boşta

listen to the pronunciation of boşta
Türkçe - İngilizce
fancy-free
unemployed
out of gear
a) unemployed, out of work işsiz b) (vites) neutral, out of gear
unattached
idled
idle

I thought he was busy, but on the contrary he was idle. - Onun meşgul olduğunu sanıyordum ama tam tersine boştaydı.

No matter how rich a man may be, he ought not to be idle. - İnsanlar kadar zengin olurlarsa olsunlar, boşta olmamalılar.

neutral

You can accelerate as much as you want, but since the car's in neutral, we won't be going anywhere. - İstediğin kadar gaza bas, arabanın vitesi boşta olduğu için hiçbir yere gidemeyiz.

out of work
at loose ends
fancy free
boş
blank

He left the last page blank. - O, son sayfayı boş bıraktı.

Tom filled in the blanks. - Tom boşlukları doldurdu.

boş
empty

This box is empty. It has nothing in it. - Bu kutu boş. İçinde hiçbir şey yok.

The room has been empty for a long time. - Oda uzun süredir boş.

boşta gezmek
to live without working
boşta gezmek
slope around
boşta gezmek
to be at loose ends
boşta kalmak
to be without work
boşta olmak
idle
boşta olmak
(vites) to be in neutral
boşta çalışma
idling
boşta çalışma
no load
boşta çalışmak
to idle
boş
{s} free

I am never free on Sundays. - Pazar günleri asla boş değilim.

What does Tom do in his free time? - Tom boş zamanında ne yapar?

boş
vain

I tried to keep in with her in vain. - Ben onunla boşuna dost kalmaya çalıştım.

John tried in vain to solve the problem. - John sorunu çözmek için boşuna uğraştı.

boş
vacant

Rooms should be left vacant by eleven a.m. on the day of departure. - Odalar, ayrılış gününde saat on bire kadar boş bırakılmalıydı.

Two seats remained vacant. - İki koltuk boş kaldı.

boş
{s} ineffective
boş
hollow

It was another hollow promise. - O başka bir boş sözdü.

This melon sounds hollow. Maybe that's why it was so cheap. - Bu kavun boş görünüyor. Belki de çok ucuz olmasının nedeni budur.

boş
{s} thin

This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking. - Senin bu iş planı neredeyse çok iyimser görünüyor. Bütün söyleyebileceğim onun bir boş hayalden daha fazlası olduğunu ummamdır.

Do you think I'm wasting my time? - Sizce ben zamanımı boşa harcıyor muyum?

(motor) boşta
idly
boş
inutile
boş
(Otomotiv) neutral

You can accelerate as much as you want, but since the car's in neutral, we won't be going anywhere. - İstediğin kadar gaza bas, arabanın vitesi boşta olduğu için hiçbir yere gidemeyiz.

boş
(Dilbilim) zero
boş
yeast
boş
vacancy

His resignation left a vacancy in the cabinet. - İstifası kabinede boşluk bıraktı.

They filled the vacancy by appointment. - Atama ile boş kontenjanı doldurdular.

boş
devoid
boş
(Otomotiv) neutral position
boş
inert
boş
(Bilgisayar) scratch
boş
stark
vites boşta gitmek
coast
boş
futile
boş
at leisure
boş
clean

The dirty water from the pool was drained, and replaced with clean water. - Kirli su havuzdan boşaltıldı ve temiz su ile değiştirildi.

Tom cleaned out his bank accounts and disappeared. - Tom banka hesaplarını boşaltıp ortadan kayboldu.

boş
spare

Yuriko arranges flowers in her spare time. - Yuriko boş zamanında çiçekleri düzenler.

I think I can do it in my spare time. - Onu boş vaktimde yapabileceğimi düşünüyorum.

boş
airy
boş
blanky
boş
pathological
boş
bubble
boş
clear

The waiting room is clearing out. - Bekleme odası boşalıyor.

Clear off the shelf, and you can put your books there. - Rafı boşalt ve kitaplarını oraya koyabilirsin.

boş
bare

The apartment was completely bare when we moved in. - Taşındığımızda daire tamamen boştu.

The shelves were pretty bare. - Raflar oldukça boştu.

boş
nugatory
boş
unloaded

The ship anchored in the harbour and unloaded its goods. - Gemi limana demir attı ve yükünü boşalttı.

