guide

listen to the pronunciation of guide
İngilizce - Türkçe
yol göstermek
rehberlik etmek

Size rehberlik etmek için hiçbir ders kitabı cevabının mevcut olmayacağı durumlar olacaktır. - There will be situations where no textbook answer will be available to guide you.

Tanrılar sonuna kadar insanlığa rehberlik etmek için yeryüzüne indiler. - Gods came down on earth to guide humanity to its end.

rehber

Bu otel rehber kitabın verdiği dört yıldızı hak etmekten uzaktır. - This hotel is far from deserving the four stars the guidebook gives it.

Arkadaşım rehberimiz olacak. - My friend will be our guide.

kılavuz

Kılavuza göre bu çevredeki en iyi restoran burası. - According to the guidebook, this is the best restaurant around here.

İngilizce konuşan, ruhsatlı bir kılavuz istiyorum. - I want a licensed guide who speaks English.

tırnak
{f} yönlendirmek
yöneltme
(Denizbilim) yönlendirici
{f} götürmek
kılavuzluk etmek
{f} rehberlik et

Size rehberlik etmek için hiçbir ders kitabı cevabının mevcut olmayacağı durumlar olacaktır. - There will be situations where no textbook answer will be available to guide you.

Ben Nagasaki çevresinde onlara rehberlik etmek için onlarla birlikte gittim. - I went with them so that I could guide them around Nagasaki.

{i} model
işaret etmek
{f} sevketmek
(Tıp) Oluklu sonda
{i} örnek
{f} öncülük etmek
{i} danışman
(Askeri) HİZAYA GELMEK, İSTİKAMETE GELMEK: Yürüyüşte diğer bir şahıs, birlik veya cisimden, yerine göre, hizaya gelmek veya istikamet almak. Ayrıca bakınız: "alignment"
{i} el kitabı
{f} idare etmek
yol gösteren kimse
{i} yönetmelik

Burada çok katı yönetmeliklerimiz var. - We have very strict guidelines here.

{i} yol işareti
{f} önderlik etmek
rehber olmak
yönlendirme
yön verme
rehber kitabı
rehberlik yapmak
yönetmek
yol gösterici
kılavuzu
guide dog
rehber köpek
travel guide
(Ticaret,Turizm) seyahat rehberi
guide dog
rehber köpek, gözleri görmeyen birine rehberlik eden köpek
guide (someone)
yol göstermek
guide arm
ayar kolu
guide bolt
kılavuz cıvata
guide book
talimatname
guide bore
(Otomotiv) kılavuz çapı
guide cable
paralel açma tel halatı
guide clamp
kılavuz kelepçe
guide disc
döner tabla
guide diver
(Turizm) rehber balıkadam
guide hook
(Otomotiv) kılavuz çengeli
guide lines
(Havacılık) kılavuz hatlar
guide lug
(Otomotiv) kılavuz çengel
guide lug
kılavuz tırnak
guide lug
(Otomotiv) kılavuz uç
guide peg
kılavuz kazık
guide pile
kılavuz kazık
guide pin
kılavuz
guide pin
kovan
guide pins
merkezleme pimi
guide plate
kılavuz plakası
guide post
yol yanı doğrultu babası
guide rail
(Madencilik,Teknik) kılavuz rayı
guide ring
kılavuz halka
guide rod
direksiyon rotu
guide rod
kılavuz şandeli
guide rope
(Askeri) açavele
guide screw
kılavuz vida
guide shaft
(Otomotiv) kılavuz mil
guide sing
yönlendirme işareti
guide sing
yönlendirme imi
guide wall
kılavuz duvar
guide way
kılavuz yatak
guide wire
kılavuz tel
guide wire
kılavuz teli
guide book
kılavuz
guide book
rehber kitabı
guide line
yönetmelik
guide line
tüzük
guide post
yol işareti
guide rail
sevk yatağı
guide bar
kılavuz kol, kılavuz çubuk
guide bearing
(Mühendislik) Klavuz yatak
guide block
kılavuz takoz, kızak takozu
guide board
kılavuz kurulu
guide card
rehber kartı
guide field
güdümleme alanı
guide hole
kılavuz delik
guide lines
kılavuz çizgileri
guide map
rehber harita
guide off
hıza dışına sokmak
guide pin
kılavuz pim
guide plate
kılavuz plaka, sevk levhası
guide post
kılavuz sonrası
guide shoe
gayt pabucu, kılavuz pabuç
guide slip
kılavuz slip
guide star
kılavuz yıldız
guide teacher
sınıf rehber öğretmeni
guide to
kılavuzuna
guide track
(manyetik bant) kılavuz iz, kılavuz yol
guide vane
kılavuz kanat, yönetme kanadı
guide washer
(Mühendislik) Kılavuz rondela
guide wavelength
kılavuz dalga boyu
guide wheel
kılavuz tekerlek
guide word
kılavuz kelime
guide bar
(Otomotiv,Teknik) kılavuz çubuk
guide bar
sevk rayı
guide bar
kılavuz kol
guide beam
uçak uzaktan kumanda sinyali
guide beam
güdüm ışını
guide block
kızak takozu
guide block
kılavuz takoz
guide bush
(Otomotiv) kılavuz burcu
guide bush
(Otomotiv) merkezleme burcu
guide center
(Askeri) İRTİBAT ORTADAN !: Yürüyüşü, bir düzenin merkezindeki kılavuza veya merkez unsuruna göre ayarlamak için verilen komut
guide field
(Nükleer Bilimler) kılavuz saha
guide field
(Elektrik, Elektronik) kılavuz alan
guide flag
(Askeri) KILAVUZ FLAMASI: Bir birliğin yerini, istikametini, takip edeceği yolu, tehlikeli bir mıntıka vesaireyi göstermek üzere bir noktaya dikilen flama
guide flag
(Askeri) kılavuz flaması
guide left
(Askeri) (RIGHT) İRTİBAT ERİ SOLA (SAĞA) !: Düzenin sol (sağ) tarafına hareket etmesi için kılavuza verilen komut
guide lever
(Otomotiv) sevk kolu
guide lever
(Otomotiv) kılavuz kolu
guide lever
(Otomotiv) kılavuz levye
guide lever
(Tekstil) çevirme kolu
guide on me
(Askeri) İRTİBAT BENDEN !: Bir birliğin kendisini takip etmesi için, kıta komutanı tarafından verilen komut. O zaman, bu birlik, diğer birliklerin kılavuzu olur
guide on me
(Askeri) irtibat benden! komutu
guide price
(Avrupa Birliği) yönelim fiyatı
guide price
(Ticaret) yönlendirme fiyatı
guide pulley
(Otomotiv) yardımcı pule
guide rail
(Tekstil) klavuz çubuğu (sıcak presleme donanımı)
guide roll
(Matbaacılık, Basımcılık) regüle valsi
guide roll
(Matbaacılık, Basımcılık) yönlendirme valsi
guide roller
(Tekstil) sevk roliği, kılavuz silindir
guide rope
kılavuz halatı
guide rope
balon idare ipi
guide shoe
(Madencilik) gayd pabucu
guide shoe
(Madencilik) kılavuz pabuç
guide signs
(Askeri) (ROAD TRANSPORT) KILAVUZ İŞARETLERİ (KARAYOLU ULAŞTIRMASI): Mevkileri, mesafeleri, istikametleri, yolları ve benzeri bilgileri belirtmek için kullanılan işaretler (Not: ABD Savunma Kurulu, "guide signs (road transport) " terimini kullanmaktadır)
guide sleeve
(Tekstil) klavuz yüzüğü
guide sleeve
(Otomotiv) kılavuz kovanı
guide track
(Askeri) kılavuz tırnağı
guide track
kılavuz yol
guide track
(manyetik bant) kılavuz iz
guide tube
kılavuz boru
guide tube
(Nükleer Bilimler) kılavuz tüp
guide vanes
(Havacılık) kılavuz kanatlar
travel guide
Gezi rehberi
guiding
{s} yol gösteren
bottom guide
alt yatak
buffer guide
tampon kovanı
buffer guide
tampon kovanı yuvası
buffer guide base plate
tampon taban plakası
buffer guide flange
tampon kovanı flanşı
channel guide
(Bilgisayar) kanal rehberi
elevator guide
asansör rayı
elevator guide rails
asansör rayları
floor guide
(İnşaat) döşeme oluğu
guid
(Bilgisayar) klvz
guide book
rehber kitap
guide book
yönetmelik
guides
(Bilgisayar) kılavuzlara
guiding
(Politika, Siyaset) yol gösterme
guiding
(Politika, Siyaset) yöneltme
guiding
yönetme
guiding
kılavuzluk
guiding
(Politika, Siyaset) kılavuzluk etme
move guide
(Bilgisayar) kılavuzu taşı
official airline guide
(Havacılık) resmi havayolları kılavuzu
owners guide
kullanıcı kitabı
remove guide
(Bilgisayar) kılavuzu kaldır
training guide
(Askeri) eğitim kılavuzu
user's guide
kullanım kılavuzu
valve guide
supap gaydı
valve guide
(Otomotiv,Teknik) supap kılavuzu
axle guide
dingil çatalı
clutch guide bearing
debriyaj kılavuz yatağı
dielectric guide
dielektrik kılavuz
guided
güdümlü
guiding
temel
guiding
esas
loop thread guide
kıvrımlı iplik kılavuzu
owner's guide
kullanıcı kılavuzu
pocket guide
cep kılavuzu
railway guide
demiryolu kılavuzu
user guide
kullanıcı kılavuzu
users guide
kullanıcı kılavuzu
wave guide
frekans yönlendiricisi
attitude guide
davranış kılavuzu
cable guide
kablo rehberi
first aid guide
ilk yardım rehberi
foreign language guide
yabancı dil kılavuzu
guides
kılavuzlar

