rose

listen to the pronunciation of rose
İngilizce - Türkçe
gül

Bahçıvan bahçenin ortasına bir gül ağacı dikti. - The gardener planted a rose tree in the middle of the garden.

Güller çiçek açmışlar. - The roses are in bloom.

açık pembe
{i} hortum süzgeci
gül rengi
{f} yüksel

Yen dolar karşısında yükseldi. - The yen rose to the dollar.

Kule mavi gökyüzüne doğru yükseldi. - The tower rose up against the blue sky.

yükselmek
roze

Bu olağanüstü bir roze şaraptır. - This is an exceptional rosé wine.

Bir şişe roze, lütfen. - A bottle of rosé, please.

f., bak. rise
pembemsi kırmızı
rose acacia gülibrişim
gülün sebep olduğu saman nezlesi
{i} (Botanik) gül
{i} yılancık
{i} üzgeçli ağızlık (bahçe sulama kovası)
{i} güzel kız
rose fever tıb
{i} roze şarap

Bu olağanüstü bir roze şaraptır. - This is an exceptional rosé wine.

{s} pembe

Hayata pembe gözlüklerle bakıyor. - She looks at the world through rose-colored glasses.

Pembe güller güzeldir. - Pink roses are beautiful.

Felemenk elması
{i} gül deseni
{i} hortum ağzı
Robinia hispida
{s} lâl
{i} rüzgâr gülü
{i} gül pencere
{i} gül pembesi
roza
rozet
{i} pembe şarap
rose diamond gül biçiminde kesilmiş elmas
gülük
kabardı
rise
yükselmek

Avrupa Birliği Fransız-Alman düşmanlığı üzerinde yükselmek için bir arzunun bir sonucu olarak oluşturuldu. - The European Union was created as a result of a desire to rise above French-German enmity.

rise
artış

Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı. - There was a modest rise in prices last year.

Nüfus artışı, ciddi sosyal sorunlara yol açmıştır. - Population growth has given rise to serious social problems.

rise
{f} doğmak
rise
yükseliş

Fiyatlar hâlâ yükseliştedir. - Prices are still on the rise.

Bu politika, fiyatlarda büyük bir yükselişe neden oldu. - This policy resulted in a great rise in prices.

rise
zam

Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz? - When are you going to approach him about your pay rise?

Güneş her zaman doğudan doğar. - The sun always rises in the east.

rosé
pembe şarap
rosé
roze şarabı

Biz bir şişe roze şarabı istiyoruz. - We'd like a bottle of rosé.

rose bay
(Botanik, Bitkibilim) zakkum
rose bay
(Botanik, Bitkibilim) ağıağacı
rose bay
(Botanik, Bitkibilim) ağı ağacı
rose bed
güllük
rose garden
güllük
rose hips
(Gıda) kuşburnu
rose oil
gül yağı
rose window
gülpencere
rose window
gül
rose bit
rozbit
rose colored
gül renginde
rose diamond
Felemenk elması
rose family
gül familyası
rose hip
kuşburnu
rose petal
gül yaprağı
rose quartz
kızıl çakmak taşı
rose water
gülsuyu
rose window
renkli camlarla süslü yuvarlak pencere
rose-coloured
gül renkli
rose between two thorns
ikisi arasında dikenler gül
rose bud
tomurcuk gül
rose colored
renkli gül
rose coloured glasses
renkli gözlük gül
rose fish
balık gül
rose gold
kırmızı altın, altın ile bakır alaşımından üretilen ve rengi kızıla kaçan altın
rose mary
gül mary
rose tinted
renkli gül
rose-colored
pembe

Hayata pembe gözlüklerle bakıyor. - She looks at the world through rose-colored glasses.

