connecting

listen to the pronunciation of connecting
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) bağlanıyor

Tom internete telefonuyla bağlanıyor. - Tom is connecting his phone to the Internet.

İnternet'e bu bilgisayarla bağlanıyorum. - I am connecting this computer to the Internet.

birleştirici
(Bilgisayar) bağlanılıyor
çalıştırma
bağlayan

Fadıl'ı suça bağlayan hiçbir kanıt yoktu. - There was no evidence connecting Fadil to the crime.

birleştiren
bağlanarak
(Bilgisayar) bağlantı kuruluyor
bağlama

İnternete bir PC bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet is not rocket science.

Bir bilgisayarı internete bağlamak roket bilimi değildir. - Connecting a PC to the internet isn't rocket science.

{f} bağla

İnternet'e bu bilgisayarla bağlanıyorum. - I am connecting this computer to the Internet.

Bilgisayarım yazıcıya bağlantılı gibi görünmüyor. - My computer doesn't seem to be connecting to the printer.

{s} bağlantı

Bilgisayarım yazıcıya bağlantılı gibi görünmüyor. - My computer doesn't seem to be connecting to the printer.

Bağlantılı bir uçuşum var. - I've got a connecting flight.

{s} bağlayıcı
{s} başlama
balama
aktarmalı

Atlanta'ya bir aktarmalı uçuş alabilir miyim? - Can I get a connecting flight to Atlanta?

Boston'a bir aktarmalı uçuş almak istiyorum. - I want to get a connecting flight to Boston.

connect
bağlanmak
connect
{f} bağlamak

Bu yol iki şehri bağlamaktadır. - This road connects the two cities.

Onların işi bilgisayarları ağa bağlamaktır. - Their job is to connect the computers to the network.

