write

listen to the pronunciation of write
İngilizce - Türkçe
yazmak

O, onun makaleyi yazmak için kullandığı bilgisayardır. - That's the computer he used to write the article.

Onu yazmak birkaç saatimi aldı. - It took me several hours to write it.

yazı yazma

Mary yazı yazmak istedi. - Mary wanted to write.

Yazı yazmak için bana biraz kağıt verin. - Give me some paper to write on.

write in bir metne ilave yapma
yaz

Visual Basic ile programlar yazabiliyorum. - I can write programs in Visual Basic.

Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın. - You must not write a letter with a pencil.

{f} bestelemek
teklif etmek
yazı ile yermek
{f} mektup yazmak

Ben bir mektup yazmak zorundayım. - I have to write a letter.

Mektup yazmak zorunda mıyım? - Do I have to write a letter?

(Sigorta) sigortalamak
kaitplik etmek
yazma

O her hafta annesine yazmaktan geri kalmaz. - He never fails to write to his mother every week.

Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var. - I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do.

{f} (wrote, writ.ten)
{f} (bir şeyi) yazmak: Can you write your name? İsmini
{f} yazarlık yapmak
nothing towrite ome about bahsetmeye değmez
{f} yazı yazmak: He's learning to write. Yazı yazmayı öğreniyor
write down yazmak
{f} kâğıda dökmek
kalem oynatmak
kaleme almak
yazı yazmak
written
yazılı

Tahtada yazılı olan benim adımdı. - Written on the blackboard was my name.

Kolay İngilizce olarak yazılıdır. - It is written in easy English.

writing
yazım

Benim yazım, konuşmamdan daha iyidir. - My writing is better than my speaking.

Tom yaratıcı yazım dersi aldı. - Tom took a creative writing class.

writing
yazı

O bazı arkadaşlarına yazıyor. - He is writing to some friends of his.

O şimdi bir mektup yazıyor. - She is writing a letter now.

write down
kaydetmek
write off
silmek (borç)
write-protected
(CD, DVD) Yazmaya karşı korumalı
write down
nominal değerini düşürmek (mal)
write down
not düşmek
write off
hurdahaş etmek (araba)
write off
{i} hurda
write poetry
şiir yazmak
write a song
şarkı yazmak
write access
(Bilgisayar) yazmak için erişim
write copy
(Bilgisayar) yazma kopyası
write current
(Bilgisayar,Teknik) yazma akımı
write document
(Bilgisayar) write belgesi
write down a report
zabıt tutmak
write failure
(Bilgisayar) yazma hatası
write of
ile ilgili yazı yazmak
write off
telafisi imkansız mali zarar
write off
(Ticaret) zarar yazmak
write off
hayatından çıkarmak
write off
mektupla başvurmak
write off
başarısız olarak görmek
write off
değersiz kılmak
write off
(Ticaret) listeden çıkarmak
write out
kopyasını yazmak

Sen kompozisyonunun temiz bir kopyasını yazmak zorunda değilsin. - You don't have to write out a clean copy of your composition.

write protected
(Bilgisayar) yazmaya karşı korunmuş
write protected
(Bilgisayar) yazma-korumalı
write protected
(Bilgisayar) yazılmaya korunmuş
write register
(Bilgisayar,Teknik) yazma belleği
write something out
bir şeyi yazıya dökmek
write up
kaleme almak
write access
Yazma Erişimi
write copy
kopyalı yaz
write down
yaz

Onun söylediği her şeyi yazmaya çalıştım. - I tried to write down everything he said.

