display

listen to the pronunciation of display
İngilizce - Türkçe
sergilemek
{i} ekran

Şu kitaplar ekranda görüntülendi. - Those books were on display in the window.

Bu bir dokunmatik ekran, onun üzerinde görüntülenen kontrolleri çalıştırmak için parmaklarını kullanabilirsin. - This is a touchscreen, so you can use your fingers to operate the controls which are displayed on it.

{i} görüntü

Bu bir dokunmatik ekran, onun üzerinde görüntülenen kontrolleri çalıştırmak için parmaklarını kullanabilirsin. - This is a touchscreen, so you can use your fingers to operate the controls which are displayed on it.

Benim kameranın görüntüsü bozuk. - My camera's display is defective.

gösterme

O herhangi tipte heyecan göstermedi. - She didn't display any type of emotion.

O oğlan hiç korku göstermedi. - That boy displayed no fear.

{i} teşhir

Teşhirdeki mücevherler kayboldu. - The jewels on display disappeared.

{f} göstermek
(Ticaret) teşhir etme
açmak
(Politika, Siyaset) açıklamak
ekrana getirmek
gösterici
(Politika, Siyaset) açığa vurmak
(Gıda) vitrinlemek
sergileyen
(Bilgisayar) görünen ad
(Bilgisayar) görüntü birimleri
(Bilgisayar) görüntüsü

Benim kameranın görüntüsü bozuk. - My camera's display is defective.

(Bilgisayar) görünüm
sunuş
ibraz
(Bilgisayar) sadece görüntüle
(Bilgisayar) görüntüle

Bu web sayfası görüntülenemiyor. - This web page can't be displayed.

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu. - The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.

afişe etmek
ekranda

Şu kitaplar ekranda görüntülendi. - Those books were on display in the window.

gösteri

O asla öğrendikleri ile ilgili bir gösteri yapmadı. - He never made a display of his learning.

Kutlamalar muhteşem bir havai fişek gösterisi ile sonuçlandı. - The celebrations culminated in a spectacular fireworks display.

{i} gösterge
sergi

Yeni kürk mantolar vitrinde sergilendi. - The new fur coats were displayed in the window.

Ünlü çini sergilenmektedir. - Famous china is on display.

{f} göster

O asla öğrendikleri ile ilgili bir gösteri yapmadı. - He never made a display of his learning.

O, yarışmada hangi yeteneğe sahip olduğunu gösterdi. - In the contest he fully displayed what ability he had.

sergileme
{f} gözler önüne sermek
{f} açığa çıkarmak
{i} büyük puntolarla basma
{i} debdebe
{f} gösteriş yapmak
teşhir/gösterme
arz etmek
(Tekstil) sunum ekranı
{f} büyük puntolarla basmak
görüntüleme görüntü
{i} gösteriş
{f} göz önüne sermek
make a display gösteriş yapmak
{f} teşhir etmek
arz
(unit) görüntü birimi
(Askeri) GÖRÜNTÜ: Bir radar ekseni veya katot ışınlı lamba üzerinde meydana gelen şekiller
{i} gösterim

Fotoğrafları çeşitli Avrupa ve Amerika müzelerinde gösterimdedir. - His pictures are on display in various European and American museums.