rose-colored glasses
pembe gözlük
rose-tinted
gül renkli
rose-tinted glasses
(deyim) Pembe çerçeveli gözlük, pembe gözlük
rose-tinted spectacles
(deyim) Pembe çerçeveli gözlük, pembe gözlük
rose acacia
kırmızı salkımağacı
rose acacia
kırmızı akasya
rose acacia
kırmızı yalancı akasya
rose and moon
(Bilgisayar) gül ve ay
rose apple
gülelması
rose box
gül kutusu
rose color
pembe
rose color
gül pembe
rose color
gül kurusu
rose colored
pembe
rose colored
gül pembesi
rose colored
gül kurusu renkli
rose coloured
gül pembesi
rose coloured
pembe
rose coloured
gül kurusu renkli
rose coloured spectacles
(deyim) rose-coloured spectacles ( genellikle look at life/see things through ...) dunyayi gulluk gulistanlik gormek,dunyayi toz pembe gormek
rose diagram
gül diyagramı
rose garden
gül bahçesi
rose geranium
bot. ıtır
rose hip tea
(Gıda) kuşburnu çayı
rose jam
gülbeşeker
rose jam
gül reçeli
rose of Sharon
bot
rose of Sharon
ağaçhatmi
rose of Sharon
kılıçotu
rose of sharon
(Botanik, Bitkibilim) ağaç hatmisi
rose opal
gül opal
rose pink
pembe boya
rose pink
pembe
rose pink
gül pembesi
rose pudding
(Gıda) güllaç tatlısı
rose quartz
gül kuvars
rose rash
kızamıkçık
rose rash
rozeol
rose red
gül kırmızısı
rose tree
gül ağacı
rose water
sahte
rose water
yapmacık
rose water
nazlı
rose water
ince ruhlu
rose water
santimental
rose water
göstermelik
rose water
hassas
rose window
gül pencere
rose window
rengârenk camlı yuvarlak pencere
rose wine
pembe şarap
rise
{f} doğmak (güneş)
rise
{f} ayağa kalkmak
rise
ayağa kalkın

Davalı lütfen ayağa kalkın. - The defendant will please rise.

rise
{i} yükseklik
rise
meydana çıkmak
rise
{f} yukarı kalkmak
rise
{i} doğuş (güneş)
rise
dirilmek
rise
ferahlamak
rise
doğmak (ay, güneş)
rise
{i} terfi
compass rose
rüzgâr gülü
rise
iyileşmek
rise
açılmak
rise
doğmak (nehir)
rise
kuvvetlenmek (rüzgar)
rise
ağış
rise
yokuş
rise
{i} katılma
rise
{f} yükselmek, artmak: Prices are rising. Fiyatlar artıyor
rise
gün doğmak (güneş/sabah)
rise
neşet
rise
(Askeri) ufuk üzerinde görünmek
rise
maaş zammı

Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz? - When are you going to approach him about your pay rise?

rise
ilerlemek
rise
doğrulmak
rise
coşmak (nehir)
rise
ortaya çıkmak
rise
zuhur
rise
yükselti farkı
rise
artmak

Estetik kliniklerini ziyaret eden insanların sayısı bu son yıllarda artmaktadır. - The number of people who visit aestethic clinics have been on the rise these last years.

rise
kabarmak (ekmek, hamur vb)
rise
{i} eklenme
rise
kay

Bu nehir Nagano dağlarından kaynaklanır. - This river rises in the mountains in Nagano.

Yenin değer kaybetmesi enflasyona neden olur mu? - Does depreciation of the yen give rise to inflation?

rise
doğmak (güneş/ay)
rise
hızı artmak
rise
yukarı çıkmak
rise
doğmak (güneş veya ay)
rise
zam (maaşta)
rise
gün doğmak
rise
belirmek
rise
ilerl
rise
çoğalmak
rise
{f} görünmek
rise
{f} şiddetlenmek
rise
{i} çıkma
rise
{i} dirilme
rise
doğmak çıkmak
rise
{i} neden

Bu politik problem sıcak tartışmalara neden oldu. - This political problem gave rise to hot discussions.

Düşüncesiz konuşma büyük zarara neden olabilir. - Thoughtless speech may give rise to great mischief.

rise
{i} tepe
rise
toplantı bitince kalkmak
rise
yüksel

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

Yaşamanın maliyeti yükseldi. - The cost of living has risen.

rise
{f} havalanmak
rise
{i} yükselme

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

Fiyatlar yükselmeye devam etti. - Prices continued to rise.

rise
şişmek
rise
yataktan kalkmak
rise
{i} bahane
rise
hâsıl olmak
rise
peyda olmak
rise
{f} terfi etmek
desert rose
çöl gülü
dusty rose
gül kurusu
hip of wild rose
itburnu
rise
ayaklanmak
rise
ağmak
rise
ayyuka çıkmak
rise
(İnşaat) basamak yüksekliği
roses
güller

Güller soldu ve Ania çok ağladı. - Roses withered and Ania cried very much.

