jump

listen to the pronunciation of jump
İngilizce - Türkçe
atlamak

Ben sizin için çemberlerden atlamak isterdim. - I'd jump through hoops for you.

O, gemiye atlamak için hazırdı. - She was ready to jump ship.

sıçramak
{f} zıplamak
{i} atlama

Tom'un sonuçlara atlamayla ilgili kötü bir alışkanlığı vardır. - Tom has the bad habit of jumping to conclusions.

Tom çocuklarına yatağın üstüne atlamaktan vazgeçmelerini söyledi. - Tom told his children to quit jumping on the bed.

{i} zıplama

Yatakta zıplamayı kes. - Stop jumping on the bed.

Tom'un annesi ona yatağının üzerinde zıplamayı bırakmasın söyledi. - Tom's mother told him to quit jumping on his bed.

{i} hoplama
{i} fırlama

Gürültü benim geriye fırlamama neden oldu. - The noise caused me to jump back.

{i} artış
{i} sıçrama

O bir sıçrama ile suya atladı. - He jumped into the water with a splash.

Tom bir sıçrama ile suya atladı. - Tom jumped into the water with a splash.

atılış
seyyar kablo
kışkırtmak
yükselme
(Bilgisayar) sıçra

Kangurular çok yüksek sıçrarlar. - The kangaroo jumps very high.

Köpek sıçradı ve topu yakaladı. - The dog jumped up and caught the ball.

{f} atla

O, üçlü atlamada yeni bir rekor kıracağından emin. - He is sure to set a new record in the triple jump.

Ben sizin için çemberlerden atlamak isterdim. - I'd jump through hoops for you.

{i} atlayış
tullanmak
yerinden sıçramak
sıçrayış
üzerinden atlamak
birdenbire yükselmek
fırlamak
(Askeri) ÇIKIŞ HATA HAREKETİ: Bir silahta, mermi namluyu terketmeden önce, namlunun, barut gazının ani etkisi ile hareketi
{f} hoplamak
{i} (parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme, fırlama
{f} zonklamak
{f} sıçratmak
yuvasından çıkarmak
binmek kışkırtmak
{f} sevişmek
{f} ilişkiye girmek
{f} atlatmak
fırlatmak
zıplatmak
{f} (fiyat) fırlamak
geçivermek jump a claim zorla sahip çıkmak jump a hors
{i} geri tepme
{f} ürkmek
içine atlamak
{i} boşalma sayısı
(Tekstil) atlama, sıçrama, sekme
{f} eğlenceli olmak
kademe
camp
jumping
atlama

Tom çocuklarına yatağın üstüne atlamaktan vazgeçmelerini söyledi. - Tom told his children to quit jumping on the bed.

Tom'un sonuçlara atlamayla ilgili kötü bir alışkanlığı vardır. - Tom has the bad habit of jumping to conclusions.

jump rope
ip atlamak
jump bail
(Fiili Deyim ) kefaletle serbest bırakılmışken kaçmak
jump over
-in üstünden atlamak, -den atlamak
jump at
(Dilbilim) balıklama atlamak
jump at the opportunity
açıkgözlük etmek
jump ball
(Spor) hava atışı
jump ball
(Spor) cembol
jump for joy
çok sevinmek
jump leads
takviye kablosu
jump off
yüksekten atlamak
jump out of one's skin
(deyim) aklı başından gitmek
jump out of one's skin
(deyim) korkuyla yerinden sıçramak
jump over
-den atlamak
jump over
üstünden atlamak
jump seat
(Turizm) açılır kapanır koltuk
jump seat
(Otomotiv) straponten
jump shot
(Spor) zıplayarak atılan şut
jump speed
(Askeri) atlama hızı
jump term
(Bilgisayar) atlama terimi
jump the gun
(deyim) çok aceleci olmak
jump to
(Bilgisayar) sıçra
jump up and down
hoplayıp zıplamak
jump up and down
hoplamak
jump!
hop
jump a hurdle
engelden atla
jump at
can atmak
jump at
dünden razı olmak
jump cut
(film) atlama
jump instruction
atlama komutu
jump jet
dikine kalkabilen uçak
jump on
saldır
jump saw
kereste boy bıçkısı
jump the gun
yarışta hatalı çıkış yapmak
jump the queue
başkasının sırasını kapmak
jump the track
rayından çıkmak
jump through a hoop
kul köle olmak
jump to it
acele etmek
jump to it
fırlamak
jump up
atlanmak
jump up
dingildemek
Jump in with both feet
(deyim) Bir işe düşünmeden, değerlendirme yapmadan girişmek, konuşmak ve şaire

That's just like Julie - always jumping in with both feet before she knows the facts.