{f} (Bilgisayar) görüntülemek
izhar etmek
iri harflerle teşhir etmek
{i} (Bilgisayar) görüntüleme
(Bilgisayar) görüntü birimi
(Havacılık) skop
tanıtım
gösterge penceresi
görüntüleme
display case
Camekan
display as
(Bilgisayar) görüntüleme biçimi
display as
(Bilgisayar) görüntüleme şekli
display card
görüntü birimi kartı
display cycle
(Bilgisayar) gösterim çevrimi
display device
(Bilgisayar) gösterim aygıtı
display disks
(Bilgisayar) görüntüleme şekli
display driver
görüntü birimi sürücüsü
display fields
(Bilgisayar) alanları göster
display file
(Bilgisayar) gösterim kütüğü
display in
(Bilgisayar) görüntüleme yeri
display memory
görüntü birimi belleği
display name
(Bilgisayar) görünen ad
display name
(Bilgisayar) görüntü birimi adı
display picture
(Bilgisayar) resim görüntüle
display text
(Bilgisayar) metin görüntüle
display the
(Bilgisayar) görüntüle
display tube
(Teknik,Televizyon) görüntü lambası
display type
(Bilgisayar) monitör türü
display type
(Bilgisayar) görüntüleme türü
display unit
(Bilgisayar,Teknik) gösterici
display unit
görüntü ünitesi
display adapter
grafik adaptörü
display as printed
yazıldığı gibi görüntüle
display card
görüntü kartı
display case
vitrin
display circuit
gösterim devresi
display driver
görüntü sürücüsü
display knob
gösterge düğmesi
display memory
grafik belleği
display station
görüntü istasyonu
display tube
resim tüpü
display tube
resim lambası
display unit
gösterim birimi
display unit
görüntüleme birimi
display workstation
görüntü işistasyonu
display adapters
Ekran bağdaştırıcıları
display area
Teşhir alanı
display dummy
vitrin mankeni
display log
(Bilgisayar) Ekran görüntü kaydı
display menu
ekran menüsü
display of
Ekranın
display of affection
sevgi gösterimi
display stand
ekran stand
display terminal
ekran terminal
display a page
sayfa görüntülemek
display adapter
(DA) Görüntü Adaptörü
display adapter
Görüntü Bağdaştırıcısı
display adaptor
görüntü (birimi) sürücüsü
display advertising
tanıtım reklâmcılığı
display alerts
(Bilgisayar) uyarı görüntüle
display area code (NYX) routing
(Askeri) görüntü bölgesi kod (NYX) gönderme işlemi
display artist
reklâm yapımcısı
display artist
dekoratör
display as icon
(Bilgisayar) simge olarak göster
display as icon
(Bilgisayar) simge ile göster
display as icon
(Bilgisayar) simge olarak görüntüle
display as printed
Yazdırıldığı gibi görüntüle
display as printed
Yazıldığı Gibi Görüntülemek
display background
ekran arkaplani
display behavior
çiftleşme dönemi davranışları
display bitmap
(Bilgisayar) bit eşlem görüntüle
display bitmap
(Bilgisayar) biteşlem görüntüle
display board
(Askeri) ATEŞ ESASLARI KAYIT TAHTASI: Top mürettebatının bilgi edinmeleri için atış esaslarının işaretlendiği bir kara tahta veya bir levha. Topçu birlikleri, bu maksatla, bir istikamet açısı kayıt tahtası (azimuth display board) ve bir yükseliş kayıt tahtası (elevation display board) kullanırlar
display card
(Tekstil) sunum ekranı kartı
display card
görüntü (birimi) kartı
display command
ekran komutu
display console
sunus konsolu
display cycle
ekran cevrimi
display device
görüntü aygıtı
display driver
görüntü (birimi) sürücüsü
display driver
(adaptater) ekran sürücüsü
display ds dns
(Bilgisayar) ds dn'lerini görüntüle
display element
goruntu ogesi, ekran ogesi
display enable
(Bilgisayar) gösterge etkin
display enable
(Bilgisayar) gösterge kullanımda
display field
ekran alani
display file
Dosya görüntüle
display filter
(Bilgisayar) görüntüleme süzgeci
display filter
(Bilgisayar) görüntü süzgeci
display foreground
ekran onplani
display help
(Bilgisayar) yardım'ı görüntüle
display hidden text
Gizli metni görüntüle
display in arp
(Bilgisayar) arp içinde görüntüle
display limit
(Bilgisayar) görüntüleme sınırı
display lines
(Bilgisayar) görüntü birimi satırları
display logoff
(Bilgisayar) oturum kapatmayı göster
display memory
görüntü (birimi) belleği
display memory
ekran belleği
display memory
Görüntü Belleği
display module
(Tekstil) sunum ekranı modülü
display module
ikaz modülü
display monitor
Görüntüleme Aygıtı
display monitor
görüntü uçbirimi
display of smth
teşhir etmek
display of smth
sergilemek
display of word objects word
Nesnelerinin Görüntülenmesi
display only
(Bilgisayar) yalnızca görüntüle
display point
görüntü noktası
display point
Görüntüleme Noktası
display power
güç sergilemek
display power
kuvvet sergilemek
display result
sonucu göster
display row
(Bilgisayar) sıra görüntüle
display rulers
(Bilgisayar) cetvelleri görüntüle
display rules
(Pisikoloji, Ruhbilim) sergileme kuralları
display screen
görüntüleme ekranı
display screen
(Otomotiv) gösterge ekranı
display size
Görüntü Alanı
display skill
beceri göstermek
display skill
maharet göstermek
display station
görüntü (birimi) işistasyonu
display surface
ekran yuzeyi
display system programming language
(Askeri) görüntüleme sistemi programlama dili
display topic
(Bilgisayar) başlığı göster
display unit
Görüntü Birimi
display unit
ekran
display when
(Bilgisayar) görüntüleme koşulu
display window
(fiil)trin, camekân
display window
camekân
display workstation
Görüntü İstasyonu
display workstation
görüntü iş istasyonu
display workstation
görüntü (birimi) işistasyonu
direct display
doğrudan gösterim
digital display
dijital gösterge
displayed
(Bilgisayar) görüntülenen

