ceiling

listen to the pronunciation of ceiling
İngilizce - Türkçe
tavan

Tom tavanı boyamanın gerekli olmadığına karar verdi. - Tom decided that it wasn't necessary to paint the ceiling.

Yapacak bir şeyiniz yoksa, odanızın tavanına bakın. - If you don't have anything to do, look at the ceiling of your room.

{i} yükseklik sınırı
tavan fiyatı
(Ticaret) en yüksek fiyat
(Askeri) farş
{i} iç kaplama (gemi)
iç kaplama
(Askeri) BİR UÇAĞIN YÜKSELEBİLECEĞİ İRTİFA
belirli şartlar altında bir uçağın yükselebildiği yükselti
ceiling price azami fiyat
azami sınır
yeryüzünün çıplak gözle havadan görülebildiği en yüksek nokta
(Politika, Siyaset) tavan değer
(Bilgisayar) üst

Tom sırt üstü uzanıyor, tavana bakıyor. - Tom is lying on his back, staring at the ceiling.

(İnşaat) tavan iç kaplama
(Havacılık) meteorolojik tavan
(Ticaret) tavan fiyat
tavana
azami irtifa
ceiling price
(Ticaret) en yüksek fiyat
ceiling beam
tavan kirişi
ceiling board
tavan tahtası
ceiling floor
asma tavan
ceiling hook
tavan kancası
ceiling joist
tavan kirişi
ceiling price
tavan fiyat
ceiling price
azami fiyat
ceiling projector
tavan projektörü
ceiling brush
tavan fırça
ceiling credit
tavan kredi
ceiling fan
vantilatör
ceiling fans
tavan fans
ceiling light
tavan ışığı
ceiling-mounted
Tavana monte edilen
ceiling air conditioner
tavandan iklimlendirici
ceiling air diffuser
(İnşaat) tavan dağıtıcısı
ceiling and visibility unlimited
(Askeri) tavan ve görüş açık
ceiling beams
(Mimarlık) arastak
ceiling block
(İnşaat) tavan bloğu
ceiling brackets
(Bilgisayar) üst ayraçlar
ceiling coil
(İnşaat,Teknik) tavan tipi serpantin
ceiling construction
tavan konstrüksiyonu
ceiling construction
tavan yapımı
ceiling diffuser
(İnşaat,Teknik) tavan tipi menfez
ceiling diffuser
tavan tipi difizör
ceiling duct
(İnşaat) tavan kanalı
ceiling fan
(İnşaat) tavan üfleci
ceiling floor
(İnşaat) tavan kirişlemesi
ceiling frame
(İnşaat) tavan takviyesi
ceiling grid
(İnşaat,Teknik) tavan tipi serpantin
ceiling grill
(İnşaat) tavan ızgarası
ceiling heating
(İnşaat,Teknik) tavandan ısıtma
ceiling lamp
(İnşaat) plafoniye
ceiling light
(İnşaat) tavandan aydınlatma
ceiling lighting fitting
(İnşaat) elektrik tavan armatürü
ceiling lighting fitting
(İnşaat) plafoniye
ceiling limit
(Tıp) tavan limit
ceiling of convection
(Meteoroloji) konveksiyon tavanı
ceiling outlet
(İnşaat,Teknik) tavandan çıkış
ceiling plaster
(İnşaat,Teknik) tavan sıvası
ceiling plastering
(İnşaat) tavan sıva işi
ceiling plate
tavan plakası
ceiling projector
(Meteoroloji) bulut tavanı projektörü
ceiling register
tavan hava ızgarası
ceiling register
(İnşaat) tavan menfezi
ceiling slab
(Askeri) tavan döşemesi
ceiling structure
(İnşaat,Teknik) tavan strüktürü
ceiling structure
(İnşaat,Teknik) tavan yapısı
ceiling value
(Tıp) tavan değeri
ceiling ventilator
tavan vantılatörü
ceiling ventilator
(İnşaat) tavan üfleci
ceiling ventilator
(İnşaat) tavan vantilatörü
ceiling ventilator
(İnşaat) hava emmeli tavan lambası
glass ceiling syndrome
(Tıp) Cam tavan sendromu: Bir organizasyonda kadın ya da erkek veya azınlıkların üst yönetim basamaklarına çıkmasını engelleyen, ayrımcılık gibi görünmeyen engellerle başetme durumu
suspended ceiling
asma tavan
absolute ceiling
(Askeri) en yüksek tavan
absolute ceiling
(Askeri) son tavan
absolute ceiling
(Askeri) azami tavan
dropped ceiling
(İnşaat,Teknik) asma tavan
equity ceiling
(Ticaret) sermaye tavanı
false ceiling
(İnşaat,Teknik) asma tavan
false ceiling
(İnşaat) yalancı tavan
flush with ceiling
(İnşaat) tavana sıfır montaj
glass ceiling
Çalışanların üst kademe yönetim pozisyonlarına ulaşmasını engelleyici davranışsal ve örgütsel önyargılardan kaynaklanan görünmez yapay engeller