Ben beyaz gülleri kırmızı olanlardan daha çok severim. - I like white roses better than red ones.

starch pudding with rose water
(Gıda) su muhallebisi
wild rose
(Botanik, Bitkibilim) bayır gülü
rise
{i} yükselti
rise
zuhur etmek
rise
herkes ayağa kalksın
Christmas rose
kara çöpleme
bengal rose
bengal gülü
china rose
çin gülü
christmas rose
çöpleme
compass rose
rüzgârgülü
dog rose
kuşburnu
dog rose
yabani gül
dog rose
köpek gülü
guelder-rose
kartopu çiçeği
musk rose
misk gülü
rise
{f} yükseltmek
rise
çoğalma
rise
kalkmak

Erken yatıp ve erken kalkmak, bir adamı sağlıklı, varlıklı ve bilge yapar. - Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.

Erken yatmak, erken kalkmak bir insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar. - Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

rise
çıkmak
rise
artma

Estetik kliniklerini ziyaret eden insanların sayısı bu son yıllarda artmaktadır. - The number of people who visit aestethic clinics have been on the rise these last years.

Şiddetli yağış son iki ayın günlük sebze fiyatlarının artmasına sebep oldu. - The heavy rainfall has caused vegetable prices to rise daily for the last two months.

rise
çıkış
rise
menba
rise
tümsek
rise
kaynak

Bu nehir Nagano dağlarından kaynaklanır. - This river rises in the mountains in Nagano.

rise
(güneş/ay/vb.) doğuş
rise
bayır
tea rose
çay gülü
bois de rose
Grimsi kırmızı
briar rose
funda gül
cabbage rose
lahana gül
cliff rose
uçurum gül
compass rose
Rüzgar gülü
guelder rose
kartopu çiçeği
gypsy rose lee
gypsy lee gül
plush like a rose
peluş bir gül gibi
Türkçe - Türkçe

rose teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

RİSE
(Osmanlı Dönemi) Miras yemek
İngilizce - İngilizce
A female given name
A surname
a flower of the rose plant
Simple past of rise
the base of a light socket
a purplish-red or pink colour, the colour of some rose flowers

rose pink colour:.