Bu bir dokunmatik ekran, onun üzerinde görüntülenen kontrolleri çalıştırmak için parmaklarını kullanabilirsin. - This is a touchscreen, so you can use your fingers to operate the controls which are displayed on it.

displayed
afişe
displayed
gösterilen
displayed
gösterilmiş
displaying
(Bilgisayar) web aboneliklerinden
false display
(Kanun) formality
flash display
(Bilgisayar) ekran yanıp sönsün
invoice display
fatura görüntüleme
matrix display
(Bilgisayar) mozayik gösterim
monochrome display
(Bilgisayar,Teknik) tekrenkli ekran
owner display
(Bilgisayar) özgün görünüm
point of sale display
satış noktasında sergileme
set up a display
sergi sermek
solid state display
katıhal ekran
visual display unit
görsel teşhir birimi
b display
b ekranı
b nar display
b nar göstergesi
be on display
sergilenmek
color display
renk göstergesi
computer display
bilgisayar ekranı
console display register
konsol gösterim yazmacı
control message display
denetim mesajı göstericisi
displayed
{f} göster

O, yeteneklerini gösterdi. - She displayed her talents.

O, yarışmada hangi yeteneğe sahip olduğunu gösterdi. - In the contest he fully displayed what ability he had.

displaying
{f} göster

Dan, Alzheimer belirtileri göstermeye başladı. - Dan began displaying symptoms of Alzheimer's.

graphic display
çizge gösterim
graphic display
grafik gösterim
graphic display
grafik ekran
graphic display resolution
grafik görüntü çözünürlüğü
inquiry display terminal
sorgulama gösterim terminali
interactive display
etkileşimli gösterim
liquid crystal display
sıvı kristal gösterge
monitor display
monitör göstericisi
multiple sensor display group
çoklu sensör gösterim grubu
oscilloscope display
osiloskop göstergesi
video display terminal
video görüntü terminali
visual display unit
görüntü birimi
analogue display
analog ekran
demonstrate, reveal, display
Ekran ortaya göstermek
displaying
göster(mek)
İngilizce - İngilizce
: To show conspicuously
: An electronic screen that shows graphics or text
To spread out, to unfurl

The wearie Traueiler, wandring that way, / Therein did often quench his thristy heat, / And then by it his wearie limbes display, / Whiles creeping slomber made him to forget / His former paine .