grid ceiling
ızgara tavan
hover ceiling
(Askeri) havada tutunma tavanı
suspending ceiling
asma tavan
absolute ceiling
azami yükseliş haddi
absolute ceiling
azami yükseliş seviyesi
arched ceiling
kemerli tavan
cloud ceiling
bulut yüksekliği
hit the ceiling
tepesi atmak
hovering ceiling
havada tutunma yüksekliği
interest ceiling
faiz tavanı
pay ceiling
vergin tavanı
pay ceiling
maaş tavanı
asset ceiling
varlık tavan
cassette ceiling
kaset döşeme
ceilinged
tavanlı
coffered-ceiling
coffered-tavan
debt ceiling
Borçlanma sınırı
drop ceiling
(Mimarlık) Asma tavan
hanging from the ceiling
tavandan sarkan
reflected ceiling plan
yansıyan tavan planı
the gap above suspended ceiling
asma tavan boşluğu
(prices) hit the ceiling
tavana vurmak (fiyatlar)
absolute ceiling
(Askeri) SON TAVAN, AZAMİ TAVAN, (EN YÜKSEK TAVAN): Bir tayyarenin, standart hava şartları altında düz uçuş yapabileceği, deniz seviyesinden en yüksek irtifa; azami yükseliş haddi
adjusted program ceiling
(Ticaret) ayarlanmış program hedefi
ceil
{f} tavan yapmak
ceil
{f} tavan çekmek
ceil
tavan inşa etmek
cloud ceiling
(Meteoroloji) bulut tavanı
compartment ceiling
kompartıman tavanı
compartment ceiling light
kompartıman tavan lambası
corridor ceiling
(İnşaat) koridor tavanı
corridor ceiling carline
(İnşaat) koridor tavanı kemeri
covering of ceiling
(İnşaat) tavan kaplaması
duct under ceiling
tavan kanalı
emergency ceiling
(Askeri) ARIZALI MOTORLA UÇUŞ İRTİFAI: İki veya daha çok motorlu bir uçağın motorlarından biri çalışmadığı zaman, emniyetle uçuş yapabileceği azami irtifa
exposed ceiling
(İnşaat) çıplak tavan
exposed ceiling
(İnşaat) açık tavan
hit the ceiling
argo tepesi atmak
hovering ceiling
(Askeri) HAVADA KALMA TAVANI: Standart bir atmosferde bir helikopterin süzülebileceği en yüksek irtifa. İki şekilde izah edilir; yer etkisinde süzülme (hovering in ground effect) ve yer etkisi olmadan süzülme (hovering out of ground effect)
hovering ceiling
(Askeri) havada kalma tavanı
international manpower ceiling
(Askeri) ULUSLARARASI İNSANGÜCÜ TAVANI: Her bir uluslararası teşkilat için yetkilendirilmiş askeri ve sivil uluslararası makamların toplam sayısı
louvered ceiling
(İnşaat) panjurlu tavan
luminous ceiling
aydınlatılmış tavan
management headquarters ceiling
(Askeri) azami idari karargah personeli seviyesi
measured ceiling
(Meteoroloji) ölçülmüş tavan
operating ceiling
(Askeri) uçuş tavanı
operating ceiling
(Askeri) azami uçuş yüksekliği
operating ceiling
(Askeri) AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ, UÇUŞ TAVANI: Belirli bir hava aracının normal olarak faayette bulunabileceği azami irtifa
perforated ceiling
(İnşaat,Teknik) delikli tavan
personnel ceiling
(Askeri) PERSONEL TAHDİDİ; PERSONEL SINIRLAMASI: Bak. "manpower authorization voucher"
personnel ceiling
(Askeri) personel tahdidi
personnel ceiling
(Askeri) personel sınırlaması
plaster ceiling
alçı tavan
plaster ceiling panel
(İnşaat) alçı tavan levhası
price ceiling
fiyat tavanı
ribbed ceiling
(Mimarlık) nervürlü tavan
service ceiling
(Askeri) SERVİS TAVANI: Standart hava şartları altında, belli bir uçağın, kesin şekilde tespit edilmiş düşük bir hızdan (Amerika ve İngiltere'de dakikada 100 fit) daha süratle tırmanamayacağı, deniz seviyesi üstünde, bir irtifa. Servis tavanı başka memleketlerde değişik olabilir
stucco ceiling
(İnşaat) alçı tavan
territorial ceiling
(Askeri) ülkesel tavan
theoretical ceiling
(Havacılık) teorik tavan
variable ceiling
(Meteoroloji) değişken tavan
İngilizce - İngilizce
The surface that bounds the upper limit of a room

