kapatılmış

listen to the pronunciation of kapatılmış
Türkçe - İngilizce
closed

The airspace around the airport was closed temporarily. - Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı.

The doors were closed. - Kapılar kapatılmıştı.

confined
shut

Tom's mouth was taped shut with duct tape. - Tom'un ağzı bir koli bandıyla bantlanarak kapatılmıştı.

covered
pent up
close

The airspace around the airport was closed temporarily. - Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı.

The doors were closed. - Kapılar kapatılmıştı.

pent-up
pent
captive
pentup
kapatılmış belge
(Ticaret) discharged document
kapatılmış dosya
dead file
kafese kapatılmış kuş
cageling
kapa
{f} inclose
kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} shutting

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

kapa
{f} switching off
kapa
shut down

They decided to shut down the factory. - Onlar fabrikayı kapatmaya karar verdiler.

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

kapa
{f} shut

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

kapa
coop in
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
power#off
hermetik olarak kapatılmış
hermetically sealed
kapa
coopup
kapa
closing

We heard the door closing. - Biz kapının kapandığını duyduk.

Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time. - Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı.

kapa
obturate
kısmen kapatılmış
(Bilgisayar) partially enclosed
şişeye kapatılmış cin
bottle imp
Türkçe - Türkçe

kapatılmış teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapatılmış