scrawl

listen to the pronunciation of scrawl
İngilizce - Türkçe
{f} karala

Korkunç, neredeyse okunaksız bir karalama. - A terrible, almost illegible scrawl.

kargacık burgacık yazmak
karalamak
çiziktirmek
{f} acele ile yazmak
{i} kargacık burgacık yazı
karalanmış yazı
{i} kötü el yazısı
acemice ve karışık yazı
{i} karalama

Korkunç, neredeyse okunaksız bir karalama. - A terrible, almost illegible scrawl.

{f} karalayıvermek
çiziktir
{f} kötü bir el yazısıyla yazmak, karalamak, çiziktirmek
kötü bir şekilde veya acele ile yazmak
bad
{s} rahatsız

Tom beni rahatsız etmeyi bırakmadı. - Tom wouldn't stop badgering me.

Kötü koku beni rahatsız etti. - The bad smell sickened me.

bad
{s} sert

Benim kötü bir sert ensem var. - I have a bad stiff neck.

bad
{s} kem

Tom emniyet kemerini takıyor olsaydı o kadar kötü yaralanmazdı. - If Tom had been wearing his seat belt, he wouldn't have been injured so badly.

bad
{s} sahte

Sahtekâr olma konusunda kötü bir üne sahiptir. - He has a bad reputation of being dishonest.

Sahte para her zaman geri gelir. - Bad money always comes back.

bad
{s} terbiyesiz

İnsanları parmakla göstermek terbiyesizlik. - It's bad manners to point at people.

Bir konser sırasında konuşmak terbiyesizliktir. - It's bad manners to talk during a concert.

scrawling
acele ile yazma
bad
değersiz
bad
neşesiz
bad
çürük

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

Sepetteki bir çürük elma bütün sepeti çürütür - One bad apple spoils the barrel.

bad
{i} şanssızlık
bad
{s} kötü, niteliksiz; hatalı
bad
be bad at something bir şeyi becerememek
bad
hasta

Annem kötü bir soğuk algınlığından dolayı hasta. - My mother is sick with a bad cold.

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

bad
nahoş
bad
{s} ciddi, vahim
bad
zararlı

Öğünler arasında yemek yeme sağlığınız için gerçekten zararlı mıdır? - Is eating between meals really bad for your health?

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

bad
yanlış

Tom Fransızcayı o kadar kötü konuşuyor ki çoğunlukla yanlış anlaşılıyor. - Tom speaks French so badly that he is often misunderstood.

Aşağılık kompleksleri hakkında kötü şey onlara yanlış insanların sahip olması. - The bad thing about inferiority complexes is that the wrong people have them.

bad
şiddetli
bad
pişman
bad
kifayetsiz
bad
{s} kötü, ahlaksız
scrawled
acele ile yazılmış
scrawly
kargacık burgacık
to scrawl
kargacık burgacık yazmak
İngilizce - İngilizce
A hastily, or carelessly written note etc
To write in an irregular or illegible manner
To write something hastily or illegibly
An Irregular, possibly illegible handwriting
{n} bad
{v} to write or draw badly, to creep
irregular, possibly illegible handwriting
{i} scribble, messy or careless handwriting, illegible handwriting
To draw or mark awkwardly and irregularly; to write hastily and carelessly; to scratch; to scribble; as, to scrawl a letter
{f} write messily or carelessly, scribble, write illegibly
To write unskillfully and inelegantly
poor handwriting
If you scrawl something, you write it in a careless and untidy way. He scrawled a hasty note to his wife Someone had scrawled `Scum' on his car. racist graffiti scrawled on school walls
Unskillful or inelegant writing; that which is unskillfully or inelegantly written
write carelessly
You can refer to writing that looks careless and untidy as a scrawl. The letter was handwritten, in a hasty, barely decipherable scrawl. to write in a careless and untidy way, so that your words are not easy to read scribble (Perhaps from crawl, influenced by scrawl (14-19 centuries)). untidy, careless writing
scrawled
Simple past tense and past participle of scrawl

He scrawled his signature on the receipt with quick disregard for legibility.

scrawled
written hastily or carelessly; "his scrawled signature"
scrawled
written hastily or carelessly; "his scrawled signature
scrawled
Having been written in a rapid and sloppy manner
scrawled
Past tense of scrawl, written in a rapid and sloppy manner
scrawly
Written in the manner of a scrawl, written sloppily and in haste, hard to read
scrawly
{s} scribbled, written carelessly, written in messy handwriting
scrawl