Fransızca ses kılavuzları var mı? - Are there French audio guides?

guiding
rehberlik etme
issues guide
konular kılavuzu
paper guide
kağıt kılavuzu
play guide
Oyun rehberi

I have just read the play guide.

programme guide
yayın akışı
shade guide
skalasının
subject guide
konu kılavuzu
tappet guide
supap itecegi yuvası
the hitchhiker's guide to the galaxy
Otostopçunun Galaksi kılavuzu
tier guide
tier kılavuzu
topic guide
konu kılavuzu
tv guide
tv rehberi
world guide
dünya rehberi
DOD Master Mobilization Guide
(Askeri) Savunma Bakanlığı (DOD) Ana Seferberlik Klavuzu
Roving guide
(Tekstil) Fitil klavuzu
Roving guide at the back
(Tekstil) Giriş fitil klavuzu
Roving guide bar
(Tekstil) Fitil klavuz kolu
SuperOnline Guide
SuperOnline Guide : SuperOnlinenin yaptığı bağlantı programı. Dikkat: BU PROGRAMLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER FAZLA (bağlantı hızını düşürmek gibi)
Yarn guide
(Tekstil) Iplik rehberi
Yarn guide wire
(Tekstil) İplik kılavuz teli
air guide
hava kılavuzu
aircraft guide
(Askeri) bkz: "aircraft marshaller"
axle guard guide
yağ kutusu kulağı
basic planning guide
(Askeri) ESAS PLANLAMA KILAVUZU: Bir kara birliği tarafından hazırlanan ve hava indirme harekatı için lüzumlu hava aracı miktarını tespit etmek üzere, bir birliğin kesin insan, malzeme ve teçhizat miktarını gösteren kuvvet
be a guide
yol gösterici olmak
belt guide
kemer kılavuzu
belt guide
kayış siperliği
bobbin winder guide
(Tekstil) masura sarıcı kılavuzu
bobbin winding thread guide
(Tekstil) masura sarma iplik kılavuzu
bolster guide
yan beşik kılavuzu
bottom apron guide bar
(Tekstil) alt apron rehber çubuğu
channel guide
Kanal Kılavuzu
circuit switch interface planning guide
(Askeri) devre anahtarı arayüz planlama rehberi
İngilizce - İngilizce
A document or book that offers information or instruction; guidebook
A spirit believed to speak through a medium
to supervise the education or training of someone
A device that guides part of a machine, or guides motion or action
A sign that guides people; guidepost
Any marking or object that catches the eye to provide quick reference
to steer or navigate, especially a ship or as a pilot
Someone who [[#Verb|guides]], especially someone hired to show people around a place or an institution and offer information and explanation
to act as a guide
to exert control or influence over someone or something
A member of a group marching in formation who sets the pattern of movement or alignment for the rest
to serve as a guide for someone or something
{n} a director, conductor, manager
{v} to direct, conduct, superintend, rule
A guide is someone who shows people the way to a place in a difficult or dangerous region. The mountain people say that, with guides, the journey can be done in fourteen days
In Britain, the Guides is an organization for girls which teaches them to become practical and independent. The Guides used to be called the Girl Guides. In the United States, there is a similar organization called the Girl Scouts
A guide is someone who shows tourists around places such as museums or cities. We've arranged a walking tour of the city with your guide
If you guide someone somewhere, you go there with them in order to show them the way. He took the bewildered Elliott by the arm and guided him out = lead
If something guides you somewhere, it gives you the information you need in order to go in the right direction. They sailed across the Baltic and North Seas with only a compass to guide them
A guide is a book that gives you information or instructions to help you do or understand something. Our 10-page guide will help you to change your life for the better. the Pocket Guide to Butterflies of Britain and Europe. = guidebook
A guide is something that can be used to help you plan your actions or to form an opinion about something. As a rough guide, a horse needs 2.5 per cent of his body weight in food every day When selecting fresh fish, let your taste buds be your guide
If you guide someone through something that is difficult to understand or to achieve, you help them to understand it or to achieve success in it. a free helpline to guide businessmen through the maze of EU grants
A guide is a book that gives tourists information about a town, area, or country. The Rough Guide to Paris lists accommodation for as little as £25 a night. = guidebook
In Britain, a Guide is a girl who is a member of the Guides
If you guide a vehicle somewhere, you control it carefully to make sure that it goes in the right direction. Captain Shelton guided his plane down the runway and took off