a round nozzle for a sprinkling can or hose
Having a purplish-red or pink colour. See rosy
something resembling a rose flower
a shrub of the genus Rosa, with red, pink, white or yellow flowers
Alternative spelling of rosé
To make rose-colored
a plant or species in the rose family (Rosaceae)
{n} a very sweet flower
vernacular form of the medieval Rosa, reinforced by the English noun rose
A diminutive of the given name Rosemary
French word for pink wine, now commonly used all over the world
Rose is the past tense of rise
a dusty pink color
Beads used for counting prayers originated with the Hindus, and were retained by the Buddhists The Arabs adopted them from the Buddhists of eastern Persia, which was predominately Buddhist at the time of the Arab expansion The Christians got them from the Saracens, part of the esoteric crosspollination going on at the time In Arabic, the word for "rose" (ward) is just a vowel away and related by root to the word for "invocation of sacred Names" (wird) Thus the rose symbolism in the Sufi way (connoting remembrance), and the name of this device in Christianity: "Rosary "
To render rose-colored; to redden; to flush
a dusty pink color any of many plants of the genus Rosa having a dusty purplish pink color; "the roseate glow of dawn
See Rose diamond, below
{i} any wild or cultivated shrubs from the genus Rosa; flower produced by shrubs from the genus Rosa; funnel; bundle of ribbons formed in the shape of a rose
The Rose, which is popular in English heraldry, is generally borne singly and full-faced, with five petals, barbs and seeds
having a dusty purplish pink color; "the roseate glow of dawn"
of Rise
for delivering water in fine jets; a rosehead; also, a strainer at the foot of a pump
A flower and shrub of any species of the genus Rosa, of which there are many species, mostly found in the morthern hemispere A knot of ribbon formed like a rose; a rose knot; a rosette, esp
See Rose window, below
A diamond
{s} having a pinkish coloring; having the characteristics of a rose
The card of the mariner's compass; also, a circular card with radiating lines, used in other instruments
A rose is a flower, often with a pleasant smell, which grows on a bush with stems that have sharp points called thorns on them. a bunch of yellow roses
Remote Operations Service Element The OSI RPC mechanism used in OSI Message Handling, Directory, and Network Management application protocols
A perforated nozzle, as of a pipe, spout, etc
(Remote Operations Service Element) (n ) A lightweight RPC protocol used in ISO/OSI message handling, directory, and network management application protocols
a type of wine
Something that is rose is reddish-pink in colour. the rose and violet hues of a twilight sky
A rose window
OSI RPC mechanism used by various OSI network application protocols
Pink colored wine
[n] a three-dimensional carved rose flower, often with leaves in Rococo Revival design; a rose-shaped or flower-shaped negative space in Gothic tracery
Pink wine made from black grapes pressed quickly so that only a light tinge of color affects the juice Called rosato in Italy
{f} stand up, get into an upright position; get out of bed; climb, ascend, move upward; rebel, revolt; increase, grow; appear over the horizon; come back to life, return from the dead; puff up, swell; originate in, begin in
(Rosa damascena) Especially good for dry, sensitive, or mature skins Antiseptic and anti-inflammatory, with a deep, sweet floral fragrance that has been treasured throughout time
a variable color averaging a moderate purplish red
The ornamental rosette set into a hole cut into the soundboard Usually of cast metal in North European instruments and of parchment and veneer in Italian instruments It is almost never cut into the wood of the soundboard as in the lute
A Companion of the Order of the Rose, which is a Society level order composed of former Royal Consorts
The color of a rose; rose-red; pink
To perfume, as with roses
one worn on a shoe
Rose is sometimes used on the third Sunday in Advent, to signify joy
any of many plants of the genus Rosa
The erysipelas
pinkish table wine from red grapes whose skins were removed after fermentation began
A shaped metal disc which surrounds the outer face of the cylinder
(rosa centifolia) Described as having a deep sweet and 'rosy' aroma Benefits: It is used in skincare as it has anti-inflammatory properties and is also astringent and helps to heal wounds It is also considered to be a neurotonic because it is uplifting
Love
A rose is bush that roses grow on. Prune rambling roses when the flowers have faded
Gulab Flower
If you say that a situation is not a bed of roses, you mean that it is not as pleasant as it seems, and that there are some unpleasant aspects to it. We all knew that life was unlikely to be a bed of roses back in England. American impresario and songwriter who produced Crazy Quilt (1931) and other musical comedies and wrote several popular songs, including "Me and My Shadow.". American baseball player who played with the Cincinnati Reds from 1963 to 1978 and returned as the team's manager in 1984. During his playing career he set 24 major-league records, including hits (4,256). He was banned from the sport in 1989 for betting on baseball games. A mountain, 3,287.3 m (10,778 ft) high, of western Nevada. It is in a winter sports area near Reno and Lake Tahoe. Past tense of rise. the past tense of rise. Any of about 100 species in the genus Rosa (family Rosaceae) characterized by their beautiful, fragrant flowers. Rosa species are probably the most widely recognized and universally favoured of ornamental flowering plants. Hundreds of varieties are cultivated in all types of settings, and there are many hybrids. Roses are susceptible to numerous diseases, most caused by fungi. The rose family contains about 3,000 species and accounts for 45% of the species in the rose order (Rosales). Other popular garden plants and ornamentals in the rose family include spirea, cinquefoil, hawthorn, mountain ash, and flowering cherry. The family also contains many important fruits, including the apple, peach, strawberry, pear, plum, apricot, almond, quince, blackberry, and raspberry. Plants of some species contain dangerous cyanide compounds. Many members have thorns or prickles. Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie Lee Gypsy Rose Rose Louise Hovick Roman de la Rose Romance of the Rose Rose Bowl Rose of Lima Saint rose of Sharon rose quartz rose window Rose Fred Rose Peter Edward Tokyo Rose Pasadena Tournament of Roses Roses Wars of the
Remote Operation Service Entry
south america
vanity
bara
raise
rosé
A pale pink wine made by removing the dark grape skins at the required point during fermentation
rosé
{i} wine of a light pink color
Rose Sunday
Mothering Sunday; a day in honor of mothers and/or one's mother church, especially in the United Kingdom and Ireland
Rose Sunday
Mid-Lent Sunday; the fourth Sunday of Lent, exactly three weeks before Easter Sunday
rose burner
A common type of gas burner in which the shape of the flame resembles a rosette
rose chafer
A tan-colored beetle, Macrodactylus subspinosus, found in North America
rose chafer
A metallic-green beetle, Cetonia aurata, with a distinct V-shaped scutellum, found over central and southern Europe
rose chafers
plural form of rose chafer
rose curve
any plane curve that consists of loops (petals) emanating from a central point
rose fish
a food fish that lives off the North Atlantic coasts of Europe and North America, Sebastes marinus
rose garden
A highly desirable situation