Doğum tarihinizi buraya yazın. - Write down your date of birth here.

write head
yazma kafası
write in code
şifreli yaz
write off
{f} mektupla başvur
write out
kaleme almak
write protect
yazmayı engelle
write protect notch
yazma engelleme kertiği
write protect tab
yazma engelleme etiketi
write protected
{f} yazmayı engelle
write protection
yazma engelleme
write through
tampon
write time
yazma süresi
write a cheque
(to sb) (birine) çek yazmak
write access
yazma erişimi
write down
Kayda geçirmek
write error
yazma hatası
write on
üzerine yazmak

Ben üzerine yazmak için bir şey istiyorum. - I'd like something to write on.

write rate
yazma hızı
write request
istek yazmak
write ring
yazma halkası
write the date
tarihi yaz
write up
tamamen yaz
write up!
kadar yazın!
write-off
Tahsil edilmesi imkânsız borç; telafi edilmesi imkânsız mali zarar
write (w)
(Bilgisayar) yaz w
write + read
(Bilgisayar) yazma + okuma
write a minute
tutanak tutmak
write a receipt
makbuz kesmek
write a thesis
tez yapmak
write a thesis
tez hazırlamak
write a thesis
tez yazmak
write access
yazma erişimi yazmak için
write address
(Bilgisayar) adres yaz
write all items
(Bilgisayar) tüm öğeleri yaz
write an option
opsiyon yazmak
write back
cevap yazmak
write back
(Fiili Deyim ) (bir mektuba) cevap yazmak
write bytes/sec
(Bilgisayar) yazılan bayt/sn
write class
(Bilgisayar) sınıfı yaz
write classes
(Bilgisayar) sınıfları yaz
write clipboard
(Bilgisayar) pano yaz
write combining
(Bilgisayar) yazma birleşme
write conflict
(Bilgisayar) yazma çakışması
write count
(Bilgisayar) yazma sayısı
write current
yazma akimi
write cycle
yazma cevrimi
write cycle
(Bilgisayar,Teknik) yazma çevrimi
write dac
(Bilgisayar) dac yazma
write dac
(Bilgisayar) dac yaz
write down
düşük yazmak
write down
nominal değerini indirmek
write down
yazmak

Lütfen adını yazmak için bir kurşun kalem kullan. - Please use a pencil to write down your name.

Ben onu unutmadan önce onun adresini yazmak zorundayım. - I must write down his address before I forget it.

write down
(isim)minal değerini indirmek, yazmak, kaydetmek, yazı ile kötülemek, düşük yazmak, nominal değerini düşürmek (mal), not etmek
write down
yazı ile kötülemek
write down the changes
değişiklikleri kaydetmek
write execute
(Bilgisayar) yazma ve yürütme
write execute
(Bilgisayar) yazma yürütme
write file
(Bilgisayar) dosyayı yaz
write in
ilave yapmak
write in
eklemek

Kendi dilinden başka bir dilde cümleler eklemekten kaçınmalısın, çünkü ana dilinde ya da lehçende yazmadıkça birçok hata yapmaya eğilimlisin. - You should avoid adding sentences in a language other than your own, because unless you write in your mother tongue or dialect, you are prone to make many mistakes.

write in code
şifreli yazmak
write in full
kısaltmasız yazmak
write in full finletters
kısaltmadan yazmak
write instance
(Bilgisayar) kopyayı yaz
write instances
(Bilgisayar) örnekleri yaz
write irps
(Bilgisayar) ırp'leri yaz
write it on my tab
hesabıma yaz
write it on one's tab
hesaba yazmak
write key
(Bilgisayar) anahtarı yaz
write none
(Bilgisayar) hiçbirini yazma
write off
(deyim) write someone off (bir hiç) saymak write sth. off 1.(borcu) silmek
write off
(deyim) kıymeti sıfıra inmek
write off
iptal etmek
write off
(Fiili Deyim ) 1- çalakalem yazmak , çırpıştırmak 2- (borcu) silmek 3- iptal etmek
write off
çizmek
write off
(deyim) başarısız saymak a write-off başarısız
write off a debt
bir borcu silmek
write off a debt
borç silmek
write off debt
borç silmek
write off for
mektup göndererek (bir şey) istemek
write once optical disk
(WOOD) bir kere yazilir optik disk
write once optical disk
(Bilgisayar,Teknik) bir kere yazılır optik disk
write once read many
(Askeri) bir defa yaz hep oku
write oneself out
yazma gücünü terketmek (yazar)
write only
(Bilgisayar) salt yazılır
write out
yazmak