A show or spectacle
{n} a setting to view, exhibition, pomp
{v} to spread, show, exhibit, describe
to show, make visible or apparent; "The Metropolitan Museum is exhibiting Goya's works this month"; "Why don't you show your nice legs and wear shorter skirts?"; "National leaders will have to display the highest skills of statesmanship"
Device or design feature designed to provide status, position, or condition information to the operator through visual or auditory feedback
something shown to the public; "the museum had many exhibits of oriental art" a visual representation of something an electronic device that represents information in visual form something intended to communicate a particular impression; "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a good show of looking interested" exhibiting openly in public view; "a display of courage" behavior that makes your feelings public; "a display of emotion" attract attention by displaying some body part or posing; of animals
Indication of time or other data, either by means of hands moving over a dial (analogue display) or by means of numerals appearing in one or more windows (digital or numerical display); these numerals may be completed by alphabetical indications (alphanumerical display) or by signs of any other kind Example: 12 05 MO 12 3 = 12 hours, 5 minutes, Monday 12th March Such displays can be obtained by mechanicalor electronic means
If you display something that you want people to see, you put it in a particular place, so that people can see it easily. Among the protesters and war veterans proudly displaying their medals was Aubrey Rose = exhibit Display is also a noun. Most of the other artists whose work is on display were his pupils or colleagues
To discover; to descry
A server, together with its screens and input devices, is called a display The Xlib Display structure contains all information about the particular display and its screens as well as the state that Xlib needs to communicate with the display over a particular connection
behavior that makes your feelings public; "a display of emotion"
attract attention by displaying some body part or posing; of animals
The Display window is located at the top of your telephone and you may view the date and time, information about a caller, or feature activation instructions there While on a call you can view information about the current caller When a second call comes in, the display automatically changes and you can view information about the second caller for about 30 seconds The display will then revert to the original call information
The display on a computer screen is the information that is shown there. The screen itself can also be referred to as the display. A hard copy of the screen display can also be obtained from a printer. see also liquid crystal display
To make conspicuous by large or prominent type
an electronic device that represents information in visual form
If you display something, you show it to people. She displayed her wound to the twelve gentlemen of the jury The chart can then display the links connecting these groups. = show
The visual output device of a computer, which is commonly a CRT-based video display With portable and notebook computers, the display is usually an LCD-based or a gas plasma-based flat-panel display
An abstraction that represents the input and output devices controlled by a single server Usually a display consists of a keyboard, a pointing device, and one or more screens
Ostentatious show; exhibition for effect; parade
the visual representation of a signal on a CRT screen
this indicates that the field is stored in an uncompressed, displayable format This is actually the default USAGE type and will be assumed if the field is omitted entirely A value of 15000 will be stored in a field of this type as x'f1f5f0f0f0' which is the ebcdic equivalent to 15000 To calculate the length of a display field count one for each occurrence of A X 9 Z * - + B / , $ and two for each occurrence of G CR DB
A display is an arrangement of things that have been put in a particular place, so that people can see them easily. a display of your work
a visual representation of something
To show conspicuously
A device that indicates in human readable form the result of a measurement of some variable
something intended to communicate a particular impression; "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a good show of looking interested"
The output part of a terminal; it receives a sequence of bits from the computer, decodes the bits, and displays the approriate characters or other information on a television-like screen
screen A human readable device to display text, graphics or other data
A visual presentation of data, as seen on a display screen Display is not synonymous with screen Several displays may be presented sequentially on the screen, but a program never displays a previous screen
An opening or unfolding; exhibition; manifestation
Information presented on a workstation display; a screen
A display is a public performance or other event which is intended to entertain people. gymnastic displays
Short for display screen Handheld PCs use a thin display screen known as an LCD (Liquid Crystal Display) There are several types of LCD displays
If you display a characteristic, quality, or emotion, you behave in a way which shows that you have it. He has displayed remarkable courage in his efforts to reform the party. = show Display is also a noun. Normally, such an outward display of affection is reserved for his mother. = show
An electronic screen that shows graphics or text
The LCD menu system display shows the controller operating mode, menu items, data and faults
a visual representation of something an electronic device that represents information in visual form something intended to communicate a particular impression; "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a good show of looking interested"
Any presentation method, such as a graphics monitor, transparency, or print The independent color channels available on a display are called the display primaries
make clear and visible; "The article revealed the policies of the government"
To make a display; to act as one making a show or demonstration
The graphic presentation of the output data of any device or system
Your workstation's video screen A workstation may have more than one display Displays are numbered, starting with 0
To spread before the view; to show; to exhibit to the sight, or to the mind; to make manifest
To make an exhibition of; to set in view conspicuously or ostentatiously; to exhibit for the sake of publicity; to parade
To unfold; to spread wide; to expand; to stretch out; to spread
This register value reflects HEVEA operating mode, it is true in display-mode and false otherwise
- In project work it is important for children's work to be displayed to be seen by other children who are working on other parts of the project Through the display of a range of the work being accomplished children are kept in touch with all the work in progress in the classroom
{i} presentation; show; screen; monitor (Computers); exposure; exhibition; attractive arrangement of products (in a store)
exhibiting openly in public view; "a display of courage"
(v ) To present a display image on a display surface
When a computer displays information, it shows it on a screen. They started out by looking at the computer screens which display the images
The display represents the PC monitor when it is running 3270 emulation One PC monitor can emulate more than one 3270 terminal display
something shown to the public; "the museum had many exhibits of oriental art"
Information that appears on the screen of a computer Terminal
{f} put out for others to see, show, exhibit; reveal; show in an ostentatious manner
To extend the front of (a column), bringing it into line
A peripheral device serving as a computer readout, such as a cathode-ray tube (CRT), flat-panel (generally for laptop computers), or other readout devices The screen can be amber, green, or full-color display Also called a MONITOR
disp
Display Data Channel
DDC, standard for communications between a computer and video adapter (used by the computer to send information about preferences to the video card that are used to adjust the configuration of the displayed file)
display a flag
fly a flag, put a flag on view
display adapter
(computer science) an electronic device that converts information in memory to video output to a display
display adapter
display card, graphics card, expansion board which handles output display on a monitor
display behaviour
Ritualized activity by which an animal conveys specific information. The best-known displays are visual, but others rely on sound, smell, or touch. Agonistic (aggressive) displays make it unnecessary to chase intruders from a territory or for animals to injure each other in competition for mates. One type of defensive display deceives predators or lures them away from vulnerable young. See also birdsong; courtship behaviour
display card
(Computers) card which enables the connection of a screen or monitor to a computer, expansion board which handles output display on a monitor
display driver
small program that contains data needed to operate a monitor or other display device (Computers)
display name
A name that substitutes for an IP address (Internet Information Server)
display name
User-specified name for a node Contrast with DNS name See also node name
display name
The name of a file as it appears to the user The display name reflects the user’s preference for hiding or showing the filename extension
display of
show of, exhibition of, demonstration of
display of disrespect
disrespectful act
display one's cards
show one's hand to the other players (Cards)
display panel
a board on which information can be displayed to public view
display resolution
The number of pixels (horizontal and vertical) that are displayed on the screen
display resolution
The visible screen area used by the display The larger the display resolution, the smaller everything appears on your screen
display resolution
graphics term
display resolution
the number of pixels that can be viewed on the display device monitor, horizontally and vertically (i e , 512 ¥ 512 or 1024 ¥ 1024)
display unit
(Automotive) car's dashboard panel that displays a plan of the car having lit up parts that represent doors that are left open or lights turned on
display window
a window of a store facing onto the street; used to display merchandise for sale in the store
digital display
numeral display, numeral show
digital display
a display that gives the information in the form of characters (numbers or letters)
affect display
External show of emotion or affect, such as by voice, expression, gesture, or posture, whether involuntarily or not