I beg your pardon, / I never promised you a rose garden. / Along with the sunshine, / There's gotta be a little rain sometimes.

rose garden
A garden devoted primarily to roses
rose gardens
plural form of rose garden
rose geranium
any of several flowering plants, of the genus pelargonium, having pink flowers and fragrant leaves; especially pelargonium graveolens, pelargonium roseum and pelargonium sidoides
rose geraniums
plural form of rose geranium
rose gold
A gold-copper alloy used in jewelry for its reddish color
rose golds
plural form of rose gold
rose oil
An essential oil extracted from the petals of various types of roses, used mainly for flavouring and perfumes
rose oils
plural form of rose oil
rose up
Simple past of rise up
rose water
The water-soluble portion of the distillate of rose petals
rose window
A generic term applied to a circular window, but especially used for those found in churches of the Gothic architectural style and divided into segments by stone mullions and tracery
rose windows
plural form of rose window
rose-colored
Alternative spelling of rose-coloured
rose-colored glasses
Glasses that are tinted in a pink or rose shade
rose-colored glasses
An optimistic perception of something; a positive opinion; seeing something in a positive way, often thinking of it as better than it actually is
rose-coloured
having a pink colour
rose-coloured
cheerfully optimistic
rose-garden
Alternative spelling of rose garden
rose-ringed parakeet
the ring-necked parakeet
rosé wines
plural form of rosé wine
rose-tinted glasses
(deyim) If someone looks at something through rose-tinted glasses, they see only the pleasant parts of it

She has always looked at life through rose-tinted glasses.

rose-tinted spectacles
If someone looks at something through rose-tinted glasses, they see only the pleasant parts of it

She has always looked at life through rose-tinted glasses.