the dining room had an ornate ceiling.

The smallest integer greater than or equal to a given number

the ceiling of 4.5 is 5, the ceiling of -4.5 is -4.

Present participle of ceil
The upper limit of an object or action

price ceilings.

The highest altitude at which an aircraft may fly
{n} the inner roof, the upper part of a room
The heights above the earth's surface of the lowest layer of clouds or obscuring phenomena that is reported as "broken," "overcast," or "obscuration," and not classified as "thin" or "partial "
The highest price, interest rate, or other numerical factor allowable in a financial transaction
A ceiling is the horizontal surface that forms the top part or roof inside a room. The rooms were spacious, with tall windows and high ceilings The study was lined from floor to ceiling on every wall with bookcases
This is the integer round-up of a value, x
The height above the earth's surface of the lowest layer of clouds or obscuring phenomena that is reported as broken, overcast or obscuration, and not classified as thin or partial
The maximum market amount at which inventory can be carried on the books; equal to net realizable value (NRV)
the overhead upper surface of a room; "he hated painting the ceiling"
an upper limit on what is allowed; "they established a cap for prices"
(meteorology) altitude of the lowest layer of clouds maximum altitude at which a plane can fly (under specified conditions) an upper limit on what is allowed; "they established a cap for prices
The limit over which the interest rate on a variable rate mortgage may not rise over the life of the loan
also, the work when done
The height above the earth's surface of the lowest layer of clouds This layer is reported as broken, overcast, or obscured and not classified as thin or partial See cloud cover for details
The maximum allowable interest rate of an adjustable rate mortgage
The maximum allowable interest rate over the life of the loan of an adjustable rate mortgage
Maximum concentration for short period (usually between 5 and 30 minutes, each gas is different) usually four such exposures are allowed per day and average exposures must still be within TWA See TLV-C (OSHA Federal Standard)
the highest limit of performance that can be assessed or measured by an instrument or process Individuals who perform near to or above this upper limit are said to have reached the ceiling, and the assessment may not be providing a valid estimate of their performance levels Such individuals should be given a more difficult assessment of the same attribute if it is necessary to differentiate between higher levels of performance See Floor, Functional-Level Testing
The height ascribed to the lowest layer of clouds or obscuring phenomena when it is reported as broken, overcast, or obscuration and not classified as thin or partial The ceiling is termed unlimited when these conditions are not satisfied
The lowest cloud layer that is reported as broken or overcast If the sky is totally obscured for example by fog, then the ceiling is defined by vertical visibility
the upper limit of a floating interest rate
The inside lining of a room overhead; the under side of the floor above; the upper surface opposite to the floor
The lining or finishing of any wall or other surface, with plaster, thin boards, etc
The lowest cloud layer that is reported as broken or overcast If the sky is totally obscured, then it is the height of the vertical visibility
(Ceiling Exposure Level) - The maximum airborne concentration of a biological or chemical agent to which a worker may be exposed at any time
>> The highest interest rate that may be assessed or an adjustable-rate loan during the life of the loan based on the start rate and lifetime cap