connecting bolt
bağlama cıvatası
connecting cable
ara kablo
connecting cable
ara kablosu
connecting hose
(Otomotiv) bağlantı hortumu
connecting line
(Bilgisayar) bağlantı çizgisi
connecting passenger
(Turizm) aktarmalı yolcu
connecting rooms
(Havacılık) bağlantılı odalar
connecting service
(Havacılık) bağlantılı sefer
connecting to
(Bilgisayar) bağlanıyor
connecting to
(Bilgisayar) bağlanılıyor
connecting to
(Bilgisayar) bağlanılan konum
connecting bolt
bağlama civatası
connecting clamp
bağlama kelepçesi
connecting cord
bağlantı kordonu
connecting flange
tespit flanşı
connecting lever
kavrama kolu
connecting line
bağlantı hattı
connecting piece
bağlantı parçası
connecting pin
bağlantı pimi
connecting pipe
bağlantı borusu
connecting plug
bağlantı tapası
connecting rod
bağlama çubuğu
connecting rod
piston kolu
connecting screw
bağlama vidası
connecting sleeve
bağlama kovanı
connecting wedge
bağlama kaması
connecting rod big end
biyel kafası
connecting rod bolt
biyel civatasi
connecting rod shank
biyel gövdesi
connecting to
bağlanma
connecting vowel
bağlayıcı ünlü
connecting...
bağlama
connecting angle
bağlama açısı
connecting bellows
bağlama körüğü
connecting block
bağlama bloğu
connecting clamp
birleştirme kelepçesi
connecting cord
(Tekstil) bağlama iplik
connecting file
(Askeri) irtibat dizisi
connecting file
(Askeri) İRTİBAT DİZİSİ: Muhabere yürüyüşünde muhtelif emniyet kademeleri veya mesafeli yürüyen birlikler arasında bağlantıyı ve ilerden geriye haberlerin geriden ileriye emirlerin ulaştırılmasını temin için bu kademeler arasında çıkarılan irtibat dizi veya erleri. Buna "communicating file" da denir. Bu terimi herhangi bir yürüyüşte, hız veya istikametin ayarlanması için kullanılan ve (guide) karşılığı olan (irtibat eri) veya (irtibat birliği) terimi ile'karıştırmamalıdır
connecting flange
(Otomotiv,Teknik) birleştirme flanşı
connecting flange
(Otomotiv) tespit flanjı
connecting flange
(Otomotiv) bağlantı flanşı
connecting flight
aktarmalı uçuş
connecting frame
körük çerçevesi
connecting group
(Askeri) İRTİBAT GRUBU: Birbirinden ayrı bulunan kuvvetler arasında temini için kullanılan herhangi bir grup
connecting hook
bağlantı çengeli
connecting link
bağlama parçası
connecting link
(iki şey arasındaki) bağlantı, ilgi
connecting piece
birleştirme parçası
connecting pipe
birleştirme borusu
connecting plate
birleşim levhası
connecting plug
bağlantı lapası
connecting plug
aküplöman fişi
connecting plug and box
muhafazalı aküplöman prizi
connecting rail
bağlama rayı
connecting reinforcement
bağlantı teçhizatı
connecting rod
oto. biyel, biyel/piston kolu
connecting rod
(İnşaat) biyel kolu
connecting rod
(Tekstil) krank (bağlantı) kolu
connecting rod bearing
(Otomotiv) biyel kolu yatağı
connecting rod bearing
(Otomotiv) bivel kolu yatağı
connecting rod bearing
(Otomotiv) piston kolu yatağı
connecting rod bearing
(Otomotiv) piston kolu yatakları
connecting rod bearing cap
(Otomotiv) piston kolu yatakları kepi
connecting rod bearings
piston kolu yatakları
connecting rod bearings
(Otomotiv) biyel kolu yatakları
connecting rod big end bearing
(Otomotiv) biyel kusuneti
connecting rod big end bearing
(Otomotiv) piston kolu kafa yatağı
connecting rod bolt
krank kolu cıvatası
connecting rod bush
(Otomotiv) biyel kolu burcu
connecting rod bushing
(Otomotiv) biyel kolu burcu
connecting rod cap
(Otomotiv) biyel kolu başlığı
connecting rod cap
(Otomotiv) biyel kolu kepi
connecting rod cap
piston kolu kepi
connecting rod cap nut
(Otomotiv) piston kolu yatak kepi somunu
connecting rod end play
(Otomotiv) piston kolu boşluğu
connecting rod kit
krank kolu kiti
connecting rod nut
(Otomotiv) biyel kol somunu
connecting rod nut
(Otomotiv) piston kol somunu
connecting rod oil hole
(Otomotiv) piston kolunun yağ deliği
connecting rod oil jets
(Otomotiv) piston kolu yağ jetleri
connecting rod pin
(Otomotiv) biyel kolu pimi
connecting rod tester
piston kolu kontrol aparatı
connecting route
(Askeri) İRTİBAT YOLU: Ayrıca bakınız: "route"
connecting sewer
(İnşaat) pissu bağlantı borusu
connecting shaft
(Otomotiv) bağlantı mili
connecting sleeve
(Tekstil) ayar duyu
connecting strip
bağlantı çıtası
connecting terminal
(Elektrik, Elektronik,Teknik) birleştirme klemensi
connecting to the conference
(Bilgisayar) toplantıya bağlanıyor
connecting trench
(Askeri) İrtibat hendeği
connecting trench
(Askeri) İRTİBAT HENDEĞİ: Bir siperler manzumesi içinde insanların bir ateş siperinden diğerine geçmelerini sağlayan ara siper. Buna "communicating trench" veya "communication trench" de denir
connecting up
(Elektrik, Elektronik) düzeltme devresi
connecting washer
bağlama rondelası
connect
{f} devreye sokmak
connect
tutturmak
connect
(Bilgisayar) bağlanma
connect
(Bilgisayar) bağlantısı

Onun bu işle ile hiçbir bağlantısı yoktur. - He has no connection with this affair.