Rose Bowl
an American football game held on January 1st every year in Pasadena, California, between the winners of the two main college conferences, the Big Ten and the Pac
Rose Bowl
formally Pasadena Tournament of Roses Oldest U.S. postseason college gridiron football contest. It is held annually in Pasadena, Calif., usually on New Year's Day. Each Rose Bowl game is preceded by a "Rose Parade" featuring floats of elaborate floral design. The first festival was held in 1890 and the first football game in 1902. The Rose Bowl stadium opened in 1922. From 1947 to 2001 participation was limited to teams from the Big Ten and Pacific Ten conferences. Starting in 2002, this arrangement was suspended every fourth year to allow the Rose Bowl to host a national championship game
Rose Parade
a parade held every year in Pasadena, California, on January 1st, that has many large vehicles covered with flowers, marching bands, and horse riders. The parade is shown on television all over the US
Rose of Jacob
(nickname for) the Jews, Israelites
rose bed
a flower bed in which roses are growing
rose acacia
A shrub (Robinia hispida) of the southeast United States, having bristly brittle branches and clusters of pale purple or rose flowers
rose against him
opposed him, rose in opposition
rose apple
fragrant oval yellowish tropical fruit used in jellies and confections tropical tree of the East Indies cultivated for its edible fruit
rose bed
a flower bed in which roses are growing
rose campion
A Eurasian plant (Lychnis coronaria) naturalized in northeast North America, having a dense cover of white, woolly down and rose-red flowers. Also called mullein pink
rose chafer
A long-legged gray North American beetle (Macrodactylus subspinosus) that causes damage to the roots, leaves, and blossoms of garden plants, especially roses. Also called rose beetle, rose bug
rose chafer
rose bushes or apple trees or grape vines a common metallic green European beetle: larvae feed on plant roots and adults on leaves and flowers of e
rose chafer
common North American beetle: larvae feed on roots and adults on leaves and flowers of e
rose chafer
roses
rose chestnut
handsome East Indian evergreen tree often planted as an ornamental for its fragrant white flowers that yield a perfume; source of very heavy hardwood used for railroad ties
rose color
pinkish red, purplish red
rose colored
pink, having a pink color
rose family
A large family of plants, the Rosaceae, characterized by showy flowers with five separated petals and numerous stamens borne on the margin of a cuplike structure, including important fruit plants such as the apple, cherry, peach, pear, plum, raspberry, and strawberry, as well as ornamentals such as the rose and spirea
rose fever
A spring or early summer hay fever. Also called rose cold
rose garden
a garden for growing roses
rose geranium
A woody plant (Pelargonium graveolens) having rose-pink flowers and fragrant, deeply palmately lobed leaves used for flavoring and in perfumery
rose geranium
any of several southern African geraniums having fragrant 3- to 5-lobed leaves and pink flowers
rose globe lily
globe lily with deep rose-pink or purple egg-shaped flowers on flexuous stems; western slopes of Sierra Nevada in San Joaquin Valley
rose gum
very tall tree of Queensland and New South Wales
rose hip
the small red fruit produced by some kinds of rose bushes, used in medicines and juices
rose hip
the fruit of a rose plant
rose hip
{i} mature fruit of a rose
rose mallow
A tall marsh plant (Hibiscus moscheutos) of eastern North America, having leaves covered with whitish down and large flowers with white, pink, or rose petals with crimson bases
rose mallow
plant with terminal racemes of showy white to pink or purple flowers; the English cottage garden hollyhock showy shrub of salt marshes of the eastern United States having large rose-colored flowers
rose meteorically
was suddenly successful, became a star
rose moss
widely cultivated in many varieties for its fleshy mosslike foliage and profusion of brightly colored flowers
rose noble
coin formerly used in England, ryal; coin formerly used in Scotland, ryal
rose of Jericho
resurrection plant, variety of desert plant belonging to the mustard family that curls up during dry conditions but expands and grows when exposed to moisture (native to Asia and Africa)
rose of Jericho
Either of two desert plants, Anastatica hierochuntica of the mustard family, native to northern Africa and southwest Asia, or Selaginella lepidophylla, a fern ally distributed from Texas and Arizona south to El Salvador. Each plant forms a tight ball when dry and unfolds and grows under moist conditions. Also called resurrection plant
rose of Sharon
Shrub or small tree (Hibiscus syriacus, or Althaea syriaca) in the mallow family, native to eastern Asia but widely planted as an ornamental for its showy flowers. It can grow to 10 ft (3 m) and generally assumes a low-branching pyramid shape. The mallowlike flowers range from white and pinkish-lavender to purple, generally with a crimson base; some varieties have double flowers. The name also sometimes refers to the unrelated Aaron's-beard (Hypericum calycinum), a shrubby relative of St.-John's-wort
rose of Sharon
shrub or small tree bearing white or red flowers (or sometimes purple), althea; flower mentioned in the Biblical book Song of Solomon
rose of heaven
A glabrous Mediterranean annual plant (Lychnis coeli-rosa) having opposite, linear, or lance-shaped leaves and large, rose-pink flowers
rose of jericho
small gray Asiatic desert plant bearing minute white flowers that rolls up when dry and expands when moist
rose of sharon
Asiatic shrub or small shrubby tree having showy bell-shaped rose or purple or white flowers and usually 3-lobed leaves; widely cultivated in temperate North America and Europe
rose oil
a volatile fragrant oil obtained from fresh roses by steam distillation
rose pink
pink-flowered marsh plant of the eastern United States
rose quartz
A pinkish variety of the mineral quartz, used as a gemstone or as an ornamental stone. Translucent, coarse-grained variety of the silica mineral quartz found in pegmatites. Rose quartz is valued for its pale to rich pink colour, which is due to very small amounts of titanium. It has been carved since early times and has been faceted to provide gems of good brilliance. Its milky aspect is attributed to tiny, needlelike inclusions of rutile, which, when oriented, give the polished stone an asterism (optical phenomenon of a star-shaped figure) like that found in sapphire, but not as sharp or intense. Rose quartz occurs in Brazil, Madagascar, Sweden, Namibia, California, and Maine, among other sites
rose quartz
Named for its color, it is said that rose quartz should only be given as a gift to one's true love See Quartz A R T Precious & Collectible Jewelry
rose quartz
Mohs Hardness: 7 - Treatment: Dyed to enhance color - Color: Light to medium pink to nearly white
rose quartz
a translucent rose-red variety of quartz used for ornaments
rose quartz
Emotional balance, Self love, friendship Very good for expressing and soothing emotions Try to find undyed rose quartz I find that gold doesn't mix with rose quartz Vibrations of universal love & inner serenity PLANET: Venus
rose slug
The larva of either of two sawflies (Cladius isomerus or Endelomyia aethiops) that feeds destructively on the leaves of roses
rose to high tones
raised his voice, expressed his objections loudly, became upset; heated up, escalated (of an argument, etc.)
rose water
perfume consisting of water scented with oil of roses
rose water
Rose water has been used for its cleansing and astringent benefits Rose water is a liquid with a pleasant smell and is used on the skin as a perfume or to flavor food
rose water
Gulab ka urk Essence
rose water
Through the distillation process, roses produce both essential oil of rose and rose hydrosol, or rose water Gentle, soothing, balancing, and harmonizing for the skin; especially good for sensitive skin
rose water
A fragrant preparation made by steeping or distilling rose petals in water, used in cosmetics, as toilet water, and in cookery
rose water
Rose flavored water that is normally produced using the oil of roses and petals
rose water
Water tinctured with roses by distillation
rose water
water containing rose oil
rose window
A rose window is a large round stained glass window in a church. A large circular window, usually glazed with stained glass, having stone tracery radiating from the center, often with intricate petallike patterns. a circular window in a church, especially one with coloured glass in it. In Gothic architecture, a decorated circular window, often glazed with stained glass, that first appeared in mid-12th-century cathedrals. It was used mainly at the western end of the nave and the ends of the transept. The bar tracery of a High Gothic rose window consisted of a series of radiating forms, each tipped by a pointed arch at the outside of the circle. The rose windows of Notre-Dame de Paris are particularly noteworthy. In later Flamboyant-style tracery, the radiating elements consisted of an intricate network of wavy, double-curved bars
rose window
A large, circular window filled with stained glass and tracery
rose window
circular window filled with tracery
rose window
a stained glass window in circular form with symmetrical roselike tracery typical of Gothic cathedrals See rose windows on the web
rose window
a circular window with tracery arranged like the spokes of a wheel
rose window
Large circular window, usually in a church facade, ornamented with tracery
rose window
Round window in a frame of heavy tracery radiating out like the spokes of a wheel, and containing stained glasses
rose window
A large circular window wiLh concentric tracery or radiating mullions which resemble the spokes of a wheel Also called a wheel window
rose-colored
reflecting optimism; "a rosy future"; "looked at the world through rose-colored glasses
rose-colored
reflecting optimism; "a rosy future"; "looked at the world through rose-colored glasses"
rose-colored glasses
optimism, tendency to see things in a positive manner
rose-colored starling
glossy black bird with pink back and abdomen; chiefly Asian
rose-coloured
rose-coloured in AM, use rose-colored If you look at a person or situation through rose-coloured glasses or rose-tinted glasses, you see only their good points and therefore your view of them is unrealistic. In British English, you can also say that someone is looking through rose-coloured spectacles. Its influence can make you view life through rose-coloured glasses
rose-lipped
having red lips
rose-red
of a deep slightly bluish red color
rose-root
Eurasian mountain plant with fleshy pink-tipped leaves and a cluster of yellow flowers
rose-tinted
see rose-coloured. rose-coloured
Roman de la Rose
(French; "Romance of the Rose") One of the most popular French poems of the late medieval period. Modeled on Ovid's Art of Love, it survives in more than 300 manuscripts. Its first 4,058 lines were written 1230 by Guillaume de Lorris; they form a charming dream allegory drawing on traditions of courtly love. About 1280 Jean de Meun wrote the rest of the more than 21,000 lines, incorporating a vast mass of encyclopaedic information and opinions on many contemporary topics, which secured the poem's fame. The Roman was translated by Geoffrey Chaucer and was one of the most important literary influences on his writings
English rose
An Englishwoman of fine and delicate beauty, akin to that of a rose