The face is a particularly rich source for affect display, although other parts of the body may also be involved.

air display
An air show

Lockheed 1011 Tristar, in markings of British European Airways, was a major attraction at the Farnborough air display.

displayed
Simple past tense and past participle of display
displayed
Spread out; unfurled

They threw him round the displayed roots of the beeches, leapt when a puddle of water lay across the trail.

displayed
Spread open to view; shown off
displayed
With wings unfurled
field emission display
a flat panel display technology that uses large-area field electron sources to provide electrons that strike coloured phosphors to produce a colour image. In a general sense, an FED consists of a matrix of cathode ray tubes, each tube producing a single sub-pixel, grouped in threes to form red-green-blue (RGB) pixels
head-up display
A semi-transparent graphical and textual display of information projected upon the field of view of a pilot of an aircraft. Abbreviation: HUD
head-up display
A type of radar or electronic chart display where the top of the display always represents the direction the vessel is heading
heads-up display
A variant of head-up display
liquid crystal display
A display device that uses liquid crystals to control luminance of each pixel or pattern
organic electroluminescent display
A display using organic electroluminescent materials such as organic light-emitting diodes
pay and display
A system used for regulating parking, in which the customer purchases a ticket from a machine and displays it on the dashboard or window of the vehicle
plasma display
A flat-screen display, for television or personal computers, consisting of a matrix of cells filled with an inert, ionized gas; three cells (red, green and blue) constituting a single pixel
plasma-display
Attributive form of plasma display

plasma-display television.

surface-conduction electron-emitter display
a flat panel display technology that uses surface conduction electron emitters to provide electrons for every pixel. The electrons strike coloured phosphors to produce a colour image. In a general sense, an SED consists of a matrix of cathode ray tubes, each tube producing a single pixel
visual display unit
A computer display, consisting of a screen (or monitor) and keyboard connected to a computer
visual display units
plural form of visual display unit
on-screen display
An on-screen display (abbreviated OSD) is an image superimposed on a screen picture, commonly used by modern televisions, VCRs, and DVD players to display information such as volume, channel, and time
public display of affection
A public display of affection (sometimes abbreviated PDA) is the physical demonstration of affection for another person while in the view of others. For example, holding hands or kissing in public are commonly defined as public displays of affection. (More far-reaching forms of intimacy could be considered indecent exposure). While the term is generally considered an American term, every culture has written and unwritten rules for showing affection in public
displayable
{s} may be displayed, exhibitable, can be shown
displayed
past of display
displayed
Unfolded; expanded; exhibited conspicuously or ostentatiously
displayed
Set with lines of prominent type interspersed, to catch the eye
displayed
With wings expanded; said of a bird of pray, esp
displayed
an eagle
displayer
One who, or that which, displays
displayer
{i} one who presents for public viewing, one who exhibits
displaying
{i} showing, exhibiting, manifestation
displaying
present participle of display
displays
third-person singular of display
displays
plural of display
display