the overhead upper surface of a room; "he hated painting the ceiling" (meteorology) altitude of the lowest layer of clouds maximum altitude at which a plane can fly (under specified conditions) an upper limit on what is allowed; "they established a cap for prices
maximum altitude at which a plane can fly (under specified conditions)
Refers to the maximum allowable interest rate increase over the life of the loan on an adjustable rate mortgage
The inner planking of a vessel
The maximum allowable interest rate over the life of the loan of an adjustable rate mortgage Certificate of Eligibility The document given to qualified veterans which entitles them to VA guaranteed loans for homes, business, and mobile homes Certificates of eligibility may be obtained by sending DD-214 (Separation Paper) to the local VA office with VA form 1880 (request for Certificate of Eligibility) Certificate of Reasonable Value (CRV) An appraisal issued by the Veterans Administration showing the property's current market value Certificate of Title A written opinion by an attorney setting forth the status of title to the property as shown on the public records The certificate does not certify as to matters not of record and affords no protection unless the author was negligent
(meteorology) altitude of the lowest layer of clouds
An upper limit on campaign expenditures Sometimes also refers to the upper limit on what individuals, PACs, and political parties can contribute
The height of the lowest layer of broken or overcast cloud layer
{i} overhead wall enclosing a room
The plane or planes that bound the upper limit of a room
The maximum market amount at which inventory can be carried on the books; equal to net realizable value
A ceiling on something such as prices or wages is an official upper limit that cannot be broken. an informal agreement to put a ceiling on salaries The agreement sets the ceiling of twenty-two-point-five million barrels a day on OPEC production. = limit. Overhead surface of a room, and the underside of a floor or roof. Suspended ceilings, which hang from the beams above, are used to conceal construction, mechanical equipment, wiring, and light fixtures. During the Renaissance, ceilings were often coffered (see coffer), vaulted (see vault), or transformed into one large framed painting
The lowest cloud layer that is reported as broken or overcast If the sky is totally obscured, then it is the height of the vertical visibility See measured ceiling and variable ceiling
The height of the lowest layer of clouds, when the sky is broken or overcast
ceiling fan
A fan fixture attached to a ceiling, sometimes with a built-in light
ceiling fan
fan suspended from a ceiling
ceiling price
top price, maximum acceptable or required price
ceil
a ceiling
ceil
To line or finish a surface, as of a wall, with plaster, stucco, thin boards, or the like
ceilinged
especially in combination Having a (specified type of) ceiling
cloud ceiling
The location above the surface of the earth where the lowest layer of clouds are reported as broken, overcast or obscuration (as opposed to thin or partial)
drop ceiling
A dropped ceiling
dropped ceiling
A secondary ceiling, suspended from above, used to conceal wiring, plumbing and ducts
flight ceiling
The highest altitude at which an aircraft may fly due to physical factors, such as low air density
glass ceiling
An unwritten, uncodified barrier to further promotion or progression for a member of a specific demographic group
hit the ceiling
to be explosively angry. To lose one's temper

When my dad found out I had failed the exams, he just hit the ceiling.