Sen kompozisyonunun temiz bir kopyasını yazmak zorunda değilsin. - You don't have to write out a clean copy of your composition.

write out
tam olarak yazmak
write out
tamamını yazmak
write out
doldurmak
write out
(Fiili Deyim ) 1- tamamını yazmak 2- kopyasını yazmak
write out a check
çek yazmak
write out a prescription
reçete yazmak
write owner
(Bilgisayar) yazma sahibi
write owner
(Bilgisayar) yazma iyesi
write owner
(Bilgisayar) sahibi yaz
write owner
(Bilgisayar) sahibini yaz
write petitions
arzuhalcilik yapmak
write property
(Bilgisayar) yazma özelliği
write protect
yazım koruma
write protect
Yazma Korumalı
write protect notch
yazmaya karşı koruma çentiği;yazım
write protect notch
Yazmaya Korumalı Çentik
write protect tab
Yazma Korumalı Anahtar
write protect tab
yazmaya karşı koruma anahtarı;yazım
write protected
yazmaya karşı korunmuş Yazma-
write s.o. back
{k} birinin mektubuna cevap yazmak
write s.o. back
{k} birinin mektubuna cevap yazıp göndermek, birinin mektubuna cevap yazmak
write s.o. off
birinin işe yaramaz olduğuna karar vermek
write s.t. down
bir şeyi yazmak/kaydetmek
write s.t. off
bir şeyin işe yaramaz olduğuna karar
write s.t. off
tic. tahsil edilmesi imkânsız borcu veya telafi edilmesi imkânsız mali zararı defterden silmek
write s.t. out
bir şeyi yazıya dökmek
write s.t. up
notları rapor, kitap v.b. haline sokmak: I'll write up these notes later. Bu notları daha sonra esaslı bir şekle sokarım
write s.t. up
bir fikri
write signature
(Bilgisayar) imzayı yaz
write slowly
yavaş yazmak
write something up
bir fikri hikaye
write something up
notları rapor
write something up
kitap vb'ne dönüştürmek
write something up
kitap vb haline sokmak
write the invoice details
fatura girmek
write through
(Bilgisayar) içe yaz
write time
(Bilgisayar,Teknik) yazma zamanı
write to ask
yazıp sormak
write to minute
tutanağa geçirmek
write up
(deyim) eleştiri yazmak(yayınlamak amacıyla) a write-up eleştiri
write up
ayrıntılı yazmak
write up
(Fiili Deyim ) 1- şimdiki tarihe kadar yazmak 2- (bir konuyu) ayrıntılarına kadar yazmak 3- yazı ile övmek
write up
(deyim) write sth. up
write up
(deyim) bir konuyu ayrıntılarına kadar yazmak
write up
hikâyesini yazmak
write up
yazısında övmek
write up
fazla yazmak
write up a thesis
tez yazmak
write up a thesis
tez yapmak
write up a thesis
tez hazırlamak
write warning
(Bilgisayar) yazma uyarısı
write#down
yaz
write#up
tamamen yaz
write+read
(Bilgisayar) yaz+oku
wrote
write yaz
write off
zarar miktarı
writing
hat

Birkaç hata dışında yazınız iyi. - Your writing is good except for a few mistakes.

Ona her hafta yazdığını hatırlıyor. - He remembers writing to her every week.

wrote
yaz

O, Çin'de bir kitap yazdı. - He wrote a book in China.

Jim, mektubu Betty'ye yazdı. - Jim wrote the letter for Betty.

cannot write
(Bilgisayar) yazılamadı
cause to write
yazdırmak
read and write
(Bilgisayar) oku ve yaz
writ
(Kanun) adli karar
writ
(Kanun) mahkeme ilamı
writ
buyruk
writ
(Kanun) emir
writ
davetiye
writ
(Ticaret) resmi emir
write down
kağıda dökmek
write down
not etmek

E-posta adresimi not etmek istiyor musun? - Do you want to write down my e-mail address?

write down
(Ticaret) nominal değerini azaltmak
write off
(Ticaret) gider yazmak
write off
silmek

Borcu silmek zorunda kaldık. - We had to write off the debt.

write off
(Ticaret) borcu silmek
write out
hepsini yazmak
write out
düzenlemek
write up
düzenlemek
writing
(Bilgisayar) yazıyor

O, bu sabahtan beri şiirler yazıyor. - He has been writing poems since this morning.

