapatılmış kuş
cageling
kapa
coop in
kapa
{f} switching off
kapa
{f} shut

Just shut up and get on with your work! - Çeneni kapa ve işine devam et.

He checked that all the doors were safely shut. - Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti.

kapa
shut down

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

kapa
{f} inclose
kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

kapa
power#off
kapa
coop up
kapa
turn#off
hermetik olarak kapatılmış
hermetically sealed
kapa
coopup
kapa
obturate
kapa
closing

We heard the door closing. - Biz kapının kapandığını duyduk.

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

kısmen kapatılmış
(Bilgisayar) partially enclosed
şişeye kapatılmış cin
bottle imp
Türkçe - Türkçe

kapatılmış teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapatılmış