clothing

listen to the pronunciation of clothing
İngilizce - Türkçe
giyim

Tom'un bir giyim mağazası açma çabaları boşa gitti. - Tom's efforts to open a clothing store went up in smoke.

Bu mağaza erkek giyimi sunmaktadır. - This shop carries men's clothing.

{i} giysi

Bu giysiyi ben kendim yaptım. - I made this clothing myself.

Ben genellikle yerel bir mağazada giysi satın alırım. - I usually buy clothing at a local store.

kıyafet

Müstehcen kıyafetler giymem. - I don't wear suggestive clothing.

Bütün parasını kıyafetlerde çarçur eder. - She wastes all her money on clothing.

elbiseler

Tom elbiselerini berbat edecek. - Tom will ruin his clothing.

Onlar kendi elbiselerini berbat etmediler. - They didn't ruin their clothing.

giydirerek
üzeri
giysiler

Tom gündelik giysiler giyinmişti. - Tom was dressed in casual clothing.

Mary kışkırtıcı giysiler giyiyor. - Mary is wearing provocative clothing.

(Askeri) melbusat
{f} giydir
giyecek

Onlara giyecek ve biraz yiyecek verdim. - I gave them clothing and some food.

Çocuklar yiyecek ve giyecek için ebeveynlerine bağlı. - Children depend on their parents for food and clothing.

{i} elbise

Hava dahada ısındığı için, Tom bir kat elbise daha çıkardı. - Since it was getting even hotter, Tom peeled off another layer of clothing.

O, elbisesini mahvediyor. - She's destroying her clothing.

(Askeri) GİYECEK, GİYSİ
{i} giyim eşyası, giysiler, elbiseler
giyim eşyası elbise
giyecek/kıyafet
{f} giydir: prep.giydirerek
(Gıda) kaplama
giydirme
üst
libas
fistan
esvap
cloth
kumaş

Bu kumaş ona göre daha üstün. - This cloth is superior to that.

O bir yarda kumaş satın aldı. - She bought a yard of cloth.

clothe
giydirmek
cloth
{i} bez

Nemli bir bezle pencereyi temizle. - Clean the window with a damp cloth.

Niçin bu bezle ayakkabıları parlatmıyorsun? - Why don't you polish the shoes with this cloth?

clothing industry
giyim endüstrisi
clothing industry
konfeksiyon sanayii
clothing allowance
(Askeri) GİYECEK İSTİHKAKI: Erat sınıfına mensup bir şahsa tahsis edilen giyecek miktarı
clothing allowance
(Askeri) giyecek istihkakı
clothing and dress
giyim ve giysi
clothing and equipment record
(Askeri) er giyecek ve teçhizat kaydı
clothing and equipment record
(Askeri) ER GİYECEK VE TEÇHİZAT KAYDI: Bak. "individual clothing and equipment record
clothing bag
(Tekstil) elbise torbası
clothing brand
giyim markası
clothing department
giyim mağazası
clothing factory
(Tekstil) konfeksiyon fabrikası
clothing industry
(Tekstil) giyim endüstrisi, konfeksiyon sanayi
clothing industry
giyim sanayii
clothing manufacturer
(Tekstil) hazırgiyim imalatçısı
clothing monetary allowance
(Askeri) NAKDİ GİYECEK İSTİHKAKI
clothing rack
(Tekstil) elbiselerin asıldığı stand
clothing reform
(Tarih) kıyafet devrimi
clothing sections
giysi bölümleri
clothing sections
giyinme bölümleri
clothing shop
(Tekstil) giyim mağazası
clothing slip
(Askeri) GİYECEK İSTEK BELGESİ: Bir askerin giyecek istihkakını istemek için doldurulan form
clothing slip
(Askeri) giyecek istek belgesi
clothing store
(Tekstil) konfeksiyon dükkanı
clothing store
giyim mağazası

En sevdiğiniz giyim mağazası nedir? - What is your favorite clothing store?

Buraya yakın bir giyim mağazası var mı? - Is there a clothing store near here?

clothing style
giyim şekli
clothing support
giyecek yardımı
clothe
{f} giysi sağlamak
cloth
sofra örtüsü
clothe
sarmak
clothe
kaplamak
clothe
çamaşır

Tom en azından haftada bir kez çamaşırları yıkar. - Tom washes clothes at least once a week.

Tom kirli elbiselerini çıkardı ve onları çamaşır makinesine attı. - Tom stripped off his dirty clothes and threw them into the washing machine.

clothe
üstünü örtmek
cloth
örtü

Kate örtüyü masanın üstüne yaydı. - Kate spread the cloth over the table.

Onlar masaya örtü örttüler. - They covered the table with a cloth.

cloth
elbise

Tom elbiselerini yerine koydu. - Tom put away his clothes.

Elbiselerim ıslandı bu yüzden onları çıkardım. - My clothes get wet so I took off them.

clothe
renklendirmek
clothe
bürümek
cloth
bez örtü
cloth
(Tekstil) material
cloth
dokuma
cloth
çaput
clothe
elbise

Mary, kız kardeşinin elbiselerini ödünç almasına izin vermez. - Mary does not let her sister borrow her clothes.

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

ready made clothing
(Tekstil) hazır giyim
clothe
güzel bir dille anlatmak
clothe
zenginleştirmek
bed clothing
yatak takımı
civilian clothing
sivil giyim
cloth
{i} rahiplik
clothe
giydir

Çocuğa bu kıyafetleri giydir. - Put the kid into these clothes.

Vassili'ye güzel kıyafetler giydirdiler ve o ertesi gün Anastasia ile evlendi. - They dressed Vassili in fine clothes and next day he was married to Anastasia.