Bir mektup yazıyorum. - I'm writing a letter.

writing
yazarak

O yazarak hayatını kazanır. - He earns his living by writing.

En iyi satan romanı yazarak bir servet yaptı. - He made a fortune by writing a best selling novel.

İngilizce - İngilizce
To be an author

I write for a living.

To record (data) mechanically or electronically

The computer writes to the disk faster than it reads from it.

To be the author of (a book, article, poem, etc.)

My uncle writes newspaper articles for The Herald.

To show (information, etc) in written form

The due day of the homework is written in the syllabus.

To fill in, to complete using words
To send written information to

US) Please write me when you get there.

To form letters, words or symbols on a surface in order to communicate

Your son has been writing on the wall.

To form characters, letters, or figures, as representative of sounds or ideas; to express words and sentences by written signs
{v} to form letters and words with a pen or style, engrave, compose, impress
To record digital data onto a digital recording or into computer memory
communicate (with) in writing; "Write her soon, please!"
To store data into a particular memory location The read operation is often called store operation When a word is written in a memory location, it replaces the word that was previously stored there
to record new information on a storage medium such as a disk In text editing, to send a temporary file to the disk where it will replace the previous version (if any) of the file
have (one's written work) issued for publication; "How many books did Georges Simenon write?"; "She published 25 books during her long career"
Permission to modify the contents of a file or folder
To form letters, etc., in order to communicate
write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word); "He spelled the word wrong in this letter"
To write up To bring into public notice or estimation by favourable criticisms or accounts of, as to write up a play or an author
If you write to a computer or a disk, you record data on it. You should write-protect all disks that you do not usually need to write to. see also writing, written
communicate or express by writing; "Please write to me every week" record data on a computer; "boot-up instructions are written on the hard disk" communicate (with) in writing; "Write her soon, please!" communicate by letter; "He wrote that he would be coming soon" mark or trace on a surface; "The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper" produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels
send a message to another user
data transfer out of the CPU
Show facts, to make things clear
To be regularly employed or occupied in writing, copying, or accounting; to act as clerk or amanuensis; as, he writes in one of the public offices
{f} mark with symbols and letters on a surface (with a pen, pencil, etc.); record, register; compose; carve, engrave; record data onto a storage medium (Computers)
To insure, to underwrite, or to accept an application
When you write to someone or write them a letter, you give them information, ask them something, or express your feelings in a letter. In American English, you can also write someone. Many people have written to me on this subject She had written him a note a couple of weeks earlier I wrote a letter to the car rental agency, explaining what had happened Why didn't you write, call, anything? He had written her in Italy but received no reply. nothing to write home about: see home
To set down for reading; to express in legible or intelligible characters; to inscribe; as, to write a deed; to write a bill of divorcement; hence, specifically, to set down in an epistle; to communicate by letter
To impress durably; to imprint; to engrave; as, truth written on the heart
A basic system operation that results only in the flow of information from a subject to an object See also Read
(1) (v ) To place text in a file (2) (v ) To use the write command to communicate with other users
When someone writes something such as a cheque, receipt, or prescription, they put the necessary information on it and usually sign it. Snape wrote a receipt with a gold fountain pen I'll write you a cheque in a moment. Write out means the same as write. We went straight to the estate agent and wrote out a cheque Get my wife to write you out a receipt before you leave
Sell an option Applies to derivative products
Entry point to a routine in the BIOS that writes the record at the currently selected DMA address to the currently selected drive, track, and sector
To compose or send letters
produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels"
write music; "Beethoven composed nine symphonies"
MCOL 1101 Standiford Ave , Suite C-3, Modesto, CA 95350
The transfer of data to a tag, the tags internal operation of storing the data and it may include reading the data in order to verify the operation
Someone who writes creates books, stories, or articles, usually for publication. Jay wanted to write She writes for many papers, including the Sunday Times
record data on a computer; "boot-up instructions are written on the hard disk"
record data by a machine, especially for spindols
To set down, as legible characters; to form the conveyance of meaning; to inscribe on any material by a suitable instrument; as, to write the characters called letters; to write figures
Same as encoding
  To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium
To make known by writing; to record; to prove by one's own written testimony; often used reflexively
(1) To output characters to a file, such as standard output or standard error Unless otherwise stated, standard output is the default output destination for all uses of the term write X/Open (2) To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium I, ANSI
communicate by letter; "He wrote that he would be coming soon"
The process of storing data into a memory
To frame or combine ideas, and express them in written words; to play the author; to recite or relate in books; to compose
To send a letter to
To record data in a storage device or on a data medium
Applies to derivative products Sell an option
produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels
Hence, to compose or produce, as an author
communicate or express by writing; "Please write to me every week"
If you write something such as a book, a poem, or a piece of music, you create it and record it on paper or perhaps on a computer. I had written quite a lot of orchestral music in my student days Finding a volunteer to write the computer program isn't a problem Thereafter she wrote articles for papers and magazines in Paris Jung Lu wrote me a poem once
Opposite of wrong
To use an input device such as a keyboard or mouse to transfer information from a working memory to a storage medium such as a hard or floppy disk; also, to transfer data from working memory to the computer's display screen (Compare with read )
To insure, to underwrite, or to accept an application (G)
mark or trace on a surface; "The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper"
In computer terminology, record
The process of recording data on a disk surface via electromagnetic head
When you write something on a surface, you use something such as a pen or pencil to produce words, letters, or numbers on the surface. If you'd like one, simply write your name and address on a postcard and send it to us They were still trying to teach her to read and write He wrote the word `pride' in huge letters on the blackboard
{f} pen

Please write your name with a pencil. - Write down your name with a pencil, please.

Write down your name with a pencil, please. - Please write your name with a pencil.

write down
To make a downward adjustment in the value of an asset
write down
To set (something) down in writing; to record something
write down
To write (something) in a simple or condescending style
write head
That part of several electromechanical devices that converts electrical signals into digital or analog information stored on a magnetic or optical medium
write home about
See nothing to write home about and something to write home about
write in
To write a letter to, e.g. a publication

If you have any questions, you can write in at the following address.

write in
To fill in something required, by writing

Don't forget to write in your details on the paper.

write off
To record a notional expense such as amortization or depreciation
write off
Figuratively, to assign a low value to something

When Katya was injured, he wrote off the team's chances in the finals.

write off
To record an expenditure as an expense
write off
To reduce an asset's book value to zero
write once
of a type of storage technology in which data, once written, cannot be erased or modified
write one's own ticket
To be empowered to choose whatever job, financial arrangement, or course of action one desires

Parker figured that in the interim, the record companies would sell out their stock of Elvis' recordings, and that the King could write his own ticket when he returned, in both the recording and the film industries. Parker was right.

write out
To write in full length or expanded form

Don't use abbreviations, write out words!.

write up
To produce by writing

The supervisor wrote up the personnel report about him.

write up
To document the faults of

His supervisor wrote him up after their last argument.

write up
To write about positively

The paper wrote up the team's prospects.

write-down
a depreciation, or a lowering in the price or value of something
write-in
A candidate whose name is not listed on the ballot
write-in
A vote made for a candidate who is a write-in
write-off
Something that is now worthless (such as a car after an accident)
write-off
The cancellation of an item; the amount cancelled or lost
write-off
Nonstandard spelling of write off

Provided that where the Collector or any of his subordinates is responsible for the collection of any tax, the power to write-off such tax, on the ground of its being irrecoverable, shall be exercised by the Commissioner of Land Administration.

write-only
Capable of being written but not read
write-up
An increase made to the book value of an asset that was previously undervalued
write-up
A written account of something, as a record
Write Once Read Many
(Computers) any type of storage medium that can only be written to once but can be read an unlimited number of times (such as a CD-ROM)
write a check
fill out a printed bank form that authorizes the payment of money from one's account
write back
If you write back to someone who has sent you a letter, you write them a letter in reply. Macmillan wrote back saying that he could certainly help I wrote back to Meudon at once to fix up a meeting
write copy
write for commercial publications; "She writes copy for Harper's Bazaar
write copy
write for commercial publications; "She writes copy for Harper's Bazaar"
write down
put down in writing; of texts, musical compositions, etc
write down
When you write something down, you record it on a piece of paper using a pen or pencil. On the morning before starting the fast, write down your starting weight Only by writing things down could I bring some sort of order to the confusion
write down
reduce the estimated value of something; "For tax purposes you can write off the laser printer"
write down
take down on paper, note down, register, list
write in
write to an organization; "Many listeners wrote in after the controversial radio program"
write in
cast a vote by inserting a name that does not appear on the ballot; "Many voters wrote in the names of strangers"
write in
If you write in to an organization, you send them a letter. What's the point in writing in when you only print half the letter anyway? So there's another thing that you might like to write in to this programme about
write in
cast a vote by inserting a name that does not appear on the ballot; "Many voters wrote in the names of strangers
write in
In the United States, if someone who is voting in an election writes in a person whose name is not on the list of candidates, they write that person's name on the voting paper and vote for him or her. I think I'll write in Pat Wilson I'm going to write him in on my ballot next year. see also write-in
write in a clause
add a section in handwriting
write into
If a rule or detail is written into a contract, law, or agreement, it is included in it when the contract, law, or agreement is made. They insisted that a guaranteed supply of Chinese food was written into their contracts I didn't write that into the rules but I don't think it's a bad idea
write long hand
write using regular language, write without abbreviations or symbols
write off
cancel (a debt)
write off
write something fluently, and without hesitation
write off
If someone writes off a debt or an amount of money that has been spent on a project, they accept that they are never going to get the money back. The president persuaded the West to write off Polish debts
write off
If you write someone or something off, you decide that they are unimportant or useless and that they are not worth further serious attention. He is fed up with people writing him off because of his age His critics write him off as too cautious to succeed These people are difficult to write off as malingering employees. = dismiss
write off
reduce the estimated value of something; "For tax purposes you can write off the laser printer"
write off
{f} disregard an outstanding debt (as of a customer); consider worthless; make a reduction in a value for accounting purposes
write off
concede the loss or worthlessness of something or somebody; "write it off as a loss"
write off
If someone writes off a vehicle, they have a crash in it and it is so badly damaged that it is not worth repairing. John's written off four cars. Now he sticks to public transport One of Pete's friends wrote his car off there
write off
If you write off to a company or organization, you send them a letter, usually asking for something. He wrote off to the New Zealand Government for these pamphlets about life in New Zealand. = write
write off
{i} cancellation from an account of a worthless asset (Finance); something which is entirely useless
write off
write something fluently, and without hesitation cancel (a debt)
write off
If you write off a plan or project, you accept that it is not going to be successful and do not continue with it. We decided to write off the rest of the day and go shopping The prices were much higher. So we decided to write that off see also write-off
write off debts
erase outstanding balances
write on
write about a particular topic; "Snow wrote about China
write on
write about a particular topic; "Snow wrote about China"
write out
put into writing; write in complete form; "write out a contract"
write out
If a character in a drama series is written out, he or she is taken out of the series. When Angie was written out of `Eastenders' her character went to Spain to open a bar
write out
put into writing; write in complete form; "write out a contract
write out
The procedure used when a specialist makes a trade involving his own inventory, on one hand, and a floor broker's order, on the other The broker must first complete the trade with the specialist, who then transacts a separate trade with the customer
write out
see write 5
write out
put on paper with the use of a pencil or pen; copy out
write out
make out and issue; "write out a check"; "cut a ticket"; "Please make the check out to me"