If something or someone guides you, they influence your actions or decisions. He should have let his instinct guide him My mother, whose guiding principle in life was doing right, had a far greater influence on me
If you guide someone around a city, museum, or building, you show it to them and explain points of interest. a young Egyptologist who guided us through tombs and temples with enthusiasm There will be guided walks around the site. see also guided tour
someone employed to conduct others
A noncommissioned officer or soldier placed on the directing flank of each subdivision of a column of troops, or at the end of a line, to mark the pivots, formations, marches, and alignments in tactics
a hypertext system marketed by OWL (Office Workstations Ltd ) that includes scrolling and note capabilities
In the Desktop documentation, the word "guide" usually refers to an Interactive Guide (like a "wizard"), which is a program that steps you through a task
The portion of a valve used to guide the disc 055
To lead or direct in a way; to conduct in a course or path; to pilot; as, to guide a traveler
be a guiding force, as with directions or advice; "The teacher steered the gifted students towards the more challenging courses
Sometimes known in Birmingham as the "Black Mark" The small stylus which is set next to the cutting tool and which follows the work surface regulating the cut depth
a device that supports a pipe radially in all directions, but directs movement
A person who leads or directs another in his way or course, as in a strange land; one who exhibits points of interest to strangers; a conductor; also, that which guides; a guidebook
a member that holds a moving part in position and directs its movement
To control the movement of rigging devices by means of slides or rollers moving in tracks or on stretched cables
The individual (base) upon which a formation, or an element thereof, regulates its march
{i} instructor; director; escort; leader; manual, handbook
HUD statements used to provide pertinent program participants with material of an advisory nature; generally, guides supplement or augment handbook issuances
To regulate and manage; to direct; to order; to superintend the training or education of; to instruct and influence intellectually or morally; to train
In a net cop or META context, Mike Chary's Guide to Posting to RAC*, a document which is an authoritative source of information about the hierarchy Also, the Overstreet Price Guide
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
a model or standard for making comparisons
A person who is leading students in the right direction
be a guiding force, as with directions or advice; "The teacher steered the gifted students towards the more challenging courses"
guide or pass over something; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers"
Experienced drug user who steers a novice through his first experience, usually of hallucinogens
A strip or device to direct the compositor's eye to the line of copy he is setting
someone who guides, especially someone hired to show people around a place or an institution and offer information and explanation
Refers to the action to show of give a tour of something specific
Person carrying the guidon
someone who can find paths through unexplored territory
someone who shows the way by leading or advising guide or pass over something; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers"
Directory of sites by subject
often if you meet someone in your dreams and then he or she seem significant for some reason then they could be a 'guides' or teacher Remember that if you call for help you will be heard
direct the course; determine the direction of travelling
A grooved director for a probe or knife
something that offers basic information or instruction
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals Manual of standards for animal care and use developed under the auspices of the Institute for Laboratory Animal Research
A uniform set of detailed descriptions for one or more data sets and related entities, containing information suitable for determining the location and content of each data set and its potential usefulness for a specific application
someone who shows the way by leading or advising
Device for holding the metal in the proper position, during rolling, or slitting
Helps students learn by modeling, mediating, explaining, etc
{f} direct; instruct; lead
A finding aid which briefly describes and indicates the holdings of a particular library May also be limited to the description of library holdings relating to particular subjects, periods or geographical areas