She is a true English rose.

English rose
Any rose thought to be typical of an English country garden
Marie Rose sauce
A condiment made from a blend of ketchup and mayonnaise, most often served with seafood, especially prawns
Mary Rose sauce
Alternative spelling of Marie Rose sauce
Tudor rose
A heraldic emblem of England, formed from the red rose of Lancaster and the white rose of York
ashes of rose
A pinkish gray color

White and black added to the above combinations result in the quieter tones and tints of these — such as old rose, ashes of rose, salmon, red-brown, terra-cotta, brick red and the series of pinkish to orange greys.

ashes-of-rose
Alternative spelling of ashes of rose
come out smelling like a rose
Alternative form of smell like a rose
come up smelling like a rose
Alternative form of smell like a rose
compass rose
A graduated circle, usually marked in degrees, indicating directions and printed or inscribed on an appropriate medium
dog rose
The European wild rose, Rosa canina, having fragrant white or pink flowers and stems with sharp spines
dog rose
A Rosa canina flower
guelder rose
A cultivated plant, Viburnum opulus, having small white flowers
look through rose-tinted glasses
Alternative spelling of wear rose-colored glasses
misty rose
Of very faint pink colour, like that of a rose veiled in mist
misty rose
A very faint pink colour, like that of a rose veiled in mist

misty rose colour:.