write out
When you write out something fairly long such as a report or a list, you write it on paper. We had to write out a list of ten jobs we'd like to do The application form is important. Sit down and write it out properly
write protect
form of ensuring that a storage medium cannot be written to
write protect tab
library which is currently chosen, library which a program refers to as a default
write protected
condition in which a diskette is protected against writing data by opening the protective tab
write reminiscences
{f} write recollection of past events and experiences
write short hand
write using abbreviations or symbols to stand for words and phrases
write up
put into writing; write in complete form; "write out a contract"
write up
bring to public notice by writing, with praise or condemnation; "The New York Times wrote him up last week"; "Did your boss write you up?
write up
bring to public notice by writing, with praise or condemnation; "The New York Times wrote him up last week"; "Did your boss write you up?"
write up
If you write up something that has been done or said, you record it on paper in a neat and complete form, usually using notes that you have made. He wrote up his visit in a report of over 600 pages Mr Sadler conducted interviews, and his girlfriend wrote them up. see also write-up
write up
put in writing; update; describe in detail
write up
a short account of the news; "the report of his speech"; "the story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech that was given on the evening news made the governor furious"
write-
communicate or express by writing; "Please write to me every week"
write-
communicate (with) in writing; "Write her soon, please!"
write-
To write up To bring into public notice or estimation by favourable criticisms or accounts of, as to write up a play or an author
write-
Applies to derivative products Sell an option
write-
The transfer of data to a tag, the tags internal operation of storing the data and it may include reading the data in order to verify the operation
write-
A basic system operation that results only in the flow of information from a subject to an object See also Read
write-
To store data into a particular memory location The read operation is often called store operation When a word is written in a memory location, it replaces the word that was previously stored there
write-
To insure, to underwrite, or to accept an application
write-
send a message to another user
write-
mark or trace on a surface; "The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper"
write-
To record data in a storage device or on a data medium
write-
Permission to modify the contents of a file or folder
write-
data transfer out of the CPU
write-
To insure, to underwrite, or to accept an application (G)
write-
(1) To output characters to a file, such as standard output or standard error Unless otherwise stated, standard output is the default output destination for all uses of the term write X/Open (2) To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium I, ANSI
write-
to record new information on a storage medium such as a disk In text editing, to send a temporary file to the disk where it will replace the previous version (if any) of the file
write-
Same as encoding
write-
write music; "Beethoven composed nine symphonies"
write-
The process of storing data into a memory
write-
(1) (v ) To place text in a file (2) (v ) To use the write command to communicate with other users
write-
To use an input device such as a keyboard or mouse to transfer information from a working memory to a storage medium such as a hard or floppy disk; also, to transfer data from working memory to the computer's display screen (Compare with read )
write-
Entry point to a routine in the BIOS that writes the record at the currently selected DMA address to the currently selected drive, track, and sector
write-
record data on a computer; "boot-up instructions are written on the hard disk"
write-
produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels"
write-
  To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium
write-
write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word); "He spelled the word wrong in this letter"
write-
In computer terminology, record
write-
Sell an option Applies to derivative products
write-
Opposite of wrong
write-
have (one's written work) issued for publication; "How many books did Georges Simenon write?"; "She published 25 books during her long career"
write-
communicate by letter; "He wrote that he would be coming soon"
write-
The process of recording data on a disk surface via electromagnetic head
write-
To record digital data onto a digital recording or into computer memory
write-
MCOL 1101 Standiford Ave , Suite C-3, Modesto, CA 95350
write-down
(accounting) reduction in the book value of an asset
write-down
The assets on the accounting books that are not profitable or are uncollectible and are removed from the accounting books
write-down
Decreasing the book value of an asset if its book value is overstated compared to current market values
write-down
Devaluation of assets for some or other reason, one such as damage
write-down
Reducing the book value of an asset if its is overstated compared to current market values
write-down