Jump in with both feet
Dört elle sarılmak

If you want to be a part of this family, you need to jump in with both feet.

jump about, skip
jump hakkında atlamak
jump all over
her yerinde atlama
jump all over someone
(deyim) Azarlamak, tekdir etmek, paylamak, haşlamak
jump at a conclusion
acele hüküm vermek
jump back
atlama geri
jump bag
İlk yardım çantası
jump discontinuity
Sıçramalı süreksizlik
jump down
aşağı atlamak
jump down my throat
Boğazımda aşağı atlamak
jump down s.o.´s throat
k. dili birini haşlamak/azarlamak
jump down someone's throat
(deyim) Azarlamak, tekdir etmek, paylamak, haşlamak

I didn't mean it, brother. You don't need to jump down my throat.

jump for joy
Mutluluktan havalara uçmak
jump in
(deyim) Birinin sözünü kesip konuşmaya girmek

Feel free to jump in at any moment while we are talking.

jump in
Bir işe dört elle sarılmak , girişmek
jump into a car
arabaya atlamak
jump into the pool
havuza atlamak
jump list
(Bilgisayar) Bkz. skip list
jump of
jump in
jump off car
arabadan atlamak
jump on someone
(deyim) Azarlamak, tekdir etmek, paylamak, haşlamak
jump on the bandwagon
çoğunluğa atlama
jump on the bandwagon
(deyim) Çoğunluğa katılmak, kazanan tarafa geçmek
jump out of frying pan into fire
(deyim) Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
jump out of the frying pan into the fire
k. dili yağmurdan kaçıp doluya tutulmak
jump seat
oto. straponten
jump the gun
(deyim) Hemen silahına sarılmak
jump the queue
(deyim) Kaynak yapmak, sıraya aradan girmek
jump the shark
köpekbalığı atlama
jump the track
(tren) hattan çıkmak
jump through hoops
çemberin içinden atlama
jump to conclusion
Jump to conclusion(s): Alelacele yargı ya da yargılara varmak
jump to conclusions
(deyim) İhtimalleri dikkate almadan kanıda bulunmak

- I bet Mike stole your phone. - Let's not jump to conclusions. We'll ask to see the phone before accusing him.