Onların Tom'la bağlantısı nedir? - What's their connection to Tom?

connect
(Bilgisayar) bağlantı sürücü harfi
connect
birleşmek
connect
bağ kurmak
connect
bağıntı kurmak
connect
ilişki kurmak
connect
raptetmek
connect
irtibatlamak
connect
bağlantılamak
connect
(Bilgisayar) bağlama

Onlar bir demiryolu ile şehirleri birbirine bağlamayı planlıyorlar. - They are planning to connect the cities with a railroad.

Onların işi bilgisayarları ağa bağlamaktır. - Their job is to connect the computers to the network.

connecting rod
(Tekstil) biyel kolu  
minimum connecting time
asgari aktarma süresi
connect
(çınkayla) bağlamak
connect
bağlan

Birdebire su aygırlarını bana niçin anlatıyorsun? O ve senin on iki kırmızı akvaryum balığının arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. - Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don't see the connection between that and your twelve red goldfishes.

Kendilerini geleneksel bir sistem içinde asla birlikte bulmamış olan diller Tatoeba'da bağlanabilirler. - Languages that would have never found themselves together in a traditional system, can be connected in Tatoeba.

connect
(tren/vb.) birleşmek
connect
aktarmalı olmak
master connecting rod
ana bağlantı çubuğu
connect
bağlanış
adjustable stop on connecting rod
(Tekstil) bağlama çubuğu üzerinde ayarlanabilir durma topuzu
choke connecting link
(Otomotiv) jikle bağlantısı
connect
{f} bitiştirmek
connect
bağlanma, bağlama bağlamak
connect
{f} bağlamak, birleştirmek; bağlanmak, birleşmek, bağlı olmak
connect
{f} (with) (iki şey arasında) bağ kurmak
connect
{f} (with) (belirli bir seferle)
connect
{f} birleştirmek
connect
{f} ilgili olmak
connect
{f} iletişim sağlamak
shallow connecting trench
(Askeri) SÜRÜNME HENDEĞİ: Vakit darlığı yüzünden derinleştirilmemiş ve sadece sürünmeye elverişli olacak kadar kazılabilmiş irtibat hendeği
shallow connecting trench
(Askeri) sürünme hendeği
İngilizce - İngilizce
having a connection; "connecting rooms
having a connection; "connecting rooms"
{s} joining, linking, associating
syntactically connecting sentences or elements of a sentence; "`and' is a copulative conjunction"
present participle of connect
connecting rod
Any rod, in an engine, that transmits power or motion, especially one that connects a reciprocating shaft to a rotating wheel, in reciprocating engines connects piston to crankshaft
connecting rods
plural form of connecting rod
connecting the dots
Present participle of connect the dots
connecting tubule
is in the nephron in the kidney and goes to the pelvis. Its primary function is to bring urine to the pelvis of the kidney
connecting tubules
plural form of connecting tubule
connecting flight
{i} flight with an intermediate stop that requires a passenger to change planes
connecting flight
a flight with an intermediate stop and a change of aircraft (possibly a change of airlines)
connecting rod
The link between the piston and the crankshaft, by which the reciprocal motion of the piston is changed to rotary motion
connecting rod
bar or rod connecting moveable parts (in an engine, etc.)
connecting rod
The connecting rod connects the piston to the crankshaft As the piston travels back and forth, the connecting rod turns the crankshaft in a rotary motion
connecting rod
Part that fastens the piston to the crankshaft
connecting rod
Also known as lift rod The rod that causes the drain to close when lifted
connecting rod
That part of compressor mechanism which connects piston to crankshaft
connecting rod
The metal rod that connects a piston to a throw on a crankshaft
connecting rod
The metal rod that connects the piston to the crankshaft and converts the up-and-down motion of a piston into the circular motion of the crankshaft Under tremendous load and extensive wear, the rod can break and break through the engine block This is called "throwing a rod"
connecting rod
a rod that transmits motion (especially one that connects a rotating wheel to a reciprocating shaft)
connecting rod
(Otomotiv) The metal rod that connects the piston to the crankshaft and converts the up-and-down motion of a piston into the circular motion of the crankshaft. Under tremendous load and extensive wear, the rod can break and break through the engine block. This is called "throwing a rod"
connecting rod
A rod that links or joins 2 separate elements for the purpose of transmitting force and motion Also called a rod
connecting rod
The rod that connects the piston to the crankshaft in a glow engine
connecting rod
the part of an engine that connects the piston to the crankshaft
connecting rod
Metal rod that connects the piston to the crankshaft
connecting rod
A metal rod connecting the piston to the crankshaft
connecting rod
The rod transmitting thrust from the pistons to the crank pin of the driving axle
connecting rod
The connecting rod in an engine connects the piston to the crankshaft It can rotate at both ends so that its angle can change as the piston moves and the crankshaft rotates
connecting rod
The metal rod that connects a piston to the crankshaft
connecting room
a hotel room that shres a wall with an adjoining room and is connected by a private door
connect
To make a travel connection; to switch from one means of transport to another as part of the same trip