A reduction in the carrying value of an asset because it has become obsolete or its usefulness has otherwise been impaired Involves a credit to the asset account, with an offsetting debit to a loss account (See Refer to page 309)
write-down
A reduction in the value of an investment
write-in
a candidate for public office whose name does not appear on the ballot and so must be written on the ballot by the voters
write-in
In the US, a write-in is a vote that you make by writing the candidate's name on the ballot paper. When Republican write-ins were included, Johnson's margin of victory was only 330 votes. a vote you give to someone by writing their name on your ballot paper
write-in
a vote cast by writing in the name of a candidate who is not listed on the ballot
write-in candidate
a candidate for public office whose name does not appear on the ballot and so must be written on the ballot by the voters
write-off
When the insurance company decides it is not economical to repair your car following an accident, theft , or when your car is stolen and recovered and either it is impossible to repair; it isn't safe to repair; it is not economical to repair your car
write-off
Something such as a vehicle that is a write-off has been so badly damaged in an accident that it is not worth repairing. The car was a write-off, but everyone escaped unharmed
write-off
Cancellation of part of all of a balance Costs incurred which have no future utility are charge (written-off) to an expense or loss account, not carried forward as an asset
write-off
If you describe a plan or period of time as a write-off, you mean that it has been a failure and you have achieved nothing. Today was really a bit of a write-off for me
write-off
In common usage: a reduction in taxable income that results when allowable deductions are subtracted from gross income
write-off
An accounting term for reducing the value of an asset to zero for some reason such as damages or complete obsolescence
write-off
the act of cancelling from an account a bad debt or a worthless asset (accounting) reduction in the book value of an asset
write-off
The write-down of a portfolio company's holdings to a valuation of zero and the venture capital investors receive no proceeds from their investment
write-off
the act of cancelling from an account a bad debt or a worthless asset
write-off
Write-off is a procedure for the deletion of debts from the Public Accounts Write-off does not include forgiveness (i e the debt is still owing to the Government)
write-off
the removal of an account from an issuer's books When an account is written off, the issuer absorbs the outstanding balance as a loss This is also referred to as a "charge-off"
write-off
A write-off is the decision by a company or government to accept that they will never recover a debt or an amount of money that has been spent on something. Mr James persuaded the banks to accept a large write-off of debt
write-off
Charging an asset amount to expense or loss, for example through the use of depreciation and amortization of assets
write-off
Charging an asset amount to expense or loss, such as through the use of depreciation and amortization of assets
write-off
A company determines that an asset's value has become zero, e g , long-overdue accounts receivable that will never be paid
write-off
The act of changing the value of an asset to an expense or a loss A write-off is used to reduce or eliminate the value an asset and reduce profits
write-off
(accounting) reduction in the book value of an asset
write-off
To charge an asset amount to expense or loss, in order to reduce the value of that asset and one's earnings
write-only language
{i} WOL, programming language with the characteristic that programs written in it are scrapped without difficulty and re-written than modified (Computers)
write-up
A write-up is an article in a newspaper or magazine, in which someone gives their opinion of something such as a film, restaurant, or new product. The show received a good write-up The guide book contains a short write-up of each hotel. = review. a written opinion about a new book, play, or product in a newspaper, magazine etc = review
nothing to write home about
Not exceptional; not noteworthy or especially good.''

The vegetables were okay, but the soup was nothing to write home about.

read/write head
A combination read head and write head
something to write home about
Something exceptional or noteworthy
writ
Past participle of write. (normally, “written”) and used in the phrase writ large
writing
Something written, such as a document, article or book
writing
(as a modifier) Intended for or used in writing

a writing table.

writing
Graphism of symbols such as letters that express some meaning
writing
The process of representing a language with symbols or letters
written
That was written
written
Of, relating or characteristic of writing (i.e., of that which has been written)

I can speak Japanese fairly well, but I have no understanding whatsoever of written Japanese.

writing
the act or art of tracing or inscribing on a surface letters or ideographs
writ
{n} scripture, a legal process or instrument
writing
{n} any thing written with pen and ink
Türkçe - İngilizce

write teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

windows için write
(Bilgisayar) write for windows
windows write
(Bilgisayar) windows write
windows write dönüşümü
(Bilgisayar) windows write conversion
write