jump with
atlama ile
jump, leap, jerk
atlama, sıçrama, pislik
jump/get on the bandwagon
k. dili başkalarının yaptığı bir eyleme katılmak
jump a hurdle
engelden atlamak
jump area
(Askeri) ATLAMA SAHASI: Bu terim yerine halen (drop zone) terimi kullanılmaktadır. Bak. "drop zone"
jump area
(Askeri) atlama sahası
jump around
hoplayıp zıplamak
jump assistant
(Havacılık) paraşütle atlama görevlisi
jump at
(deyim) jump at sth. [kd] cosku ile kabul etmek
jump at
üzerine atlamak
jump at a conclusion
acele hüküm vermek. jump down s.o.'s throat k.dili. birini haşlamak/azarlamak. jump down s.o.'s throat k.dili. birini sert bir şekilde azarlamak, birini haşlamak, birine sapartayı vermek
jump bail
kefalet hakkını kötüye kullanıp kaçmak
jump for joy
(Fiili Deyim ) sevinçten zıplamak , uçmak
jump for joy
göbek atmak, çok sevinmek
jump from one subject to onother
daldan dala konma
jump hook
(Spor) sıçrayarak hukşat
jump instruction
(Elektrik, Elektronik) atlama talimatı
jump into the sea
denize atlamak
jump jet
(Havacılık) dikey kalkabilen jet uçağı
jump off a cliff
uçurumdan atlamak
jump off line
(Askeri) taarruz çıkış hattı
jump off line
(Askeri) Bak. "line of departure"
jump off point
(Askeri) ATLAMA NOKTASI: Paraşütçü birliklerinin, kendilerine tahsis edilen araziye inmek için hava aracından atlayacakları nokta
jump off point
(Askeri) atlama noktası
jump on
(Fiili Deyim ) 1- -e saldırmak 2- azarlamak , terslemek
jump on
çıkışmak
jump on
saldırmak
jump on s.o
birini terslemek, birine çıkışmak
jump on someone
birine çıkışmak
jump on the train
trene atlamak
jump one's bail
kefalet altındayken duruşmaya gelmemek
jump out of
bir yerden dışarı atlamak
jump out of one's skin
{k} hayretle yerinden sıçramak; ödü kopmak, ödü patlamak, yüreği ağzına gelmek: I nearly jumped out of my skin! Ödüm koptu!/Yüreğim
jump out of the frying pan into the fire
yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
jump reel
(Askeri) atlama makarası
jump ship
(tayfa) gemiyi haber vermeden terketmek
jump starting
takviye ile çalıştırma
jump the gun
hatalı çıkış yapmak
jump the gun
işaret verilmeden başlamak
jump the gun
{k} (deyim) bir işe vaktinden önce bvaşlamak,çok aceleci olmak
jump the gun
başlanması gereken zamandan önce başlamak
jump the queue
(deyim) kuyrukta öne geçmek
jump the track
(tren) raydan çıkmak
jump through hoops
engelleri birbir aşmak
jump to a conclusion
(deyim) balıklama dalmak
jump to conclusions
her şeyi bilmeden/yeterince düşünmeden hemen bir sonuca/karara varmak
jump to it
{k} (deyim) acele et ,cabuk ol!
jump up and down
hoplayıp zıplamak. jumping-off place
jump up and down
dünyanın öbür ucu
jump up and down
başlama noktası, başlangıç yeri/noktası
jumping
hoplama
jump the gun
(deyim) acele etmek
jumped
atlanmak
jumping
sıçrayış
jumping
zıplama

Sami zıplamaya başladı. - Sami started jumping.

Tom'un annesi ona yatağının üzerinde zıplamayı bırakmasın söyledi. - Tom's mother told him to quit jumping on his bed.

jumping
{f} sıçra
jumping
sıçrayan
jump over
yerinden sıçramak
jumped
fırladı
jumping
atlayarak
jumping
sıçrayarak
jumps
atlar

Kedi masanın üstüne atlar. - The cat jumps on top of the table.

Hızlı kahverengi tilki, tembel bir köpeğin üzerinden atlar. - The quick brown fox jumps over a lazy dog.

jump off
(Askeri) TAARRUZ ÇIKIŞ HATTINDAN HAREKET ETMEK: Düşman üzerine yapılacak taarruz için kendi hatlarını terketmek
jump on
(deyim) jump on someone [kd] siddetle elestirmek,catmak
jump on
çatmak
jump the gun
izin almadan başlamak
jump the gun
erken çıkmak
jumping
sıçrama
jumps
sinirlilik
jumps
jump saldır/hopla/atla
İngilizce - İngilizce
An instance of causing oneself to fall from an elevated location
An obstacle that forms part of a showjumping course, and that the horse has to jump over cleanly
To employ a move in certain board games where one game piece is moved from one legal position to another passing over the position of another piece

The player's knight jumped the opponent's bishop.

An early start or an advantage

Their research department gave them the jump on the competition.

To force to jump

The rider jumped the horse over the fence.

To react to a sudden, often unexpected, stimulus (such as a sharp prick or a loud sound) by jerking the body violently
A button (of a joypad, joystick or similar device) whose only or main current function is that when it is pressed causes a video game character to jump (propel itself upwards)
To employ a parachute to leave an aircraft or elevated location
A discontinuity in the graph of a function, where the function is continuous in a punctured interval of the discontinuity
A jumping move in a board game
To attack suddenly and violently

The hoodlum jumped a woman in the alley.

