terfi

listen to the pronunciation of terfi
Türkçe - İngilizce
promotion

I am sure your promotion was timely and well deserved. - Terfinin zamanında ve haklı olduğundan eminim.

Tom deserves a promotion. - Tom bir terfiyi hak ediyor.

promote

Tom deserves to be promoted. - Tom terfi etmeyi hak ediyor.

Tom couldn't decide who should get promoted. - Tom kimin terfi ettirilmesi gerektiğine karar veremedi.

(Kanun) accession
elevation
rise
promotion, advancement
preferment
advancement
promotional
step
commission
promotion, raising (someone) to (a higher rank)
promotion, being raised to a higher rank
promoted to
terfi ettirmek
promote
terfi etmek
promote

I want to be promoted. - Terfi etmek istiyorum.

terfi belgesi subay
brevet
terfi eden
promoted
terfi etmek
get promotion
terfi etmek
promoted

I want to be promoted. - Terfi etmek istiyorum.

terfi etmek
be promoted

I want to be promoted. - Terfi etmek istiyorum.

terfi etmek
step up
terfi etmek
upgrade
terfi ettirme
promoting
terfi ettirmek
step up
terfi e
to promote
terfi belgesi
(subay) brevet
terfi edebilme durumu
(Askeri) promotable status
terfi etmek
move up
terfi etmek
to be promoted, to get promotion
terfi etmek
get one's promotion
terfi etmek
rise
terfi etmek
work one's way up
terfi etmek
1. to be promoted; to be raised to (a higher rank). 2. to promote; to raise (someone) to (a higher rank)
terfi ettirici
elevatory
terfi ettirmek
to promote
terfi ettirmek
upgrade
terfi ettirmek
upgrade smb.'s status
terfi eğitimi
(Askeri) promotion training
terfi imkânı
promotion prospects
terfi kazanmaya çalışmak
buck for
terfi listesi
(Askeri,Ticaret) promotion list
terfi merkezi
(Denizbilim) elevation center
terfi sistemi
promotion system
terfi sonucu maaşın artması
(Ticaret) promotional salary increase
terfi sınavı
advancement exam
terfi sınavı
promotional exam
terfi ettir
promote

He was promoted to general. - O, generalliğe terfi ettirildi.

Tom couldn't decide who should get promoted. - Tom kimin terfi ettirilmesi gerektiğine karar veremedi.

terfi ettir
{f} promoted

He was promoted to general. - O, generalliğe terfi ettirildi.

Tom got promoted recently. - Tom son zamanlarda terfi ettirildi.

Terfî etmek
get promoted
terfi ettirmek
{f} elevate
terfi ettirmek
prefer
terfi