Tom unloaded the car. - Tom arabayı boşalttı.

boş
{i} voiding
boş
desolate
boş
inane
boş
idle

He idled away a whole day. - Bütün bir günü boşa geçirdi.

He idles away his time. - O, zamanını boşa harcar.

boş
barren
boş
uninhabited
boş
devoid of
boş
waste

Young people are apt to waste time. - Genç insanlar, boşa zaman harcamaya eğilimlidir.

In this way, we waste a lot of time. - Bu şekilde, çok fazla zamanı boşa harcarız.

boş
empty of
boş
to empty
boş
{s} yeasty
boş
{s} unfounded
boş
blank , free , empty , null
boş
{s} captious
boş
{s} disengaged
boş
{s} puerile
boş
{s} unprofitable
boş
{s} trumpery
boş
disengage
boş
for hire
boş
{s} purposeless
boş
{s} expressionless
boş
{s} meaningless
boş
without any foundation
boş
{s} chimerical
boş
soap

Those who wash the donkey's head waste soap. - Eşeğin başını yıkayanlar sabunu boşa harcarlar.

boş
{s} punk
boş
leisure

I hunt elk in my leisure-time. - Boş zamanımda Kanada geyiği avlarım.

I don't know what to do with my leisure. - Boş vaktimde ne yapacağımı bilmiyorum.

boş
wishy washy
boş
{s} frivolous
boş
gaseous
boş
bootless
boş
ignorant
boş
uncultivated (land)
boş
empty; bare; vacant; unemployed" " işsiz; free; ignorant, useless; (kaset, kâğıt, vb) blank; vain, futile, abortive, barren; (anlamsız) blank, inane
boş
unoccupied

The boats looked unoccupied. - Tekneler boş görünüyordu.

The neglected room remained unoccupied. - İhmal edilen oda boş kaldı.

boş
desert
boş
without foundation
boş
unemployed; free
boş
slack, not under tension (rope)
boş
fallacious
boş
flat

Apparently that shabby flat is vacant. - Anlaşılan o eski püskü daire boş.

I have to push my bike because one of the tyres is flat. - Lastiklerden biri boşaldığı için bisikletimi itmek zorundayım.

boş
frothy
boş
{s} unengaged
boş
{s} ineffectual
boş
meaning

Anything is blissful with you. Nothing is meaningful without you. - Seninle her şey hoş, sensiz her şey boş.

boş
unwritten
boş
godforsaken
boş
{s} invalid
boş
otiose
boş
{s} tenantless
boş
fustian
boş
{s} windy
boş
{s} vacuous
boş
abortive
boş
{s} void

A man standing on the cliff was about to commit suicide by jumping into the void. - Uçurumun üstünde duran bir adam boşluğa atlayarak intihar etmek üzereydi.

When I look back on my youth, I see a spiritual void, said Tom. - Tom Gençliğime baktığımda manevi bir boşluk görüyorum. dedi.

boş
{s} null
boş
splutter
boş
{s} pointless
vites boşta sürüş
(Otomotiv) neutral driving
Türkçe - Türkçe

boşta teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Boş
açık
Boş
tıngır
Boş
(Osmanlı Dönemi) MESCUR
Boş
tehi
boş
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan: "Yaralı kaymakamla iki emir eri de boş kalan kompartımana rahatça yerleştiler."- A. Gündüz
boş
Bir işe yaramayan
boş
Anlamsız: "Babam, kuvvetli bir darbe yemiş gibi şaşkın, boş gözlerle bakakaldı."- O. Kemal
boş
Habersiz, hazırlıksız: "Tatar dilencinin küfürlerine işte böyle boş yakalandım."- O. Pamuk
boş
Bilgisiz: "Daha meselesiz, daha cahil, daha boş, daha yakışıklıydılar."- S. F. Abasıyanık
boş
İşsiz bir biçimde
boş
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
boş
Habersiz, hazırlıksız
boş
Verimsiz
boş
Bilgisiz
boş
işsiz
boş
Bir işe yaramayan: "Yaşlı başlı insanlarız dedi
boş
Anlamsız
boş
Yararsız, nafile: "Karamsar olmamak için ne kadar çırpınsak boş."- R. H. Karay. İşsiz bir biçimde: "Boş oturmak, aylak durmak insanı çabuk çökertir."- H. Taner
boş
Birbirimizi boş tesellilerle aldatacak değiliz."- R. N. Güntekin
boş
Yapılacak işi olmayan
boş
Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal
boş
Yararsız, nafile
boşta