An instance of propelling oneself upwards
An instance of reacting to a sudden stimulus by jerking the body
To move the distance between two opposing subjects

It is quite a jump from teenage angst to bee-keeping.

An instance of employing a parachute to leave an aircraft or elevated location
To cause oneself to leave an elevated location and fall downward
exactly; precisely

With martial stalk hath he gone by our watch.

To move to a position in (a queue/line) that is further forward
To propel oneself rapidly upward such that momentum causes the body to become airborne

The boy jumped over a fence.

parachute: jump from an airplane and descend with a parachute
derail: run off or leave the rails; "the train derailed because a cow was standing on the tracks"
jumpstart: start a car engine whose battery by connecting it to another car's battery
leap: pass abruptly from one state or topic to another; "leap into fame"; "jump to a conclusion"
{n} a leap, skip, kind of stays
{a} exactly
Exactly; pat
– Synonym of branch operation
To spring free from the ground by the muscular action of the feet and legs; to project one's self through the air; to spring; to bound; to leap
bypass; "He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible"
An abrupt increase or decrease in frequency On a chart, a jump equal to a pencil width has a value of about x2 or /2, depending on the direction of the jump
startle: move or jump suddenly, as if in surprise or alarm; "She startled when I walked into the room"
To join by a butt weld
If you jump, you bend your knees, push against the ground with your feet, and move quickly upwards into the air. I jumped over the fence I'd jumped seventeen feet six in the long jump, which was a school record Whoever heard of a basketball player who doesn't need to jump? Jump is also a noun. She was taking tiny jumps in her excitement
rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the bestseller list"
To cause to jump; as, he jumped his horse across the ditch
{i} act of jumping, leap, spring; rapid or sudden increase; sudden upward movement; jerk; hurdle, something that must be leaped over; move; short quick trip; leap made from an airplane with a parachute
Term used to describe the act of moving from one link to another in a World Wide Web session
To pass by a spring or leap; to overleap; as, to jump a stream
(film) an abrupt transition from one scene to another a sudden and decisive increase; "a jump in attendance"
Spring into the air off both feet and land on both feet
If you get a jump on something or someone or get the jump on them, you gain an advantage over them. Helicopters helped fire crews get a jump on the blaze
(also "fly") to fly farther than desired as a result of decreased backspin, usually resulting from long grass (but also could be water) between the ball and clubface at impact Example: The ball really jumped and her 7 iron shot airmailed the green
alternate: go back and forth; swing back and forth between two states or conditions
A dislocation in a stratum; a fault
To continue an article or story from one page to the next
leap out: be highly noticeable
jump from an airplane and descend with a parachute
go back and forth; swing back and forth between two states or conditions
move forward by leaps and bounds; "The horse bounded across the meadow"; "The child leapt across the puddle"; "Can you jump over the fence?"
cause to jump or leap; "the trainer jumped the tiger through the hoop"
If an amount or level jumps, it suddenly increases or rises by a large amount in a short time. Sales jumped from $94 million to over $101 million The number of crimes jumped by ten per cent last year Shares in Euro Disney jumped 17p. Jump is also a noun. a big jump in energy conservation
Spring into the air off of both feet and land on both feet
rise: rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the bestseller list"
If something makes you jump, it makes you make a sudden movement because you are frightened or surprised. The phone shrilled, making her jump
make a sudden physical attack on; "The muggers jumped the woman in the fur coat"
{f} leap, spring; get up quickly; move suddenly, jerk; act quickly; rush; move ahead rapidly (as in rank or position); suddenly increase; leap onto or into; omit, disregard; attack; leave suddenly; illegally take over another's property
cause to jump or leap; "the trainer jumped the tiger through the hoop
A form of movement in which a game piece may bypass another piece: No jump may bypass an active Castle In the case of the Knight only, any game piece that exists on a square between the station and the projection may be bypassed as if it was not there While a Master moves like Tower normally, it must capture by jumping over one intervening game piece of either player (called a SCREEN or SHIELD) anywhere within the orthogonal direction of movement The other kind of jump requires that a game piece in an adjacent square may be bypassed (hopped over) if the square on the opposite side (in the orthogonal, diagonal, or oblique) is vacant a jump/hop like that of checkers/draughts but in all directions More than one jump in a given turn is a JUMP CHAIN, and if it remains in the same game direction, it is a BRIDGE [Denoted by a pair of : 's enclosing the number of jumps in recorder notation ]
an abrupt transition; "a successful leap from college to the major leagues"
The part of a story that continues on another page Also called a break The readers get directions from jump lines
a sudden involuntary movement; "he awoke with a start"
startle: a sudden involuntary movement; "he awoke with a start"
An instance of propelling oneself into the air
If you jump somewhere, you move there quickly and suddenly. Adam jumped from his seat at the girl's cry
If you jump at an offer or opportunity, you accept it quickly and eagerly. Members of the public would jump at the chance to become part owners of the corporation
the act of jumping; propelling yourself off the ground; "he advanced in a series of jumps"; "the jumping was unexpected"
If you jump from something above the ground, you deliberately push yourself into the air so that you drop towards the ground. He jumped out of a third-floor window I jumped the last six feet down to the deck. = leap
(verb or noun): For a story that begins on one (usually the front) page, to continue on another page Or the place in the story where it breaks between pages Or the entire part of the story after the first page Because studies consistently show that few readers follow an article beyond the jump, many papers attempt to lay out the crucial elements of the story before the jump (USA Today is the most extreme case, with front page news stories that almost never jump) Thus, the organization of facts around the jump can often reveal a paper's slant on a story
Nice; exact; matched; fitting; precise
leap: an abrupt transition; "a successful leap from college to the major leagues"
jump about
To move from side to side, or fidget annoyingly. Usually as a result of being nervous
jump about
To move erratically by jumping. Usually as a result of being excited
jump around
To move from side to side, or fidget annoyingly. Usually as a result of being nervous
jump around
To move erratically by jumping. Usually as a result of being excited
jump at
To accept something enthusiastically. Usually an opportunity, or chance, or job etc