rise
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

I went along up the bank with one eye out for pap and t'other one out for what the rise might fetch along.

rise
An increase in someone's pay rate

The governor just gave me a rise of 2-pounds-6.

rise
The amount of material extending from waist to crotch in a pair of trousers or shorts

The rise of his pants was so low that his tailbone was exposed.

rise
An increase (in a quantity, price, etc); a raise
rise
To appear to move upwards from behind the horizon of a planet as a result of the planet's rotation

And still the hours passed, and at last I knew by the glimmer of light in the tomb above that the sun had risen again, and a maddening thirst had hold of me. And then I thought of all the barrels piled up in the vault and of the liquor that they held; and stuck not because 'twas spirit, for I would scarce have paused to sate that thirst even with molten lead.

rise
of a quantity, price, etc, To increase
rise
A small hill (chiefly place names)
rosés
plural form of rosé
smell like a rose
To be regarded as appealing, virtuous, or respectable; to be untainted or unharmed

The champion of corporate governance should smell like a rose. Instead, there's an unpleasant whiff of pork-barrel politics rising from the board.

smelling like a rose
Present participle of smell like a rose
stem the rose
To have anal sex; to insert one's penis (stem) into another's anus (rose)

you guys wasn't gettin' paid to leave the dogs to babysit the sheep while you stemmed the rose, from Brokeback Mountain.

wear rose-colored glasses
To see the positive in things while being oblivious to the negative
wearing rose-colored glasses
Present participle of wear rose-colored glasses
wears rose colored glasses
Third-person singular simple present indicative form of wear rose-colored glasses
wears rose-colored glasses
Third-person singular simple present indicative form of wear rose-colored glasses
wind rose
A diagram in which the speed and direction of the winds at a particular location are represented by lines of varying thickness and length superimposed on a compass rose
wore rose colored glasses
Simple past tense and past participle of wear rose-colored glasses
wore rose-colored glasses
Simple past tense and past participle of wear rose-colored glasses
rise
get up and out of bed; "I get up at 7 A M every day"; "They rose early"; "He uprose at night"
rise
{i} slope, incline; increase, ascent; degree of ascent; raise in position or status, promotion; angry response
rise
{v} to get up, grow, swell, increase, be improved, ascend, be exalted
rise
{n} the act of rising, ascent, first appearance, beginning, birth, source, increase, advance
The bloom is off the rose
When the bloom is off the rose, it means, figuratively, that whatever you are talking about has lost its first freshness, it's former beauty and allure. Literally, it means, of course, that the blooms of the rose have withered and dropped
desert rose
a flower-like aggregate of mineral crystals, occurring in arid areas
desert rose
a dense Australian shrub with pinkish-lilac flowers. (Gossypium sturtianum.)
look at life through rose-tinted glasses
(deyim) Hayata pembe gözlükler ardından bakmak
look at life through rose-tinted spectacles
(deyim) Hayata pembe gözlükler ardından bakmak
rise
If something rises, it moves upwards. He watched the smoke rise from his cigarette The powdery dust rose in a cloud around him. Rise up means the same as rise. Spray rose up from the surface of the water Black dense smoke rose up
rise
the act of changing location in an upward direction an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates"
rise
take part in a rebellion; renounce a former allegiance
rose

  Heceleme

  Rose

  Türkçe nasıl söylenir

  rōz

  Telaffuz

  /ˈrōz/ /ˈroʊz/

  Etimoloji

  [ rIz ] (intransitive verb.) before 12th century. From a Norman name of Germanic origins, likely made up of hrod "fame" and heid "kind, sort, type". Introduced to England in the form Roese or Rohese. Later conflated with the vernacular word "rose", and associated with the flower names that first became popular in the end of the 19th century. Also a nickname for names beginning with Rose-/Rosa-. *The surname may be matronymic, but more probably topographic from residence by rose bushes or the sign of a rose, or a nickname from rosy complexion.

  Ortak Eşdizimliler

  rose up, rose hip, rose to

  Videolar

  ... OBAMA: That's what I said. ROMNEY: You said in the Rose Garden the day ...
  ... >>Presenter: Yeah. And then Zelig-like, I noticed as he rose as an author. I actually ...

  Günün kelimesi

  abdicate