I'm flying to London where I connect with a flight heading to Hungary.

connect
To join (to another object): to attach, or to be intended to attach or capable of attaching, to another object

I think this piece connects to that piece over there.

connect
To join (two other objects), or to join (one object) to (another object): to take one object and attach it to another

I connected the printer to the computer, but I couldn't get it work.

connect
To join (two other objects), or to join (one object) to (another object): to be a link between two objects, thereby attaching them to each other

The new railroad will connect the northern part of the state to the southern part.

connect
To join: to attach, or to be intended to attach or capable of attaching, to each other

Both roads have the same name, but they don't connect: they're on opposite sides of the river, and there's no bridge there.

connect
To associate

I didn't connect my lost jewelry to the news of an area cat burglar until the police contacted me.

connect
To join an electrical or telephone line to a circuit or network

When the technician connects my house, I'll be able to access the internet.

minimum connecting time
The amount of time, agreed in advance between airlines and airport authorities, that is considered sufficient for a passenger to make a connection between an arriving flight and a departing flight
connect
{v} to join, unite, link, tie, fasten, knit
connect
Establishes a connection to the specified server
connect
To join two or more pieces
connect
To join, or fasten together, as by something intervening; to associate; to combine; to unite or link together; to establish a bond or relation between
connect
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all"
connect
If something or someone connects one thing to another, or if one thing connects to another, the two things are joined together. You can connect the machine to your hi-fi The traditional method is to enter the exchanges at night and connect the wires Two cables connect to each corner of the plate. a television camera connected to the radio telescope. = attach disconnect
connect
establish a rapport or relationship; "The President of this university really connects with the faculty"
connect
Establish a communication link between client and server
connect
An HTTP method for proxying raw data channels over HTTP It can be used to encapsulate other protocols, such as the SSL protocol
connect
Funding to help European links in education, training and culture, using research and new technologies
connect
If one train or plane, for example, connects with another, it arrives at a time which allows passengers to change to the other one in order to continue their journey. a train connecting with a ferry to Ireland My connecting plane didn't depart for another six hours. = link up
connect
join for the purpose of communication; "Operator, could you connect me to the Raffles in Singapore?" join by means of communication equipment; "The telephone company finally put in lines to connect the towns in this area" land on or hit solidly; "The brick connected on her head, knocking her out" connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms" hit or play a ball successfully; "The batter connected for a home run" establish a rapport or relationship; "The President of this university really connects with the faculty" be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport" be scheduled so as to provide continuing service, as in transportation; "The local train does not connect with the Amtrak train"; "The planes don't connect and you will have to wait for four hours
connect
{f} join, link; be joined, be linked
connect
If a telephone operator connects you, he or she enables you to speak to another person by telephone. To call the police, an ambulance or the fire brigade dial 999 and the operator will connect you He asked to be connected to the central switchboard. = put through
connect
be or become joined or united or linked; "The two streets connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The travelers linked up again at the airport"
connect
Something that connects a person or thing with something else shows or provides a link or relationship between them. A search of Brady's house revealed nothing that could connect him with the robberies What connects them? = link
connect
To join, unite, or cohere; to have a close relation; as, one line of railroad connects with another; one argument connects with another
connect
Qqen Semlil
connect
JARING Email Chat Voizmail WebSiteBuilder FileStore Astrology IntelligentAssistant WebOrganizer eCards MORE »
connect
(SQL*Plus User's Guide and Reference)
connect