I jumped at the position as soon as it was offered.

jump at the chance
To immediately accept an offer

When I was offered a placement working at the South Pole, I jumped at the chance.

jump ball
Metaphor for a contest

The morning after Election Day, the Oregon governor's race is still a jump ball, but ex-NBA player Chris Dudley is clinging to a slim lead.

jump ball
A method used to begin or resume play in basketball. Two opposing players attempt to gain control of the ball after it is tossed up into the air in between them by an official.Wikipedia

After any dead ball, play shall be resumed by a jump ball, a throw-in or by placing the ball at the disposal of a free-thrower. NBA Rulebook.

jump ball
In the context of general equities,Campbell R. Harvey's
jump cut
A cinematographic edit in which the view of a subject jumps forward in time
jump down
To leave an elevated position to a lower position by one jump

I jumped down the small flight of stairs.

jump drive
A means of travelling faster than light by jumping from one point to another in space
jump drive
A flash drive
jump drives
plural form of jump drive
jump for joy
exalt, rejoice, feel elation
jump in
To enter something quickly. Usually a mode of transport

I jumped in the car, and we sped off to the meeting.

jump in one's skin
To start with fright

The neighborhood, to our ears, seemed haunted by approaching footsteps; and what between the dead body of the captain on the parlor floor, and the thought of that detestable blind beggar hovering near at hand, and ready to return, there were moments when, as the saying goes, I jumped in my skin for terror.

jump lead
One of a pair of electrical cables with a spring clip at each end, used to connect the batteries of two cars, so as to use the power of one car to operate the starter motor of the second car
jump leads
plural form of jump lead
jump off
To move from an elevated place by one jump

The cat jumped off the table.

jump off
To participate in the final round of an equestrian showjumping event
jump on
To attack someone verbally, or criticise them over strongly for small errors

I hate the way she's always jumping on me for the slightest little mistake.

