yazım

listen to the pronunciation of yazım
Türkçe - İngilizce
spelling

Correct my spelling if it's wrong. - Eğer hatalıysa yazımı düzelt.

She made a lot of spelling mistakes. - Bir sürü yazım hataları yaptı.

writing

The Japanese writing system is very complicated, it has three alphabets with more than two thousand characters. - Japon yazım düzeni çok karmaşıktır, iki binden fazla karakteri olan üç tane alfabe vardır.

Tom took a creative writing class. - Tom yaratıcı yazım dersi aldı.

orthographic
spelling, orthography
orthographical
writing, act of writing
orthography
(Bilgisayar) typing

There's an apostrophe missing. It's and its are different. -- I know. It was a typing error. - Eksik bir kesme işareti var. It's veits farklıdır. -- Biliyorum. Bir yazım hatasıydı.

A computer spell checker could also eliminate most typing mistakes. - Bir bilgisayar yazım denetleyicisi aynı zamanda pek çok yazım hatalarını da ortadan kaldırabilir.

(Bilgisayar) editing
notation
yazım hatası yapmak
misspell
yazım hatası
clerical error
yazım hatası
erratum
yazım hatası
lapse of pen
yazım hatası
misspelling
yazım komitesi
(Hukuk) drafting committee
yazım kurallarına uyan kimse
speller
yazım hatası
(Bilgisayar) syntax error
yazım hatası
(Kanun) writing error
Yazım hatası
miswriting
bellek yazım
(Dilbilim) engram
fonetik yazım
phonetic transcription
hece yazım bilgisi
(Dilbilim) syllabography
ikili yazım
binary notation
konumsal yazım
positional notation
mimari yazım
architectural writing
onaltılı yazım
sexadecimal notation
onlu yazım
decimal notation
parantezli yazım
infix notation
sekizli yazım
octal notation
söz yazım
(Dilbilim) ideography
söz yazım
(Dilbilim) kymograph
yazım hatası
typing error
yeni yazım
rewrite
yazım