document published by CEN/CENELEC giving orientation, advice or recommendations on standardization principles and policies and guidance to standards writersNOTE Guides may also address issues of interest to all users of European documents Internal Regulations - Part 2, 2 8 and 11 5 Procedure - Guide
use as a guide; "They had the lights to guide on"
guide book
A book that provides guidance, but especially one designed for travellers which provides local tourist information about a particular country or area
guide books
plural form of guide book
guide dog
A dog that is trained to be of assistance to a blind person and is able to guide them
guide dogs
plural form of guide dog
Guide to the Perplexed
{i} book which explains the principles of Judaism from the standpoint of Aristotelian philosophy (written by Rambam)
guide dog
means a dog certified by the Royal New Zealand Foundation for the Blind as being a guide dog or a dog under training as a guide dog (National Parks Act S 2)
guide dog
specially trained dog used by the blind
guide dog
A Service Dog who is partnered with a blind person
guide dog
a dog trained to guide the blind
guide dog
A guide dog is a dog that has been trained to lead a blind person. A dog that has been specially trained to guide a blind or visually impaired person. a dog trained to guide a blind person American Equivalent: seeing eye dog. or Seeing Eye dog Dog professionally trained to guide and protect its blind master. They have also been used to assist persons with hearing impairments and restricted mobility. Systematic training of guide dogs originated in Germany during World War I to aid blinded veterans. At the age of approximately one year, the dog is trained for three or four months. Retrievers and German shepherds are the most widely used breeds
guide dog
Guide dogs assist their blind or visually impaired partners to independently and safely negotiate their environment by GUIDING them around obstacles and safely across streets, and STOPPING at curbs and steps
guide rails
Plastic or metal strips attached to the sides of a hard disk drive mounted in an IBM AT and compatible computers so that the drive easily slides into place
guide rails
- Plastic strips attached to the sides of a disk drive mounted in an IBM AT and compatible computers so that the drive easily slides into place
guide rails
Extra rails added to the inside of the track of flanged wheel coasters, to prevent the cars from overturning
guide rails
A structure which acts as the interface between the seat and the aircraft They guide the seat on its movement in the aircraft Many seats use a set of rails which interface with the seat via a set of rollers on the back edges of the sides Many Martin-Baker seats use a catapult with rails mounted on the edges of it which interface with small metal tabs called slippers on the instide of the main beam assembly
guide rails
steel T-section with machined guiding surfaces installed vertically in a hoistway to guide and direct the course of travel of an elevator car and elevator counterweights
guide rope
A rope hung from a balloon or dirigible so as trail along the ground for about half its length, used to preserve altitude automatically, by variation of the length dragging on the ground, without loss of ballast or gas
guide rope
a rope used to guide the movement of the load of a crane
guide rope
A rope fastened to another rope that is lifting a load, used to guide the rope and steady the load
guide to plants
book which details characteristics of various plants and is intended to assist the reader in identifying them
Girl Guide
A member of the Girl Guides, a world wide youth organisation for girls. Known as Girl Scouts in the USA
I need a guide
Indicates that the speaker needs a book or document to guide him or her
I need a guide
Indicates that the speaker needs a person to guide him or her
TV guide
A book, magazine or website which tells what's on television at the different times of the day
audio guide
Any of various forms of apparatus, either fixed or mobile, used to provide audio information at an exhibition, archeological site etc
guided
Subject to guidance
guided
Simple past tense and past participle of guide
honey guide
Colorful spots or stripes on a flower that indicate to insects where the nectar is produced
program guide
A periodical, usually a weekly, which guides the audience trough the programs being broadcast on radio and/or TV; however often supplemented with celebrity gossip, various entertainment etc
program guide
Such section in a more general publication, notably many newspapers
pronunciation guide
A table in a reference work explaining the symbols that it uses to represent the pronunciation of its entries
pronunciation-guide
Attributive form of pronunciation guide, noun