jump on
To board a public transport vehicle

Jump on a nº9 bus, and it will take you more or less to the door.

jump on the bandwagon
To profit from a craze; to join a trend

After the incredible success of Cadbury's latest low-fat chocolate bar, Nestlé has jumped on the bandwagon, and released a low-fat version of Kit Kat.

jump page
A page of a newspaper on which an article is continued, having been started on a more prominent page

sidebar A facet of a major story that usually runs on the same page or jump page; features angles not covered in main story.

jump rope
A single jump in this game or activity, counted as a measure of achievement

SALLY: One time, I did a hundred jump ropes.

jump rope
(also jump-roping, jumping rope) The activity, game or exercise in which a person must jump, bounce or skip repeatedly while a length of rope is swung over and under, both ends held in the hands of the jumper, or alternately, held by two other participants. Often used for athletic training and among schoolchildren. Variations involve speed, chants, varied rope and jumper movement patterns, multiple jumpers and/or multiple ropes
jump rope
To repeatedly jump over a rope, the ends of which are held by the jumper or by two others, while the rope is swung under the feet and over the head of the jumper; to play the game of jump rope; to exercise by jumping rope
jump rope
The length of rope, sometimes with handles, casing or other additions, used in that activity
jump ropes
Third-person singular simple present indicative form of jump rope

Every time he jump ropes at recess, he comes in with scraped knees.

jump ropes
plural form of jump rope

The school just got a great new set of jump ropes.

jump seat
A spare seat in an aircraft cockpit
jump ship
To depart a project without warning

I couldn't hack it as a teacher, so I jumped ship and flew back to Australia.

jump ship
To part from a ship

As soon as the battleship docked in Singapore, Roger jumped ship, never to return.

jump shot
A shot in which the player releases the ball at the highest point of a jump
jump shots
plural form of jump shot
jump someone's bones
to have sex
jump the gun
to act or begin too soon or without due caution

Don't you think it is jumping the gun to report this without verifying it?.

jump the gun
to trade securities based on information that is not yet public; to trade on inside information
jump the gun
to begin a race too soon, before the starting gun goes off
jump the lights
To pass a set of traffic lights when they are not showing green
jump the queue
to desire preferential treatment, undue influence; to be impatient
jump the queue
to move into a queue ahead of others who have been waiting longer or that have a higher priority; push in
jump the shark
To undergo a storyline development which is so exceptional that all content following is disappointing

And I knew something was up when I started getting press releases about tape labels. Maybe vinyl had finally jumped the shark, and magnetic tape was due for a return.

jump through hoops
To put forth effort for the sake of appearance or demonstration

They really made the salesman jump through hoops before buying anything.

jump to conclusions
Make conclusions before being presented with all the evidence
jump up
To move from one position to a higher position by one jump

I jumped up onto the top of the wall.

jump-start
To start a motor vehicle by passing an electrical current from a charged battery to the discharged battery of the vehicle being started, by means of a booster cable connecting the two batteries
jump-start
The process or result of jump-starting a motor vehicle

I left my headlights on all night. Could you give me a jump-start?.

jump-start
To reactivate or rejuvenate

Giving a really good speech at the convention could jump-start her political career.

Jump in with both feet
(deyim) Become involved in a situation too quickly without thinking about it first
jump all over someone
(deyim) Scold someone severely

If I don't get home on time, my parents will jump all over me.

jump down someone's throat
(deyim) Scold someone severely

Why are you jumping down my throat? I wasn't even in the house when it happened.

jump in
(deyim) Interrupt someone or suddenly join a conversation

Lena quickly jumped in with a diverting remark.

jump lead
Each of a pair of cables for recharging a battery in a motor vehicle by connecting it to a battery in another
jump list
See: skip list
jump on someone
(deyim) Scold someone severely

Don't jump on me! I didn't do it!.

jump on the bandwagon
(deyim) To join a popular cause or movement

At the last possible moment, the senator jumped on the winning candidate's bandwagon.

jump on the bandwagon
(deyim) Join what seems to be successful
jump on the bandwagon
(deyim) Join a popular cause or movement