popcorn ceiling
a type of water-based spray-on ceiling treatment characterized by a rough, lumpy texture
ceil
{v} to make a ceiling, roof, overlay, cover
debt ceiling
The debt ceiling is simply a cap on how much money a government can owe
glass ceiling
An unacknowledged discriminatory barrier that prevents women and minorities from rising to positions of power or responsibility, as within a corporation
a ceiling
ceil
absolute ceiling
The maximum altitude above sea level at which an aircraft or missile can maintain horizontal flight under standard atmospheric conditions
absolute ceiling
the maximum altitude at which an airplane can maintain horizontal flight
acoustic ceiling
ceiling designed for effective transmission of sound
cathedral ceiling
A high, open, usually slanting or pointed ceiling
ceil
{f} finish a surface of a wall with plaster or thin boards; to furnish with a ceiling
ceil
To overlay or cover the inner side of the roof of; to furnish with a ceiling; as, to ceil a room
ceilinged
provided with a ceiling especially the overhead interior surface; "the large beam-ceilinged living room
ceilings
plural of ceiling
ceilings
acoustical tile cove lighting molding
ceilings
Light planking or plywood sheeting on the inside of the frames
coffered ceiling
{i} ceiling decorated with sunken panels in a structure that looks like a box or a coffer
combat ceiling
altitude above which a plane cannot climb faster than a given rate
glass ceiling
A term that refers to the many barriers that can exist to thwart a woman's rise to the top of an organization; one that provides a view of the top, but a ceiling on how far a woman can go A term that refers to the many barriers that can exist to thwart a woman's rise to the top of an organization; one that provides a view of the top, but a ceiling on how far a woman can go
glass ceiling
When people refer to a glass ceiling, they are talking about the attitudes and traditions in a society that prevent women from rising to the top jobs. In her current role she broke through the glass ceiling as the first woman to reach senior management level in the company. An unacknowledged discriminatory barrier that prevents women and minorities from rising to positions of power or responsibility, as within a corporation. the attitudes and practices that prevent women or particular groups from getting high level jobs, even though there are no actual laws or rules to stop them
glass ceiling
a ceiling based on attitudinal or organizational bias in the work force that prevents minorities and women from advancing to leadership positions
glass ceiling
A see-through boundary in organizations and businesses that stopped females and people of color from gaining access to higher level positions although they could see the positions usually filled by white males
glass ceiling
alleged limit on professional advancement imposed on women and minorities (form of racism and sexism)
glass ceiling
The invisible barrier that has limited women's opportunities for advancement to the highest ranks of politics, business, and the professions
glass ceiling
As defined by the Department of Labor, "those artificial barriers based on attitudinal or organizational bias" that keep qualified women and minorities "from advancing upward in their organization into management level positions" See also Career Development
glass ceiling
A barrier to advancement within an organization experienced by members of certain groups because of prejudice (including discomfort in their presence) This term is most often used when the organization does bring in members of the group affected by the ceiling and often does promote them through the junior ranks on a comparable basis to the most favored group If members of a group tend to leave the organization soon after entering, this is termed a "revolving door" rather than a "glass ceiling " The barrier in an organization may be different for different groups that are commonly victims of prejudice and usually is strongly influenced by so-called `corporate culture '
glass ceiling
An invisible barrier that blocks the promotion of a qualified individual in a work environment because of the individual's gender, race, or ethnicity (p 297)
hanging from the ceiling
suspended from the ceiling of a room
lending ceiling
credit limit; maximum credit that can be received; total credit which can be allotted
national debt ceiling
a limit set by Congress beyond which the national debt cannot rise; periodically raised by Congress
price ceiling
maximum price at which a good can be sold legally (Economics)
suspended ceiling
A ceiling system that is supported by hanging it from the overhead framing above
suspended ceiling
Ceiling installed under a roof or floor for decorative purposes or to create technical ducting (electrical, thermal, acoustic )
suspended ceiling
A ceiling, not being part of the structural framework of a building, installed below the level of the underside of the floor above or of the roof Commonly used to provide space for services, e g cables, recessed lighting an piping ; to reduce the cost of heating in a room; to improve the acoustics; or to produce more aesthetically pleasing properties
suspended ceiling
A ceiling system supported by hanging it from the overhead structural framing
suspended ceiling
A suspended ceiling is located under a floor Its role is to reduce the height to the underside of a ceiling or to hide the underside of a floor or pipes
tax ceiling
maximum percentage of tax that can be imposed
tray ceiling
A tray ceiling has edges that slant toward the middle from the walls
tray ceiling