ready-made clothing
hazır giyim
various articles of clothing
{i} çeşitli giyim eşyası
a wolf in sheep's clothing
koyun postuna bürünmüş kurt
article of clothing, cloth
giyim, kumaş makale
casual clothing
casual giyim
cloth
bezl
cloth
{i} yelken
clothe
buru
clothings
giyim
cut down a piece of clothing into
eski bir giysiden (yeni bir şey) yapmak
dress, clothing, apparel
elbise, giyim, konfeksiyon
outer clothing
dış giyim
wearing long loose clothing
uzun Bol giysiler giyiyor
woman who wears stylish clothing
sık elbiseler giyer kadın
women's clothing
kadın giyim
accessories for clothing
(Tekstil) elbise aksesuarı
accessories for machines used in the clothing industry
(Tekstil) giyim sanayii makineleri malzemeleri
accessories for other machines used in the clothing industry
(Tekstil) giyim sanayiinde kullanılan makinelerin aksamı
articles of clothing
giyecek maddesi
cloth
cilt bezi
cloth
din adamlığı
cloth
rahiplik/örtü/kumaş
clothe
{f} örtmek
clothe
giydir,v.giydir
cold dry clothing
(Askeri) KURU SOĞUK BÖLGE GİYECEĞİ: Çok soğuk havadan (-10°C -50°F) geniş ölçüde koruma temini için yalıtkan tabakalar ilave edilmiş rutubetli soğuk bölge giyeceği kalemlerinden ibaret takım elbise
cold wet clothing
(Askeri) RUTUBETLİ SOĞUK BÖLGE GİYECEĞİ: Ilımlı soğukta (-10°C " +14°F üstünde) koruma sağlayacak su geçirmez, hava tesirlerine karşı mukavim dış tabaka ile, yeteri kadar yalıtkan veren iç kumaş tabakalarından ibaret giyecek
flexible card clothing wires
esnek tarak garnitür telleri
gent's clothing
erkek elbiseleri
impermeable protective clothing
(Askeri) GAZ GEÇİRMEZ ELBİSE: Fiziksel şekildeki toksik kimyasal maddelerin geçmesine engel olacak malzemeden yapılmış giyecek. Bu elbise, vücudu havasız bıraktığı için, ancak kısa süreler giyilebilir. Bak. "protective clothing"
individual clothing and equipment record
(Askeri) ER MELBUSAT VE TEÇHİZAT KAYDI: Erata verilen veya bunlar tarafından iade edilen elbise ve teçhizatın belirli bir form üzerine kaydı. Buna (clothing and equipment record) da denir. Bu terim yerine, eskiden, (individual clothing slip) kullanılırdı
individual clothing slip
(Askeri) ER MELBUSAT VE TEÇHİZAT BELGESİ: Bak. "individual clothing and equipment record"
individual protective clothing; industrial plant equipment
(Askeri) bireysel koruyucu giysi; sanayii fabrikaları teçhizatı
initial clothing monetary allowance
(Askeri) İLK NAKDİ GİYECEK İSTİHKAKI: Bak. "clothing monetary allowance"
is there a clothing store nearby
yakınlarda giyim mağazası var mı
permeable protective clothing
(Askeri) GEÇİRİMLİ KORUYUCU GAZ ELBİSESİ: Yakıcı gazların buhar ve zerrelerine karşı nötrleştirme ile temin için, bazı kimya maddeleriyle emprenge edilmiş özel elbise
protective clothing
(Askeri) KORUYUCU ELBİSE: Kişileri, fiziksel çevredeki tehlikeli çalışma ortamındaki veya düşman faaliyetlerindeki yüksek derecedeki değişikliğin neden olduğu tehlikeye karşı korumak amacıyla tasarlanmış, üretilmiş ve uyarlanmış elbise
ready made clothing maker
(Tekstil) konfeksiyoncu
special clothing
(Askeri) ÖZEL ELBİSE: Açık yerlerdeki yakıcı gaz buharının vücuda nüfuz etmesini önleyerek yakıcı gaza karşı bir korunma sağlayacak şekilde tadil edilmiş gömlek ve pantolon. Bu gömlek ve pantolonları koruyucu elbise haline getirilmek üzere emprenye edilmiş olmakla beraber, gaz kullanılmayan muharebede herhangi bir işleme tabi tutulmadan da giyilebilir
special clothing
(Askeri) özel elbise
standard clothing monetary allowance
(Askeri) STANDART NAKDİ GİYECEK İSTİHKAKI
where is the nearest clothing store
en yakın giyim mağazası nerede
without a stitch of clothing
çırılçıplak
wolf in sheep's clothing
kuzu postunda kurt
work clothing
(Askeri) İŞ ELBİSESİ: Sahra işlerinde ve perakende hizmetlerinde, ordu personeli tarafından giyilen elbise. Buna evvelce (fatique) ve (fatique dress) denilirdi
İngilizce - İngilizce
Present participle of clothe
Clothes; apparel for wearing
{n} a garment, dress
JEWELRY
- anything that a player is wearing that is not classed as external protective equipment, including such items as spectacles or jewellery, is classed as clothing, even though he may be wearing some items of apparel, which are not visible, for protection A bat being carried by a batsman does not come within this definition of clothing
Garments in general; clothes; dress; raiment; covering
See Card clothing, under 3d Card
n pakaian (pakai)
{i} clothes, garments
The art of process of making cloth
Any of the endless belts, usually of woven monofilament cloth, m which the web of paper is formed or carried through the sections of the paper machine Includes forming fabrics (sometimes still called "wires"), dryer fabrics (or dryer felts or screens), and press felts
Clothing is the things that people wear. Some locals offered food and clothing to the refugees What is your favourite item of clothing? Wear protective clothing. the clothes that people wear
Having sufficient warm clothing for winter
the shorter length wools within a grade
Covering for a person's body
The category further refined by the addition of M for men, W for women, S for slave, C for children, or G for General (gender not known) It contains the sub-categories: accessories, body, feet, hand, and head