At the last possible moment, the senator jumped on the winning candidate's bandwagon.

jump out of frying pan into fire
Go from a bad situation to an even worse one

Many kids who run away from unhappy homes discover they've jumped out of the frying pan and into the fire.

jump out of the frying pan and into the fire
(deyim) Go from bad to the worse
jump rope
Jump rope (American English) or skipping rope (British English) is the primary tool used in the game of skipping played by children and many young adults, where one or more participants jump over a rope swung so that it passes under their feet and over their heads
jump through hoops
(deyim) Be made to go through a complicated procedure, do all the required steps

She had to jump through hoops to convince the customer to buy the product.

jump to conclusion
Jump to conclusion(s): Make a hasty judgement or judgements before considering all the facts
jump to conclusions
(deyim) Judge or decide something without having all the facts; to reach unwarranted conclusions

Now don't jump to conclusions. Wait until you hear what I have to say.

jump a chapter
skip a section
jump a claim
take a piece of land that rightly belongs to another
jump a class
advance two levels in school, be promoted two classes (completely bypassing one year of school)
jump at
show eagerness, act quickly
jump bail
leave town illegally to avoid a court trial
jump ball
When players from opposing teams gain simultaneous possession of the ball, the referee stops play After the teams are realigned he tosses the ball up between those two players, who attempt to tap it to a teammate
jump ball
Used in the context of general equities (1) Deal in which no trading house has exclusivity (each firm is in direct competition for a piece of business); (2) no preference in picking a particular side (buy/sell) of a stock as profile, indicated during the block call, indicate that the salesforce could have the stock either way
jump ball
A method of starting play or determining possession in which an official tosses the ball up between two opposing players who jump and try to tap the ball to a teammate. the act of throwing the ball up in a game of basketball, so that one player from each team can try to gain control of it
jump ball
2 opposing players jump for a ball an official tosses above and between them, to tap it to their teammates and gain possession; used to start the game (tip-off) and all overtime periods, and sometimes to restart play
jump ball
A method of putting the ball back into play at the beginning of the game and in various other situations Two opponents face one another in one of the three restraining circles, the referee tosses the ball up between them, and they try to tip it to a teammate All other players must remain outside the circle until the ball is touched
jump cut
{i} cinematic technique of immediate and abrupt transition to later action from one scene to another (in movies and television)
jump cut
a cut which causes the audience to perceive a gap in time, or an unaccountable change in a screen object's apparent position
jump cut
A cut made in the middle of a continuous shot rather than between shots, creating discontinuity in time and drawing attention to the film itself instead of its content
jump cut
an immediate transition from one scene to another
jump cut
A mismatched edit that creates a visual disturbance when replayed Usually occurs when cutting between two images which share an identical subject but place the subject at different positions in the frame
jump cut
A cut to later action from one filmed scene to the next, creating an effect of discontinuity or acceleration
jump for joy
jump up and down because one is so happy
jump jet
A jump jet is a jet aircraft that can take off and land vertically. A jet aircraft capable of vertical takeoffs and landings. an aircraft that can take off and land by going straight up and down
jump jockey
A jump jockey is someone who rides horses in races such as steeplechases, where the horses have to jump over obstacles
jump off
set off quickly, usually with success; "The freshman set off to a good start in his math class
jump off
set off quickly, usually with success; "The freshman set off to a good start in his math class"
jump on the bandwagon
follow the lead of other people, do as everyone else is doing
jump out
If you say that something jumps out at you, you mean that it is easy to notice it because it is different from other things of its type. A phrase jumped out at me in a piece about copyright
jump out of one's skin
be frightened, jump with fear, be startled
jump seat
a folding seat in an automobile
jump ship
evacuate a ship; leave a group or company because it is headed for failure
jump shooter
A player who makes jump shots
jump shot
A shot made by a player at the highest point of a jump. Also called jumper. an action in basketball in which you throw the ball towards the basket as you jump in the air
jump spark
A spark produced by the jumping of electricity across a permanent gap
jump start
start a car engine using energy from another car's battery (via jumper cables); energize, revitalize
jump suit
one-piece garment fashioned after a parachutist's uniform
jump suit
one-piece uniform worn by parachutists one-piece garment fashioned after a parachutist's uniform
jump suit
one-piece uniform worn by parachutists
jump the line
cut to the front of a line
jump the queue
cut in line, push to the front of the line
jump the shark
include an excessive scene or a variation of the plot pointing out that the long-running television show has been determined as declining
jump to conclusions
make hurried judgments, quickly reach a conclusion with little deliberation
jump-start
To jump-start a vehicle which has a flat battery means to make the engine start by getting power from the battery of another vehicle, using special cables called jump leads. He was huddled with John trying to jump-start his car. Jump-start is also a noun. I drove out to give him a jump start because his battery was dead
jump-start
To jump-start a system or process that has stopped working or progressing means to do something that will make it start working quickly or effectively. The EU is trying to jump start the peace process. Jump-start is also a noun. attempts to give the industry a jump-start
jump-up
a type of popular music from the Caribbean with a strong, regular beat, or a party, event etc where this music is played
jumping
Present participle of jump
jumping
excellent, very fun