The pronunciation-guide version of ə is as in ago.

style guide
A set of standards for design and writing of documents, either for general use or for a specific publication or organization, including standards on typography, grammar, or punctuation
guider
{n} a guide, director, superintendant
A guide
practico
Guider
{i} one who guides, one who directs, one who leads
Hitchhiker's Guide to the Galaxy
{i} science fiction comedy series that was created by Douglas Adams that started as broadcast in 1978 on BBC Radio and has been adapted to television show and others (stage, books, comics, etc.)
Hitchhikers' Guide to the Galaxy
a humorous British radio programme written by Douglas Adams, which later became a book and a television programme. It is a science fiction story about an Englishman called Arthur Dent who gets on a spaceship just before the Earth is destroyed, and the adventures he has in space with the other characters on this spaceship
Indian Guide
Y-Indian Guide a member of a club for young boys and their fathers run by the YMCA in the US. The YWCA runs a similar programme for young girls and their mothers called Indian Maidens
Spirit guide
Known also as spirit associates. These spirits act as bodyguards, protectors, and connectors. They have not achieved the level of master
TV Guide
weekly American publication containing television program schedules and articles about the television industry
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
{i} science fiction comedy series that was created by Douglas Adams that started as broadcast in 1978 on BBC Radio and has been adapted to television show and others (stage, books, comics, etc.)
a guide
xenagogue
channel guide
book or web site that lists television broadcast schedules
field guide
An illustrated book that provides descriptions of plants or animals found in nature
guid
A Globally Unique IDentifier used to identify a computer, a user, a file, etc for tracking purposes GUIDs are represented as thirty-two hex numbers
guid
Globally Unique Identifier A controversial 16-byte number generated by Microsoft programs that uniquely identifies a network or user or computer or document It is one of the elements of information that can be passed when you connect to an Internet site, and it may be stored in cookies
guid
A flower
guid
Globally Unique Identifier A GUID is a string of numbers and/or letters allocated to each individual piece of data within a system, to uniquely differentiate it from other pieces of data
guid
Guidance
guid
Globally Unique Identifier Also called a Category ID or CATID
guid
(Internet Directory Administrator's Guide)
guid
(Internet Directory Administrator's Guide) [definition #2] (Internet Directory Application Developer's Guide)
guid
Globally unique identifier In the Component Object Model (COM), a 16-byte code that identifies an interface to an object across all computers and networks
guid
Globally Unique IDentifier A GUID, a Global Unique IDentifier, is a string expression that represents an objects uniqe identity
guid
Identifiers (IDs) assigned to COM objects that are generated through a sophisticated algorithm The algorithm guarantees that all COM objects are assigned unique IDs, avoiding any possibility of a naming conflict, even in distributed systems with millions of objects supplied by different vendors H
guid
Globally Unique Identifier
guid
guidis, good, goods
guid
Globally unique ID A unique (i e , never duplicated) 128-bit number that identifies an AD object
guid
128-bit hexadecimal number, guaranteed to be globally
guid
Globally unique identifier used by an interface or object for identification
guid
(COM Automation Feature Developer's Guide; search in this book) [definition #2] (Internet Directory Administrator's Guide; search in this book) [definition #3] (Internet Directory Application Developer's Guide; search in this book)
guid
Globally unique identifier A 16-byte value generated from the unique identifier on a adapter, the current date and time, and a sequence number This is used to allow any party to create identifiers that will be guaranteed not to overlap with other similarly created identifiers
guided
{s} instructed; directed; lead
guided
adj. divinely guided one Rightly Guided guided missile
guided
subject to guidance or control especially after launching; "a guided missile
guided
past of guide
guided
subject to guidance or control especially after launching; "a guided missile"
guider
A guide; a director
guider
One who guides
guides
Plural of guide
guides
Spirit beings who manifest to humans to help them in their spiritual development Most people have personal guides who are with them throughout their lives
guides
Aligned metal loops on a fly rod that the fly line funnels through during the cast The guide closest to the fly line is called the stripping guide; the remaining guides are called the snake guides You should have one snake guide for every foot of your fly rod's length The last guide on the rod, at the tip-top section of the rod, is the tip-top guide
guides
Guides are a convenient way to help you align layers and tool functions on your drawable image, layer, or selection Guides are created manually by clicking and dragging from either the top or left rulers in to the image area They appear as blue dashed lines They do not print There are some useful options available to the user to help utilize guides efficiently, such as Snap to Guides , Toggle Guides , and Center Guide
guides
Lines used for aligning objects
guides
GENERAL Choosing a Host Hosting Terminology Protection of contents SCRIPTING Beginners Guide to Telnet Basic UNIX Commands CHMOD and setting permissions Guide Basic guide to CRONTAB Basic Guide to Paths Terms You Will Come Across Looking for a Host For Your Website
guides
Listing of materials posted on the World Wide Web by subject matter See search engines
guides
In archives, a finding aid which at the repository level briefly describes and indicates the relationships between holdings, with record groups, papers, collections, or comparable bodies of material as the units of entry Guides may also be limited to the description of the holdings of one or more repositories relating to particular subjects, periods, or geographical areas
guides
• accessibility • metatags
guides
This Guide and the Seller Guide
guides
The loops on a rod through which the line runs
guides
tr>
guides
To conduct or direct along a course of action
guiding
{s} instructing; leading, directing, conducting
guiding
present participle of guide
guiding
exerting control or influence; "a guiding principle
guiding
exerting control or influence; "a guiding principle"
guiding
showing the way by conducting or leading; imposing direction on; "felt his mother's directing arm around him"; "the directional role of science on industrial progress"
honey guide
small bird of tropical Africa and Asia; feeds on beeswax and honey and larvae
hunting guide
guide to people hunting in unfamiliar territory
reference guide
Glossary
reference guide
Index Search Glossary
side guide
The guides on the sides of the sheet fed press that position the sheet sideways as the paper is led towards the front guides
tour guide
{i} professional person who guides tourists in an area, one who organizes a tour
tour guide
a guide who leads others on a tour
Türkçe - İngilizce

guide teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

channel guide
(Bilgisayar) channel guide
guide