A raised portion of the ceiling which can slope or rise vertically with one or more steps prior to reaching a flat portion, for design effect
tray ceiling
A decorative ceiling treatment used to add volume and/or height to a room 2 Common types are: 1) Angled area toward the center leading to a flat ceiling surface, and 2) Stepped square edged leading toward the center of the ceiling
vaulted ceiling
A ceiling formed in any variety of curved shape, which arches above the floor within a home Veranda: A large, open porch, usually roofed and partly enclosed, often extending across the front and sometimes sides of the house Vestibule: A passage, or hall between the outer door, and the interior parts of the home
vaulted ceiling
A ceiling that angles upward on one or both sides to create volume in the room
vaulted ceiling
dome shaped ceiling, arch in the ceiling
vaulted ceiling
An elongated half-cylinder that arches above the floor
vaulted ceiling
Arched, pitched or concave (barrel-shaped) ceiling design often incorporated to enhance the spaciousness of a room
·ceiling
The lowest cloud layer that is reported as broken or overcast If the sky is totally obscured, then it is the height of the vertical visibility See measured ceiling and variable ceiling
·ceiling
The heights above the earth's surface of the lowest layer of clouds or obscuring phenomena that is reported as "broken," "overcast," or "obscuration," and not classified as "thin" or "partial "
·ceiling
This is the integer round-up of a value, x
·ceiling
The height ascribed to the lowest layer of clouds or obscuring phenomena when it is reported as broken, overcast, or obscuration and not classified as thin or partial The ceiling is termed unlimited when these conditions are not satisfied
·ceiling
The maximum market amount at which inventory can be carried on the books; equal to net realizable value
·ceiling
The highest price, interest rate, or other numerical factor allowable in a financial transaction
·ceiling
The height above the earth's surface of the lowest layer of clouds or obscuring phenomena that is reported as broken, overcast or obscuration, and not classified as thin or partial
·ceiling
Refers to the maximum allowable interest rate increase over the life of the loan on an adjustable rate mortgage
·ceiling
The maximum allowable interest rate of an adjustable rate mortgage
·ceiling
The maximum allowable interest rate over the life of the loan of an adjustable rate mortgage Certificate of Eligibility The document given to qualified veterans which entitles them to VA guaranteed loans for homes, business, and mobile homes Certificates of eligibility may be obtained by sending DD-214 (Separation Paper) to the local VA office with VA form 1880 (request for Certificate of Eligibility) Certificate of Reasonable Value (CRV) An appraisal issued by the Veterans Administration showing the property's current market value Certificate of Title A written opinion by an attorney setting forth the status of title to the property as shown on the public records The certificate does not certify as to matters not of record and affords no protection unless the author was negligent
·ceiling
The maximum allowable interest rate over the life of the loan of an adjustable rate mortgage
·ceiling
>> The highest interest rate that may be assessed or an adjustable-rate loan during the life of the loan based on the start rate and lifetime cap
·ceiling
an upper limit on what is allowed; "they established a cap for prices"
·ceiling
An upper limit on campaign expenditures Sometimes also refers to the upper limit on what individuals, PACs, and political parties can contribute
·ceiling
maximum altitude at which a plane can fly (under specified conditions)
·ceiling
the highest limit of performance that can be assessed or measured by an instrument or process Individuals who perform near to or above this upper limit are said to have reached the ceiling, and the assessment may not be providing a valid estimate of their performance levels Such individuals should be given a more difficult assessment of the same attribute if it is necessary to differentiate between higher levels of performance See Floor, Functional-Level Testing
·ceiling
(meteorology) altitude of the lowest layer of clouds
·ceiling
the upper limit of a floating interest rate
·ceiling
The lowest cloud layer that is reported as broken or overcast If the sky is totally obscured for example by fog, then the ceiling is defined by vertical visibility
·ceiling
The lowest cloud layer that is reported as broken or overcast If the sky is totally obscured, then it is the height of the vertical visibility
·ceiling
The limit over which the interest rate on a variable rate mortgage may not rise over the life of the loan
·ceiling
Maximum concentration for short period (usually between 5 and 30 minutes, each gas is different) usually four such exposures are allowed per day and average exposures must still be within TWA See TLV-C (OSHA Federal Standard)
·ceiling
The height above the earth's surface of the lowest layer of clouds This layer is reported as broken, overcast, or obscured and not classified as thin or partial See cloud cover for details
·ceiling
(Ceiling Exposure Level) - The maximum airborne concentration of a biological or chemical agent to which a worker may be exposed at any time
·ceiling
the overhead upper surface of a room; "he hated painting the ceiling"
·ceiling
The height of the lowest layer of broken or overcast cloud layer
·ceiling
The maximum market amount at which inventory can be carried on the books; equal to net realizable value (NRV)
·ceiling
The height of the lowest layer of clouds, when the sky is broken or overcast
ceiling