And everybody havin' a ball (Hah, ho, Yippie Yi Yo)''.

jump cut
An elliptical cut that appears to be an interruption of a single shot Either the figures seem to change instantly against a constant background or the background changes instantly while the figures remain constant See also elliptical editing
jump in
If you jump in, you act quickly, often without thinking much about what you are doing. The Government had to jump in and purchase millions of dollars worth of supplies
jump off
start out, start forward
jump on
get on the back of; "mount a horse"
jump out
be highly noticeable
jump over
{f} over

The quick brown fox did not jump over the lazy dog. - The quick brown fox didn't jump over the lazy dog.

The quick brown fox didn't jump over the lazy dog. - The quick brown fox did not jump over the lazy dog.

jump rope
A jump rope is a piece of rope, usually with handles at each end. You exercise with it by turning it round and round and jumping over it. A rope that is twirled and jumped over in children's games or in conditioning exercises. or skip rope Children's game in which players hold a rope (jump rope) at each end and twirl it in a circle, while one or more players jump over it each time it reaches its lowest point. Dating from the 19th century, it is traditionally a girl's sidewalk or playground game that usually involves the chanting of a counting rhyme (e.g., "One, two, touch my shoe"). There are many types of jumps, including single, double, and backward; in "double Dutch," two ropes are twirled simultaneously in opposite directions. Single-rope jumping, or rope skipping, is popular with boxers to develop the lungs and legs and improve coordination and footwork
jump rope
a child's game or a cardiopulmonary exercise in which the player jumps over a swinging rope a length of rope (usually with handles on each end) that is swung around while someone jumps over it
jump the gun
start too soon
jumped
past of jump
jumping
bungee jumping show jumping ski jumping
jumping
the act of jumping; propelling yourself off the ground; "he advanced in a series of jumps"; "the jumping was unexpected"
jumping
Short for show jumping
jumping
The loss of color to color relationship in the printed image due to inaccurate printing in one or more colors (poor registration)
jumping
the act of participating in an athletic competition in which you must jump
jumping
Moving a spar tree in an upright position to a better location at the landing (22)
jumping
of Jump, to leap
jumping
This is short for show jumping
jumping
Olympic and World Cup competitive event involving jumps of varying heights Performed with free-heeled skis
jumping
{i} act of jumping, leaping, hopping
jumps
have been classified as follows: Changements - from both feet onto both feet Sissonnes - from both feet onto one foot Assemblés - from one foot onto both feet Temps levés - from one foot onto the same foot Jetés - from one foot onto the other foot
jumps
plural of jump
jumps
Joint Uniform Military Pay System
jumps
{i} nervousness, stress, anxiety
jumps
third-person singular of jump
jumps
Toe Jumps - this is when the skater uses the toe pick of one skate to vault up in the air
jumps
An action where both feet leave the ground; a coordinated placement of the arms and legs while the feet are off the ground There are three parts to a jump; the prep/approach, the lift, and the landing
Türkçe - İngilizce

jump teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

jump in
jump of
jump