[BSG] A communication signal sent from one active device to another When received by a processor, as polled for the control unit after each instruction pair like an interrupt, a special fault (connect fault), very much like an interrupt, is taken As with interrupts, processors send "connects" to each other through the SCU, the only possible channel While an interrupt is set in an SCU register and fielded by the first "taker" of all appropriately masked CPUs, a connect fault is routed by the SCU to one, specified processor (or I/O controller), and cannot be masked against (although the recipient's inhibit bit can postpone it for a short while) Sending a connect to the GIOC or IOM was the way of instructing it to begin executing I/O commands See SCAS
connect
A term that commonly refers to accessing a remote computer; also a message that appears at the point when two modems recognize each other
connect
Purchase drugs
connect
connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together"; "Link arms"
connect
Connect the TraceEngine implementation to the the Trace Engine Server true
connect
A HTTP command for proxying raw data channels over HTTP It can be used to encapsulate other protocols, such as the SSL protocol
connect
Function that occurs when a SCSI Initiator selects a SCSI Target to start an operation, or SCSI Target reselects a SCSI Initiator to continue an operation
connect
A proxying protocol under TCP/IP
connect
hit or play a ball successfully; "The batter connected for a home run"
connect
be scheduled so as to provide continuing service, as in transportation; "The local train does not connect with the Amtrak train"; "The planes don't connect and you will have to wait for four hours
connect
join for the purpose of communication; "Operator, could you connect me to the Raffles in Singapore?"
connect
When you join one computer to another thus forming a network Also, a logon command you need to get on a MOO
connect
If two things or places connect or if something connects them, they are joined and people or things can pass between them. the long hallway that connects the rooms The fallopian tubes connect the ovaries with the uterus His workshop connected with a small building in the garden The two rooms have connecting doors
connect
NetConnection connect
connect
establish communication with someone; "did you finally connect with your long-lost cousin?"
connect
Connect on campus or using Proxy Serve (Get the Proxy password if you need it)
connect
Provides wholesale Internet services to many of Australia's leading ISPs
connect
plug into an outlet; "Please plug in the toaster!"; "Connect the TV so we can watch the football game tonight"
connect
To identify yourself to Oracle by entering your username and password in order to gain access to the database In SQL*Plus, the CONNECT command allows you to log off Oracle and then log back on with a specified username
connect
If you connect a person or thing with something, you realize that there is a link or relationship between them. I hoped he would not connect me with that now-embarrassing review I'd written seven years earlier I wouldn't have connected the two things. = associate
connect
If a piece of equipment or a place is connected to a source of power or water, it is joined to that source so that it has power or water. These appliances should not be connected to power supplies Ischia was now connected to the mainland water supply. Connect up means the same as connect. The shower is easy to install -- it needs only to be connected up to the hot and cold water supply They turned the barricade into a potential death trap by connecting it up to the mains
connect
join by means of communication equipment; "The telephone company finally put in lines to connect the towns in this area"
connect
To access an Oracle or foreign database using a valid username and password You must connect if you want to create or modify queries or access a display stored in a database
connect
To associate (a person or thing, or one's self) with another person, thing, business, or affair
connect
If you connect to a particular plane or train, or if another plane or train connects you to it, you change to that plane or train from another one in order to continue your journey. business travellers wanting to connect to a long-haul flight That will connect you with time to spare for the seven o'clock Concorde
connect
land on or hit solidly; "The brick connected on her head, knocking her out"
connect
To join to or by means of a communications circuit
connect
Establishes peculiar constraints between two electrical objects: the electrical signal continuity is ensured between the connected components
Türkçe - İngilizce

connecting teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

fren kolu connecting rod of
a brake
connecting