A covering of non-conducting material on the outside of a boiler, or steam chamber, to prevent radiation of heat
a covering designed to be worn on a person's body
kit
apparel
clothing bin
A container in which clothing is placed to be donated to charity organizations
clothing compulsive
Disallowing or discouraging nudity, thus requiring the wearing of clothes, especially swimsuits, e.g. on beaches, as opposed to clothing optional and clothes free. Textile
clothing optional
Allowing and encouraging nudity but tolerating the wearing of clothes, as between nudist and clothing compulsive. Abbreviation: C.O
clothing industry
industry which designs and manufactures clothes, garment industry
clothing store
store which sells clothes
clothing store
a store where men's clothes are sold
cloth
A form of attire that represents a particular profession
cloth
A piece of cloth used for a particular purpose
cloth
Priesthood, clergy
clothe
To adorn or cover with clothing; to dress; to supply clothes or clothing
clothing.
schmutter
piece of clothing
An item of clothing; any item, such as a shirt or a sock, that constitutes clothing
pieces of clothing
plural form of piece of clothing
wolf in sheep's clothing
Something harmful or problematic disguised as something peaceful or pleasant
clothe
To wear clothes
cloth
{n} a thing woven, linen covering, canvas
clothe
{v} to find clothes, dress, cover, invest
Cloth
drapet
article of clothing
clothing: a covering designed to be worn on a person's body
castoff clothing
discarded clothing, rejected garments; slovenly dress
civilian clothing
ordinary clothing as distinguished from uniforms, work clothes, clerical garb, etc
cloth
The cloth is sometimes used to refer to Christian priests and ministers. a man of the cloth
cloth
cloath
cloth
A woven fabric such as used in dressing, decorating, cleaning or other practical use
cloth
The distinctive dress of any profession, especially of the clergy; hence, the clerical profession
cloth
Cloth is one of the goods that a trader can trade with Mainly produced in Kampen and London
cloth
A type of woven filter spectrum made from natural or synthetic yarns
cloth
The principle covering for books: since the mid nineteenth century most publishers have issued books in cloth (original cloth); books which have been re-bound are described as being in binder's cloth or specifically, library cloth The cloth used may be linen, cotton or silk
cloth
{i} fabric, material (woven of wool, cotton, etc.); rag, duster
cloth
[Obs
cloth
Woven fabric, finished in various ways; used with binder boards to make cases to top
cloth
the word cloth is sometimes used as a generic term for "fabric" The word cloth also considered a unit of length for measuring cloth
cloth
n kain
cloth
artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers; "the fabric in the curtains was light and semitraqnsparent"; "woven cloth originated in Mesopotamia around 5000 BC"; "she measured off enough material for a dress"
cloth
The dress; raiment
cloth
The cardboard covers of a book with a final cover of fabric
cloth
A cloth is a piece of cloth which you use for a particular purpose, such as cleaning something or covering something. Clean the surface with a damp cloth. a tray covered with a cloth
cloth
Cloth is fabric which is made by weaving or knitting a substance such as cotton, wool, silk, or nylon. Cloth is used especially for making clothes. She began cleaning the wound with a piece of cloth. = fabric, material
cloth
A fiberglass reinforcement made by weaving strands of glass fiber yarn Cloth is available in various weights measured in ounces per square yard or Kg/m
cloth
widely used as a covering material since about 1830: original cloth is that commissioned by the publisher - binder's cloth a rebinding
cloth
A fabric made of fibrous material (or sometimes of wire, as in wire cloth); commonly, a woven fabric of cotton, woolen, or linen, adapted to be made into garments; specifically, woolen fabrics, as distinguished from all others
cloth
the fabric used to cover the boards and spine of a book
clothe
To put garments on; to cover with clothing; to dress
clothe
To clothe someone means to provide them with clothes to wear. She was on her own with two kids to feed and clothe. see also clothed, clothes, clothing
clothe
{f} dress, cover, put clothes on
clothe
Fig
clothe
To provide with clothes; as, to feed and clothe a family; to clothe one's self extravagantly
clothe
To cover or invest, as with a garment; as, to clothe one with authority or power
clothe
provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child"
clothe
furnish with power or authority; of kings or emperors
fire-proof clothing
attire that is resistant to flames
indecent clothing
immodest clothing, clothing that offensive because of its revealing or risque nature
item of clothing
article of apparel (shirt, pants, hat, etc.)
ready-made clothing
mass-produced clothing, clothing that is made in advance and not according to size or order
rugged clothing
sloppy clothes, clothes that are not neat in appearance
winter clothing
garments worn during the winter
wolf in sheep's clothing
{i} hypocrite, someone who pretends to be something that they are not
work-clothing
clothing worn for doing manual labor
clothing